ALCALDES DE CERDANYOLA DEL VALLÈS

 


         ANY

  ALCALDE  REGIDORS, FUNCIONARIS, ETC.
       
1799   Juan Coll Regidor : Pedro Binyals
      Regidor : José Fatjó del Molí
1851 - 1879?   Domènec Fatjó  
1882? - 1883   Isidre Baraut Sorts  
1883 - 1893   Joan Llobet i Tiana  
1894 - 1895   Joaquim Margenat i Raventós  
1895 - 1903   Domènec Fatjó i Tintoré  
1904 - 1911   Tomàs Fatjó i Morral  
1912 - 1916   Josep Altimira i Roca Primer Tinent : Josep Mariné Mogas
      Segón Tinent : Domènec Fatjó Vallès
      Síndic : Josep Maimó Castells
      Primer Regidor : Francesc Codoñés Barguñó
      Segón Regidor : Narcís Matabosc Pahissa
      Tercer Regidor : Joan Casajuana Casamitjana
      Quart Regidor : Joan Poch Raurell
      Quint Regidor : Joan Llargués Valls
      Secretari : Joan Torras Altimira
      Rector : Mossèn Angel Garriga
      Vicari : Ramon Garriga
      Jutje Municipal : D. Cels Margenat Jaumandreu
      Fiscal : Josep Valls Llobet
      Agutzil : Jaume Barrons Escursell
      Metje titular : Joan Wennberg Alcobé
      Inspector Veterinari : Adolf Vives Homet
1917 - 1919   Domingo Fatjó Vallès Primer tinent : Josep Altimira Roca
      Segon tinent : Francesc Codoñés Barguñó
      Sindic : Josep Maymó Castells
      Regidor : Narcís Matabosch Pahissa
      Regidor : Joan Casajuana Casamitjana
      Regidor : Josep Vergés Casajuana
      Regidor : Salvado Garriga Aguilera
      Regidor : Joan Llargués Valls
      Secretari : Joan Torras Altimira
      Rector : Mossèn Angel Garriga
      Vicari : Mossèn Ramon Garriga
      Jutge Municipal : Cels Margenat Jaumandreu
      Jutge Municipal suplent : Josep Santasusana Vilaseca
      Fiscal : Josep Valls Llobet
      Fiscal suplent : Jaume Torras Grau
      Arquitecte : Eduard Balcells Buigas
      Enginyer : Francesc Castellón Ortega
      Metge titular : Joaquim Puig Coromines
      Farmacèutic : Pelai Rubió Sans
      Inspector Veterinari : Adolf Vives Homet
      Alguatzil : Jaume Barcons Escursell
1923 - 1924?   Francesc Codoñés i Borguñó  
1924   Joaquím Altimira Roca.  
1925   Joaquím Altimira Roca. Tinent-Alcalde 1er. : Antoni Sans Estapé
      Tinent-Alcalde 2n. Francesc Dubá Riera
      Regidor : Miquel Ricard Govern
      Regidor : Domènec Puig Vilardell
      Regidor : Francesc Capella Rof
      Regidor : Joan Valls Gatius
      Regidor : Josep Valls Llobet
      Regidor : Pasqual Pascual Vilardell
      Regidor : lsidre Urtadó Argemí
      Jutge municipal : Josep Mariné i Mogas
      Fiscal : Josep Vinyas Alba
      Pere Mongay : Sub-cabo dels mossos d'escuadra.
      Secretari : Joan Torres Altimira
      Agutzil : Jaume Barcons Casamiquela.
      Metge Titular : Joaquím Puig Corominas .
      Apotecar : Pelai Rubió Sans
      Arquitecte Municipal : Eduard Balcells
      Veterínari e inspector de carns : Adolfo Vives Homet .
1926   Joaquím Altimira Roca. Tinent-Alcalde 1er. : Antoni Sans Estapé
      Tinent-Alcalde 2n. Francesc Dubá Riera
      Regidor : Miquel Ricard Govern
      Regidor : Domènec Puig Vilardell
      Regidor : Francesc Capella Rof
      Regidor : Joan Valls Gatius
      Regidor : Josep Valls Llobet
      Regidor : Pasqual Pascual Vilardell
      Regidor : lsidre Urtadó Argemí
      Jutge municipal : Josep Mariné i Mogas
      Fiscal : Josep Vinyas Alba
      Pere Mongay : Sub-cabo dels mossos d'escuadra.
