-

 

 El temps a Cerdanyola del Vallès

 Farmàcies de guàrdia

 

  
   El Procicat aprova les mesures per adaptar a la COVID-19 l'activitat social de Nadal 
◘   Les trobades i reunions socials es limiten a 10 persones, amb infants inclosos, i es recomana que no siguin de més de dues bombolles de convivència.
◘  
El confinament nocturn es flexibilitza: la nit de Nadal i de Cap d’Any començarà a les 01:30 h, i la nit de Reis, a les 23 h.
◘  
S’aconsella que la mobilitat es minimitzi i es mantingui en l’entorn proper.


El Procicat, dirigit pels Departaments de Salut i Interior, ha aprovat aquest matí el Pla d’adaptació de l’activitat social de Nadal i canvi d’any a la COVID-19. Es tracta d’un pla estratègic per al període comprès entre els dies 24 de desembre de 2020 i 6 de gener de 2021, i contempla aspectes relacionats amb l’activitat social, la mobilitat, la disposició horària i activitat comercial, entre d’altres. El plantejament general és que l’activitat social s’ha d’adequar a la situació de la pandèmia, que és l’element prioritari i condicionant. No obstant, tot i que referma la necessitat de mantenir el compliment de les mesures al llarg de tot el període de Nadal, alhora proposa flexibilitzacions de les condicions de confinament nocturn, comerç i restauració els dies clau per permetre la interacció social en l’àmbit privat i de les activitats comercials i de restauració.

En el primer dels seus punts més rellevants, el pla recomana que les trobades i reunions socials en aquestes setmanes comportin el nombre més reduït de persones possible, i en qualsevol cas limitades a un nombre màxim de 10 persones, entre les quals també s’han de comptar els infants (aquest número de 10 persones es mantindrà independentment del tram del pla d’obertura progressiva en què es trobi Catalunya). A més, s’aconsella que a les reunions no coincideixin persones provinents de més de dues bombolles de convivència (és a dir, grups de persones de dos domicilis diferents). Per últim, cal que, per a totes les celebracions del període nadalenc, cada bombolla de convivència es relacioni amb un màxim d’altres dues bombolles, sempre les mateixes. Per tant, en les reunions socials no haurien de coincidir simultàniament més de dues bombolles de convivència i cada bombolla no s’hauria d’ajuntar, al llarg de tot el període nadalenc, amb més de dues altres bombolles.

Així doncs, cada bombolla de convivència haurà de definir la seva ‘bombolla de Nadal’ amb les que celebrarà el període nadalenc. En aquest sentit, cal remarcar que la ‘bombolla de Nadal’ haurà d’estar formada per persones de bombolles de convivència que ja tenen un contacte proper, tant per distància física com per freqüència de contacte, com poden ser pares, fills, germans o amics que visquin a prop del domicili. Cal evitar la interacció física amb persones de contacte no habitual, com poden ser familiars o amics que visquin lluny o amb qui faci mesos que no es té contacte. En tot cas, caldrà mantenir un conjunt de pautes de seguretat: distància física, higiene de mans, ús de mascareta, ventilació i quedar-se a casa si es tenen símptomes, diagnòstic o contacte.

A més, es recomana que les reunions i trobades es realitzin a l’aire lliure sempre que sigui possible, tot i que cal recordar que està prohibit el consum d’aliments o begudes en les trobades a l’espai públic. En el cas de trobades en espais tancats, cal garantir una bona ventilació dels espais compartits, també als domicilis durant la trobada (mantenir obertes les finestres). De fet, s’aconsella ventilar abans i després de la trobada i fer ús constant de la mascareta mentre no s’estigui consumint i seguir les pautes d’higiene de mans.   Per últim, és convenient limitar la durada de les reunions.
Pel que fa a les trobades amb persones residents en residències, se’n facilitaran les visites i se’n maximitzaran i ampliaran els espais destinats a les visites d’acord amb les condicions estructurals, excepte en el cas que la situació epidemiològica no ho permeti. Així mateix, es permetrà la sortida de les persones residents per trobades amb els familiars als domicilis especialment en els dies 24, 25, 26 i 31 de desembre i l’1, el 5 i el 6 de gener. També es permetran les sortides de cap de setmana i les sortides més llargues d’un cap de setmana i inferiors a 3 setmanes (actualment previstes al protocol sectorial).

Les persones que realitzin les visites als residents o bé que els acullin als domicilis, hauran de tenir una especial cura en el període de 7 dies anterior a la trobada, evitant qualsevol tipus d’interacció social amb persones de fora de la bombolla de convivència, en tots els àmbits.


Mobilitat al mínim i en l’entorn proper


Pel que fa a la mobilitat territorial i el retorn a domicili, els perímetres s’ajustaran en funció del tram d’obertura progressiva, però en tot cas es recomana que la mobilitat es minimitzi i es mantingui en l’entorn proper. També es permetrà el retorn al domicili familiar de les persones que es trobin fora de Catalunya per motius laborals o d’estudis. Tot plegat, però, complint les mesures establertes pel Govern espanyol en quant a la certificació de la prova COVID-19 amb resultat negatiu en el cas d’arribada des de fora de l’Estat o altres mesures que siguin vigents.

Pel que fa al confinament nocturn, per la nit de Nadal i la nit de Cap d’Any es flexibilitzarà: s’iniciarà a les 01:30 h del dia 25 de desembre i 1 de gener, respectivament, i no a les 22:00 h com està previst per la resta de dies. La nit de Reis el confinament nocturn s’endarrereix fins les 23 h, per tal de facilitar l’activitat comercial fins les 22h.

Pel que fa a la restauració, els dies 24, 25 i 26 de desembre i els dies 31 i 1 de gener se’n permetrà fer ús en grups de fins a 6 persones per taula o grups de taula. Per la nit de Nadal i la nit de Cap d’Any es permetrà l’obertura al públic fins les 01:00 h dels dies 25 de desembre i 1 de gener, respectivament. Es recomana fer ús de les terrasses i els espais a l’aire lliure preferentment, i reforçar la ventilació dels establiments. L’ocupació de la restauració s’ajustarà a la limitació de percentatge vigent, per cada tram.

Per últim, tota activitat de cultura popular s’haurà de realitzar de forma adaptada: només en espais perimetrats amb control d’accessos per evitar les aglomeracions i registre previ. Es recomana que les activitats es desenvolupin preferentment a l’aire lliure i, en el cas d’activitats amb mobilitat o d’activitats en espais tancats, caldrà la preassignació de seients. No estaran permesos els parcs de Nadal o similars. Pel que fa a l’organització i desenvolupament de proves esportives que no siguin competicions oficials, queda condicionada a garantir tres aspectes: que el número màxim de participants que es poden trobar alhora sigui el mateix que correspon al nombre de persones per reunions -és a dir, 10 persones en el cas d’assolir el tram 3 del pla de obertura progressiva-, que s’eviti el contacte entre aquests grups i que assisteixi públic.  VEURE
(govern.cat)   12:43 h.L’Ajuntament de Cerdanyola, l'Ajuntament de Sant Cugat i
el Parc de Recerca UAB impulsen
el programa Explorer
 
L’Ajuntament de Cerdanyola, l'Ajuntament de Sant Cugat i el Parc de Recerca UAB impulsen plegats una nova edició del programa Explorer "Joves amb solucions", una iniciativa d'impuls al talent jove promoguda pel Banc Santander a través de Santander Universitats i dirigida pel Centre Internacional Santander Emprendimiento (CISE).

El Programa està dirigit a joves d'entre 18 i 31 anys que, durant 12 setmanes, podran desenvolupar habilitats emprenedores com el lideratge, treball en equip o habilitats de comunicació. L’Explorer els brindarà les eines necessàries perquè siguin capaços de desenvolupar una solució sòlida, viable i sostenible enfocada a resoldre els problemes relacionats amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) 2030 fixats per les Nacions Unides. La novetat d'aquesta edició és la combinació de formació, recursos i xerrades en línia amb esdeveniments presencials.

Mitjançant el treball realitzat al llarg d'aquestes 12 setmanes, el projecte més ben valorat de l'Explorer Space Cerdanyola-Sant Cugat-PRUAB continuarà la seva formació en un hub d'innovació europeu de la mà d'una institució educativa de prestigi i triat de manera col·laborativa pels participants de el programa.


Sostenibilitat, autoocupació i soft skills

En aquesta nova convocatòria, el programa esdevé una proposta de formació emprenedora d'avantguarda, adaptada a el nou context d'innovació global. La seva transformació digital respon a la necessitat d'escalar un programa d'èxit validat que obre la porta a un perfil d'emprenedor més ampli en quantitat i diversitat de propostes.

Explorer compta amb un marcat component relacionat amb la sostenibilitat, buscant solucions innovadores vinculades amb els ODS 2030. Les persones candidates hauran d’alinear els seus projectes amb un o diversos dels ODS de Banco Santander: fi de la pobresa, educació de qualitat, igualtat de gènere , energia assequible i no contaminant, treball decent i creixement econòmic, reducció de les desigualtats, ciutats i comunitats sostenibles, producció i consum responsables, acció pel clima i aliances per assolir els objectius.

Totes les persones interessades en participar al Programa es poden inscriure abans de l’11 de desembre a través d'aquest enllaç.Nova spin-off per desenvolupar el primer tractament contra la fibrosi pulmonar basat en teràpia gènica
 
Després d’anys d'investigació i de moltes publicacions científiques conjuntes, les biòlogues moleculars Maria Blasco, investigadora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) i Fàtima Bosch, directora del Centre de Biologia Animal i Teràpia Gènica de la UAB (CBATEG), han desenvolupat una teràpia gènica amb telomerasa per al tractament de diferents patologies relacionades amb l'escurçament dels telòmers i, per tant, de l'envelliment. Aquesta teràpia gènica podria suposar un gran pas per a la curació d'aquestes patologies cada vegada més freqüents a causa de l'envelliment demogràfic de la població i que, ara per ara, encara no tenen tractaments efectius.

Això és el que ha portat al CNIO i a la UAB a fundar una nova empresa spin-off, Telomere Therapeutics, que converteixi aquests descobriments en tractaments per a malalties com la fibrosi pulmonar i la fibrosi renal. "És la primera vegada que s’aborda el tractament d'aquestes malalties des del coneixement profund dels mecanismes moleculars de l'envelliment", comenta la investigadora Maria Blasco.

La fibrosi pulmonar afecta més de 128.000 persones al món i la previsió és que el 2025 hi hagi 62.000 nous casos d'aquesta malaltia a causa de l'envelliment demogràfic de la població i l’augment de persones grans. Els pacients de fibrosi pulmonar tenen una esperança de vida mitjana de tres anys perquè no hi ha tractaments curatius contra aquesta malaltia.

La iniciativa de Blasco i Bosch és, a més, pionera en un altre aspecte. Es tracta d'una spin-off científica formada el 100% per institucions públiques espanyoles, que sorgeix a partir de la recerca bàsica realitzada en aquests centres d'investigació i que, a més, compta amb un inversor espanyol.

Aquestes institucions són el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), a les quals pertanyen Blasco i Bosch, respectivament. Telomere Therapeutics compta amb una inversió milionària d’Invivo Ventures en la seva primera ronda de finançament i la seva finalitat és desenvolupar una teràpia gènica basada en l'expressió del gen de la telomerasa (TERT) utilitzant un vector adeno-associat AAV.

Maria Blasco destaca que "és una prova que la investigació bàsica d'excel·lència és el motor de noves innovacions. El nostre país té un gran potencial innovador i la creació de noves empreses de biotecnologia centrades en malalties associades a l'envelliment és una fet competitiu a nivell internacional".

"Les síndromes telomèriques són causades per mutacions a la telomerasa i altres gens de manteniment dels telòmers que indueixen al seu extrem escurçament prematur", destaca Paula Martínez, investigadora del grup de Blasco i també fundadora de la companyia. Algunes de les malalties originades per telòmers massa curts i per a les que tindrien aplicació els tractaments que desenvolupi Telomere Therapeutics són, a part de la fibrosi pulmonar, la fibrosi renal i l'anèmia aplàstica.

"En els últims anys, s'han desenvolupat amb èxit nombroses teràpies gèniques centrades en malalties monogèniques rares. Nosaltres veiem
un enorme potencial a poder aplicar la teràpia gènica al tractament de les malalties greus més comunes", indica Fàtima Bosch.

El treball de Maria Blasco s'ha centrat a demostrar la importància dels telòmers i la telomerasa en el càncer i en les malalties relacionades amb l'envelliment durant més de 20 anys. Blasco ha publicat més de 250 articles en revistes científiques internacionals i és una referència a nivell internacional en el camp dels telòmers. Per la seva banda, el treball de Fatima Bosch, catedràtica de Bioquímica i Biologia Molecular i directora del CBATEG UAB, se centra en el desenvolupament d'enfocaments de teràpia gènica per a malalties genètiques molt severes, com les mucopolisacaridosis (MPS), i també per a malalties d'alta prevalença, com la diabetis mellitus. Aquesta professional té una reconeguda experiència en el camp de la teràpia gènica amb aproximacions per a pacients de MPSIIIA ja a la clínica i per diabetis tipus 1 transferides a una empresa americana que aviat iniciarà fases clíniques.
 
Fàtima Bosch, catedràtica de Bioquímica i de Biologia Molecular i directora del CBATEG de la UAB, juntament amb Maria Blasco i Paula Martínez, del Centro Nacional de Investigaciones Oncològicas (CNIO), han fundat Telomere Therapeutics, amb una inversió d'Invivo Ventures.

Fa uns anys, Maria Blasco i Fàtima Bosch van començar a col·laborar per aplicar la teràpia gènica en les síndromes telomèriques. El seu treball conjunt ha generat diversos articles que estableixen la prova de concepte preclínica utilitzant la teràpia gènica en diferents síndromes telomèriques i que demostren millores en els resultats clínics, per exemple en la fibrosi pulmonar. Els resultats van ser patentats i han estat llicenciats a Telomere Therapeutics per part del CNIO i de la UAB.

"Després d'aquests resultats preclínics, ara cal una important inversió per agilitzar el desenvolupament de medicaments, un procés costós i complex. Estem molt il·lusionades amb la possibilitat que Telomere Therapeutics pugui dur a la clínica nostres estudis, i que el potencial de la teràpia gènica arribi a pacients de malalties de major prevalença com la fibrosi pulmonar ", destaca Fàtima Bosch.

Amb el finançament proporcionat per Invivo Ventures, el candidat serà optimitzat i validat en els models animals pertinents. Juntament amb el finançament, Luis Pareras i Albert Ferrer, socis generals d’Invivo Capital, s'uniran a el Consell d'Administració.

Luis Pareras, soci fundador d’Invivo Capital ressalta la importància d'aquesta iniciativa i molt especialment en aquests moments de pandèmia: "La teràpia gènica ha tornat a centre de l'escenari, i les malalties del pulmó s'estan convertint cada vegada més en un objectiu interessant. Maria Blasco i Fátima Bosch han desenvolupat un enfocament científic molt elegant per lluitar contra la fibrosi pulmonar, tristament en el punt de mira ja que alguns pacients de COVID-19 sota ventilació mecànica eventualment també la desenvolupen. La fibrosi pulmonar idiopàtica és una malaltia potencialment letal per a la qual no existeix actualment cap cura, i esperem que un dia aquesta teràpia ajudi a molts pacients".

Albert Ferrer, soci fundador de Invivo Capital, ha ressaltat que "Invivo té com objectiu donar suport a la transferència de tecnologia des dels centres de recerca i universitats espanyoles i millorar el creixement i el desenvolupament de productes innovadors. La inversió en Telomere Therapeutics és un exemple clar d'aquesta visió i estem particularment satisfets que permeti la creació d'un nou negoci en aquest difícil entorn econòmic", ha afegit.

Després d'anys de desenvolupament, la teràpia gènica és ara una realitat, ja que diversos productes han estat aprovats per l'Agència Europea de Medicaments (EMA) i l'Administració d'Aliments i Medicaments dels Estats Units (FDA). Aquestes teràpies es dirigeixen als trastorns monogènics, entre ells β-talassèmia, una forma poc freqüent de pèrdua de la visió, atròfia muscular espinal i una forma poc freqüent d'immunodeficiència primària. A més, actualment s'estan desenvolupant clínicament centenars de productes de teràpia gènica per al tractament de malalties que abans eren intractables.

(uab.cat)Ceràmica italiana estudiada en profunditat amb la llum d'Alba 
Els estudis són part d’un projecte de col·laboració iniciat fa un any i que involucra al Museu de Ceràmica de Montelupo, població molt propera a Florència. Durant la recerca, s’han analitzat un total de vint ceràmiques de la zona de Montelupo, mostres d’un ampli ventall cronològic (segles XIV-XIX), decoratiu i cromàtic, incloent exemplars de majòlica arcaica avançada, de zaffera (decoració típica de la zona italiana del s. XV), amb imitacions de llustre metàl·lic, decoracions en ull de ploma de paó, armes o trofeus, entre d’altres.

Per estudiar en profunditat tots aquests materials, Roberta Di Febo (ICAC-UAB), Lluís Casas (UAB) i Oriol Vallcorba (ALBA), han dut a terme a la línia de llum MSPD experiments de microdifracció de raigs X. Les anàlisis s’han centrat en la identificació de l’estructura de la part més antiga del material i en veure les seves fases microcristal·lines, tant relictes com de nova formació, principalment en les zones decora-des. Aquests dos tipus de fases van ser estudiades prèviament ja tallades en forma de làmines primes amb un microscopi petrogràfic a la UAB i, posteriorment, mitjançant microscòpia Raman a l’Instituto de Cerámica y Vidrio (ICV-CSIC) de Madrid. Les dades recopilades fins ara s’integraran finalment amb anàlisis de microscòpia electrònica (SEM-EDS) tant en el cas dels vidrats com en les decoracions.

Les diferents tècniques microanalítiques utilitzades proporcionaran infor-
mació molt útil per reconstruir els processos tecnològics usats en la fabricació  de les ceràmiques, tant  pel que fa a les  matèries  primeres


utilitzades com a les condicions de cocció (ús de pigment pur o barrejat amb altres colorants, medi de cocció oxidant o reductor, etc.). A més, com que les fases microcristal·lines presents en els vitralls de ceràmica són marcadors tecnològics excel·lents, podran aportar informació sobre els coneixements i habilitats tècniques dels artesans, el seu coneixement sobre el comportament físic dels materials o la transferència de tècni-ques entre les diferents produccions de la regió.

(cells.es)Convocats els premis literaris 2021
 
Els Premis Literaris els convoquen l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès i la Universitat Autònoma de Barcelona

La cita cultural, que té per objectiu promoure la difusió d’obres originals i inèdites incloses en gèneres diversos, com la novel·la, la poesia o la narrativa, arrenca un any més amb les següents modalitats de premis:


· XXVII Premi de Novel•la «Valldaura-Memorial Pere Calders»

· XXVI Premi de Poesia «Miquel Martí i Pol»

· XII Premi de Narrativa Breu «Caterina Albert»La presentació dels originals començarà el 9 de desembre i finalitzarà el 8 de febrer de 2021 a les 24 h.

Les institucions convocants animen a les persones afeccionades a escriure perquè es presentin als premis convocats. S’adrecen especialment a les autores i als autors joves i novells, destacant que el premi de narrativa breu «Caterina Albert» és un bon camí per a donarsea conèixer en el món de les lletres.

Les bases del concurs i la modalitat d’entrega d’originals es podran consultar a través de la pàgina web http://premis-literaris.uab.cat


Al Museu d'Art de Cerdanyola

Exposició : ENTRE LÌNIES
VIATGE, DESIG I FANTASIA IL·LUSTRADA 
El Museu d’Art de Cerdanyola acull fins al 28 de febrer la mostra Entre Línies. Viatge, Desig i Fantasia il·lustrada que proposa un viatge a través de la literatura il·lustrada, des dels grans clàssics universals tractats com a objectes preciosos, fins a les rondalles, els contes infantils o el llibre d’aventures.

Fruit de la col·laboració entre el museu i la Universitat Autònoma de Barcelona, es podrà veure aquesta exposició organitzada per Cultura en Viu i el Màster Oficial en Anàlisis i Gestió del Patrimoni Artístic i el Departament  d'Art i  Musicologia de la UAB.  La mostra  proposa un

viatje a través de la literatura il·lustrada, des dels grans clàssics universals tractats com a objectes preciosos, fins les rondalles, els contes infantils o els llibres d'aventures.

