CASTELL DE CASSERRES
(Osona)
 


Diferents vistes de les restes
 


 


Situació : Al camí d’accés al Monestir de Sant Pere de Casserres, en terrenys del terme municipal de Les Masies de Roda (Osona)

Accés : Visitat el 2/5/2009.

Castell termenat. Documentat el 898. Es tracta d’unes minses restes que es troben a la carretera d’accés al Monestir.  Del primitiu castell queda un gros mur que tanca l'accés a la península on hi ha el monestir de Casserrs. Es anomenat el mur carolingi i té opus spicatum.

La única dada que avisa de la seva presència, és el de l’existència d’uns pilons de plàstic al voral de la carretera i un senyal de tràfic de prioritat, en un lloc on la carretera s’estreny de manera força evident.

Estat : Molt malmès. No hi ha cap tipus d’indicació.