CASTELL DE L'AGUDA
(La Noguera)
 

Vista general

Vista parcial

Vista parcial de les restes de l'edificació Vista de l'únic habitacle cobert, també molt deteriorat,
únic element de rellevància del conjunt

 


Documentat el 1040. Junt a la Masia de les  Agudes s'aprecien els vestigis del que fos aquest castell. Va ser propietat del Bisbat d'Urgell des de mitjans  del segle XI fins a finals del segle XX. El lloc va pertànyer a la jurisdicció dels marquesos de Castellbell.

El terme és format per dos antics agrupaments històrics, el que centrava el castell de l'Aguda i el que depenia del de Ribelles. Ambdós es van fusionar definitivament per formar un sol municipi poc després del 1840.
La població fou emmurallada (es conserven dos portals).

Situació : A Vilanova de l'Aguda, a dalt de tot d'un turó, a sobre de la ermita de Sant Miquel

Accés : Visitat: 25/8/2007. (E 01º16'07" / N 41º56'14")

Estat : Molt malmès. Lliurament accessible.