L'Exposició es podrà visitar fins al proper dia 28 de febrer

Horari:
De dimarts a dissabte de 17 a 20 h
Diumenges i festius d’11 a 14 h

                             DADES COVIDA Cerdanyola del Vallès    
Habitants     57.403  


                                                                                              
                
DIA10/10 (23:30 h.)                                              
Casos positius                                      1352
Casos sospitosos                                 9571           

A 14/10 (9:26h.)                                              
Casos positius                                       1377
Casos sospitosos                                 9713                            

DIA 13/11 (12:35)                                          
Casos positius                                      2145                               
Casos sospitosos                               13640

DIA 14/11 (06:37)                                          
Casos positius                                      2167                               
Casos sospitosos                               13746 

DIA 21/11 (08:42)                                          
Casos positius                                      2244                              
Casos sospitosos                               14288   

DIA 23/11 (13:02)                                          
Casos positius                                      2250                              
Casos sospitosos                               14347  

DIA 25/11 (06:44)                                          
Casos positius                                      2263                             
Casos sospitosos                               14513  

DIA 26/11
 (06:41)                                          
Casos positius                                      2271                             
Casos sospitosos                               14548 

DIA 27/11 (20:38)                                          
Casos positius                                      2291                             
Casos sospitosos                               14622    

DIA 28/11 
(22:36)                                          
Casos positius                                      2311                             
Casos sospitosos                               14671    

DIA30/11 
(06:36)                                          
Casos positius                                      2325                             
Casos sospitosos                               14683 

DIA1/12 (22:44)                                          
Casos positius                                      2343                             
Casos sospitosos                               14847                  
                           

Els casos positius acumulats són aquells que han donat positiu en alguna prova diagnòstica (PCR o test ràpid), mentre que els casos sospitosos acumulats corresponen a persones que en algun moment han presentat símptomes i un professional facultatiu els ha classificat com a possible cas, però no tenen una prova diagnòstica (PCR o test ràpid) amb resultat positiu. Tots ells són casos activats pel servei de vigilància epidemiològica.

Les dades que es mostren són aquelles que s'ha pogut identificar la seva zona de residència. Per mantenir la privacitat de les dades, només es mostren els municipis amb més de 200 habitants.

La informació que es visualitza prové del registre RSAcovid19 del Departament de Salut i s’actualitza, com a mínim, dos cops al dia.

Departament de Salut, Generalitat de Catalunya

Es pot estar infectat, i no saber-ho
En alguns casos, el coronavirus no produeix símptomes. De fet, la transmissió de la infecció es pot donar 1-2 dies abans dels símptomes, durant tot el període simptomàtic i fins a 5-6 dies després. D'altra banda, des que es contrau fins que hi ha símptomes passen 4-7 dies en la gran majoria de casos, però poden arribar a passar fins a 2 setmanes.
  
   

A Ripollet
Habitants     38.665  


DIA 6/8 (6:22 h.)                                              
Casos positius                                                         421
Casos sospitosos                                                  2444

DIA  7/11 (10:46 ) 
Casos positius                                                      1265
Casos sospitosos                                                 9409

DIA  8/11 (08:55 ) 
Casos positius                                                     1277
Casos sospitosos                                                9479

DIA 18/11 (10:44)                                          
Casos positius                                                      1403
Casos sospitosos                                               10037  

DIA 25/11 (06:44)                                          
Casos positius                                                      1466
Casos sospitosos                                               10376   

                                                  
                                             


DIA 26/11 (06:41)                                          
Casos positius                                                      1477
Casos sospitosos                                               10424  

DIA 27/11 (20:38)                                          
Casos positius                                                      1482
Casos sospitosos                                               10514       

DIA 28/11 (22:36)                                          
Casos positius                                                      1485
Casos sospitosos                                               10550   

DIA 30/11 (06:36)                                          
Casos positius                                                      1487
Casos sospitosos                                               10579  

DIA 1/12 (22:44)                                          
Casos positius                                                      1494
Casos sospitosos                                               10686     
 

Tal com díu el refrany,
pel decembre ... 
Desembre mullat, gener ben gelat.
Desembre nevat, bon any assegurat.
Desembre nevat, bon any per al blat.
El desembre és un vell que fa arrugar la pell.
El mes de desembre, el mes de les festes. (S’hi celebren les festes de Nadal.)
El sol del desembre i del gener porta gelades pel febrer.
Ni en desembre assolellat no et treguis la capa del costat.
Pel desembre es gelen les canyes, i es torren les castanyes.
Pel desembre, golls i mal de genolls.
Pel desembre i pel gener, no siguis matiner.
Quan pel desembre canta el mussol, pluja o bon sol.
Qui anar bé vol, es compra roba pel desembre i calçat pel juliol.
Sastre que pel desembre no cus, el diable se l’enduu.
Si bons raïms vols menjar, pel desembre la vinya has de podar.
Abans de Sant Blai, encara és Nadal.(Les festes de Nadal s'allargaven ftns a la Candelera).
Ara ve Nadal, matarem el gali i a la tia Pepa li’n daren un tall.
Ara ve Nadal, menjarem torrons i amb una guitarra cantarem cançons.
Beneida Santa Llucia, que les bones festes ens envia.(Se celebra el 13 de desembre i és l’inici de les festes nadalenques).
Castanyes per Nadal, saben bé i es paeixen mal.
De Nadal a Carnestoltes, set setmanes desimboltes.
Pa torrat, pa torrat, que Nadal és arribat
Nadal en divendres, festa grossa. (Antigament, tots els divendres de l’any es dejunava, excepte si era Nadal).
Passat Nadal, surten els mals. (A causa dels excessos comesos en els àpats).
Per la Mare de Déu d’Advent, naps i cols, tot ben calent. (Es refereix a la Purissima, que se celebra el 8 de desembre).
Per Nadal, a casa i prop de la brasa.(Diada en què es reuneix la família.
Per Nadal cada u as seu corral.
Per Nadal, calor, i per Pasqua fred, fan l’any bo i dret.
Per Nadal, el dia més curt de l’any.
Dies Internacionals i Mundials 
  1 desembre - Dia Mundial de la Lluita contra la SIDA
  1 desembre - Dia Panamericano de la Farmàcia
  2 desembre - Dia Internacional de l'Abolició de l'Esclavitud
  3 desembre - Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat
  3  desembre - Dia Europeu de la Síndrome de Marfan
  3  desembre - Dia Internacional de l'Euskera
  3  desembre - Dia Internacional de l'3D
  3  desembre - Dia Mundial de el no ús de plaguicides
  3  desembre - Dia Internacional de l'Mèdic
  4  desembre - Dia Internacional de l'Guepard
  4  desembre - Dia Internacional dels Bancs
  5 desembre - Dia Internacional dels Voluntaris
  5  desembre - Dia Mundial de l'Sòl
  6  desembre - Dia de la Constitució Espanyola
  7 desembre - Dia Internacional de l'Aviació Civil Internacional
  9  desembre - Dia Internacional contra la Corrupció
10  desembre - Dia dels Drets Humans
10  desembre - Dia Internacional dels Drets dels Animals
11  desembre - Dia Internacional de les Muntanyes
11  desembre - Dia Nacional de l'Tango
12  desembre - Dia Internacional de la Cobertura Sanitària Universal
12  desembre - Dia Internacional de la Ràdio i la Televisió a favor de la Infància
12  desembre - Dia Internacional de la Neutralitat
14  desembre - Dia Mundial de l'Mono
15  desembre - Dia Internacional de l'Te
17  desembre - Dia Internacional per posar fi a la violència contra les treballadores sexuals
18  desembre - Dia Internacional de l'Migrant
18  desembre - Dia Nacional de l'Esclerosi Múltiple
18  desembre - Dia Mundial de la Llengua Àrab
20  desembre - Dia Internacional de la Solidaritat Humana
21  desembre - Solstici d'Hivern
21  desembre - Dia Nacional del Nen amb Càncer (Espanya)
24  desembre - Nit de Nadal
25  desembre - Nadal
26  desembre - Boxing Day
28  desembre - Dia dels Innocents
30  desembre - Dia Internacional de Cinema Indi
31  desembre - Cap d'AnyEl PROCICAT actualitza el Pla Sectorial de Restauració amb
les mesures previstes per la reobertura de bars, cafeteries i restaurants


 
Mossos i Policies Locals reforçaran els controls del compliment de les mesures contra la COVID-19 a bars, cafeteries i restaurants, especial-ment a les terrasses
Aquesta actualització s’ha realitzat amb la participació de la Direcció General de Comerç, que ha comunicat l’actualització del Pla al Gremi de la restauració
Es recorda als Ajuntaments que han d’assegurar el compliment d’aquestes mesures, necessàries per mantenir la reobertura en aquesta fase

El comitè tècnic del PROCICAT ha tramitat avui l’actualització del pla sectorial de restauració per adaptar-lo a les noves mesures previstes per a la reobertura del sector en el marc de la desescalada. Aquesta actualització s’ha realitzat amb la participació de la Direcció General de Comerç, que ha comunicat l’actualització del Pla al Gremi de la restauració, i que incideix en la necessitat de complir estrictament les mesures per la reducció del risc de contagi de la COVID-19, especial-ment pel que fa a l’ús de terrasses. El compliment de les mesures d’aforament, distància i ventilació, entre altres, és bàsica per tal que es pugui mantenir la reobertura de bars, cafeteries i restaurants.

Aquest compliment és majoritari per part tant de la clientela com dels encarregats dels locals, però cal mantenir l’alerta de forma constant i no abaixar la guàrdia. És per això que des del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya CECAT, Protecció Civil de la Generalitat ha informat de l’actualització a tots els Ajuntaments del país recordant-los la necessitat de controlar el compliment d’aquest pla i les mesures que conté.

En aquest sentit, tant Mossos d’Esquadra com Policies Locals faran dispositius especials de patrullatge i control, amb una voluntat didàc-tica i de sensibilització, però sancionant aquelles actuacions que vagin en contra de les mesures que volen contenir la propagació del corona-virus, especialment en els àmbits de socialització com la restauració. En aquest sentit cal recordar que la Direcció General de Comerç i els propis Ajuntaments també realitzen controls.

El pla actualitzat, tramitat inicialment al juliol, és d’especial importància ja que els espais de restauració són un àmbit d’especial atenció pel risc de contagi de la COVID-19 atès que en el moment de menjar o beure no s’usa mascareta, per la qual cosa és molt important mantenir la distància adequada entre comensals i una ventilació continuada.

Recordatori de les mesures previstes en l’actualització del Pla pel que fa a la reobertura iniciada el 23 de novembre:

El consum sempre s’ha de realitzar a la taula, mai a la barra ni, en general, de peu.
• Tant a les terrasses com als espais interiors, els grups de clients poden ser de màxim 4 persones, amb l’excepció de persones d’una única bombolla de convivència (persones que viuen al mateix domicili) en que no aplicaria límit.
• La ubicació de taules ha de permetre la distància mínima de dos metres entre comensals de taules diferents. Aquesta distància ha d’estar degudament senyalitzada amb elements visibles per a tothom.
•  S’ha de garantir la distància d’un metre entre persones d’una mateixa taula, excepte que totes les persones formin part d’una única bombolla de convivència (persones que conviuen en un mateix domicili).

Per tant, el tipus de taula i mida ha de permetre garantir aquestes distàncies entre comensals de taules diferents (2 metres) i entre no convivents de la mateixa taula (1 metre). Per tant, en cas de taules de mida insuficient caldrà ajuntar-les fins permetre aquesta distància interpersonal entre clients del mateix grup. Així, per exemple, les
taules de les terrasses de mida inferior a 1m2 no permeten una
ocupació de quatre persones no convivents.


• Per tal que les terrasses puguin tenir la consideració d’espai a l’aire lliure es requereix sempre que hi hagi almenys dos costats lliures sense tancament, especialment si hi ha un sostre o tancament superior. En el cas de paravents, tancaments laterals o similars en més de dos costats, la terrassa no podrà tenir la consideració d’espai a l’aire lliure i per tant li seran d’aplicació les limitacions i condicionants dels espais tancats o interiors (aforament mes reduït i prohibició e fumar, per exemple). No es permet en cap cas un tancament total dels quatre laterals i del sostre sense cap tipus de ventilació.

Cal recordar també que el consum de tabac a les terrasses està condicionat a garantir els dos laterals lliures però també a garantir una distància de 2 metres respecte persones que no siguin de la bombolla de convivència (és a dir, respecte qualsevol persona amb la que no compartim domicili).

• Als espais interiors és d’aplicació la limitació d’aforament que actualment és del 30%. Aquest valor pot anar evolucionant al llarg dels diferents nivells del pla de desescalada.

• A més, als espais interiors i tancats, la seva obertura està condicionada a garantir una bona ventilació per a evitar els contagis per aerosols. S’ha de mantenir la ventilació durant tot el període d’obertura al públic de l’establiment o local. La ventilació pot ser natural, mitjançant l’obertura de finestres i portes o amb sistemes de ventilació mecànica.

En els locals o edificis que disposen només d’espais de ventilació natural cal procurar que aquestes estiguin obertes el màxim d’hores possibles, i especialment en els espais més concorreguts i en espais compartits.

Els elements de ventilació no substitueixen les altres mesures preventives d’obligat compliment: el manteniment de la distància de seguretat entre persones, l’ús de mascaretes i la neteja i desinfecció de les mans i les superfícies i objectes.

En aquest sentit, cal recordar que el pla sectorial de restauració vigent des del juliol indica que els clients han de portar ben posada la mascareta mentre no hi hagi el consum d’aliments i begudes. És especialment important sobretot en el moment de proximitat dels cambrers o altres professionals. Així mateix, el pla vigent especifica que l’establiment ha de controlar que el client no faci ús arbitrari de les taules i cadires per tal que aquest equipament pugui ser desinfectat entre un client i un altre i, per tant, els clients no poden seure fins que ho determini el responsable del local.

• També cal recordar que el pla sectorial de la restauració preveu que per a totes les activitats, establiments o espais, cal identificar una persona responsable de l'aplicació de les mesures organitzatives i de protecció individual establertes a la normativa i al propi pla sectorial. Aquest responsable també serà l'interlocutor amb l'autoritat sanitària en cas que sigui necessari. El responsable de l’activitat assumirà les actuacions per a la minimització dels riscos higiènic-sanitaris pel coronavirus.

Finalment, cal recordar que els ciutadans també han de conèixer i col·laborar en l’aplicació d’aquestes mesures i evitar fer ús dels espais de restauració que no compleixin les condicions de seguretat establertes atesos el risc de contagi que pot suposar
(govern.cat)   25 nov.
 ESPORT CAP DE SETMANA
 


 

Futbol 3a Divisió

Horta - Cerdanyola    (12 h.)
    
Divisió Honor Juvenil
Cerdanyola - Zaragoza 
              
OK lliga fem.
Cerdanyola CH - Girona   

Lliga Nnal. Catalana
Cerdanyola CH - 
                      
 

Lliga Nnal. Catalana (F)
Cerdanyola CH

Primera Catalana (F)
Cerdanyola CH C - 

Segona Catalana  (F)
Cerdanyola CH D 
  

Segona Catalana.Grup 2
Cerdanyola CH B


El Govern de la Generalitat decreta la suspensió de totes les competicions esportives catalanes durant 15 dies.        

 
 1 - 2


0 - 0


 3 - 2 
 
"


"
 

"
 

"
     
   
(29/11)


(28-11)


(28/11)


( )

 
( )


( )


( )


( )
El Cerdanyola supera al Telecable y es el nuevo líder del grupo A de la OK liga femenina


El Cerdanyola CH se ha situado en el top de la tabla clasificatoria en el grupo A. El conjunto catalán superó por 2-4 al Telecable HC con un póker de goles de Gemma Solé, la jugadora más destacada del encuentro. Eso sí, las nuevas líderes han disputado dos partidos más que el Magic Studio CP Manlleu, que volvió a vencer este fin de semana

.
En el resto de la jornada, cabe destacar el primer triunfo de la temporada del Borbolla y los tres puntos obtenidos por el CP Las Rozas ante el Ene Oposciones Cuencas Mineras.


(https://fep.es/)
 

Podeu veure totes les mesures acordades pel Govern de la Generalitat a: https://web.gencat.cat/ca/activem/preguntes-mes-frequents/.

   

    
       

                Tal mes de novembre de fa 50 anys
           MESOS ANTERIORS  :    1ª Part : 1962-1968              2ª Part : 1969-fins avui  


Entorn de la recuparació del Complex Esportiu Municipal
del riu Sec i d'altres. 
 
 
 
Llegeixo aquests dies que el ple municipal ha donat el seu vist i plau a la posada en marxa de les pistes de tennis i pàdel al Complex esportiu Municipal de l'Riu Sec. Em sembla molt bé que unes instal·lacions d'aquest tipus es posin a el servei de la població. El que no em sembla bé és que s'hagin de tornar a restauren unes obres que estaven pràcticament finalizasas i per desgana o algúna causa desconeguda es deixessin abandonades sense vigilància fins que les hosts de brètols que els hi -només veure les parets pintades pels carrers, ascensors públics plens de destrosses i ratllades per pensar que estem al Bronx neoyorki- destruïssin les instal·lacions que no es van posar en marxa tot i estar acabades.

Dol que Cerdanyola en el període 2017 - 2019 part del nostre

 patrimoni municipal quedés pràcticament mancat d'atenció, per exemple les dues fonts ornamentals que es troben en la plaça de l'Estatut i Santa Anna cantonada Passeig de la Riera. Dues fonts que qualsevol altra població en té cura i les dedica a engalanar la ciutat i aquí sense pena ni glòria de abandonen.
Aquesta última porta mesos parada i la de la plaça de l'Estatut li van tapar les boques de l'desguàs ordenat per vés a saber quin personatge. Tota una mostra de despreocupació de l'anterior consistori.

Les pistes de tennis i pàdel va costar els seus diners construir-les i ara costarà la seva recuperació. Esperem que no es torni a ensopegar en la mateixa pedra.  
Tal com era al 2015    (Foto:Salillas)

Tal com era al 2015  (Foto:Salillas)
                                                                                          


Actualment    (Foto:Salillas)

Actualment (Foto:Salillas)El Govern aprova un pla d'obertura progressiva de les activitats afectades per les mesures per fer front a la Covid-19 
El vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda i la consellera de la Presidència i portaveu del Govern han donat a conèixer la previsió de reobertura des de dilluns vinent i per als propers dos mesos

Pere Aragonès ha explicat que l’objectiu és “fer compatible la responsabilitat sanitària amb la reactivació social i econòmica tan necessària per moltes empreses i treballadors”

Meritxell Budó ha dit que el pla s’ha fet després d’un “treball conjunt del Govern amb els sectors afectats” i ha advertit que “estem en un primer pas, no en una desescalada”

El Govern ha presentat aquest migdia el pla d’obertura progressiva de les activitats econòmiques i socials que han estat afectades per les mesures per fer front a la segona onada de la Covid-19. Aquest pla de flexibilització començarà dilluns vinent, 23 de novembre, i es farà per trams successius de 15 dies, en funció dels indicadors sanitaris, cadascun dels quals permetrà més reobertures i ampliacions d’aforaments.

El vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda, Pere Aragonès, i la consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó, han donat a conèixer el detall d’aquest pla i les previsions per cadascun d’aquests trams en una compareixença informativa. Pere Aragonès ha explicat que es tracta d’un pla amb un horitzó de, “com a mínim”, dos mesos, que “busca fer compatible la responsabilitat sanitària amb la reactivació social i econòmica tan necessària per moltes empreses i treballadors”.

Aragonès ha destacat que, gràcies a les mesures de contenció activades en les darreres setmanes, “hem aconseguit canviar la dinàmica de la pandèmia sense haver de recórrer a un confinament estricte”, alhora que s’ha evitat el col·lapse del sistema sanitari. El vicepresident ha detallat que, a hores d’ara, la ràtio de transmissió del coronavirus a Catalunya ja s’ha consolidat en una xifra inferior a 1, mentre que el volum de contagiats diaris s’ha estabilitzat al voltant de 2.000 persones. “Ens n’estem sortint, i això és gràcies a l’esforç col·lectiu de tota la ciutadania, i especialment dels sectors econòmics més afectats per les mesures”, ha afegit.

