LA MALALTIA DE L'ASBESTOSI
 


 Fibra d'amiant (al microscopi)
 Què es l'Asbestosi?

Asbestosi o amiantosi és una malaltia respiratòria produïda per la inhalació de fibres d'asbest o amiant.

També s'utilitzen altres noms alternatius per designar l'asbestosi com els de fibrosi pulmonar i neumonitis intersticiai idiopàtica.

Les fibres de l'asbest quan són respirades es dipositen als pulmons i causen irritació i inflamació. L'asbestosi afecta els dos pulmons; és bilateral. El següent pas és la destrucció cel·lular i, finalment, una fibrosi o teixit cicatritzat en els espais intersticials al voltant dels petits conductes d'aire i els alvèols.

La cicatrització dificulta el pas de l'oxigen i el biòxid de carbó entre els alvèols i les cèl·lules de sang. La respiració es torna difícil
Símptomes típics són la manca d'alè i la tos. També la rigidesa toràcica i el dolor toràcic.

L'asbestosi pot existit sense símptomes. Molts malalts que la tenen no ho saben. És una malaltia progressiva, val a dir, que pot seguir empitjorant el cos encara que aquest ja no estigui amb contacte amb l'asbest. En casos extrems, pot causar la mort.

El diagnòstic es pot fer mitjançant l'historial laboral del pacient, un examen clínic, radiografia de tòrax, tomografia, examen de la funció pulmonar (PFT) i per biòpsia.Causes de l'Asbestosi

No totes les persones que han tingut un contacte intens amb l'asbest han agafat asbestosi, però sí que tots els malalts d'asbestosi han estat en contacte amb grans quantitats de fibres d'asbest. La severitat de la malaltia depèn del temps d'exposició i de la quantitat d'amiant inhalada.

L'exposició a les fibres d'amiant es produeix en primer lloc a les mines d'amiant, les indústries de moldre, les filatures on es processa l'amiant, les de materials de la construcció, la fabricació de refractaris, les indústries automobilística i naval, etc.

Els familiars dels treballadors en contacte amb l'amiant també poden adquirir la malaltia degut a les partícules que es transporten amb la roba dels obrers. També la població que viu prop d'una d'aquestes indústries podria adquirir asbestosi simplement per inhalar les fibres en suspensió a l'atmosfera.

El tabaquisme pot incrementar el risc d'adquirir asbestosi.
 


Fibrosi difusa de pulmó


Aquesta malaltia va ser descrita per primera vegada per Murray l'any 1907. Va detectar-la dins d'un grup de cardadors britànics dedicats a la filatura de l'amiant.

Pancoast va fer la descripció dels canvis radiografics l'any 1917 i Cooke li va assignar el nom l'any 1927.

Les fibres d'amiant respirades poden arribar a la part més íntima del pulmó, l'alveol i ser retingudes, produint, amb el temps, la fibrosi.

La fibrosi pulmonar és un procés que torna rígid el pulmó i que dificulta la respiració.

La fibrosi pulmonar progressiva s'anomena asbestosi.

L'asbestosi és una neumoconiosi important, una malaltia incapacitant.

La fibrosi és una incapacitat permanent. Es pot manifestar fins i tot, cinc, deu o més anys des de que es va iniciar l'exposició i la inhalació de fibres d'amiant.

Els treballadors que presenten fibrosi o asbestosi, durant més de 20 o 30 anys, poden agreujar el seu estat si se'ls afegeix un procés maligne, tumoral, en el pulmó, la pleura o el peritoneu. Es tracta del carcinoma broncogènic o el mesotelioma pleural i peritoneal respectivament, els quals posen en perill la vida del malalt a curt termini.

El mesotelioma maligne i el vessament pleural poden desenvolupar-se després de vint o quaranta anys d'haver estat exposat a l'amiant.
 


Quadre clínic

El primer símptoma de l'asbestosi pot ser la sensació de dificultat per respirar.

La principal manifestació de l'asbestosi és la disnea.

La malaltia pot aparèixer en un curt període d'exposició al voltant dels 12 anys.

Tanmateix, la fibrosi pulmonar se sol presentar entre 20 i 40 anys després de l'inici de l'exposició.

El vessament pleural es pot presentar als tres o quatre anys d'inici de l'exposició, molt abans que els treballadors puguin ser diagnosticats d'asbestosi.

La reacció orgànica del malalt d'asbestosi correspon a un procés inflamatori crònic, amb fibrosi pulmonar intersticial generalitzada, amb exudat pleural, amb calcificacions en forma de plaques en pleura, diafragma i en mediastino.

