CASTELL DE GERB
(La Noguera)
 

"Restes" que hi ha dalt de tot del turó.


 

Castell termenat.   Va ser edificat per Ermengol IV l'any 1082
com a base per a la conquesta de Balaguer,. Al 1102 Ermengol V cedeix la quarta part a  Sant Or, bisbe d'Urgell i en 1106 Ermengol VI lo cedeix en testament a Solsona. La protecció i conservació del castell i el seu terme va ser durant molts anys atorgada a Guerau Ponç de Cabrera.

Situació Al nucli de Gerb, municipi d'Os de Balaguer – La Noguera (Lleida)

Accés : Visitat el 6/10/2007   (Localització E 0º48'04" / N 41º49'31" altitud aprox. 250 m.).

Estat : Restes imperceptibles dons sembla ser que a primers del segle XX es varen utilitzar les pedres del castell per bastir, principalment, l'església del poble. Durant l'ascensió si que es veuen restes de les edificacions de l'antic poble, que a partir del citat segle XX es va traslladar al pla, on està actualment.