Tanmateix, i malgrat la millora dels indicadors sanitaris, Pere Aragonès ha subratllat que “no volem córrer”, sinó que la voluntat del Govern és “avançar pas a pas i amb total seguretat, mirant sempre l’evolució de les dades sanitàries”. En aquest sentit, ha avançat que el pla d’obertura progressiva de les activitats “es complementarà amb una estratègia per minimitzar el risc epidemiològic que el departament de Salut presentarà en breu”, i que passa per l’autoprotecció ciutadana i la multiplicació de les tasques de rastreig i de les proves de detecció de caràcter preventiu.

El vicepresident ha defensat que “el que presentem avui no és un pla de desescalada com el de la primavera passada, i això ho vull deixar ben clar; és un pla de retorn progressiu d’algunes activitats econòmiques, que tota la ciutadania hem d’abordar amb molta responsabilitat”. És per això que, durant la seva intervenció, ha fet una crida “a no abaixar la guàrdia ni un instant”, ja que “anem bé, però la situació sanitària continua sent molt greu”. “Conjurem-nos per acabar de superar la segona onada de la pandèmia i, sobretot, per evitar una tercera onada durant l’hivern i abans no arribi la vacuna”, ha insistit.


“Treball conjunt amb els sectors afectats”


Per la seva part, la consellera de la Presidència ha donat a conèixer el detall dels quatre trams previstos en el pla, que, ha explicat, s’ha fet després d’un “treball conjunt del Govern amb els sectors afectats”. Ha insistit que “estem en un primer pas, no en una desescalada, ja que encara som en una segona onada de la Covid i les dades encara no són prou bones”. Per aquest motiu ha apel·lat a “la màxima col·laboració i prudència de tots i totes per seguir avançant en aquest camí”. I ha demanat la “coresponsabilitat i el compromís de tothom”, perquè “seguir passant de tram a tram depèn de tots”.

En aquesta mateixa línia, ha fet una crida a facilitar el teletreball. Ha recordat que el Govern no té competències per fer-ho obligatori, però “si arribem a un compromís entre sectors econòmics i socials reduirem molt la mobilitat”. Ha afegit que en aquests moments “estem al volant del 8% de teletreball i es podria arribar al 25%”.

Meritxell Budó ha assenyalat que el confinament nocturn, de les 22.00 a 06.00 hores es mantindrà durant tots els trams. Pel que fa al confinament perimetral de Catalunya, estarà vigent durant els primers dos trams i es podrà aixecar al tercer tram “si les dades sanitàries segueixen evolucionant positivament”.

Respecte al confinament municipal de cap de setmana, es mantindrà durant el primer tram; durant el segon tram passarà a ser d’àmbit comarcal i a partir del tercer no hi haurà restriccions de mobilitat el cap de setmana.
Primer tram, a partir de dilluns vinent

Al primer tram, que començarà dilluns vinent, 23 de novembre, el pla preveu l’obertura de terrasses de bars i restaurants amb una distància mínima senyalitzada de 2 metres entre comensals de diferents taules i una limitació de 4 persones per taula, excepte que es tracti de grups bombolla. Els interiors dels locals podran obrir amb aquestes mateixes condicions, però amb la limitació d’aforament del 30% i amb una bona ventilació. Pel que fa a l’horari d’obertura, ho podran fer de les 6 del matí fins a les 21.30h.

A les universitats i escoles continuaran vigents les mesures que hi ha establertes ara de presencialitat a infantil, primària i ESO; i a batxillerat i universitats amb docència de teòrica virtual. Pel que fa a les extraescolars, continuen obertes les activitats extraescolars i esportives organitzades pels centres educatius amb els grups estables de les activitats lectives. I s’hi afegeixen: les activitats esportives no competitives a l’aire lliure i espai tancat organitzades pels mateixos centres escolars; els ensenyaments de règim especial no reglat: formació pràctica presencial fins a un màxim de 6 alumnes, i tota la resta d’activitats extraescolars, també amb un màxim de 6 alumnes.

Respecte a les activitats culturals, la consellera Budó ha explicat que en aquest primer tram podran obrir cinemes, teatres, auditoris i sales de concerts amb un 50% de l’aforament i sempre amb un màxim de 500 persones en el cas de grans espais on el 50% fos superior a aquesta xifra. Continuen oberts museus, biblioteques i sales d’exposicions, però el límit d’aforament passarà del 30% vigent actualment al 50%.

Meritxell Budó també ha dit que en aquesta primera etapa d’obertura s’obren també les instal·lacions i equipaments esportius a l’aire lliure amb un aforament màxim del 50% i control d’accés; i les instal·lacions en espais tancats amb un aforament màxim del 30% amb cita prèvia i sense vestidors, excepte en el cas de les piscines.

Pel que fa als comerços, continua la limitació del 30% d’aforament per als establiments de menys de 800 metres quadrats. Respecte els establiments de més de 800 metres quadrats, s’aixequen les restriccions d’espai que hi havia i passen a estar obertes al 100% de la superfície amb un aforament del 30%.

Pel que fa a les activitats recreatives restaran tancats els espais infantils lúdics interiors, festes majors, bingos, casinos i sales de joc.

Els actes religiosos i cerimònies civils es podran celebrar amb un 30% d’aforament.

La consellera també ha indicat que en aquest tram es mantindrà el màxim de 6 persones en l’activitat social privada.

Segon tram: reobertura de centres comercials

La consellera Budó ha assenyalat que després de 15 dies “entraríem a un segon tram, sempre tenint en compte les dades sanitàries”. En aquest període es preveu la reobertura centres comercials amb un 30% d’aforament, i que els comerços passin del 30 al 50% d’aforament.

El comerç i la restauració podran obrir els interiors dels establiments amb el 50% d’aforament. I els cinemes, teatres, auditoris i sales de concerts podran obrir amb un 70% d’aforament.


Tercer tram: reunions fins a un màxim de 10 persones


El tercer tram “ens situarà al 21 de desembre, si tot va en la bona direcció”, ha explicat Meritxell Budó, que ha dit que en aquesta fase “les activitats socials es podran realitzar amb un màxim de 10 persones”, el que correspon a dues bombolles de convivència habitual.

En l’àmbit esportiu, l’aforament a l’aire lliure passarà al 70% i als interiors al 50%. I els actes religiosos i cerimònies civils passaran al 50% d’aforament.


Quart tram: recuperació progressiva de la presencialitat en l’àmbit educatiu


En el quart tram, que seria a partir del 4 de gener, la consellera ha explicat que “les novetats seran en l’àmbit educatiu, ja que es recuperarà progressivament la presencialitat a batxillerat i extraescolars, i es recuperaran les competicions esportives”. També, els cinemes, teatres, auditoris i sales de concerts podran obrir amb la limitació del 70% de l’aforament però el màxim de persones passarà a ser de 1.000.

(govern.cat)   19 novembre 2020 17:25hDesarrollan un anticuerpo para tratar alzhéimer
 
Investigadores españoles desarrollaron un fragmento de anticuerpo que disminuye los niveles del péptido beta-amiloide y de la proteína tau, causa de la muerte neuronal en el alzhéimer, mejorando los marcadores de la enfermedad en ratones con esta patología avanza-da.

La investigación, que publicó la revista “International Journal of Molecular Sciences” y llevó al cabo la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), abre la puerta a un nuevo enfoque farmacológico para tratar la enfermedad de Alzheimer, la demencia más común en todo el mundo.

Aunque aún se desconoce qué es lo que desencadena la enferme-dad , varios investigadores aseguran que tanto la agregación del péptido beta-amiloide (Aß) como la de la proteína tau, ambas moléculas presentes en cerebros sanos, juegan un papel central en la progresión.

Sí se sabe que existe una relación entre las dos moléculas, ya que la reducción o el aumento de los niveles de una afecta a los niveles de la otra, por lo que los científicos están explorando terapias para reducir Aß y tau. EFE

(yucatan.com) 17/11El Govern dona el tret de sortida a l'elaboració de la llei per erradicar l'amiant a Catalunya 
◘   Els objectius són salvaguardar la salut de la població davant l’ex-
     posició a l’amiant i garantir la seguretat dels treballadors

◘   Tot i que és un agent químic especialment perillós, utilitzat àmpli-
      ament per la indústria i la construcció, actualment no hi ha l’obli-
      gació legal de retirar aquests materials

◘   El Govern farà una consulta pública prèvia a la redacció del pro-
     jecte per atendre les preocupacions i necessitats de la ciutadania
     i de tots els actors implicats.


El Govern ha aprovat la memòria preliminar sobre l’Avantprojecte de llei per a l’erradicació de l’amiant a Catalunya, una iniciativa que té per objectiu salvaguardar la salut de la població davant l’exposició a aquest agent químic i garantir la seguretat dels treballadors. Concretament, preveu retirar de forma segura els materials que con-tenen amiant i garantir que tothom tingui un coneixement adequat dels efectes que pot tenir.

La memòria preliminar també recull els problemes que es volen solucionar amb la nova normativa, que passen per la presència elevada de materials amb amiant en edificis, la manca d’informació comprensible per part de la ciutadania, així com el marc jurídic actual, que actualment no obliga a retirar els materials que conten aquest agent químic si no s’ha arribat a la fi de la seva vida útil.

Amiant als edificis, manca d’informació i marc jurídic

L’amiant és un agent químic especialment perillós, utilitzat àmplia-ment per la indústria i la construcció. S’estima que a Catalunya l’amiant instal·lat suposa més de 4 milions de tones de fibrociment i entre unes 6 i 30 mil tones de projectats i calorifugats, entre altres materials.

S’ha detectat amiant en vaixells, trens, maquinària, dipòsits, túnels, galeries i canonades de les xarxes de distribució d’aigües públiques i privades i, en particular, en edificis, tant públics com privats.

Tot i que l’ús, producció i comercialització de materials amb amiant es va prohibir a l’Estat espanyol l’any 2001, no s’obliga legalment a retirar els materials amb amiant instal·lats si no s’ha arribat a la fi de la seva vida útil.
Totes les varietats d’amiant són perilloses i, en aquest sentit, s’ha documentat els efectes greus que pot tenir sobre la salut de les persones l’exposició a fibres d’amiant. És un greu problema de salut pública tant per a la població treballadora que ha estat o està exposada a l’amiant sinó a tota la població, que pot estar exposada en altres situacions degut al gran ús que s’ha fet de materials amb amiant i la gran quantitat de materials amb amiant que hi ha instal·lats.

Un altres dels problemes que vol solucionar l’Avantprojecte de llei per a l’erradicació de l’amiant és el desconeixement per part de la població d’aquest agent químic. A molts dels agents implicats els manquen coneixements especialitzats i tenen greus deficiències en l’execució de les tasques de prevenció, vigilància i aplicació, que amb freqüència estan massa fragmentades. Per la seva banda, una part significativa dels treballadors de la construcció no sempre reconeixen l’amiant en els edificis quan duen a terme tasques de rehabilitació o de demolició, amb el risc d’exposició que això implica. Per tant, és important oferir a la ciutadania informació sobre els possibles riscos per a la salut de l'amiant en base als criteris d'organismes científics oficials.

Pel que fa al marc jurídic actual, l’Estat espanyol ha seguit les normatives i recomanacions europees a l’hora de regular en l’àmbit de l’amiant. És per aquest motiu que no existeix una estructura normativa, sinó diverses normes que afronten problemàtiques en diversos àmbits: en matèria de residus, de transport i abocadors, seguretat i salut laboral i de medi ambient.

Consulta pública

Donat l’abast de la norma proposada, el Govern considera necessari fer una consulta pública prèvia a la redacció del projecte per atendre les preocupacions i necessitats de la ciutadania i de tots els actors
implicats en el moment de redactar la norma. A través del Portal de la Transparència, es recolliran les opinions i demandes dels ciutadans.

La consulta anirà dirigida a col·legis i associacions representatives dels àmbits professionals implicats, facultats, escoles superiors i tècniques competents en la matèria, entitats ecologistes i associacions sindicals, entitats municipalistes i al conjunt de la ciutadania i entitats que hi estiguin interessades.   (govern.cat)Salut destaca la importància de prorrogar les mesures ara que s'arriba al pic màxim de pressió assistencial
 
Assegura que el pla de desescalada es treballarà amb els sectors afectats per reobrir-los i mantenir-los oberts malgrat que la pandèmia no marxi.

El secretari general de Salut, Marc Ramentol, ha subratllat avui la importància de prorrogar 10 dies més les mesures avui vigents, un fet que s’espera que entri en vigor amb la publicació demà al DOGC. En primer lloc, per continuar la tendència ja marcada de disminució de nous contagis, “de doblegar la corba”, fins arribar a un número de casos que permeti guanyar eficiència en el seu rastreig. En segon lloc, per alliberar capacitat assistencial: encara “ara som al pic de pressió” malgrat que ja es comencin a registrar més altes a l’hospitalització convencional i s’hagin estabilitzat els nous ingressos a llits crítics “tot i no baixar”, ha dit. I en tercer lloc, per dissenyar un pla de desescalada que tingui un doble objectiu: “Tornar a obrir progressi-vament els sectors gràcies als quals s’està doblegant la corba i mantenir-los oberts en un context de pandèmia que no canviarà ni ens abandonarà en els propers mesos”. “Com que mantenir-los oberts es responsabilitat de tothom, els farem arribar el pla per a treballar-lo conjuntament”, ha garantit Ramentol, tot reforçant que el pla haurà de ser sostenible i vetllar, corresponsablement, pel control epidèmic i per la vitalitat econòmica.

Ramentol ho assegurat en la roda de premsa setmanal per explicar la situació epidemiològica i assistencial de Catalunya a causa de la COVID-19, en què ha estat acompanyat pel coordinador de la unitat de seguiment de la Covid-19 a Catalunya, Jacobo Mendioroz. Pel que fa a la vessant assistencial, el secretari general ha indicat que a l’atenció primària s’està notant una reducció del nombre de consultes relacionades amb la COVID, que a les urgències dels CAP i CUAP es concreta amb un 15% menys respecte la setmana anterior. Pel que fa a les UCI’s, ara hi ha 585 pacients (ocupant el 58% de la
capacitat total de llits crítics), mentre que a les plantes d’hospitalit-zació convencional hi ha uns 2.600 (el 24% de la capacitat total de la xarxa pública). En l’àmbit de les residències, gràcies en part als cribratges massius a residents i professionals, es perceben millores incipients: hi ha un 16,5% de residències amb casos (la setmana anterior eren el 19%), hi ha un 2,6% de residents positius (un 2,9% fa una setmana), i el percentatge de positivitat en aquest àmbit no dista gaire del de la població general.

Millors indicadors i millor rastreig

Per la seva banda, Jacobo Mendioroz ha indicat que la situació epidemiològica és la prevista en els models estudiats per a prendre mesures. Avui, la Rt a Catalunya és del 0,85 i es podria apropar a un nivell ideal del 0,8; també està baixant el grau de positivitat de les proves diagnòstiques que s’estan fent darrerament, i que Mendioroz estima en unes 240.000 setmanals. En concret, en 2 setmanes es va passar de fer 20.000 test antigènics a fer-ne 47.000 i ara ja se’n fan prop de 64.000. “Gràcies al sacrifici i a l’esforç de tothom estem recuperant, poc a poc, les tendències que permeten pensar en recuperar algunes de les activitats i en reforçar la capacitat de testeig i de rastreig”, ha valorat.

Per territoris, destaca primer que a Barcelona ciutat la Rt estigui per sota del 0,9 i que la taxa de positivitat, tot i que encara lluny del 5% ideal, ja sigui inferior al 10%. Mendioroz també ha subratllat que la Rt al Camp de Tarragona estigui per sota del 0,8 tot i haver tingut brots complexes; que a la Catalunya Central sigui inferior a 1 malgrat un brot rellevant a Vic; que a Girona ja estigui a 0,79 tot i brots complexes a Salt; que a l’àrea Metropolitana Nord l’evolució sigui molt bona per la seva densitat de població; i que Terres de l’Ebre sigui un dels llocs on millor evoluciona l’Rt (ara a 0,72).
(govern.cat)    13/11      14:06 h.La UAB hará los exámenes con las ventanas abiertas 
La Universidad dejará cuatro dedos para mantener la ventilación si las condiciones climatológicas lo requieren

Los estudiantes de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) deberán abrigarse bien si no quieren resfriarse este año.

La universidad de Cerdanyola ha elaborado una serie de recomendaciones e instrucciones para el desarrollo presencial de los exámenes para evitar los contagios en el campus.

PUERTAS Y VENTANAS ABIERTAS

Durante las evaluaciones, las puertas y ventanas de las aulas estarán abiertas. Solo en caso de condiciones climatológicas muy adversas se podrán cerrar, pero no totalmente, según avanza Crónica Global.

Las instrucciones distribuidas por la UAB también van dirigidas al profesorado, sobre los que recaerá la tarea de garantizar que se
cumplan todas las medidas de seguridad. Los profesores deberán asegurarse que en ningún caso el aforo del aula supere el 50% y velar por el acceso escalonado a las clases.

4 DEDOS DE ESPACIO

En cuanto a las condiciones de la sala, solo en el caso de que el espacio no disponga de ventilación eléctrica y el comportamiento climático sea adverso, se podrán cerrar las ventanas pero dejando siempre un espacio de cuatro dedos.

La organización se complica también debido a que hay profesores que por su edad o sus condiciones de salud están autorizados a trabajar desde casa. En el caso de que éstos estén a cargo de sesiones prácticas “hay que cubrirlos, y se exige un esfuerzo extra​ a la plantilla que trabaja presencialmente”.


(metropoliabierta.com)     12/11La pesca podria alleujar una emergència alimentària mundial en casos extrems. 
Durant el darrer mig segle, el sistema mundial de producció d'aliments ha proveït de manera estable a la població humana en ràpid creixement. Malgrat això, esdeveniments impredictibles com una guerra o erupcions volcàniques podrien interrompre ràpidament la producció d'aliments i deixar buits els prestatges de les botigues de queviures.

Un estudi internacional coliderat per l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona (ICTA-UAB) i publicat a la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), proporciona les primeres estimacions sobre quina seria la situació de la pesca oceànica mundial després d'un conflicte nuclear. L’estudi compta amb la participació de científics de la Universitat McGill (Canadà), la Universitat de Colorado Boulder, la Universitat de Texas Rio Grande Valley, el U.S. National Center for Atmospheric Research i la Universitat Rutgers (Estats Units).

Els investigadors asseguren que, encara que la pesca no podria compensar la gran pèrdua de producció agrícola en terra, sí que tindria el potencial per alleujar la situació, però només si les pesqueries es trobessin en un estat saludable abans que la crisi alimentària tingués lloc.

"Les simulacions de models climàtics han demostrat que la pols, produïda pels incendis en una guerra nuclear, reduiria la producció agrícola mundial", explica la coautora principal Cheryl Harrison, professora de la Universitat de Texas Rio Gran Valley. "Demostrem que les poblacions mundials de peixos també pateixen un creixement reduït en aquestes condicions, ja que els oceans es tornen més freds i foscos". Estimen que una guerra nuclear podria reduir fins a un 30% la quantitat de productes del mar capturats pels vaixells pesquers en tot el món.
"La part positiva dels nostres resultats és que mostren els beneficis que es podrien obtenir si disposéssim de pesqueries saludables abans que una hipotètica guerra nuclear tingués lloc. Si els peixos fossin abundants com a conseqüència d'unes mesures contundents i eficaces que evitessin la sobrepesca, els oceans podrien proporcionar un enorme subministrament d'aliments d'emergència durant uns anys", indica Kim Scherrer, coautora principal i investigadora de l'ICTA-UAB.

Els resultats es basen en models informàtics d'última generació que simulen com els efectes d'una possible guerra nuclear es filtren a través del sistema terrestre. Un model oceànic global prediu canvis en la temperatura de l'oceà, els corrents i la llum solar disponible, el que determina la quantitat d'aliment disponible per permetre el creixement dels peixos. Per tant, simula la resposta de les flotes pesqueres del món tant al canvi en el creixement dels peixos com als canvis en la demanda de peix.

"Si les regulacions són massa febles per protegir les poblacions de peixos abans d'una hipotètica situació extrema, com una guerra, no es podria alleujar l’impacte", explica Scherrer. "No importaria si el preu del peix és elevat perquè simplement no hi hauria més peix que capturar. No obstant això, si les poblacions de peixos són abundants, això podria servir com a reserva d’aliment". Calculen que la pesca podria reemplaçar al voltant del 40% de la resta de proteïnes animals durant un o dos anys.

