CASTELL DE GLORIETA
(Conca de Barberà)
 

Vista general

Vista general

Porta


 

Probablement Carbonell de Vilagrassa el 1162 inicià la construcció de l'actual torre, una de les més interessants de la rodalia. Te forma rectangular de 5,50 m d'amplada per 7,37 m de llargada per 16 d'alçaria (originalment sembla que tenia 22 metres, dons les seves pedres serviren per a construir nous edificis).

En 1197 Carbonell de Vilagrassa cedeixen el castell a Bernat de Montpaó. En 1310 el comprà l'ordre de l'Hospital. El ùltim abans de l'extinció de les senyories, en 1380, el gran prior de Catalunya fra Guillem de Guimerà, comprà a la corona la jurisdicció del lloc de Glorieta.

Situada al nucli de Glorieta (municipi de Passanant) s'arriba a través de la carretera T-222.