CASTELL DE CASTELLOLÍ
(L'Anoia)
 


Vista general amb les restes situades a dalt de tot del turó.

Vista general de la part superior del recinte

Vista lateral

 


 


Documentat en 959. Els orígens de la població es troben en l'antic castell de Castellolí. L'any 989 apareix esmentat com Kastro Odolino (castell i d'Odolí un nom de persona). Més endavant en la crònica del rei Jaume I apareix escrit Castell Aulí.

El 1003 sufrió la acometida de las uestes sarracenas en cuyo transcurso perdió la vida el noble Audesind.

Va ser patrimoni dels Cardona. Les primeres notícies d'un senyor del castell de Castellolí apareixen a partir de l'any 1139.

A la primera meitat del segle XIII Castellolí figurava com a propietat feudal del monestir de Sant Cugat i posteriorment passà a formar part del vescomptat dels Cardona


GPS :
N 41 35 19.01 E 01 42 30.42