      Secretari : Joan Torres Altimira
      Agutzil : Jaume Barcons Casamiquela.
      Metge Titular : Fernando Oltra Miralles
      Arquitecte Municipal : Eduard Balcells i Buigas
      Encarregat mossos d'escuadra : Francesc Sánchez Garcia
      Rector : Miquel Pié Rabassa
      Jutge municipal : Josep Mariné i Mogas
      Fiscal Municipal : Josep Viñas Albá
1927   Joaquím Altimira Roca. Tinent-Alcalde 1er. : Antoni Sans Estapé
      Tinent-Alcalde 2n. Francisco Dubá Riera
      Regidor : Miquel Ricard Govern
      Regidor : Domènec Puig Vilardell
      Regidor : Francesc Capella Rof
      Regidor : Joan Valls Gatius
      Regidor : Joseph Valls Llobet
      Regidor : Josep Diviu
      Regidor : lsidre Artadó Argemí
      Jutge municipal : Josep Mariné i Mogas
      Fiscal : Josep Vinyas Alba
      Pere Mongay : Sub-cabo dels mossos d'escuadra.
      Secretari : Jaume Relat
      Agutzil : Jaume Barcons Casamiquela.
      Metge Titular : Ferran Oltra Miralles
      Inspector municipal : Adolf Vives Homet
      Arquitecte Municipal : Eduard Balcells i Buigas
      Encarregat mossos d'escuadra : Francesc Sánchez García
      Rector : Miquel Pié Rabassa
      Jutge municipal : Josep Mariné i Mogas
      Fiscal Municipal : Josep Viñas Albá
1928   Joaquím Altimira Roca. Tinent-Alcalde 1er. : Antoni Sans Estapé
      Tinent-Alcalde 2n. Francesc Dubá Riera
      Regidor : Miquel Ricard Govern
      Regidor : Domènec Puig Vilardell
      Regidor : Francesc Capella Rof
      Regidor : Joan Valls Gatius
      Regidor : Josep Valls Llobet
      Regidor : Josep Diviu
      Regidor : lsidre Artadó Argemí
      Jutge municipal : Josep Mariné i Mogas
      Fiscal : Joseph Vinyas Alba
      Pere Mongay : Sub-cabo dels mossos d'escuadra.
      Secretari : Jaume Relat
      Agutzil : Jaume Barcons Casamiquela.
      Metge Titular : Ferran Oltra Miralles
      Inspector municipal : Adolf Vives Homet
      Arquitecte Municipal : Eduard Balcells i Buigas
      Encarregat mossos d'escuadra : Josep Puig Calvet
      Rector : Miquel Pié Rabassa
      Jutge municipal : Josep Mariné i Mogas
      Fiscal Municipal : Josep Viñas Albá
1929 - 1930   Josep Albiñana Verdaguer Tinent-Alcalde 1er. : Ramon Sabaté Pons
      Tinent-Alcalde 2n. Miquel Anglerill Seve
      Regidor : Antoni Gasol Verdaguer
      Regidor : Félix Solá Jané
      Regidor : Daniel Matabosch Pahisa
      Regidor : Salvador Morral Gorchs
      Regidor : Joan Mundó Fló
      Secretari : Jaume Relat Traens
      Agutzil : Jaume Barcons Casamiquela.