"És més, degut al fet que actualment moltes pesqueres estan sobreexplotades, l'acumulació de poblacions de peixos podria tenir lloc sense reduir les captures prèvies a la guerra. És una situació beneficiosa per partida doble", explica el coautor Ryan Heneghan de l’ICTA-UAB.       (UAB)   10/11La dessalinització i l'aigua regenerada aporten més de
720 hm3 d'aigua en 15 anys 
  Des del 2005 fins l’actualitat, aquests recursos d’aigua no convencionals han aportat una quantitat d’aigua superior al volum dels embassaments de les conques internes.
◘  La dessalinització incrementa la seva producció quan les reserves naturals disminueixen, mentre la reutilització s’empra de manera més continuada en el temps.
◘  En els propers 15 anys es preveu que la capacitat de producció d’aigua dessalintzada es dupliqui (dels 80 als 160 hm3/any) i que, en cinc anys, es tripliqui l’ús d’aigua regenerada, passant dels 30 als 100 hm3/anuals.

La dessalinització i les estacions regeneradores d’aigua han produït més de 720 hm3 en el període comprès entre 2005 i el 2020, segons dades de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA).

D’aquesta quantitat, 220 hm3 corresponen a l’aigua produïda per les dessalinitzadores catalanes (Tordera, a Blanes, i Llobregat, al Prat de Llobregat), mentre que els 500 hm3 restants provenen de l’aigua produïda als terciaris (instal·lacions que serveixen per aplicar a l’aigua depurada un tractament addicional i més avan-
çat per garantir la qualitat per altres usos).

Aquest volum d’aigua ja supera a la capacitat total dels embas-saments de les conques internes, que disposen d’espai per emmagatzemar un total de 694 hm3.

La dessalinització existeix a Catalunya des de l’any 2002, amb la posada en servei de la planta de la Tordera, amb una capacitat de producció inicial de 10 hm3/any, que va ser duplicada en el 2011 fins el 20 hm3/any. L’altra planta d’aquest tipus al nostre territori és la del Llobregat, inaugurada el 2009 i amb una capacitat de producció de 60 hm3.

El funcionament d’aquestes instal·lacions es modula a partir de l’estat dels recursos naturals (aigua dels embassaments i aqüífers) incrementant la seva producció quan aquests es redueixen. Durant el darrer semestre de 2017 i primers mesos de 2018, la dessalinització (juntament amb els pous de sequera) van aportar prop de 100 hm3 d’aigua quan els embassaments estaven al 43% de la seva capacitat. L’aportació d’aquest recurs va permetre, per una banda, alentir el descens de reserves naturals i, per l’altra, allunyar en el temps la possible entrada en escenaris que haurien comportat l’aplicació de restriccions per sequera.

Dessalinitzadora del Llobregat


En l’horitzó dels propers 15 anys i en el marc de l’agenda verda de l’ACA, es preveu un nou impuls a l’aigua dessalinitzada, duplicant la seva capacitat de producció (dels 80 actuals als 160). En aquest sentit, es triplicarà la capacitat de la dessalinit-zadora de la Tordera fins els 80 hm3/any i es construirà una nova planta dissenyada per produir 20 hm3/any a la conca del riu Foix.

Pel que fa a l’aigua regenerada, anualment i de mitjana es produeixen més de 30 hm3 per a usos que no requereixen l’aigua potable, com els industrials (refrigeració), els ambientals (cabal ambiental i recàrrega d’aqüífers i zones humides), els agrícoles, els recreatius (reg de camps de golf) i els municipals (reg i baldeig de carrers).

Es preveu que en un període de 5 anys es passi dels 30 als 100 hm3 en l’ús de l’aigua regenerada i ja durant el període 2020-2021 l’ACA destinarà 13,5 MEUR per activar nous sistemes terciaris i mantenir el funcionament dels ja existents. En el marc de l’agenda verda, es preveu invertir més de 150 MEUR entre 2020 i 2035 per potenciar l’aigua regenerada.


Les aigües residuals confirmen l'evolució creixent de la presència del virus a Catalunya
 
  - El projecte de recerca ‘Xarxa de Vigilància del SARS-CoV-2 en aigües residuals’, iniciat el passat juliol pels Departaments de Territori -a través de l’ACA- i de Salut, juntament amb ICRA, UB i Eurecat, confirma la presència generalitzada i creixent de restes genètiques del virus en les aigües residuals analitzades
- Una aplicació mostra els resultats setmanals de la presència de restes gèniques del virus a les depuradores i permet a Salut disposar d’un indicador més sobre l’evolució de la circulació del virus i l’impacte de les mesures
- El projecte, que ha suposat una inversió de 400.000 euros finançats per l’ACA, analitza l’evolució de la circulació del coronavirus en el 80% del total de les aigües residuals generades a Catalunya, prenent mostres en 56 depuradores i obtenint resultats en 48 hores


Avui s’ha obert al públic la plataforma https://sarsaigua.icra.cat/ que informa de la presència i les oscil·lacions de rastres genètics del virus SARS-CoV-2 a les aigües residuals d’entrada de diverses depuradores catalanes. Amb controls analítics duts a terme en un total de 56 depuradores catalanes que sanegen el 80% de les aigües residuals generades a Catalunya, el Departament de Salut i el Procicat disposen d’una variable més a l’hora de prendre decisions per reduir la propagació del coronavirus.

El monitoratge consisteix en la presa de mostres a l’aigua d’entrada de les depuradores (abans del seu tractament). Posteriorment, les mostres es transporten, amb totes les mesures de seguretat, a 3 laboratoris vinculats als centres de recerca i tecnològics de referència (2 d’ells altament especialitzats i vinculats al món universitari). La quantificació de les traces genètiques del SARS-CoV-2 es fa mitjançant l’amplificació de l’ARN present a les mostres amb un mètode on s’analitza la concentració de l’ARN viral mitjançant una PCR quantitativa. Els resultats es tenen en 48 hores.

Els resultats dels darrers mesos, i que ara s’obren a la ciutadania després de calibrar la metodologia, s’han posat al servei del Departament de Salut per la presa de decisions i mesures durant els darrers mesos de la pandèmia, buscant la detecció precoç de la circulació del virus en àrees determinades i com un indicador addicional de l’evolució i tendències de la circulació del virus a les diferents comarques de Catalunya.

Resultats i evolució territorial

L’evolució temporal mostra un augment del número d’EDARs en què els gens virals no només són detectables, sinó que incrementen fins a concentracions elevades (verd → groc → taronja → vermell). Això indica un augment en la circulació del virus entre la població assistida per aquestes EDARs i que, malauradament, coincideix amb l’evolució de la pandèmia al país.

Cal destacar que a l’inici del desplegament de la xarxa només es
detectaven concentracions elevades en aquelles EDARs que
assistien les poblacions de Lleida i Fondarella, coincidint amb el brot de principis de Juliol al Segrià i al Pla d’Urgell.

Ja des de mitjans d’agost es va poder veure clarament l’increment de les concentracions a la majoria d’EDARs de la província de Barcelona (sobretot a l’àrea metropolitana) i algunes de les EDARs de la província de Girona, especialment en localitats costaneres amb gran afluència de turisme estival. Les darreres anàlisis (Octubre) mostren concentracions elevades en la majoria d’EDARs monitoritzades, el que indica una circulació alta i sostinguda del virus entre la població assistida.

Coordinació amb el món de la recerca

Aquest és un projecte impulsat pel Departament de Territori, a tracés de l’Agència Catalana de l’Aigua i del Departament de Salut, que ha permès que aquest darrer i el PROCICAT disposin d’informació anticipada per activar els mecanismes i accions que considerin adients al servei de la protecció de la salut.

La xarxa de seguiment per analitzar l’evolució de la Covid19 a Catalunya està coordinada per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), que ha finançat el projecte amb 400.00 euros, amb els principals centres de recerca catalans com l’Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA), l’Eurecat i la Universitat de Barcelona.

En aquest sentit es compta amb la participació de tres laboratoris, dos d’ells de la Universitat de Barcelona (UB) especialitzats en l’anàlisi de virus en mostres ambientals i clíniques (el laboratori de Biologia Molecular de Virus Entèrics i el laboratori de Virus, Bacteris i Protozous d’interès en Salut Pública i Seguretat Alimentària), i el Center for Omics Sciences (COS) d’Eurecat a Reus.

Aquesta xarxa es suma a la d’altres països europeus (Països Baixos, Suïssa, Regne Unit, Espanya, entre d’altres) que han començat a monitoritzar la concentració de les traces genètiques del SARS-CoV-2 en aigües residuals com a eina per anticipar possibles nous rebrots i per avaluar l’efectivitat de les mesures de contenció implementades.

La component de recerca del projecte català és homologable i posiciona Catalunya entre les iniciatives més avançades dels països europeus en aquest àmbit, tal com es dedueix de la informació aportada a les reunions de la “Surveillance of COVID-19 virus in wastewater: Where we stand” on s’ha constatat que és possible fer detecció avançada del SARS-CoV-2 a partir de l’anàlisi de les aigües residuals i, alhora, la necessitat de fer recerca per tal d’estandaritzar els mètodes amb l’objectiu que els resultats siguin fiables.

(govern.cat)   6/11Salut certifica que s'ha passat el pic de contagis de la Covid-19 però que a nivell assistencial es continua en una situació "d'elevada pressió" 
El secretari general de Salut anuncia que els centres de la xarxa privada i les mútues d’accidents de treball s'integraran temporalment en el sistema públic de salut.

El secretari general de Salut, Marc Ramentol, ha afirmat que “podem certificar que hem passat el pic de contagis” de la segona onada de la Covid-19 a Catalunya, però ha subratllat que a nivell assistencial encara continuem en “una situació d’elevada pressió” si bé és cert que “estem començant a notar una desacceleració de l’augment de la pressió assistencial”. En aquest sentit, ha explicat que, a hores d’ara, “la pressió assistencial continua pujant però a menys ritme”, i ha afegit que caldrà veure si és una tendència que es manté i com evoluciona perquè ha recalcat que ”el sistema no pot mantenir durant molt de temps aquesta pressió”.

Ramentol també ha explicat que “les dades són el resultat de l’aplicació precoç d’unes mesures que van ser contundents però que s’han demostrat efectives a l’hora de controlar el creixement dels contagis”.

Per la seva part, el coordinador de la unitat de seguiment de la Covid-19 a Catalunya, Jacobo Mendioroz, ha destacat que la Rt, la velocitat de propagació del coronarvius SARS-CoV-2, ha baixat i és de 0,94 però “el risc de rebrot continua molt alt", de 731. La taxa de positius confirmats per PCR és de 378,34 per cada 100.000 habitants. A més, entre el 27 d’octubre i el 2 de novembre s’han fet 230.990 PCR i la positivitat d’aquestes proves ha baixat lleugera-ment i s’ha situat a l’11,39% del total. Mendioroz també ha remarcat que ha baixat la mitjana d’edat de les persones amb Covid-19, que ara frega els 40 anys.

Durant  la  roda de  premsa, el  secretari general  de Salut també ha
anunciat  que “els  centres de la  xarxa  privada i les  mútues  d’acci-
dents de treball s'integraran temporalment en el sistema públic de salut", tal com es fa fer durant la primera onada en el marc de l’estat d’alarma.

El Departament de Salut ha acordat la mesura per les previsions i l'escenari d’increment de pacients a les UCI en els propers dies a nivell global a Catalunya. “És el nostre deure anticipar aquest augment de la pressió assistencial que preveiem pels propers dies en el sistema públic”, ha afirmat Ramentol.

Ara mateix, hi ha 541 persones ingressades en llits de crítics del global de les unitats de crítics del sistema sanitari català (públic i privat), que suposa un 57% del total dels pacients ingressats a la xarxa de crítics del sistema. La xifra representa un 87% d’ocupació de tota la xarxa de crítics disponible a nivell del sistema sanitari català.

Pel que fa a la situació a les residències, a dia d’avui hi ha 1.293 residents confirmats de Covid-19, que signifiquen el voltant del 2,5% de la població total de residents, la major part d’ells concentrats en residències geriàtriques.

A més, 164 residències geriàtriques tenen almenys algun cas de Covid-19, cosa que representa un 15,5% del total de residències de gent gran que hi ha al país, “un percentatge sensiblement superior al de la setmana passada”, ha assenyalat el secretari general de Salut. Marc Ramentol també ha indicat que s’han fet en la darrera setmana més de 10.000 PCR i més de 1.200 testos d’antígens en aquesta població i s’ha iniciat, de nou, el cribratge en els professionals que treballen en les residències afectades, seguint la política de cribratges

(govern.cat)  6/11      14:27 h.El catedràtic d'enginyeria química Javier Lafuente, elegit nou rector de la UAB 
El catedràtic Javier Lafuente Sancho ha estat elegit rector de la UAB per als pròxims quatre anys, segons els resultats provisionals de les eleccions que, per primera vegada, s'han fet mitjançant votació electrònica,i han tingut lloc els dies 27 i 28 d’octubre. Javier Lafuente succeirà a la que, fins el moment, ha estat rectora de l'Autònoma, Margarita Arboix.

La participació global ha estat d’un 11,47% (4.405 vots emesos).

Javier Lafuente (Barcelona, 1960), catedràtic del Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental, es va llicenciar a la UAB en ciències químiques, en l'especialitat de química tècnica, el 1982, i es va doctorar cum laude en enginyeria química el 1988, sota la direcció dels catedràtics Manel Poch (UdG) i Carles Solà (UAB).

És director del Grup de Recerca en Tractament Biològic d'Efluents Líquids i Gasosos, Eliminació de Nutrients, i Compostos Orgànics Volàtils i Olors (GENOCOV), i director del centre de transferència tecnològica de la xarxa TECNIO de la Generalitat de Catalunya Centre Tecnològic per al Tractament Integral de les Emissions Gasoses, Efluents Líquids i Residus Sòlids (BIO-GLS). Lafuente ha treballat al Massachusetts Institute of Technology (MIT) de Boston, a l'Institut National Polytechnique de Grenoble (INP), a la Universitat de Califòrnia (UC) i a l'Illinois Institute of Technology (IIT) de Chicago.


La seva recerca s'ha centrat en l'aplicació de sistemes biològics al tractament d'efluents contaminats. És autor de 141 publicacions en revistes indexades amb més de 3.500 citacions i ha dirigit 12 tesis doctorals i nombrosos projectes de final de carrera. Ha creat també dues empreses derivades (spin-off) de caràcter ambiental per a l'aplicació de tecnologies capdavanteres al tractament d'efluents. Pel que fa a la gestió, ha estat director de grup de recerca, director de Departament, i vicerector d'Innovació i Projectes Estratègics des de 2016.    
(UAB)   28/10Tal com díu el refrany,
pel decembre ...
 
Desembre mullat, gener ben gelat.
Desembre nevat, bon any assegurat.
Desembre nevat, bon any per al blat.
El desembre és un vell que fa arrugar la pell.
El mes de desembre, el mes de les festes. (S’hi celebren les festes de Nadal.)
El sol del desembre i del gener porta gelades pel febrer.
Ni en desembre assolellat no et treguis la capa del costat.
Pel desembre es gelen les canyes, i es torren les castanyes.
Pel desembre, golls i mal de genolls.
Pel desembre i pel gener, no siguis matiner.
Quan pel desembre canta el mussol, pluja o bon sol.
Qui anar bé vol, es compra roba pel desembre i calçat pel juliol.
Sastre que pel desembre no cus, el diable se l’enduu.
Si bons raïms vols menjar, pel desembre la vinya has de podar.
Abans de Sant Blai, encara és Nadal.(Les festes de Nadal s'allargaven ftns a la Candelera).
Ara ve Nadal, matarem el gali i a la tia Pepa li’n daren un tall.
Ara ve Nadal, menjarem torrons i amb una guitarra cantarem cançons.
Beneida Santa Llucia, que les bones festes ens envia.(Se celebra el 13 de desembre i és l’inici de les festes nadalenques).
Castanyes per Nadal, saben bé i es paeixen mal.
De Nadal a Carnestoltes, set setmanes desimboltes.
Pa torrat, pa torrat, que Nadal és arribat
Nadal en divendres, festa grossa. (Antigament, tots els divendres de l’any es dejunava, excepte si era Nadal).
Passat Nadal, surten els mals. (A causa dels excessos comesos en els àpats).
Per la Mare de Déu d’Advent, naps i cols, tot ben calent. (Es refereix a la Purissima, que se celebra el 8 de desembre).
Per Nadal, a casa i prop de la brasa.(Diada en què es reuneix la família.
Per Nadal cada u as seu corral.
Per Nadal, calor, i per Pasqua fred, fan l’any bo i dret.
Per Nadal, el dia més curt de l’any.Dies Internacionals i Mundials 
  1 desembre - Dia Mundial de la Lluita contra la SIDA
  1 desembre - Dia Panamericano de la Farmàcia
  2 desembre - Dia Internacional de l'Abolició de l'Esclavitud
  3 desembre - Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat
  3  desembre - Dia Europeu de la Síndrome de Marfan
  3  desembre - Dia Internacional de l'Euskera
  3  desembre - Dia Internacional de l'3D
  3  desembre - Dia Mundial de el no ús de plaguicides
  3  desembre - Dia Internacional de l'Mèdic
  4  desembre - Dia Internacional de l'Guepard
  4  desembre - Dia Internacional dels Bancs
  5 desembre - Dia Internacional dels Voluntaris
  5  desembre - Dia Mundial de l'Sòl
  6  desembre - Dia de la Constitució Espanyola
  7 desembre - Dia Internacional de l'Aviació Civil Internacional
  9  desembre - Dia Internacional contra la Corrupció
10  desembre - Dia dels Drets Humans
10  desembre - Dia Internacional dels Drets dels Animals
11  desembre - Dia Internacional de les Muntanyes
11  desembre - Dia Nacional de l'Tango
12  desembre - Dia Internacional de la Cobertura Sanitària Universal
12  desembre - Dia Internacional de la Ràdio i la Televisió a favor de la Infància
12  desembre - Dia Internacional de la Neutralitat
14  desembre - Dia Mundial de l'Mono
15  desembre - Dia Internacional de l'Te
17  desembre - Dia Internacional per posar fi a la violència contra les treballadores sexuals
18  desembre - Dia Internacional de l'Migrant
18  desembre - Dia Nacional de l'Esclerosi Múltiple
18  desembre - Dia Mundial de la Llengua Àrab
20  desembre - Dia Internacional de la Solidaritat Humana
21  desembre - Solstici d'Hivern
21  desembre - Dia Nacional del Nen amb Càncer (Espanya)
24  desembre - Nit de Nadal
25  desembre - Nadal
26  desembre - Boxing Day
28  desembre - Dia dels Innocents
30  desembre - Dia Internacional de Cinema Indi
31  desembre - Cap d'Any
 El PROCICAT limita l'horari d'obertura de les botigues que obren 24 hores 
El PROCICAT ha aprovat aquest matí una resolució amb noves mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 a Catalunya.

D’una banda, s’ha establert que els comerços que habitualment romanen obertes les 24 hores del dia –per exemple, les botigues de conveniència, les annexes a les benzineres, o les ubicades en municipis turístics- tanquin a les 22h i no puguin reobrir les 7h.

D’altra banda, l’organisme interdepartamental concreta que a les àrees de servei d’autopistes i altres vies, les activitats de restauració es podran prestar exclusivament mitjançant serveis d’entrega al mateix establiment, sense utilitzar els espais interiors i garantint en tot cas en l’interior de l’establiment l’entrega individual i separada a cada client.

A més, se suspenen les activitats cíviques i comunitàries grupals –com, per exemple, als equipaments cívics- que impliquin presencia-
litat, llevat que es facin per mitjans telemàtics sense que impliqui la presencialitat dels participants. S’exceptuen d’aquesta suspensió els programes i activitats d’intervenció socioeducativa, lleure educatiu i d'educació en el lleure d'infants, adolescents i programes de suport juvenil, així com activitats d'intervenció social i personals com els menjadors de caràcter social.

Aquestes limitacions són conformes amb les orientacions de l’Organització Mundial de la Salut i es consideren, d’acord amb les dades epidemiològiques i assistencials actuals, mesures proporcionals, idònies, necessàries i justificades per al control de contagis i protecció dels drets a la vida, la integritat física i la salut de tota la població -específicament dels col·lectius més vulnerables- i per garantir la capacitat d’atenció del sistema sanitari, tant de les demandes generades per la pandèmia com de les derivades d’altres patologies.

(govern.cat) 19 oct.


