CASTELL DE CERVELLÓ
(Baix Llobregat)
 

Restes de la capella del castell

Detall

Detall


 


Documentat el 904, època en el qual era residència de Guifré Borrell. Es localitza en un turó de gruix de muntanyes de l'Ordal. Durant l'any 992 els comtes Ramón i Ermengol venen a Ènnec Bonfill el castell i el terme. De Ènnec procedirà més tard l'origen dels Cervelló.

De les nombroses terres que havien adquirit de tota Catalunya en 1297, Guerau de Cervelló el 1297 ven el castell a Jaume II per un valor de 130.000 sous. Més tard en 1390 Joan I el ven a la ciutat de Barcelona.

El llinatge dels Cervelló van romandre lligats a la comarca fins ben entrat el segle XIII.  Semi destruït per Jaime I el 1224 durant la guerra contra Joan II.

Al voltant de l'any 1715 el castell ja estava abandonat.

Situació A Cervelló     Accés : Visitat 10/07/2007

Estat : Malmès. Lliurament accessible.