      Metge Titular : Ferran Oltra Miralles
      Veterinari municipal : Adolf Vives Homet
      Arquitecte Municipal : Eduard Balcells i Buigas
      Encarregat mossos d'escuadra : Josep Puig Calvet
      Rector : Miquel Pié Rabassa
      Jutge municipal : Josep Mariné i Mogas
      Fiscal Municipal : Josep Viñas Albá
1930 - 1931   Domènec Fatjó i Valls  
1931 - 1932   Jaume Mimó i Llobet  
1933   Conseller en Cap : Jaume Mimó Llobet Conseller 1er : Joan Bayó Jane
      Conseller 2on. : Amadeu Sallent Sala
      Sindic : Jaume Grau Altayó
      Regidor : Joan Juvanteny Boix
      Regidor : Domenec Fatjó Vallès
      Regidor : Isidre Segarra Fontanals
      Regidor : Marcel-li Vila Piera
      Regidor : Josep Artadó Vila
      Regidor : Ramon Jabé Sallent
      Secretari : Jaume Chillida
      Arquitecte Titular : Eduard Mª Balcells Buigas
      Metge-Inspector de Sanitat : Ferran Oltra Miralles
      Apotecari titular : Victor Kirchner Catalán
      Veterinari Inspector de carns : Adolf Vives Homet
      Llevadora titular : Jósepa Llunell Campmany
      Agutzil : Joan Sauló
      Jutje Municipal :
      Jutje Municipal suplent : Ramon Poch Casanovas
      Fiscal Municipal : Just Valls Sierra
      Fiscal Municipal suplent : Amadeu Roca Estapé
      Secretari : Josep Mª Coll Coll
      Rector : Miguel Pié Rabassa
      Notari : Evarist Martinez Hernández
      Cap dels Mossos d'Esquadra : Josep Ayuso
1934   Alcalde 1er. : Jaume Grau Altayó  
    Alcalde 2ón. : Marcel-li Vila Piera  
    Alcalde 3er. : Josep Nolla Barba  
    Alcalde 4art. : Jaume Grau Llobet Regidor : Amadeu Roca Estapé
      Regidor : Tomàs Puig Castells
      Regidor : Miquel Ricart Gobern
      Regidor :Julià Aymi Sas
      Regidor : Pere Sampera Cadena
      Regidor : Tomàs Romani Gumà
      Secretari : Jaume Chillida
      Arquitecte Titular : Eduard Mª Balcells Buigas
      Metge-Inspector de Sanitat : Ferran Oltra Miralles
      Apotecari titular : Victor Kirchner Catalán
      Veterinari Inspector de carns : Adolf Vives Homet
      Llevadora titular : Josepa Llunell Campmany
      Agutzil : Josep Musoy i Bruch
      Jutje Municipal : Jaume Mimó Llobet
      Jutje Municipal suplent : Ramon Poch Casanovas
      Fiscal Municipal : Amadeu Sallent Sala
      Fiscal Municipal suplent : Matias Virgili Maudos
      Secretari : Josep Mª Coll Coll
      Rector : Miquel Pié Rabassa
      Notari : Evarist Martinez Hernández
      Cap dels Mossos d'Esquadra : Josep Ayuso
1935   Alcalde President : Joan Pagès Riera.  
    Alcalde 2ón : Emili Muñiz Rodríguez.  
    Alcalde 3er : Miquel Anglarill Sevè.  
    Alcalde 4art: Vacant. Regidor : Tomàs Romaní Gumà
      Regidor : Josep Llargués Mairnó
      Regidor : Pere Sampera Cadena Regidor
      Regidor : Marian Gassó Flotats
      Regidor : Josep Serra Dorca
      Regidor : Joan Morera Valls
      Regidor : Joan Renom Codina.
      Regidor : Vicenç Vinets Colomer.
      Secretari Municipol : Jaume Chillida Bonet.
      Arquitecte titular : Eduard Balcells Buigas.
      Metge titular : Ferran Oltra Miralles.
      Veterinari Inspector : Adolf Vives Homet.
      Oficial de Secretaria: Jaume Barcons.
      Agutzil : Josep Musoy
      Agutzil : Joan Torra
      Agutzil : Joan Berenguer.
      Jutge Municipal: Josep Fatjó Pi.
      Jutge Municipal Suplent: Miquel Casamitjana.
      Fiscal : Francesc Capella Roff.
      Fiscal Suplent : Josep Garriga Amigó.
