CASTELL DE FERRAN
(El Tarragonès)
 


Vista general. Façana principal 

Vista parcial de la formidable torre quadrada
  


 

Casal  residencial. Documentat el 1197  mitjançant una donació testamentària en que Guillem de Granada deixa el castell de Ferran (junt amb el de Granada) al seu nebot Berenguer de Castellet. Al llarg del segle XIV està sota el domini de l'església de Tarragona. A la fi del segle XVII passa a propietat del marquès de Tamarit, Francesc de Montserrat i Vives.
Situació : Al llogaret de Ferran, agragat de Tarragona. Es veu des de la carretera.
Accés : Entre Tamarit i Altafulla
Estat : Molt ben conservat. Habitat. No és accessible lliurament. Desconeixem si és visitable. Aparcament als voltants.