CASTELL D'AMPOSTA
(El Montsià)
 


 Restes. El fossat en primer terme. El pont penjant apareix parcialment al fons
 


 Restes coronades per construccions dedicades a activitats
industrials, edificades a partir del segle XVIII
 

 Restes, a tocar del riu Ebre


 


Les hosts de Ramon Berenguer IV van conquerir la circumscripció de Tortosa el 1148. El 1150, el comte va fer donació del castell d'Amposta a l'ordre militar de l'Hospital de sant Joan de Jerusalem, el qual es convertí en seü central de la Castellania d'Amposta, i aquella el posseí fins el 1280, en que va passar a mans del rei Pere III, per mitjà d'una permuta.
Des de llavors, el castell fou objecte de disputes entre els poders locals, la Corona i la ciutat de Tortosa, com a conseqüencia de l'interès que despertava el seu domini en la defensa marítimofluvial del territori i com a punt de control de l'inportant tràfic comercial per l'Ebre.
Durant aquest període, el castell va sufrir una remodelació de la zona interior i s'establiren una sèrie d'edificacions adossades a la muralla que tancaven un pati d'armes. A la zona exterior, es va reforçar i arranjar el parament de la muralla del riu i es bastiren noves torres a la línia de muralla.
La fortificació fou assetjada, pressa i destruïda en la guerra contra Joan II entre el 1465 i 1466. Al segle XVIII el Castell ja no exercia cap funció militar i es va destinar a usos industrials. La Companyia d'Aragó va instal·lar una fàbrica de sabó.

Situació : A la ciutat d'Amposta (Montsià)  GPS :
N 40 42 51.75 E 0 34 48.41

Accés : Visitat el 9/2/2008: Dins de la mateixa ciutat

Estat : Restes, acuradament conservades, ben informades i amb molt boniques vistes sobre el riu Ebre i el pont penjant – en obres i tancat al trànsit durant la nostra visita.