CASTELL DELS GARIDELLS
(Alt Camp)
 

 Vista general de l'edificació i el seu entorn

Vista general 


La carta de poblament de l'indret fou donada per Guillem de Claramunt als seus germans Arnau i Berenguer l'any 1174. Els drets que sobre el lloc s'havia reservat Guillem de Claramunt en fer la donació als seus germans passaren el 1229, per disposició testamentària, al monestir de Santes Creus.

El 1309 els Garidells pertanyien a Saurina de Castellet, de la qual passaren a Galceran de Montoliu. L'any 1391, el rei Joan I vengué a la mitra tarragonina els drets i la jurisdicció que sobre els Garidells posseïa la corona. El territori passà dels Montoliu als Rossell; l'any 1582, Jaume de Rossell va vendre el castell i el terme dels Garidells al monestir de Santes Creus que la torna a aconseguir. S'han utilitzat les pedres per construir cases noves.

Situació : A la població dels Garidells (Alt Camp) – Tarragona

Accés :Visitat el 3/5/2008. Es localitza sense problemes. És visible des de la carretera, abans d'entrar al poble.

Situació de l'edificació: N 41º12'28" / E 01º14'50".

Estat : Molt malmès. No és accessible lliurament, doncs és dins d'un tancat. Tot i així, és perfectament visible.