Equips del
Cerdanyola Vallès F.C


(cliqueu sobre el nom)
NOM DE L'EQUIP CatCATEGORIA
CERDANYOLA VALLES, F.C. "A" TERCERA DIVISIO NACIONAL (GRUP 5.B)
CERDANYOLA DEL VALLES FC. "B" SEGONA CATALANA - Primera Fase (SUBGRUP 4.A)
CERDANYOLA DEL VALLES FC. "A" DIVISIÓ HONOR JUVENIL (GRUP III.B)
CERDANYOLA DEL VALLES FC. "B" JUVENIL PRIMERA DIVISIÓ (GRUP 7)
CERDANYOLA DEL VALLES FC. "A" PREFERENT CADET (GRUP 3)
CERDANYOLA DEL VALLES FC. "A" PREFERENT INFANTIL (GRUP 3)
CERDANYOLA DEL VALLES FC. "A" PREFERENT BENJAMÍ (GRUP 1)
CERDANYOLA DEL VALLES FC. "B" BENJAMÍ 7 PRIMERA DIVISIÓ (GRUP 6)
CERDANYOLA DEL VALLES FC. "A" ALEVÍ PRIMERA DIVISIÓ (GRUP 5)
CERDANYOLA DEL VALLES FC. "B" ALEVÍ PRIMERA DIVISIÓ (GRUP 6)
CERDANYOLA DEL VALLES FC. "C" BENJAMÍ 7 SEGONA DIVISIÓ (GRUP 13)
CERDANYOLA DEL VALLES FC. "C" ALEVÍ SEGONA DIVISIÓ (GRUP 12)
CERDANYOLA DEL VALLES FC. "A" PREBENJAMÍ 7 (GRUP 35)
CERDANYOLA DEL VALLES FC. "B" PREBENJAMÍ 7 (GRUP 37)
CERDANYOLA DEL VALLES FC. "D" BENJAMÍ 7 SEGONA DIVISIÓ (GRUP 11)
CERDANYOLA DEL VALLES FC. "D" BENJAMÍ 7 SEGONA DIVISIÓ (GRUP 14)
CERDANYOLA DEL VALLES FC. "F" BENJAMÍ 7 TERCERA DIVISIÓ (GRUP 32)
CERDANYOLA DEL VALLES FC. "D" ALEVÍ SEGONA DIVISIÓ (GRUP 13)
CERDANYOLA DEL VALLES FC. "E" ALEVÍ SEGONA DIVISIÓ (GRUP 11)
CERDANYOLA DEL VALLES FC. "F" ALEVÍ TERCERA DIVISIÓ (GRUP 48)
CERDANYOLA DEL VALLES FC. "B" INFANTIL PRIMERA DIVISIÓ (GRUP 7)
CERDANYOLA DEL VALLES FC. "C" INFANTIL PRIMERA DIVISIÓ (GRUP 6)
CERDANYOLA DEL VALLES FC. "D" INFANTIL SEGONA DIVISIÓ (GRUP 54)
CERDANYOLA DEL VALLES FC. "B" CADET PRIMERA DIVISIÓ (GRUP 6)
CERDANYOLA DEL VALLES FC. "C" CADET PRIMERA DIVISIÓ (GRUP 7)
CERDANYOLA DEL VALLES FC. "C" JUVENIL SEGONA DIVISIÓ (GRUP 43)
CERDANYOLA DEL VALLES FC. "B" SEGONA DIVISIO FEMENI (GRUP 3)
CERDANYOLA DEL VALLES FC. "E" INFANTIL SEGONA DIVISIÓ (GRUP 52)
CERDANYOLA DEL VALLES FC. "D" CADET SEGONA DIVISIÓ (GRUP 43)
CERDANYOLA DEL VALLES FC. "D" JUVENIL SEGONA DIVISIÓ (GRUP 42)
CERDANYOLA VALLES, FC. "C" PREBENJAMÍ 7 (GRUP 38)
CERDANYOLA VALLES, F.C. "A" SEGONA DIVISIÓ FEMENÍ INFANTIL (GRUP 5)
CERDANYOLA VALLES, F.C. "C" LLIGA SEGONA DIVISIÓ INFANTIL FUTBOL SALA (BCN Gr. 2)
CERDANYOLA VALLES, F.C. "B" LLIGA PRIMERA DIVISIÓ INFANTIL FUTBOL SALA (BCN Gr. 2)
CERDANYOLA VALLES, F.C. "A" LLIGA SEGONA DIVISIÓ CADET FUTBOL SALA (BCN Gr. 3)
CERDANYOLA VALLES, F.C. "A" LLIGA PRIMERA DIVISIÓ JUVENIL FUTBOL SALA (BCN Gr. 2)
CERDANYOLA VALLES, F.C. "A" PREFERENT FEMENÍ (GRUP 1)
CERDANYOLA VALLES, F.C. "B" LLIGA TERCERA DIVISIÓ CADET FUTBOL SALA (BCN Gr. 3)
CERDANYOLA VALLES, F.C. "A" LLIGA PRIMERA DIVISIÓ ALEVÍ FUTBOL SALA (BCN Gr. 1)
CERDANYOLA VALLES, F.C. "E" CADET SEGONA DIVISIÓ (GRUP 35)
CERDANYOLA VALLES, F.C. "B" SEGONA DIVISIÓ FEMENÍ ALEVÍ (GRUP 3)
CERDANYOLA VALLES, F.C. "G" ALEVÍ TERCERA DIVISIÓ (GRUP 46)
CERDANYOLA VALLES, F.C. "H" ALEVÍ TERCERA DIVISIÓ (GRUP 47)
CERDANYOLA VALLES, F.C. "F" INFANTIL SEGONA DIVISIÓ (GRUP 53)
CERDANYOLA VALLES, F.C. "B" LLIGA TERCERA DIVISIÓ JUVENIL FUTBOL SALA (BCN Gr. 3)
CERDANYOLA VALLES, F.C. "G" BENJAMÍ 7 TERCERA DIVISIÓ (GRUP 31)
CERDANYOLA VALLES, F.C. "A" SEGONA DIVISIÓ FEMENÍ JUVENIL (GRUP 4)
CERDANYOLA VALLES, F.C. "I" ALEVÍ TERCERA DIVISIÓ (GRUP 50)
CERDANYOLA VALLES, F.C. "F" CADET SEGONA DIVISIÓ (GRUP 44)
CERDANYOLA VALLES, F.C. "A" SEGONA DIVISIÓ B NACIONAL FUTBOL SALA (Subgrupo 3A)
CERDANYOLA VALLES, F.C. "H" BENJAMÍ 7 TERCERA DIVISIÓ (GRUP 33)
CERDANYOLA VALLES, F.C. "C" LLIGA TERCERA DIVISIÓ INFANTIL FUTBOL SALA (BCN Gr. 3)
CERDANYOLA VALLES, F.C. "G" INFANTIL SEGONA DIVISIÓ (GRUP 55)
CERDANYOLA VALLES, F.C. "B" LLIGA TERCERA DIVISIÓ CATALANA FUTBOL SALA (BCN Gr. 4)
CERDANYOLA VALLES, F.C. "A" LLIGA MINIBENJAMÍ FUTBOL SALA (BCN Gr. 2)
CERDANYOLA VALLES, F.C. "B" LLIGA MINIBENJAMÍ FUTBOL SALA (BCN Gr. 3)
Donar sang, un gest que salva vides.
Pot donar sang qualsevol persona sana entre 18 i 70 anys que pesi més de 50 quilos, però hi ha uns quants factors que ho poden condicionar.
El Banc de Sang necessita que unes 10.000 persones donin sang per posar al dia les reserves, que han descendit un 25% a Catalunya.Cerdanyola acollirà campanyes de donació de sang a l’Ateneu (carrer de la Indústria, 38-40).

      
                                                          

    Les persones que vulguin donar sang hauran de rervervar l’hora
 i seguir les mesures de segure-tat establertes com ara fer servir el gel esterilitzant que hi haurà a la sala i guardar la distància mínima interpersonal.

Visites de la Unitat Movil del Banc de Sang

 Cerdanyola

 Dilluns 9 desembre
a l'Ateneu  (Industria, 38-40)
i tria la franja horària que millor et vagi
Applus continua la seva expansió 

Applus+ Sede Corporativa Barcelona - Al Campus UAB. Cerdanyola

(expansion) 1 octubreNou cartipàs del govern municipal 
 
 
La incorporació de Marian Navarro com a regidora de l’Ajuntament de Cerdanyola en substitució de Víctor Francos ha portat alguns canvis en el cartipàs municipal

Marian Navarro serà regidora de Moviments Veïnals i Centres Cívics. També hi ha dos canvis a l'actual cartipàs, Pepi Rivera deixa Cultura i s'encarregarà de Recursos Humans i Organització i l'actual regidor d'Esports, Oscar Pons, assumirà també la delegació de Cultura, Memòria, Patrimoni i Arxiu Històric.

Aquests canvis se sumen als ja aprovats just després de la renúncia de Víctor Francos al càrrec de regidor per passar a ser cap de gabinet del ministre de Sanitat, Salvador Illa. Llavors, David González va assumir les relacions amb l’EMD de Bellaterra. Pel que fa a la delegació d’Espai Públic, Serveis Urbans i Manteniment de proximitat, va passar a ser responsabilitat d’Eulàlia Mimó. En relació amb les delegacions de Serveis Jurídics i Secretaria van ser assumides per Javier Sánchez. També, amb motiu de la reestructuració, Glòria Urbano, assumia la regidoria de Mobilitat i Ciutat Accessible.Les tinences d’alcaldia queden de la següent forma:

Primera Tinent d’Alcaldia - Pepi Rivera

Segon Tinent d’Alcaldia - David González

Tercer Tinent d’Alcaldia - Javier Sánchez

Quarta Tinent d’Alcaldia - Carme Arché

Cinquena Tinent d’Alcaldia - Glòria Urbano

Sisena Tinent d’Alcaldia – Eulàlia MimóEl Cartipàs aprovat el divendres 25 de setembre del 2020 queda de la següent forma:

Àrea d’Alcaldia i Presidència

L’Alcalde, Carlos Cordón, és el responsable de les Relacions Institucionals, Planificació Estratègica, Agenda 2030 i Promoció de la Ciutat

David González, portaveu del Govern, té les atribucions de Bon Govern i Qualitat Democràtica, Universitat i Ciutat del Coneixement, Relacions amb l’Entitat Municipal Descentralitzada de Bellaterra, Joventut i Infància

Javier Sánchez, es responsabilitza de Secretaria i Serveis Jurídics

Carme Arché, és responsable de Gent Gran

Glòria Urbano, assumeix el servei de Femenisme i de LGTBIQ+Àrea de Cohesió Social i Ciutadania

Pepi Rivera, porta Benestar Social i Habitatge

David González, s’encarrega d’Educació i Joventut

Carme Arché, té les atribucions de Cooperació i Solidaritat, Gent Gran, Promoció de la Salut i Salut Pública.

Oscar Pons, assumeix Esports, Cultura, Memòria, Patrimoni i Arxiu Històric

Marian Navarro, es fa càrrec de Centres Cívics i Moviments SocialsÀrea de Territori i Sostenibilitat

Eulàlia Mimó, és la responsable de Planificació Urbanística, Activitats i Obres Públiques, Sostenibilitat i Transició Energètica, Espai Públic, Serveis Urbans i Manteniment de ProximitatÀrea d’Economia i Serveis Generals

Javier Sánchez, encapçala Contractació i Compres, Finances i Serveis Econòmics, Intervenció i Tresoreria

Carme Arché, assumeix Promoció Econòmica, Empresa, Comerç i Ocupació

Glòria Urbano, és la responsable de Convivència i Civisme, Seguretat Ciutadana i Protecció Civil i Mobilitat i Ciutat Accessible

David González, es fa càrrec de Tecnologies i Sistemes d’Informació

Pepi Rivera, assumeix Organització i Recursos Humans Breus 
 
Alguns dels acords adoptats en el Ple extraordinari de l'passat dia 4 :

El ple aprova els dos dies festius locals a Cerdanyola per a l’any 2021. Aquests seran el 3 de maig (Festa Major del Roser de Maig) i l’11 de novembre (Festa de Tardor de Sant Martí)

El ple fixa els dos dies festius addicionals anuals que els establi-ments comercials de Cerdanyola podran romandre oberts al 2021. Aquests seran els diumenges 5 i 12 de desembre. 

El ple aprova la modificació de la periodicitat de les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local. Aquestes se celebraran els dimecres a les 9 h.
 Les obres del cementiri-tanatori marxen a bon pas 

 
 
 
 
 
Al meu entendre les obres cada dia que passa es veuen com avancen. Els nínxols estan molt avançats i els que estaven ruïnosos han estat enderrocats. L'escalinata que comunicava els dos nivells de l'cementiri s'ha traslladat i passa a ser una rampa. Les voreres (ja era hora) estan desapareixent amb la qual cosa l'espai per a les escales de mà serà molt millor. Era impossible donar suport a una escala per accedir a un
quart pis.
L'accés d'entrada necessita eliminar la grava ja que hi ha pujada i possibilitaria algúna que altre relliscada. (25 setembre)
Cerdanyola es queda sense la Festa de Sant Martí 
Una altra conseqüència més a causa de l'covid-19. La situació actual de la pandèmia a la nostra ciutat aconsella prescindir de convocar masses de gent que puguin incrementar els casos positius que no paren de créixer.

Un altre revés més ens passa factura, primer va ser el Roser de Maig i possiblement afectarà també a la festa de Sant Iscle. Esperem que el 2021 ens sigui més suportable.

Sort que alguna coseta es podrà fer per festejar al nostre patró.
 


Els embassaments de les conques internes se situen a prop del 86% a finals de l'estiu, garantint les demandes per a un període d'un any 
•   Fa un any, les reserves estaven al voltant del 60%, amb 416 hm3 emmagatzemats

•   Les quantioses pluges registrades durant el primer semestre de l’any i el descens del consum a causa de les restriccions de la Covid-19 són les principals causes que expliquen aquest alt volum d’aigua

•   Les dessalinitzadores del Llobregat i la Tordera han produït durant l’estiu prop de 7 hm3

Els embassaments de les conques internes se situen al voltant del 86% de reserves (prop de 596 hm3) a principis del mes de setembre, 26 punts més que fa un any, que aquests reservoris disposaven de 416 hm3.

Amb aquest volum de reserves, es poden garantir totes les demandes per al període d’un any.

Tot i que l’estiu és l’època de l’any en què hi ha un major consum d’aigua, els diferents episodis de pluges registrats durant el primer semestre de l’any, les precipitacions entre agost i setembre i el descens del consum a causa de la Covid-19 són les principals causes d’aquest descens en el consum. A principis de l’estiu (22 de juny), els embassaments estaven al 94% (655 hm3) i, per tant, el seu descens en prop de tres mesos ha estat de 8 punts i 59 hm3.

       Embassament 9-9-2020            Fa tres mesos        Fa un any_
    TER LLOBREGAT 88,3% (540 hm3)          94% (576 hm3)        62% (380 hm3)

Embassament de Gaells

Embassament de Darnius

Embassamenr de SiuranaLa imatge de l'Parx Xarau comença a canviar 
 
 
 

Tot l'entorn de Parc Xarau canviarà de dalt a baix. Un cop acabat quedarà irreconeixible i el resultat serà sorprenent
 Campanya de recollida de voluminosos "Jo no soc un trasto" 
Ja està en marxa aquesta campanya que pretén que les places i carrers de Cerdanyola estiguin nets i cuidats

Es vol aconseguir una ciutat amable de la qual tothom es pugui sentir orgullós, i per fer-ho, es necessita la coresponsabilitat de tothom.

Darrerament, l’abandonament d’andròmines al carrer s’ha convertit en una pràctica massa habitual que enlletgeix el paisatge. Sense anar més lluny, anualment es recullen a Cerdanyola 1.012 tones de voluminosos abandonats, fet que comporta una despesa de més de 300.000 euros cada any.

Donada aquesta situació l’ajuntament demana a la ciutadania de Cerdanyola que col·labori en la difusió del funcionament del servei gratuït de recollida de mobles i voluminosos. Per fer-ho, s’ha fet arribar una carta a tots les llars de la ciutat amb un fulletó on es detalla tota la informació.

Per facilitar més la col·laboració, s’ha posat a disposició de la ciutadania un telèfon gratuït 900 928 288 per comunicar que hom vol desfer-se d’algun moble o algun voluminós. És un servei gratuït, abans de llençar res al carrer, truqueu al servei de recollida.La mascarilla será obligatoria para todos los niños mayores de 6 años en las aulas y en el transporte escolar. 
"Acuerdo total" entre el Gobierno central y las comunidades autóno-mas para establecer un marco común en la vuelta a las aulas. Una estrategia con una treintena de medidas entre las que destacan dar prioridad a la docencia presencial en todos los niveles educativos y especialmente en los cursos hasta 2º de la ESO, el uso de mascarilla obligatoria desde los 6 años en las aulas y el transporte escolar y la toma de temperatura antes de iniciar las clases.

La ministra de Educación, Isabel Celáa, ha destacado el entendimi-ento entre las distintas administraciones -todas las autonomías han dado el visto bueno al acuerdo salvo el País Vasco, que se ha abste-nido- para establecer "un marco común de cogobernanza" que "genere confianza" y "dé tranquilidad a las familias".

De las 29 medidas y cinco recomendaciones adoptadas en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud han dado cuenta en una comparecencia la ministra Celáa y los responsables de Sanidad, Salvador Illa, y de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, que también han asistido a la reunión con las comunidades, en una decisión que resulta novedosa.

Entre las líneas maestra del plan adoptado, además de la mascarilla, la distancia física de al menos 1,5 metros y la reiterada higiene personal de los estudiantes, también destaca el establecimiento de "grupos estables de convivencia", sobre todo hasta 2º de Primaria, y la instrucción de ventilar lo máximo posible las instalaciones de los centros y extremar los protocolos de limpieza y desinfección.

Será a partir de tres contagios en el mismo colegio o instituto, y no a partir de dos como figuraba en el borrador que ha presentado el Ejecutivo a las comunidades, cuando se dictará la condición de brote.

El cierre temporal de un centro educativo solo se valorará ante supuestos de "transmisión no controlada" y en "última instancia", el positivo en un aula de convivencia estable conllevará el estableci-miento de un periodo de cuarenta y la realización de pruebas PCR para toda la clase.

Se considerará contacto estrecho de un positivo en el resto de aulas a cualquier alumno que haya compartido espacio con el caso confir-mado a una distancia menor a los dos metros, aunque estas situa-ciones tenderán a evitarse.

Los servicios de comedor quedan asegurados, según ha dicho Celáa, y en todo caso se tendrá que mantener la distancia física.

En cuanto a las ratios, la ministra de Educación ha indicado que no hay una instrucción general al respecto, pero que gracias a todas las contrataciones de docentes que han ido anunciando las comunidades autónomas, el número de alumnos por clase se podrá reducir respecto a lo que es habitual y esto supondrá minimizar los riesgos.

"Hay que ir a clase. Examinarse, seguir con el ciclo formativo del alumno. A quienes tengan miedo, les tengo que decir que desde el principio estamos trabajando para crear un entorno seguro", ha asegurado Celáa sobre los movimientos de padres que están surgiendo en torno a la idea de no llevar a sus hijos a los centros.

"El riesgo cero no existe", ha agregado a continuación, para incidir en que "la escuela es mucho más segura que otros ámbitos de la socialización a los que se pueda llevar a los alumnos"

Los centros educativos "se mantendrán abiertos durante todo el curso escolar", ha asegurado la responsable de la cartera de Educación.

Igualmente se asegura el apoyo educativo a menores con necesidades

especiales o de familias vulnerables, "siempre y cuando la situación epidemiológica lo permita".

Como directriz también se establece la formación continuada de los docentes y personal de servicio y también de los alumnos en materia de salud pública y prevención. Además, se crea un "coordinador Covid" por centro que haga papel de enlace en caso de declararse positivos y se solicita al personal que trabaje en centros educativos que reduzco al tiempo "imprescindible" su permanencia en los mismos.

"El objetivo (del acuerdo marco) es doble: dar el mayor grado de presencialidad en Infantil, Primaria y parte de Secundaria (el primer ciclo) y conseguir vuelta una segura, saludable y sostenible para toda la comunidad educativa", ha enfatizado Isabel Celáa.

"Estamos trabajando para garantizar la continuidad de la formación y hemos trabajado conjunta y coordinadamente respetando la distribución competencial (...) hay mucho trabajo hecho porque nuestro objetivo es garantizar el derecho de los menores a la educación en un entorno seguro", ha insistido la ministra, que ha agradecido el trabajo realizado por la comunidad educativa en los últimos meses.

