CASTELL DE CASTELLVELL DE SOLSONA
(Solsonès)
 

Vista general


 

Documentat en els anys 957 i 973. La seva construcció  es deu  a  Ecard Miró  senyor de Solsona. Sembla que les obres es van finalitzar després de les noces de la filla dels Torroja (1917) amb el vescomte de Cardona, prenent un estil més gòtic. Entre 1310 i 1320 el vescomte de Cardona, Ramon Folc X, el Prohom, va adaptar la casa senyoríal del castell convertint- lo en palau i donant- li  un estil gòtic.

A penes queden restes  del que va ser castell-fortalesa que l'any 1389, els Cardona abandonen com a residència i donen l'ordre de derrocar-lo, per proveir de pedre les segones muralles que s'estaven construin a Solsona.
El capitost carlí Morlans féu ensorrar les tres torres actualment escapçades de les quatre que tanquen el recinte emmurallat, del qual resta només la base, i l'arribada dels governamentals impedí la destrucció de la quarta, que encara s'alça en bona part al SW, obra probablement del segle XIII).

Un cos central d'estil gòtic va ser restaurada i ampliada passant a ser el Santuari de la  Mare de Déu del Remei.

Situació Al municipi d'Olius, a la vora de Solsona.  Les restes estan ben conservades. L'entorn i les vistes són magnífiques