CASTELL DE L'ALBAGÉS 
(Les Garrigues)
 

   

   


 


A l’Albagés, localitat de la comarca de les Garrigues


Documentat el 1226. Era un castell-palau que el 1314 va passar a les mans de Poblet. En l'actualitat queda un edifici gòtic amb una torre cantonera de forma rectángular.  Prop el riu Set hi ha antics murs de defensa

Destaca l'escut heràldic de l'abat Guimerá de Poblet esculpit a banda i banda de la finestra d'estil gòtic.