A modo esquemático, estas son las medidas acordadas entre el Gobierno y las CC AA este jueves:

- Se mantendrá una distancia interpersonal de al menos 1,5 metros. En educación infantil y en primer ciclo de educación primaria, el alumnado se organizará en grupos de convivencia estable para que los niños y niñas puedan socializar y jugar entre sí. En estos casos, no se aplicarán los criterios de limitación de distancia.

- El uso de la mascarilla será obligatorio a partir de 6 años de edad con independencia del mantenimiento de la distancia interpersonal.

- Se realizará una higiene de manos de forma frecuente y meticulosa, al menos cinco veces al día. Además, el alumnado recibirá educación para la salud. Se intensificará la limpieza de los centros, en especial en los baños y de lugares de mayor uso. Asimismo, se ventilarán con frecuencia las instalaciones, al menos durante 10-15 minutos.

- Los comedores permitirán la distancia interpersonal de al menos 1,5 metros, salvo en el caso de pertenecientes a un mismo grupo de convivencia estable. Se asignarán puestos fijos durante todo el año para el alumnado.

- En el transporte escolar será obligatorio el uso de la mascarilla a partir de 6 años y recomendable en niñas y niños de 3 a 5 años.

- Se tomará la temperatura corporal a todo el alumnado y al personal de forma previa al inicio de la jornada. En caso de que la toma de temperatura se realice en el centro educativo, este dispondrá la forma de llevarlo a cabo evitando en todo caso aglomeraciones y asegurando el mantenimiento de la distancia mínima interpersonal.

- Las personas que tengan síntomas compatibles con Covid-19 no acudirán al centro, ya sean parte del alumnado, profesorado u otro personal.
(msn.com)On es diposita cada tipus de residu? 
 
 Les instruccions sobre gestió de residus durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 ve regulada pel Ministeri de Sanitat en l'Ordre SND / 271/2020, publicada en el Butlletí Oficial de l'Estat el 22 de març.

"Els guants i les mascaretes han de dipositar-se en el contenidor de descart, que és de color gris o verd segons el municipi", explica Raquel Casado García, llicenciada en Ciències Ambientals i tinent batle d'Infraestructures, Urbanisme i Medi Ambient de l'Ajuntament de Montilla ( Còrdova). Aquest és el contenidor a què van tots els residus que no tenen un contenidor específic de reciclatge o es porten a la deixalleria, així com els residus orgànics en el cas de municipis que no tenen implantada la fracció orgànica (contenidor marró).

Les indicacions són una mica diferents per al cas de persones que es trobin fent quarantena al seu domicili per patir o haver patit la COVID-19. "Aquestes persones han d'estar aïllades en una habitació. Els residus que estan en contacte directe amb aquestes
 

persones o que hagin manipulat, com ara els tovallons, s'han de recollir en una bossa situada en aquest mateixa habitació ", ens
explica Casado. "Aquesta borsa es tanca i es diposita al seu torn en una segona bossa que es troba a la porta de l'habitació i en la qual es dipositen també els guants i material utilitzat per la persona que atengui el pacient". La segona borsa es tanca bé i es ja es pot ficar a la paperera que es tingui en el domicili per a les escombraries que es llença al contenidor gris o verd.    (muyinteresante.es)

112 o 061 ?


El 112 és el número de referència per resoldre situacions d'emergència que requereixen intervenció immediata de bombers, policies i profes-sionals sanitaris. Quan una persona marca aquest número, el Centre de Coordinació d'Emergències rep la trucada i gestiona la demanda d'assistència de la manera més adequada en cada cas. El 112, és per tant, l'opció més adient davant de situacions com ara robatoris, accide-nts, agressions, incendis i també emergències mèdiques. És, a més, un número únic per a tot Europa, per decisió del Consell de la Unió Euro-pea, per tal d'evitar que les persones que s'hi desplacen hagin de conèixer tots els números d'emergències locals.

El 061/Salut Respon, en canvi, està més orientat a resoldre dubtes, consultes o problemes de salut que no siguin una emergència, o d'adreçar la persona al centre sanitari més adient en cas que la seva situació no requereixi atenció immediata, amb l'objectiu d'evitar desplaçaments i temps d'espera innecessaris i evitar, així, la sobrecàr-rega del sistema sanitari. Ara bé, davant d'una urgència mèdica, té també capacitat per activar un metge a domicili o, en cas que sigui necessari, una ambulància o helicòpter medicalitzat.
 
 Reurbanització de Can Xarau 
El projecte de reforma i millora de la illa de Can Xarau va començar el 2014 amb un avantprojecte general que va permetre obrir al públic el gran espai ocupat per l’antic camp de futbol de Santa Anna, actual parc Xarau. A partir d’aquest avantprojecte han sorgit diferents projectes executius d’obres com ara la reurbanització de la plaça central d’accés des del carrer de les Camèlies, la coberta d’una de les pistes exteriors, la reforma de la coberta de La Boina, la substitució de la coberta del pavelló i l’adequació d’un equipament en edifici de serveis, entre d’altres.

La reurbanització de l'illa d’equipaments de Can Xarau segueix el seu curs amb la posada en marxa d’una nova fase d’actuació. Les obres ja han començat i s’allargaran durant 6 mesos amb la previsió de finalitzar-les durant el primer trimestre del 2021.
Remodelació del tram del carrer de les Camèlies entre els carrers de Santa Anna i la Malesa. Aquesta actuació permetrà eliminar les barreres arquitectòniques i transformar el carrer en un espai més amable per als vianants i per a les persones usuàries de les instal·lacions. També s’aprofitarà per substituir el clavegueram d’aquest tram de carrer, que es troba en molt mal estat.

En aquests moments les obres s'han concentrat a l'antiga escalinata que donava accés a el camp de futbol, aixecament de l'tram de vorera entre el passeig de la Riera i el carrer de les Camèlies, i l'enderroc de la planta superior de l'edifici que fins ara ocupaven els oficines de l'Cerdanyola Club d'Hoquei.

Remodelació del tram del carrer de les Camèlies entre els carrers de Santa Anna i la Malesa. Aquesta actuació permetrà eliminar les barreres arquitectòniques i transformar el carrer en un espai més amable per als vianants i per a les persones usuàries de les instal.la-
cions. També s’aprofitarà per substituir el clavegueram d'aquest tram
de carrer, que es troba en molt mal estat.

La nova fase ara iniciada s’allargara durant 6 mesos amb la previsió de finalitzar-les durant el primer trimestre del 2021.
(Font : Ajuntament de Cerdanyola)
Els vitralls de les Dames de
Cerdanyola, reben digitalització
en 3D


 
 
 
El Museu d'Art de Cerdanyola dins dels manteniments que periòdica-ment rep, en aquesta ocasió ha passat a rebre la visita dels equips professionals de Vitralls Bonet consistents en digitalitzar el Tríptic de les Dames de Cerdanyola.

Aquesta operació facilitarà la tasca d'observació periòdica de la conservació d'aquests vitralls al pas el temps per actuar en conse-qüència. 
  Colectivos reclaman al Gobierno una ley integral del amianto 
 
Instan al Ejecutivo a ir un paso adelante y conseguir que España esté libre de amianto en el año 2028.

La Asociación de Víctimas Afectadas por el Amianto en Cataluña (AVAAC) entre otras asociaciones de víctimas del amianto procedentes de toda España, así como diversas organizaciones ecologistas y sociedades científicas como, Ecologistas en Acción, SEPAR (Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica), SEOM (Sociedad Española de Oncología Médica) y SEMFYC (Sociedad española de medicina de familia y comunitaria), exigen al ejecutivo español una Ley Integral del Amianto, a través de un manifiesto suscrito por los citados y la recogida de más de 8.000 firmas en el sitio web change.org, que permita salvar “decenas de miles de vidas” y sitúe a España en una “posición de vanguardia en la UE” y como “referente internacional en la lucha contra la crisis del amianto en el mundo”.

La propuesta de una Ley Integral contra el amianto gira en torno a tres pilares fundamentales: la salud pública, la protección del medioambiente y de los derechos de los trabajadores.

El pasado 16 de julio, el grupo para una Ley Integral del Amianto a través de una comisión, presentó al director general de Calidad y Evaluación Medioambiental, Don Ismael Aznar Cano, del Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la perspectiva medioambiental de la propuesta de Ley Integral del Amianto, trasladada al Gobierno de España, y a los Ministerios de Sanidad, Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y el Trabajo y Economía Social.

Se prevén 130.000 muertes por amianto de aquí a 2050

Los suscriptores del manifiesto estiman que en España se producirán al menos 130.000 defunciones hasta el año 2050 causados por patologías provocadas por el amianto, de las cuales, un 40%, todavía no se han producido. Por ello exigen al Ministerio de Sanidad que promueva recursos económicos y dotaciones de fondos para la investigación científica y médica del cáncer por amianto y qué mejor momento que el actual, donde se recibirán fondos de Europa, destinados a la reconstrucción y recuperación de España con el fin de salvar decenas de miles de vidas

"La Organización Mundial de la Salud es contundente al advertir que no existe un nivel de exposición a las fibras de amianto que no comporte riesgo, es decir una sola fibra respirada es suficiente para que tras 40 años de media, se desarrolle cáncer mortal de necesidad, y lamentablemente no es un problema sólo del ámbito laboral, sino que lo es de salud pública, laboral y medioambiental", afirman los impulsores de la iniciativa.

Esta exposición se debe entre otros, a que el 65% del amianto instalado en todo el territorio español ha finalizado su vida útil (30-35 años), lo que incrementa su peligrosidad al desprender una mayor cantidad de fibras letales al ambiente o a vertidos con restos de fabricación y de escombro provenientes de la construcción cuyas fibras de amianto son esparcidas por el viento a kilómetros del foco de exposición, ilegales o faltos de gestión y supervisión.

 
Existe un mandato Europeo de obligado cumplimiento, la Resolución sobre los riesgos para la salud en el lugar de trabajo relacionados con el amianto y perspectivas de eliminación de todo el amianto existente (2012/2065 (INI)) aprobada por el Parlamento Europeo en 2013 y al Dictamen del Consejo Económico y Social Europeo “Erradicar el amianto en la UE” (2015/C 251/03), que insiste en el carácter prioritario que deben tener para los estados miembros y para las instituciones comunitarias la eliminación del amianto de forma segura.

Ante la gran pasividad con la que se ha gestionado la situación del amianto en España hasta hoy, el inaceptable deterioro de muchas instalaciones en edificaciones con amianto, los vertidos ilegales en entornos rurales y urbanos que supone exposición pasiva al amianto para el conjunto de la sociedad y constatando que en 14 años no ha existido ningún instrumento legislativo para la erradicación del amianto", las organizaciones firmantes instan al Gobierno a "ir un paso adelante y conseguir que España esté libre de amianto en el año 2028 para recuperar el tiempo perdido y no quedarnos atrás en la lucha contra esta pandemia del amianto".

Fondo de indemnización para las víctimas

El manifiesto propone un amplio abanico de ejes de actuación que debieran quedar al amparo de la norma que se promueva, entre otros:

1.- Necesidad instruir un fondo de indemnización para las víctimas del amianto (FIVA)

2.- Promover el censo de los elementos fabricados con amianto o que contengan asbesto tanto en edificios públicos como privados y su erradicación segura priorizando el desamiantado de escuelas e instalaciones frecuentadas por niños y niñas, dada la especial vulnerabilidad de la población infantil.

3.- La mejora del Registro de Empresas con Riesgo por Amianto (RERA), seguimiento de los planes de desamiantado.

4.- Desarrollo de proyectos de inversión en la investigación científica pública y privada para obtener métodos de diagnóstico precoz de los cánceres del amianto, y lograr avances significativos en el tratamiento de las personas afectadas, para salvar vidas

5.- Terminar con las dificultades de los afectados y afectadas a la hora de acceder al reconocimiento del origen profesional de las patologías causadas por la exposición al amianto.

“Es necesario, urgente e inaplazable trasladar que la salud es lo primero, al contexto del amianto. Hoy estamos a tiempo de salvar decenas de miles de vidas y de evitar prolongar la pandemia de casos de cáncer y otras enfermedades derivadas de la exposición al amianto”, subrayan.

(nuevatribuna.es) 23 juliol
 


Los oncólogos reclaman una ley general de amianto para evitar más muertes

Tiene relación directa con el cáncer de pulmón, mesotelioma, cáncer de laringe
y de ovario


 
La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) se suma a la petición de varias organizaciones de desarrollar una Ley Integral del Amianto. El objetivo es evitar las muertes derivadas de la exposición a este material cancerígeno. Así, junto a la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (Separ), entre otras sociedades científicas, los oncólogos se adhieren al Manifiesto publicado recientemente.

En la actualidad alrededor de 125 millones de personas en todo el mundo se exponen al amianto, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). En general, la exposición se produce en el lugar de trabajo, lo que provoca que, al año, mueran en el mundo 107.000 personas por cáncer de pulmón, cáncer de pleura o mesotelioma y asbestosis, y 1.523.000 años de vida ajustados por discapacidad.

Los oncólogos recuerdan que pueden atribuirse miles de muertes a otras enfermedades relacionadas con el amianto

Los expertos oncólogos recuerdan que pueden atribuirse miles de muertes a otras enfermedades relacionadas con el amianto. Además, También se relacionan los fallecimientos con exposiciones a este material que no están relacionadas con el lugar de trabajo. Entre estas, la OMS estima unas 400 muertes. Aunque en España está prohibida desde 2002 la producción del amianto no existe una regulación sobre este que ya está instalado a nivel nacional. Hasta ese año fue muy utilizado en España y aún sigue formando parte de múltiples instalaciones.

“Por desgracia, en España no disponemos de un registro regulado de enfermedades relacionadas con el amianto y existe por tanto un infradiagnóstico importante. Además, no hay competencia nacional reguladora en España para gestionar la prevención de la exposición. Y todo esto hace necesario una ley integral que regule todo esto”, asegura el Dr. Álvaro Rodríguez-Lescure, presidente de SEOM.

Latencia de hasta 40 años

El oncólogo recuerda que este material tiene un periodo de latencia de hasta 40 años, lo que lo convierte en la actualidad en “un problema sanitario prevalente de gran impacto en España”. El Dr. Rodríguez-Lescure advierte de que esto “se mantendrá en las próximas décadas”.

Dr. Rodíguez-Lescure: “El amianto es un carcinógeno desconocido. Tiene una relación directa con el cáncer de pulmón, el mesotelioma, el cáncer de laringe y el de ovario”

Por otra parte, insisten en que no se trata de un enfermedad asociada que afecte únicamente a los antiguos trabajadores del amianto. “Nos afecta a todos, como población general expuesta, sin saberlo, de forma ambiental. Sin embargo, es un carcinógeno desconocido en este aspecto. Concretamente el amianto tiene una relación directa con el cáncer de pulmón, el mesotelioma, el cáncer de laringe y el de ovario”.

Desde SEOM crearon un grupo de trabajo específico sobre este asunto, centrado en la prevención, la colaboración con Medicina del Trabajo, las bajas laborales y la identificación de enfermedades profesionales de naturaleza oncológica.

Con una Ley Integral quedarían reguladas las medidas para la  iden-

 

tificación de población de alto riesgo de enfermedad atribuible al
amianto.

Los oncólogos también destacan los beneficios para la salud pública que tendría una Ley Integral del Amianto. Por una parte, quedarían reguladas las medidas para la identificación de población de alto riesgo de enfermedad atribuible al amianto. “Esto permitiría implementar medidas de seguimiento/screening, teniendo en cuenta el periodo de latencia de enfermedad”, aseguran desde SEOM.

En segundo lugar, podrían identificarse los casos atribuibles a este material cancerígeno. Esto se haría a través de un Registro de Notificación Obligatoria de todos casos atribuibles al amianto como la asbestosis o el cáncer.

Manejo de pacientes con enfermedades del amianto

Desde oncología también piden fomentar la importancia de la identificación de estas enfermedades en el registro. En concreto, entre los especialistas sanitarios que intervienen en el manejo de pacientes con enfermedades del amianto, incluidos los oncólogos.

Es importante evitar el infradiagnóstico. Para ello, aconsejan permitir el acceso al registro a todos los especialistas que intervienen en el manejo de estos pacientes

Por otro lado es importante evitar el infradiagnóstico. Para ello, aconsejan permitir el acceso al registro a todos los especialistas que intervienen en el manejo de estos pacientes. Desde el médico de atención primaria, neumólogo y oncólogo, hasta el médico del trabajo, entre otros.

Otro aspecto importante es la identificación de los casos potencialmente atribuibles al amianto, como aquellos relacionados con la exposición en población general ambiental/residencial. Por último, desde SEOM señalan que esta ley permitiría, a corto plazo, tener una imagen de la situación en España para gestionar recursos y medidas de prevención/diagnóstico por áreas de prioridad.

(http://isanidad.com)     20 juliolEscola d'arts plàstiques
de l'Ateneu
Té com a objectiu principal impulsar i donar resposta a les inquietuds creatives de la ciutadania en el marc de les arts plàstiques i visuals.

No són necessaris coneixements previs.Els cursos, excepte si s’indica específicament, es desenvolupen al llarg del curs lectiu escolar, de final de setembre a juny.

Els preus en cada matèria o mòdul estan indicats per trimestre.

L’Escola d’Arts de l’Ateneu tramitarà les sol·licituds per estricte ordre d’arribada i comunicarà la confirmació o denegació de la inscripció en fun-ció del nombre de places disponibles en cada cas. La comunicació es rea-litzarà per correu electrònic o telèfon a la persona interessada. Els cursos tenen una durada d’un curs escolar, d’octubre a juny. El pagament es farà per domiciliació bancària i es fraccionarà trimestralment en tres càrrecs del mateix import. Un cop iniciat el curs, es podran realitzar noves inscripcions sempre i quan hi hagi disponibilitat de places en els cursos sol·licitats. En aquest casos es pa-garan de manera proporcional el/s mes/ mesos d’ús corresponents, i per als trimestres següents s’aplicarà el pagament trimestral. Si necessiteu més informació truqueu a l’Ateneu (tel.: 93 5914133)
o entreu al web:
www.cerdanyola.cat/cultura/inscripcio-les-activitats-i-cursos-de-lateneu

Llibretó dels cursos i tallers de l'Ateneu 2020-21

Durant el confinament, abastiment agroecològic
de proximitat
 
La pagesia de Collserola, i de tot el territori, té un munt de productes, sans, de qualitat, frescos i ecològics preparats per servir-te’ls. Aprofita’ls i a més donaràs suport als projectes que gestionen el nostre territori.

Finca de Can Puig. Font: Arran de Terra
Molts projectes agroramaders i artesanals del territori estan en una situació molt difícil com a conseqüència del confinament. Alguns d’ells han perdut els seus canals de comercialització principals, com menjadors escolars, restauració i mercats a l’aire lliure; d’altres estan fent un important esforç addicional per la gran quantitat de comandes, moltes d’elles a domicili, que estan rebent aquests dies.

L’abastiment alimentari és una prioritat en aquesta etapa de confinament, i la pagesia i els projectes d’elaboració artesanal són sectors estratègics que mantenen viu el nostre territori i generen economia local amb un alt valor afegit.

La pagesia de Collserola no s’escapa d’aquesta situació, tot i tenir una xarxa de consumidors propera s’han perdut diferents canals de comercialització molt rellevants per a la seva viabilitat econòmica, a causa de la situació d’emergència sanitària.

És doncs moment, també, de donar suport a aquesta pagesia que realitza un paper tant important de gestió del Parc Natural.

Us deixem un llistat de recursos perquè pugueu consumir ecològic i de proximitat.

Recursos per a consumir productes de proximitat:

Consulta el Catàleg de la pagesia de Collserola. Hi trobaràs tots els productors del Parc i la forma de contactar-hi. De les diferents iniciatives, actualment necessiten suport per a la venda de productes:
Xai de Collserola. Podeu contactar directament per telèfon amb el productor al 626 43 16 71

Can Puig. Tenen excedents de carxofa morada i faves per la baixada de venda de productes a la seva agrobotiga del Papiol. Podeu contactar directament al 689 93 42 41

Can Miano. Estan tenint dificultats per vendre els cargols que crien a Sant Feliu. Contacteu amb 677 78 17 34

Pere Montes. Ofereix la seva mel, després dels tancaments de restaurants i altres canals als que abastia abans del confinament. Contacteu a 646639667

A més també trobaràs molts més productors i productes al web Abastiment Agroecològic amb un mapa i directori de projectes agroramaders i artesanals a tota Catalunya.

