CASTELL DEL REI
(El Tarragonès)
 

 


 

 

 

Pretori romà. Torre romana de la plaça de representació del Fòrum Provincial (s. I dC) transformada en residència reial (s. XIV).

D'origen romà sembla ésser va ser restaurat sobre el segle XII, moment que se li va començar a denominar "del Rei" d
oncs abans rebia el nom de Castell de Pilat o Pretori. Al llarg del segle XIV de nou va ser restaurat sota la supervisió de Berenguer de Monsonés.

El 1391, el rei mancat de recursos econòmics per a atendre la revolta de Sardenya ven a la Mitra els drets jurisdiccionals que el rei tenia sobre les terres tarragoninas. A partir d'aquestes dates el castell comença a estar abandonat passant anys després a convertir-se en magatzem bèl·lic. En 1813 és volat després de l'abandó de les tropes franceses i de nou restaurat a mitjan segle XIX

Actualment és el Museu d'Història de la Ciutat.

A Tarragona, ciutat. Coordenades : N 41 07 00 E 01 15 29