CASTELL DE CÉRVOLES 
(Les Garrigues)
 

Detall de l’arc, únic element arquitectònic que subsisteix, amb una mica de cara i ulls


 


A La Pobla de Cérvoles (Garrigues)

En l'actualitat tan sol ruïnes a la part alta del turó des del qual es contempla la població.

El lloc juntament amb el castell, a l'inici de la repoblació de les Garrigues eren una possessió de la casa dels Cervera. Al voltant de l'any 1380 el castell estava pràcticament abandónat.

Força difícil de localitzar. Encara que accessible està molt amagat entre la vegetació.