També es pot presentar el carcinoma broncogènic i el mesotelioma pleural.Tractament de l'Asbestosi

Fins a data d'avui, no hi ha un tractament específic per l'asbestosi.

Només en el cas de presentar-se complicacions, es tracten aquestes en forma simptomàtica.

Un recurs per a millorar les condicions funcionals del malalt és la rehabilitació respiratòria, la qual incorpora mesures que tendeixen a millorar la ventilació pulmonar i a exercitar els músculs respiratoris, especialment el diafragma.

També es pot aplicar inhaloteràpia i drenatge postural quan hi ha secrecions.Tractament del càncer broncogènic i del mesotelioma

El tractament en aquests casos és a base de quimioteràpia, radioteràpia i, fins i tot, d'alguns procediments quirúrgics paliatius, especialment quan el pronòstic és dolent a mitja termini, amb una sobrevida promig d'un any.

 

                                                          INTERROGANTS

Des de quan es fa servir  l'amiant?
El mineral es coneix des de l'antiguitat i duu emprant-se més de 2.000 anys. En Grècia s'extreia en les mines de Creta i d'allí es transportava per al seu ús a Grècia, Roma i Egipte.

Quan es va començar a fer servir de forma massiva?
La revolució industrial del segle XIX va marcar un abans i un després en l'ocupació de l'amiant. El asbesto s'utilitzava per a aïllar parts de la màquina de vapor. A partir d'aquest moment es va generalitzar el seu ús en tot el món.

Com es contreu la asbestosis?
Les fibres d'amiant són perilloses si entren per les vies respiratòries. Es queden en el pulmó i produïxen fibrosis, una malaltia que ho torna rígid i dificulta la respiració. La enfermadad pot empitjorar si se li afegix un procés maligne tumoral en pulmó, pleura i peritoneo.

Per què no s'han diagnosticat més casos?
El asbesto ataca lentament. Sovint és necessari que passin 20 o 30 anys perquè es desenvolupi la malaltia. Molts consideren que els casos diagnosticats fins a ara només són la punta d'un gran iceberg, a causa del ús massiu d'aquest material a Espanya en la construcción d'edificis i vaixells entre els anys 60 i 80.

Quants afectats podrà haver a Europa?
Els sindicats calculen que en tota Europa podrien morir fins a l'any 2035 mig milió de persones per haver treballat en contacte amb l'amiant.

Se segueix utilitzant?
Les mines segueixen funcionant i subministren a països asiàtics.

_______________________________________________________________

                                                            INTERROGANTES


¿Desde cuándo se usa el amianto?
El mineral se conoce desde la antigüedad y lleva empleándose más de 2.000 años. En Grecia se extraía en las minas de Creta y de allí se transportaba para su uso en Grecia, Roma y Egipto.

¿Cuándo se empleó de forma masiva? La revolución industrial del siglo XIX marcó un antes y un después en el empleo del amianto. El asbesto se utilizaba para aislar partes de la máquina de vapor. A partir de este momento se generalizó su uso en todo el mundo.

¿Cómo se contrae la asbestosis? Las fibras de amianto son peligrosas si entran por las vías respiratorias. Se quedan en el pulmón y producen fibrosis, una enfermedad que lo vuelve rígido y dificulta la respiración. La enfermedad puede empeorar si se le añade un proceso maligno tumoral en pulmón, pleura y peritoneo.

¿Por qué no se han diagnosticado más casos? El asbesto ataca lentamente. A menudo es necesario que pasen 2o o 30 años para que se desarrolle la enfermedad. Muchos consideran que los casos diagnosticados hasta ahora sólo son la punta de un gran iceberg, debido al uso masivo de este material en España en la cons­trucción de edificios y barcos entre los años 60 y 80.

¿Cuántos afectados podrá haber en Europa? Los sindicatos calculan que en toda Europa podrían fallecer hasta el año 2035 medio millón de personas por haber trabajado en contacto con el amianto.

¿Se sigue empleando? Las minas siguen funcionando y suministran a países asiáticos.

 


 

Sacs d'amiant

 

 

   Per a mostra un botó  

http://radio-espai-vital.blogspot.com/2007/11/48-residentes-en-cerdanyola-demandan-la.html
______________________________

     El amianto : http://www.elcorreogallego.es/img/noticias/20080512/amianto_140106.swf

http://www.amianto.net/

 

 

WEB DE L'ASSOCIACIÓ http://www.asbestosi.com/
 

altre web: http://www.azbestos.eu/