1936   Josep Ribatallada i Casamiquela  
1936 - 1939   Josep Soler i Valentí  
1939 - 1939   Joan Pagés i Riera  
1939 - 1940   Ramon Puértolas i Bartola  
1940 - 1943   Joaquim Altimira i Roca 1er. Tinent Alcalde : Ramón Puertolas Bartolí
      2on. Tinent Alcalde : Francesc Juventeny Boix
       Regidor sindical : Rafael Costa Castells
      Regidor : Francesc Pañella Sanahuja
      Regidor : Josep Diviu Bayó
      Regidor : Casimir Cots Mallorqués
      Regidor : Pere Cuevas Llatse
      Regidor : Francesc Cabot Ribot
7-3-1943 - 1945   Francesc Dubà i Riera 1er. Tinent Alcalde : Francesc Alsina Mariner
      2on. Tinent Alcalde : Francesc Juventeny Boix
      Regidor sindical: Carles Pasola Morláns
      Regidor : Pere Cuevas Llatse
      Regidor : Victorià Segura Antón
      Regidor : Francesc Pañella Sanahuja
      Regidor : Jacint Llargués Pons
      Regidor : Miquel Anglarill Sabé
      Secretari : Francesc Boix Gal.lis
1946   Francesc Dubà i Riera 1er. Tinent Alcalde : Francesc Alsina Marinet
      2on. Tinent Alcalde : Francesc Juventeny Boix
      Regidor : Pere Cuevas Llatse
      Regidor : Miquel Anglarill Sabé
      Regidor : Francesc Pañella Sanahuja
      Regidor : Victorià Segura Antón
      Regidor : Jacint Llargués Pons
      Secretari : Francesc Boix Gal.lis
      Rector : Miquel Pié Rabassa
      Comandante Post Guardia Civil : Antoni Valle Vázquez
1947 - 1948   Francesc Dubà i Riera 1er. Tinent Alcalde :  Alsina Mariner
      2on. Tinent Alcalde : Francesc Juventeny Boix
      Regidor : Miquel Anglarill Sabé
      Regidor : Pere Cuevas Llatse
      Regidor : Jacint Llargués Pons
      Regidor : Francesc Pañella Sanahuja
      Regidor : Victorià Segura Antón
      Secretari : Francesc Boix Gal-lis
1949   Francesc Dubà i Riera 1er. Tinent Alcalde : Tomàs Románi Gumá
      2on. Tinent Alcalde : Ramon Albiñana Bigas
      Regidor : Ramon Soldevila Figueras
      Regidor : Francesc Dubá Riera
      Regidor : Miquel Morral Monteys
      Regidor : Francesc Berenguer Nadal
      Regidor : Josep Renom Codina
      Secretari : Francesc Boix
      Autoritat eclesiàstica : Rdo. Miguel Pié
      Comandant Post Guardia Civil : A. Valle Vázqu
      Jutge Comarcal : Francesc Gassó Subirachs
1949 - 1951   Joan Pagés i Riera  
1952   Alcalde President : Francesc Juventeny Boix 1er. Tinent Alcalde : Josep Ribatallada Casamiquela
      2on. Tinent Alcalde : Tomàs Románi Gumá
      Regidor : Ramon Albiñana Bigas
      Regidor : Juan Pagés Riera
      Regidor : Ramon Soldevila Figueras
      Regidor : Miquel Morral Monteys
Regidor : Josep Renom Codina
      Regidor : Magi Esquerré Sallares
      Regidor : Francesc Margens
      Autoritat Eclesiàstica : Rdo. D. Francesc Matute
      Comandant Post Guardia Civil : Josep Rotges
      Jutge Comarcal : Josep Mª Aragó Cabañas
1953   Alcalde President : Francesc Juventeny Boix  
1954   Alcalde President : Francesc Juventeny Boix 1er. Tinent Alcalde : Josep Ribatallada Casamiquela
      2on. Tinent Alcalde : Tomàs Románi Gumá
      Regidor : Ramon Albiñana Bigas
      Regidor : Juan Pagés Riera
      Regidor : Ramon Soldevila Figueras
      Regidor : Miquel Morral Monteys