Si vius a Barcelona, l’Ajuntament ha publicat al seu web un llistat de productors que serveixen a la ciutat. Els trobaràs a : 
a :  https://ajuntament.barcelona.cat/economia-social-solidaria/ca/noticia/productores-amb-servei-a-domicili-a-barcelona_938387

I no t’oblidis dels mercats de proximitat. Han reajustat les mesures de seguretat i en algun cas el lloc, però molts d’ells segueixen funcionant.

Consulteu els canals de comunicació del vostre municipi per conèixer si es desenvolupen o no i en quines condicions. Trobaràs un llistat dels mercats agroecològics:
Directori dels mercats setmanals a tot el territori: https://www.mercatsetmanal.cat/

A Barcelona pots consultar els que estan oberts al següent enllaç: https://ajuntament.barcelona.cat/economia-social-solidaria/ca/noticia/els-mercats-de-pages-reobren-aquest-cap-de-setmana-2_939230

(parcnaturalcollserola)
La UAB als rànquings
 
En els darrers anys la UAB ha vist com es reconeixia el seu esforç per impulsar la qualitat de la docència, per atraure talent internacional i
per obtenir un impacte creixent de la recerca amb una millora progressiva de la classificació en els rànquings internacionals més
prestigiosos i influents. Així la UAB es troba entre les capdavanteres de l'àmbit espanyol en rànquings mundials com el QS World Univer-
sity Rankings (QS WUR), el Times Higher Education World University Rankings (THE WUR) i l’Academic Ranking of World Univer-
sities (ARWU).
188 - La UAB és la segona universitat espanyola al rànquing.
La UAB és la segona universitat de l'Estat espanyol i se situa en la posició 188 mundial (i en la 82 a escala europea) segons el rànquing QS WUR 2020, que classifica les 500 millors universitats del món.
12 - La UAB és la dotzena millor universitat jove del món. La UAB es troba en la dotzena posició a escala mundial, en la cinquena a escala europea i és la segona universitat espanyola en el rànquing de les 50 universitats del món de menys de 50 anys, elaborat a partir dels resultats del QS WUR 2018.
201-300 - La UAB és la segona millor universitat de l'àmbit espanyol. La UAB se situa entre les posicions 201 i 300 del món en la classificació ARWU, que elabora la Universitat Jiao Tong de Shanghai. En l'àmbit espanyol, la UAB apareix en la segona posició conjuntament amb altres universitats. 157 - La UAB està entre les 200 millors del món. La UAB se situa en la posició 157 a escala mundial i com la segona universitat de l'Estat espanyol en el rànquing THE WUR 2020. En l'àmbit europeu, la UAB es consolida entre les cent primeres universitats en la posició 69.
13 - La UAB és la tretzena universitat a escala mundial. La UAB ocupa el tretzè lloc a escala mundial, el setèa escala europea i el segon dins l'àmbit espanyol en la sisena edició de la classificació de les 200 millors universitats del món de menys de 50 anys. Aquest rànquing es basa en el THE WUR 2018. 2 - La UAB és la segona universitat espanyola per volum d'activitat científica. La UAB és la segona universitat espanyola per volum de publicacions indexades a SCOPUS segons el rànquing el·laborat pel Scimago Lab. A escala mundial la UAB ocupa la posició 267 en nom-bre de publicacions.
2 - La UAB és la segona universitat espanyola per volum i la tercera en impacte de les publicacions. La UAB ocupa el setè lloc pel que fa al nombre de publicacions dins l'àmbit dels països iberoamericans, i és la segona universitat espanyola en volum i la tercera en impacte de la producció científica segons l'edició de 2015 del Scimago Ranking Iberoamerica. 133 - La UAB és la 133 del món- La UAB és la segona universi-tat d’Espanya, la 51a d’Europa i la 133a del món segons l’edició del 2018-2019 del rànquing URAP, que publica anualment la Universitat Tècnica de l’Orient Mitjà (Turquia). Aquest rànquing classifica 2.000 universitats del món segons el nombre i la qualitat de les publicacions científiques.
181- La UAB se situa a la posició 181 del món. La UAB ha assolit el lloc 181 a escala mundial en l’indicador global publicat per la Universitat Nacional de Taiwan (NTU) l'any 2019, basat en l'activitat investigadora. Amb aquest resultat, la UAB es manté entre les 200 millors del món, i es consolida en la segona posició espanyola. 212 - La UAB ocupa el lloc 212 per volum de publicacions. En
l'edició de 2019 del Leiden Ranking de productivitat científica, la UAB se situa en la posició 212 en el rànking global per volum de publicacions. Dins l'àmbit espanyol, ocupa el tercer lloc en volum de publicacions i el segon en col·laboració internacional.
195 - La UAB és la segona universitat espanyola. La UAB ocupa la posició 195 a nivel mundial i la segona posició a nivell espanyol, en la setena edició del rànquing que publica el Center for World University Rankings situat a l'Aràbia Saudita. 20 - El DDD de la UAB és el 20è del món i el primer d'Espanya
El Dipòsit Digital de Documents (DDD) de la UAB ocupa el primer lloc entre els repositoris de les universitats espanyoles segons l'edició de gener de 2017 del rànking web de repositoris del món elaborat pel CSIC, i se situa en el 20è lloc dels repositoris institucionals a escala mundial.
9 - La UAB té 9 especialitats entre les 100 millors del món. Nou disciplines científiques de la UAB se situen entre les 100 primeres del món: Veterinària (situada entre les 50 millors del món en el lloc 31), Arqueologia, Idiomes Moderns, Agricultura, Geografia, Polìtiques Socials i Administració, Sociologia, Economia, i Educació, segons el rànquing per disciplines científiques que elabora QS a partir d'alguns indicadors del QS WUR 2020. En global, la UAB està entre les 200 primeres universitats en 28 de les 48 matèries classificades per QS. 2 - La UAB és la segona universitat espanyola en publicacions per universitat i per professor. L'Observatori impulsat per l’Aliança A4U mostra que la UAB ocupa el segon lloc en publicacions per universitat i per professor, també es troba en el segon lloc en nombre de publicacions en col·laboració nacional i internacional i en cites, tant per universitat com per professor.

Font : UABMapa de Catalunya 
 
    Cliqueu sobre la fotoHistòria d'internet El Sincrotró Alba compleix 10 anys al servei de la societat
 
10 anys han passat des de la inauguració d’ALBA, la font de llum de sincrotró d’Espanya. El 22 de març de 2010, se celebrava la posada en marxa d’un projecte científic sense precedents amb l’objectiu de convertir-se en una eina essencial per a la ciència i la tecnologia del país. Una dècada després, ALBA ha complert amb escreix les seves expectatives, sent també un referent internacional entre les fonts de llum. Actualment segueix en procés de creixement continu amb la instal·lació de nous equipaments i l’actualització de la seva instru-mentació, per afrontar els reptes científics del present i del futur. Ara en particular, ajudant en la lluita contra el COVID-19 per avançar en el coneixement del virus i en el desenvolupament de vacunes i tractaments.

Les xifres d'aquests 10 anys

ALBA és una infraestructura científico-tècnica singular al servei de la comunitat científica i industrial, que acudeix al Sincrotró per realitzar les seves investigacions de més alt nivell. El nombre d’usuaris de llum de sincrotró a Espanya ha passat dels 200 que hi havia en el moment de l’aprovació del projecte a més de 5.000, dels quals gairebé la meitat internacionals; així com més de 50 empreses privades usuàries tant nacionals com internacionals. En total, ALBA ha donat servei a personal científic de 1.850 institucions i centres de recerca de 45 països diferents. El resultat ha estat la realització de més de 1.500 experiments que han sigut plasmats en unes 1.100 publicacions en revistes especialitzades.

Actualment el Sincrotró ALBA disposa de 8 línies de llum i 5 més estan en fase de construcció, equipades amb tècniques capaces d’analitzar la matèria a escala atòmica i molecular gràcies a la gran qualitat de la llum de sincrotró produïda. Des de la seva posada en marxa s’han generat 37.722 hores de llum. En aquest temps, els electrons dels acceleradors recorrerien 2,7 milions de vegades la distància de la Terra al Sol!


Un futur de compromís creixent

Passats els primers 10 anys, el Sincrotró ALBA segueix evolucio-nant. Una instal·lació puntera ha d’estar actualitzant-se constantment per mantenir-se a l’avantguarda de la ciència i la tecnologia. A part de construir més línies de llum, ALBA albergarà nous laboratoris amb tecnologies complementàries, tals com la nova plataforma de microscòpia electrònica avançada, en col·laboració amb diferents centres de recerca. També, i durant 2020, ALBA presideix LEAPS, l’associació europea creada recentment que inclou tots els sincrotrons i làsers d’electrons lliures d’Europa: un total de 20 grans instal·lacions. Alhora, s’està començant a preparar un pla de renovació dels acceleradors i de les línies de llum denominat ALBA II. Amb la previsió de realitzar-lo en la pròxima dècada, suposarà disminuir la mida del feix d’electrons, augmentant així la brillantor de la llum de sincrotró, la seva coherència i la capacitat per revelar nous detalls de la matèria.

Però… per què serveix un sincrotró?

Les diferents línies de llum d’ALBA permeten usar múltiples tècniques basades en la interacció de la llum de sincrotró amb les mostres que s’estudien. Les seves capacitats d’anàlisi abasten els camps més punters de la ciència, des de l’estudi físic i químic de superfícies i materials avançats, incloses les seves propietats electròniques i magnètiques, fins a l’anàlisi de polímers i materials d’interès biològic per aplicacions en medicina o ciències ambientals. Els exemples de les investigacions realitzades a l’ALBA aquests anys són molt amplis i variats: recerca de nous materials per bateries i dispositius electrònics, l’anàlisi de fàrmacs per malalties com la malària, l’hepatitis C, el càncer o l’Alzheimer, el disseny de catalitzadors o l’estudi per la conservació de pintures romàniques.

 Altres experiments assentaran les bases del nostre futur més pròxim en àmbits com l’espintrònica o les fonts d’energia alternatives.

Cal mencionar l’últim projecte recentment aprovat d’una nova línia de llum, especialment dissenyada per realitzar un tipus d’investigació gens prevista en el pla inicial del Sincrotró. Es tracta d’una línia en col·laboració amb l’Agència Espacial Europea per caracteritzar amb llum de sincrotró els mòduls de miralls que constitueixen l’òptica de raigs X del telescopi avançat per astrofísica ATHENA. Aquest telescopi s’enviarà a l’espai el 2031. Detectarà els raigs X d’altes energies provinents per exemple dels forats negres que engoleixen matèria o de la formació de clústers de galàxies. D’aquesta manera, ALBA participa també en el desenvolupament de la tecnologia espacial.

Però sobretot ajuda a resoldre els reptes presents. En l’actualitat un nou desafiament global està fent canviar els nostres hàbits i reconsi-derar les nostres prioritats. A l’ALBA s’ha obert una convocatòria prioritària de projectes per ajudar en la lluita contra el SARS-CoV-2 virus, causa de l’actual brot de COVID-19. Les tècniques de llum de sincrotró són útils, per exemple, per entendre l’estructura molecular dels coronavirus i els seus mecanismes d’infecció de cèl·lules sanes. ALBA posa al servei de tota la comunitat científica la seva instrumen-tació, els seus coneixements i el seu personal altament especialitzat per contribuir a solucionar aquest repte.


Una mica d'història

ALBA es va inaugurar el 2010 però la seva història comença uns quants anys abans. Després d’un estudi de viabilitat realitzat el 1992 per un grup de treball en què hi havia, entre d’altres, Ramon Pascual, actual president honorari d’ALBA; Joan Bordas, primer director del Sincrotró; i Salvador Ferrer, antic director científic d’ALBA i actual assessor de la direcció; el març de 1993 la Generalitat de Catalunya va incloure el projecte en el seu segon Pla d’Investigació, va fer una convocatòria de beques per iniciar la formació de personal i va nombrar una comissió promotora del projecte i una d’assessora internacional que va avaluar positivament la iniciativa. També el març, dos anys després, es va firmar un primer conveni de col·laboració entre el Govern d’Espanya i la Generalitat de Catalunya. Després d’un llarg període de gestació per aconseguir els acords polítics necessaris, les condicions financeres adequades i el consens de la comunitat científica i industrial, el projecte va ser acordat per les dues administracions el març de 2002.

Sembla que el març era un mes favorable per ALBA, ja que va ser el 14 de març de l’any següent, el 2003, quan es va aprovar la constitució del Consorci per la Construcció, Equipament i Explotació del Laboratori de Llum de Sincrotró (CELLS) per a la construcció del Sincrotró ALBA a Cerdanyola del Vallès, cofinançat a parts iguals per les administracions catalana i espanyola.

La construcció va suposar una inversió de 200 milions d’euros i va començar el 2006, després d’haver dedicat uns anys al disseny i a la formació d’un equip d’experts procedents de tot el món (professionals d’altres països però també catalans i espanyols que havien treballat en altres sincrotrons). El 2010 va finalitzar la construcció civil i la instal·lació del complex d’acceleradors amb èxit. Sis mesos més tard, les primeres set línies de llum també estaven acabades. El 2011 (de nou en el mes de març i justament vuit anys després de l’aprovació del projecte), l’equip humà d’ALBA va aconseguir la gran fita de produir els primers feixos de la tan desitjada llum de sincrotró.  


(www.cells.es)     23 marçLos alcaldes de Cerdanyola, Montcada, Ripollet, Barberà y Badia reclaman a la Generalitat
el nuevo hospital
 
Los alcaldes de Cerdanyola, Carlos Cordón, Montcada i Reixac, Laura Campos, Ripollet, José Mª Osuna, Barberà, Xavier Garcés; y Badía, Eva Menor, reclaman un compromiso público de la Generalitat para hacer realidad la construcción del hospital Ernest Lluch para atender una población de más de 200.000 habitantes que sufre una situación sanitaria insostenible.

Los cinco alcaldes denuncian una situación insostenible en la atención sanitaria a un territorio muy poblado y en crecimiento que exige la construcción de un equipamiento hospitalario como el proyectado en los terrenos de Redosa -a caballo de los muncipios de Cerdanyola, Ripollet y Montcada- desde el 2006.

Carlos Cordón, alcalde de Cerdanyola, subraya que la reclamación de un territorio con 200.000 habitantes es de justicia y apunta que el equipamiento mejoraría la atención al resto de la comarca ya que desongestionaria el hospital de Sabadell.

Cordón indica que los alcaldes sólo contemplan la opción de la construcción del hospital Ernest Lluch y no el uso público del Hospital General de Cataluña -entre Sant Cugat y Rubi- tal y como planteó el ex consejero Toni Comín y recuerda que la edificación del equipamiento en la antigua fábrica de Redosa permitiría también la dignificación de una zona históricamente degradada:

El alcalde de Ripollet, José María Osuna, indica que los cinco municipios afectados no tolerarán más demoras y reclama a la Generalitat «certezas, un proyecto claro, un calendario de ejecución y presupuesto» para llevarlo a cabo. Osuna, además, reclama el hospital como imprescindible para mejorar la atención primaria en nuestra zona, elemento que considera que debería ser el centro de las políticas de salud del país.

Los alcaldes han mostrado su indignación por la falta de respuesta de la Generalitat a sus continuas peticiones de diálogo.
La alcaldesa de Montcada i Reixac, Laura Campos, apunta que en el
último año se ha pedido una reunión con la consejera de Salud, Alba Vergès, hasta en cuatro ocasiones y no se ha dado ninguna respuesta en una actitud que considera de falta de respeto a los cinco municipios.

En este sentido, Eva Menor, alcaldesa de Badia, explica que las nece-sidades sanitarias del territorio son claras y no interpretables. Menor explica que «cada vez hay una respuesta sanitaria más débil» y esto provoca una situación insostenible tanto para los usuarios como para los profesionales de la salud. La alcaldesa de Badia subraya que la propia conselleria debería estar interesada en dar una respuesta a la planificación del modelo sanitario del territorio.

El alcalde de Barberà, Xavier Garcés, apunta por su parte que los Ayuntamientos se implicaron al máximo desde el primer momento para hacer realidad el proyecto. Así, el alcalde barberense explica que los municipios costearon el concurso de ideas para hacer el proyecto del hospital Ernest Lluch porque era y es un servicio de proximidad necesario y una oportunidad histórica que no se puede perder.

El centro hospitalario estaba proyectado en los terrenos de la antigua fábrica Redosa, en el término de Montcada i Reixac, en el límite de los términos municipales de Ripollet y Cerdanyola. El proyecto ganador del concurso de ideas sobre el edificio realizado en 2009 plantea un equipamiento con 6 niveles: una planta inferior iluminada por patios interiores, donde se ubicarían los servicios generales del Hospital; la planta de acceso y el primer nivel, que acogerían la totalidad de áreas asistenciales y de apoyo asistencial del edificio; y las tres plantas restantes, que es donde se ubicarían las 10 unidades de hospitaliza-ción. El centro estaba previsto que tuviera 190 camas para agudos y 60 de media estancia, 5 quirófanos, 77 consultas y servicios de urgen-cias, diagnóstico por la imagen y hospital de día, entre otros.

(revistadelvalles.es) 25 nov.Calendari oficial de festes laborals a Catalunya per a l'any 2020. 
Atès el que disposen l'article 170.1.l) de l'Estatut d'autonomia de Catalunya; l'article 37 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre,
pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors, i el Decret 177/1980, de 3 d'octubre, modificat pel Decret 17/1982,
de 28 de gener, pel Decret 152/1997, de 25 de juny, i pel Decret 146/1998, de 23 de juny;

Atès l'article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat
 de Catalunya, escoltat el Consell de Relacions Laborals, i en ús de les atribucions que tinc conferides,Article 1

a) Són festes laborals a Catalunya durant l'any 2020 les següents:

  1 de gener (Cap d'Any)

  6 de gener (Reis)

10 d'abril (Divendres Sant)

13 d'abril (Dilluns de Pasqua Florida)

  1 de maig (Dia del Treball)

24 de juny (Sant Joan)

15 d'agost (l'Assumpció)

11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya)

12 d'octubre (Festa Nacional d'Espanya)

  8 de desembre (Immaculada Concepció)

25 de desembre (Nadal)

26 de desembre (Sant Esteve)b) Al territori d'Aran, d'acord amb el Decret 152/1997, de 25 de juny, i el Decret 146/1998, de 23 de juny, que modifiquen el Decret 177/
1980, de 3 d'octubre, sobre el calendari de festes fixes i suplents, la festa del dia 26 de desembre (Sant Esteve) queda substituïda per
la del 17 de juny (Festa d'Aran).

Article 2

A més de les festes esmentades, mitjançant una ordre d'aquest Departament, s'han de fixar dues festes locals, retribuïdes i no recupe-
rables, a proposta dels ajuntaments.

Article 3

De conformitat amb el Decret 319/1993, de 28 de desembre, i en relació amb el que disposa l'article 30.7 de la Llei 39/2015, d'1 d'octu-
bre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, el calendari laboral anual té efectes com a calendari
de dies inhàbils pel que fa al còmput de terminis administratius a Catalunya.


Barcelona, 7 de juny de 2019Cerdanyola, terra d'ibers 
 
Cada segon diumenge de mes el Museu i Poblat Ibèric de Ca n'Oliver ofereix als visitants la possibilitat de fer una visita guiada a l'exposició permanent dedicada a la cultura ibèrica de la tribu dels laietans, en la que es poden veure, distribuïts en set àmbits temàtics, més de 500 objectes arqueològics procedents de les excavacions de diferents jaciments de Cerdanyola i reconstruccions, interactius i audiovisuals.

De la mà de la guia els participants podran descobrir l'origen i desaparició de la Cultura Ibèrica, l'organització de la societat, l'urbanisme i les activitats artesanals, la vida quotidiana de les familiars o les creences i misteris encara indesxifrables d'aquesta cultura sobre la vida quotidiana dels ibers.

En aquesta visita, entre d'altres aspectes de la cultura ibèrica, es podrà veure quines activitats feien les dones i quin paper tenien dins de la societat ibèrica.

 
La visita es pot complementar amb un recorregut lliure per restes arqueològiques del poblat i els tres edificis ibèrics reconstruïts. activitat per a majors de 8 anys.

