On és l'amiant?


Segons el tècnic municipal de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès Jordi Bertran "El fibrociment és la manera més segura de conservar l'amiant però, quan una peça es deteriora o es trenca, és quan s'allibera la pols, i la inhalació és molt perillosa".

L'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, en col·laboració amb la Agència de Residus de Catalunya de la Generalitat, ha elaborat una guia perquè els ciutadans puguin detectar els elements que contenen fibres d'amiant i els manipulin amb la deguda cura en cas de desmantellar-los.
Aquesta guia ensenya com manipular-la i que fer amb ella a fín de dipositar-la en l'abocador municipal que ha tal fi s'ha creat. Com condicions obliga que es traslladin de manera segura i en petita grandària.

A continuació es detalla la guia publicada.