CASTELL DEL CATLLAR
(El Tarragonès)
 

Vista frontal

Vista lateral
Vista parcial: fossat
Pont sobre el fossat

 


 

Documentat en 1066.  El lloc formava part del domini de Montoliu, qui el  va conservar fins l'any 1351, any en que Berenguer de Requesens casat amb Blanca de Montoliu,  ven el castell i el lloc a Bernat d'Olzinelles.

Sobre 1375 per causa matrimonial, passa  al poder de Guerau de Queralt senyor de Santa Coloma. La guerra civil catalana deixa malparat el castell. Així i tot en el] segle XVI la restauració portada a terme per Gueran II de Queralt, torna a impulsar la seva importància.

Novament el 1592 és novament assaltat i queda mig destruït, la qual cosa motiva l'abandonament per part dels comtes. Fins i tot finals del segle XVIII els comtes de Santa Coloma habitaven el castell. D'ell es conserven dues grans torres unides per un llarg mur. Antiguamente s'accedia al castell per un pont llevadís.

Accés : A la entrada mateix de la població, perfectament visible. Aparcament als voltants.

Estat : En rehabilitació. No és lliurament accessible. Desconeixem si és visitable.