CASTELL D'OLIANA
(Alt Urgell)
 Vista general, entorn

Aquestes son les úniques restes del castell, situades al lloc més alt del turó
 

 


Castell termenat. Documentat en 1231. Restes de murs al voltant de l'església de Sant Andreu (romànica) al vessant sud de la serra de les Canals, a la vora de l'estany d'Oliana. Resten escassos vestigis. És possible que Ramon Guifre d’Oliana fos el seu castlà a Oliana.

A mitjan segle XIII el castell i la vila d’Oliana foren transferits a Antoni de Cardona i de Luna, senyor de Maldà i  de Maldanell i tronc dels Cardona de Sicília. La castlania del castell havia estat venuda el 1470 per Ponç de Peramola a Mateu Jolonc d’Oliana, que, al seu torn, se la vengué, també, al capítol de la catedral d’Urgell.

Situació : A les afores d’Oliana, municipi de la comarca de l’Alt Urgell (Lleida) al lloc dit "El Castell"

Estat : Malmès, poques restes. Edificació del segle X. Lliurament accessible.

Accés : Visitat el 11/02/2011         Situació: N 42.08545 / E 1.29955