      Regidor : Josep Renom Codina
      Regidor : Magí Esquerré Sallares
      Regidor : Francesc. Mariner Margens
      Secretario : Justinià Hidalgo Barriuso
      Autoritat Eclesiàstica : Rdo. D. Jaume Llaugér Xiq
      Comandant Post Guardia Civil : Primitiu Domi
      Jutge Comarcal : Josep Mª Aragó Cabañas
1955   Alcalde President : Francesc Juventeny Boix  
1956   Alcalde President : Francesc Juventeny Boix 1er. Tinent Alcalde : Domènech Fatjó Sanmiquel
      2on. Tinent Alcalde : Francesc Mariner Margens
      Regidor : Josép Renom Codina
      Regidor : Joan Juventeny Boicx
      Regidor : Lluis de Arquer Garriga
      Regidor : Vicenç Ribas Cardona
      Regidor : Pere Costa Castells
      Regidor : Francesc Segura Peiret
      Secretario : Justinià Hidalgo Barriuso
      Autoritat Eclesiàstica : Rdo. D. Jaume Llaugér Xiq
      Comandant Post Guardia Civil : Primitiu Domi
      Jutge Comarcal : Josep Mariner Mogas
1957   Alcalde President : Francesc Juventeny Boix 1er. Tinent Alcalde : Domènech Fatjó Sanmiquel
      2on. Tinent Alcalde : Francesc Mariner Margens
      Regidor : Josep Renom Codina
      Regidor : Joan Juventeny Boicx
      Regidor : Lluis de Arquer Garriga
      Regidor : Vicenç Ribas Cardona
      Regidor : Pere Costa Castells
      Regidor : Francesc Segura Peiret
      Secretario : Justinià Hidalgo Barriuso
      Autoritat Eclesiàstica : Rdo. D. Jaume Llaugér Xiq
      Comandant Post Guardia Civil : Albert Fernandez Alvarez
      Jutge Comarcal : Josep Mariner Mogas
1958 - 1959   Alcalde President : Francesc Juventeny Boix 1er. Tinent Alcalde : Domènech Fatjó Sanmiquel
      2on. Tinent Alcalde : Joan Pañella Sanahuja
      Tinent Alcalde suplente : Lluis de Arquer Garriga
      Regidor : Joan Juventeny Boix
      Regidor : Magi Esquerre Sallarés
      Regidor : Vicenç Ribas Cardona
      Regidor : Pere Costa Cstells
      Regidor : Joaquim Dubá Mimó
      Regidor : Francesc Segura Peiret
      Secretario : Justinià Hidalgo Barriuso
      Autoritat Eclesiàstica : Rdo. Joan Gili Doria
      Comandant Post Guardia Civil : Severí Bandin Barros
      Jutge Comarcal : Josep Mariner Mogas
1959 - 1976   Domènech Fatjó Sanmiquel  
1976 - 1979   Amadeo Ramirez  
1979 - 1995   Celestino Sánchez González Enrique Senabre Llabata
      Antonio  Rodriguez García
      Rafael Viñals Maymó
      Amparo Rodríguez Rodríguez
      Cristina Real Masdeu
      Dionísio Vigara Rodríguez
      Juan Fco. López Braña
      Fco. Fernández Moreno
      Juan Martínez López
      Juan de Dios Cañete Rodríguez
      Antonio López Doménech
1995 - 2003   Cristina Real Masdeu  
2003 - 2009    Antoni Morral Berenguer  
2009 - 2015   Carmen Carmona Pascual  
2015 - 2019   Carles Escolà Sánchez  
2019 -   Carles Cordón Núñez 1a. Tinent d'Alcaldia : Josefa Rivera Dueñas
      2on. Tinent d'Alcaldia : Víctor Francos Díaz
      3er. Tinent d'Alcaldia : Javier Sánchez Miras
4a. Tinenta d'Alcaldia : Carme Arché Ametller
      5a. Tinenta d'Alcaldia : Gloria Urbano Jiménez
       
       
       
Bibliografia:  Programes de festes editat pel Gran Casino de Cerdanyola (Arxiu Mimó) - Història de Cerdanyola de Miquel Sánchez González