Visita guiada gratuïta, a les 12 h, a l’exposició permanent amb l’entrada
Horaris museu:

Dissabte: 11-14.30 i 16.30-20 h
Diumenge: 10.30-14.30 h

Lloc: Museu i Poblat Ibèric de Ca n'Oliver (Carrer de València, 19) Preservar el patrimoni històric: Can Coll com a exemple 
Pel seu important valor patrimonial i etnogràfic la recuperació dels elements del passat agrícola de la serra és una de les tasques que es desenvolupa a diferents espais del Parc i, sobretot, a la finca de Can
Coll, seu del Centre d’Educació Ambiental del Parc.

Un dels trets històrics més destacats del passat agrícola de la finca de Can Coll són les feixes delimitades per murs de contenció, de gran desnivell. Aquestes construccions serien avui dia impensables pel seu elevat cost, per això esdevenen un element de valor patrimonial i etnogràfic a conservar.

Enguany s’ha fet la recuperació del mur de pedra d’una de les feixes, pot ser el de més valor, dels tancats de la granja de Can Coll. La part on s’ha actuat és la meitat del mur quedes de l’origen ja estava compost per pedra i restes de totxo. A la resta de mur format per morter de calç i ciment amb pedra de riu petita, no s’ha actuat.

El mur original és autoportant però amb el pas del temps el fred, la calor, etc., s’ha anat degradant i fentcavitats, és a dir, perdent molt material de la secció del mur, fet que provocava la caiguda de les peces de l'acabament de la part superior del mur.
En els treballs duts a terme, el que s’ha buscat ha estat sanejar totes les parts més degradades i arribar fins al material més cohesionat i estable, zones on ja era necessari sanejar amb maquinària més potent. Aleshores s’ha continuat amb el mateix pendent del talús original per donar-li estabilitat, excepte a la zona del revolt, on el grau d’inclinació éssuperior, per tal de donar encara més estabilitat, reomplint per darrere amb morter i pedra.

Una part de la pedra utilitzada ha estat recuperada d’altres murs de pedra seca que han anat caient i dispersant-se amb els anys pels camps de conreu. La resta, l’hem anat a buscar per la mateixa finca, la qual cosa ha comportat passar moltes hores recollint i buscant pedres.

S’han recuperat tots els forats d’escorrentia d’aigües pluvials existents amb peces recobrades de la masia mateixa, que s’havien guardat per a aquests casos, i també s'ha refet la part de l'acabament del revolt, que havia caigut per la degradació i el pas del temps.

A la base del mur s’ha fet una sabata correguda armada per donar més estabilitat. Els treballs han durat quatre setmanes.

(parcnaturalcollserola)Els vitralls de
Les Dames de Cerdanyola,

peces emblemàtiques del Museu d'Art de Cerdanyola(MAC), han estat proclamats
Bé Cultural d'Interès Nacional 


Comença la construcció
del tanatori municipal


 
La primera fase de les obres contempla la reforma de la part antiga del cementiri i la construcció del tanatori

Mentre durin les obres, les restes dels nínxols afectats es dipositaran en capses de fusta a l’interior de l’Església Vella de Sant Martí, dins el mateix recinte del cementiri

   

Si s'ha complert el calendari, aquesta setmana havien de donar inici les obres per a la construcció del tanatori, que inclou quatre sales de vetlla, una sala polivalent, espai per als serveis administratius i un aparcament soterrat. Paral·lelament també s’iniciarà la reforma de la part antiga del cementiri que contempla l’enderroc d’una part dels nínxols de la zona més antiga del cementiri. Les famílies dels nínxols afectats ja han estat notificades i ara s’estan resolent les al·legacions presentades per algunes de les persones propietàries. Resoltes aquestes, es procedirà a l'exhumació de les restes que hi ha als nínxols afectats i es traslladaran a l’interior de l’església Vella de Sant Martí. Aquesta romandrà tancada fins que les restes siguin reubicades als nous nínxols.

Fet el trasllat de les restes a l’església, es procedirà a l’enderroc dels nínxols afectats i una vegada s’hagin fet els moviments de terra i la construcció del tanatori arribi a la planta baixa,

començarà l’ampliació del cementiri i per tant dels nous nínxols, que es concreta en un augment d’un 25% passant dels 3.149 actuals als gairebé 4.000. La durada de les obres serà d’aproximadament dos anys.

Lápides catalogades

El Cementiri Municipal de Cerdanyola i l’Església Vella de Sant Martí formen part del Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic de Catalunya. A la fitxa de protecció s’estableix el valor patrimonial d’algunes làpides dels nínxols que s’han d’enderrocar.

Des de l’Ajuntament es vol acordar amb les famílies propietàries de les làpides catalogades la seva cessió i exposició en el que serà un racó de memòria dins el mateix recinte del cementiri.
Donar sang, un gest que salva vides.
Pot donar sang qualsevol persona sana entre 18 i 70 anys que pesi més de 50 quilos, però hi ha uns quants factors que ho poden condicionar.
El Banc de Sang necessita que unes 10.000 persones donin sang per posar al dia les reserves, que han descendit un 25% aquestes festes de Nadal a Catalunya.Al món cada dia hi ha 310.000 donacions de sang, de les quals 1.000 són a Catalunya i 6.000 a tot l’Estat espanyol.


Cada any hi ha 113 milions de donacions de sang al món, la meitat en països desenvolupats. A Catalunya, sumem prop de 250.000 donacions i som autosuficients en sang.

Pot donar sang qualsevol persona sana entre 18 i 70 anys que pesi més de 50 quilos, però hi ha uns quants factors que ho poden condicionar.Visites de la Unitat Movil del Banc de Sang

   Cerdanyola del Vallès
 
 
Nou Cartipàs Municipal
 
 
 
Data 24 setembre 2020
Nou Consistori 2019 
L'Auca de Cerdanyola al 1933 
 
   
   
   
Font : Arxiu Jaume Mimó   Les Fonts de Collserola :
Passat, Present i Futur. 
Des de sempre, les fonts han estat llocs de trobada, d’estada, llocs frescals i agradables que han atret caminants i excursionistes. Són espais que els seus habitants, al llarg de la història, han anat cons - truint amb l’objectiu de captar i canalitzar, per a usos agrícoles, la poca quantitat d’aigua de què es disposa anualment a la serra, i que juntament amb les mines, canalitzacions i basses, constitueixen una veritable xarxa. Totes tenen més o menys valor constructiu, i els ele-ments inicials no sempre s’han conservat.

La major part d’aquestes estan situades en fondals on viuen espècies com els plàtans, verns, avellaners, etc., que l’aigua afavoreix i que difícilment trobem a la resta del Parc. En alguns d’aquests fondals encara hi podem trobar una vegetació de ribera una mica  desenvolu-pada, que les emmarca. En molts casos, allà mateix també hi ha alguns arbres singulars plantats per fer ombra.

Dins d’aquesta relació de beneficiaris, no ens podem oblidar de la fauna, per a la qual l’aigua és un recurs imprescindible sobretot dins del context mediterrani, on no és gens abundant. L’existència de les fonts ha fet possible la presència d’amfibis, i també d’altres espècies faunístiques. La supervivència de totes, però, no és gaire compatible amb una continuada i massiva presència humana.

Tot el que hem comentat ens porta a pensar, què cal fer amb els punts d’aigua? Cal arranjar-los tots com a fonts amb espais i cons-truccions per a l’ús dels visitants? La resposta sovint depèn d’on es posa l’accent. Una bona gestió implica conciliar en la mesura del possible, totes les funcions.

Les Fonts, espais de Patrimoni construït

Una de les tasques que va fer des del seu inici l’aleshores Patronat del Parc de Collserola va ser l’arranjament i el condicionament de les fonts de Collserola. Es va fer un inventari de totes les fonts existents i del seu estat de conservació, i es van tirar endavant projectes de més o menys envergadura com el realitzat a la font de la Budellera –un dels primers.
Amb els anys les actuacions han estat supeditades, sobretot, a la dis-ponibilitat de recursos econòmics i humans i s'han centrat en la rea-lització de tasques de recerca, conservació i manteniment.

Per la seva pròpia ubicació en fondals i torrenteres, quan plou aquests espais es rebleixen sovint de terres i pedres, i això demana un manteniment continuat. També són indrets que pateixen tota men-a de vandalisme, fet que demana molts esforços i recursos econò-mics extres de què les administracions sovint no disposen.

En tots aquests anys hi ha hagut ajuts de la Diputació de Barcelona i d’alguns ajuntaments que han permès fer obres de millora en algu-nes fonts, els seus espais i accessos. Totes aquestes tasques sem-pre s’han fet en col·laboració amb els propietaris, els mateixos ajun-taments i moltes entitats del territori del Parc.

L’any 2018 els ajuntaments de Barcelona, Sant Cugat i el Papiol, dins de diferents contexts, van decidir impulsar l’arranjament d’un total de 24 fonts. Cadascuna d’aquestes rebrà un tractament o altre, segons el seu estat i l’ús que es considera que cal que tingui. Els projectes s’es-tan acabant d’enllestir. A hores d’ara, les perspectives de futur són positives.

Les Fonts, espais del Patrimoni Natural

L’existència de l’aigua és vital per a la fauna i per a la viabilitat d’algunes espècies vegetals a Collserola. De fet, els ambients fonti-nals estan sent objecte d’estudis multidisciplinaris per tal de remarcar la seva biodiversitat. En el Parc es farà un estudi sobre l’ecosistema de quatre fonts del Parc Natural de Collserola.

Els resultats dels primers treballs realitzats han posat de relleu l’exis-tència d’un important nombre d’espècies lligades a les fonts. Estudis de caràcter comparatiu han posat de manifest a més que cadascuna d’aquestes presenta uns valors i unes característiques força pròpies.

Per aquest motiu, actualment s’està fent una revisió detallada de cadascun dels projectes de millora de les fonts que s’estan elaborant, per tal d’incorporar-hi, a més de tots els elements d’obra i manteniment tots aquells que puguin resultar rellevants de cara a la biodiversitat.

Algunes fonts com per exemple la del Bacallà, al districte d’HortaGui-nardó, amb una forta tradició d’us social, s’arranjarà per a l’ús públic, mentre que d’altres com la font dels Verns, a Mas Guimbau, rebrà un tractament diferent, perquè està absolutament naturalitzada i és de difícil accés. En aquests casos les actuacions se centraran a mantenir-les com a punts d’aigua, com a ambients fontinals naturals, prioritzant la conservació dels valors naturals.

A més, ara s’aprofitarà per instal·lar rampes d’accés i de sortida dels animals en fonts, safarejos i basses.

Espais viscuts i per repensar entre tots

Collserola ha comptat sempre amb la presència de persones, grups excursionistes, d’amics, etc. que han utilitzat i estimat les seves fonts, i que com a conseqüència, les han anat arranjant i mantenint.
A les feines realitzades pels tècnics del Consorci, cal sumar-hi les que des de l’inici del projecte Voluntaris de Collserola, van fer els seus participants. La catalogació, recuperació i el manteniment d’aquests espais va ser una de les tasques que més els va motivar. Des de l’any 1991 fins al 2016 es van catalogar vora un centenar de fonts.

Cap al 2008 algunes entitats també van començar a demanar de col·laborar amb el Consorci per fer aquest tipus d’actuacions, i cal remarcar que fins a l’actualitat més de 80 fonts estan apadrinades per alguna entitat, centre escolar, fundació o associació del món de lleure. Això suposa que de forma més o menys periòdica s’hi fan aquelles tasques que són necessàries a cada indret. També ha estat realment valuosa l’aportació de tots ells quant al coneixement dels indrets i l’entusiasme per recuperar els diferents racons.

La possibilitat de tirar endavant nous projectes d’arranjament ha fet que s’hagin obert diferents espais de participació en relació amb aquest tema. La necessitat de tenir informació gràfica, de saber com eren els espais a arranjar, d’intercanviar posicions i desitjos d’estudiosos, veïns, tècnics, etc., i finalment, consensuar els projectes, ha portat a la creació degrups de treball al voltant de les diferents fonts.  (Parc de Collserola) abril 2019


Observa en directe
els ocells de Collserola 
 
Al llindar del bosc, ben embolcallada per les alzines i a tocar del centre d’informació, hi ha instal·lada una de les menjadores del parc. Gràcies a la webcam que hi ha instal·lada, podeu veure en directe, des d’ara i fins al començament del mes de març, aquesta instal·lació d’ajuda a la fauna que facilita l’alimentació hivernal als ocells i, a la vegada, constitueixen un mitjà excel·lent per poder-los conèixer i observar i extreure’n una informació privilegiada.

Per tal d’identificar més fàcilment els ocells que veurem atansar-se a la menjadora, la pàgina web conté una sèrie de fotografies de les aus que hi acostumen a menjar (gaigs, picasoques blau, mallerengues, pit-roig…). Al web també hi trobareu petits vídeos dels ocells que s’apropen al centre d’informació.

Connecteu-vos i no us perdeu l’espectacle!

Us convidem també a que vingueu al Centre d’Informació observar els ocells que visiten la menjadora. El trobareu obert tots els dies de la setmana, de 9.30 a 15 h. A Can Coll CEA (Cerdanyola del Vallès) també trobareu oberta, tots els diumenges de 10.30 a 13.30 la Feixa dels Ocells. Ambdues instal·lacions estaran en funcionament fins a principis de març. 


(Parc Collserola)
 
             


L'Església vella de Sant Martí ja ha finalitzat la seva restauració


 
 
 
   
   
   


El Parc de la Riera.
Collserola 
El Parc de la Riera de Sant Cugat representa una porta d'entrada al Parc de Collserola. La riera dón'a el seu nom al parc i, en el seu pas pel terme municipal de Cerdanyola del Vallès, delimita la ciutat amb Collserola, a la vegada que constitueix un veritable nexe d'unió, cosa que permet un millor apropament a la Serra.

El parc es troba en una situació privilegiada i, per si mateix, repre-senta un espai natural i cultural molt important.
A més a més de la seva fauna i flora, destaquen: el poblat ibèric de Ca n'Olivé i el de Xercavins, la vil.la romana de Can Canaletes, l'ermita de Santa Maria de les Feixes, Sant Iscle, el turó de Ca n'Olivé, la Masia de Can Canaletes, la masia de Can Codina i l'aqüeducte que juntament amb el Parc de Collserola, constitueixen un entorn immillorable.
Vista de la Riera de Sant Cugat des de la passera dels Horts
 
La riera de Sant Cugat

La riera de Sant. Cugat forma part de la conca del riu Besòs. Amb 14 km de cur fluvial, travessa els termes rrunicipals de Sant Cugat, Cerdanyola i Montcada i Reixac, tots ells a la comarca del Vallés Occidéntal.

La riera recull les aigües de diversos torrents de Collserola i de Ia serra de Galliners. Des de l'època medieval finsal segle XVI va ser coneguda en català amb el nom de Riu Major.


La riera rep el seu nom, aproximadament, a l'alçada del Parc de la Pollancreda al municipi de Sant Cugat.

Al seu pas per Cerdanyola, amb 6 km dè curs fluvial, la riera constitu-eix un punt d'unió entre el Parc de Collserola i el nucli urbà.

Per a preservar el parc, es va aprovar al 1987 el Pla Especial  d'Orde-
nacio i de Protecció del Medi Natural del Parc Collserola. El Consorci del Parc de Collserola, es l'organisme encarregat de la gestió del parc.


Parc de l'alba.
Dos nous itineraris
pel corredor Verd 
El 11 de juny de l'any passat es van inaugurar dos nous itineraris coincidents amb la Setmana de la Natura, dins el corredor verd del Parc de l'Alba.

La meitat de la superfície del Parc de l’Alba es destina a la creació del Corredor Verd, afavorint la continuïtat del sistema d'espais naturals metropolitans, concretament entre el Parc Natural de Coliserola al sud, i el de Sant Llorenç del Munt i l'Obac al nord.

El corredor verd es situa a la plana del Vallès, una zona altament afec-
tada per elements que fragmenten el territori. Però té un paper clau  en el manteniment de la connectivitat ecològica de la xarxa d'Espais Naturals Protegits (ENP).

El projecte d’ordenació del corredor verd del qual ja s'ha executat la primera fase, preveu entre d'altres actuacions, l'execució de mesures per restablir i garantir la connectivitat ecològica entre ambdós espais naturals: passos de fauna, restauració de sòls ocupats per usos poc compatibles amb la funció connectora de l'espai, restauració de lleres i d'altres hàbitats naturals.
 


Can Coll, Centre d'Educació Ambiental


 
 
Parc Natural de la serra de Collserola

La serra de Collserola, declarada Parc Natural des del 2010, s'alça com a talaia enmig de l'àrea metropolitana de Barcelona. Un magnífic massís, proper, familiar i valuós, que esdevé un privilegi per a la gran població que viu al seu voltant. Més de 8.000 ha d'espai natural preservat, on predominen els espais forestals però amb una varietat de formacions vegetals que li confereixen una rica diversitat biològica.

Collserola també és un espai de descoberta d'aprenentat-ge, de trobada i de lleure. Això fa que la gestió, a càrrec del Consorci del Parc, tingui com a finalitat última promoure l'ús respectuós i sostenible d'aquest espai, bo i preservant els seus valors naturals.


Can Coll, Centre d'Educació Ambiental


Instal·lat en una antiga masia del segle XV, el centre d'educació ambiental Can Coll facilita el contacte del Parc amb les escoles bressol, d'educació infantil (3-6 anys), primària (6-12 anys), secundària (12-16 anys) i cicles formatius.

Desenvolupa també programes dirigits als estudiants de ciències de l'educació i als mestres en actiu. Les escoles d'educació especial reben un tracte preferent, amb programes dissenyats específicament.

Les activitats, d’una jornada de durada, se centren en el coneixement de temes concrets. Així, els petits poden fer una activitat sobre l’entorn natural, la granja o el bosc, i els grans sobre vegetació, fauna, geografia, història o món rural.
Els mestres i professors han de preparar les activitats en una reunió prèvia a Can Coll amb els educadors. Les inscripcions comencen el primer dia laborable de setembre. Trobareu detallades les diferents propostes educatives a l'apartat el Curs al Parc.

Els diumenges, el centre s'obre al públic de 9.30 a 14:30h, (tancat juliol, agost, de Nadal a Reis, i Pasqua). Es pot visitar la masia, que mostra la manera de viure de la pagesia dels segles XVIII i XIX; veure l'exposició "L'home i el medi a Collserola" i els audiovisuals del Parc; i fer els itineraris senyalitzats dels voltants.

A les 11:15 i a les 12:15h s'ofereixen visites guiades a la granja (preu de la visita a la granja: 1,75 € per persona, adults i nens a partir de 3 anys). Es visiten diferents espais: la incubadora, el tancat dels conills i el dels ànecs i els corrals de la somera, la truja, la vaca i l’aviram. Cal inscriure's el mateix dia al taulell d'informació, places limitades. De 13 a 13:30 h hi ha visita lliure i gratuita només als corrals exteriors.
Del primer diumenge de novembre a l'últim diumenge d'hivern , de 10:30 a 13:30 h es poden fer observacions d'aus hivernants a la Feixa dels Ocells.


Ubicació: Ctra. de Cerdanyola a Horta Km.2
Telèfon fix: 93 692 03 96        Telèfon mobil: 638 56 52 77
Fax: 93 580 76 54
Adreça postal: Ctra. de Cerdanyola a Horta Km.2; 08290 Cerdanyola del Vallés

E-mail: activitatscancoll@collserola.cat
Coordenades: lat.41.473554, long.2.124503
Google Maps: Can Coll Centre d'Educació Ambiental


Declarat bé cultural d'interès
nacional el jaciment ibèric 
de Ca n'Oliver,

a Cerdanyola del Vallès 
 
 El Govern ha aprovat declarar bé cultural d’interès nacional, en la categoria de zona arqueològica, el jaciment ibèric de Ca n’Oliver, a Cerdanyola del Vallès. El poblat ibèric de Ca n’Oliver està situat al sud del nucli urbà de Cerdanyola, a la comarca del Vallès Occidental, al turó de Ca n’Oliver, al barri de Montflorit, i és per tant dins del Parc Natural de Collserola. És un enclavament rellevant de l’antic territori de la Laietània i del món ibèric català.

La seva ubicació geogràfica al mig d’un estratègic nus de comunica-cions, dominant un territori agrari i ramader molt productiu, i el fet que el poblat hagués disposat d’estructures defensives complexes (un mur de tanca, torres i fossats articulats, dues portes amb poternes laterals i, en un cas, protegida per un avantmur), fa pensar que va constituir un nucli vertebrador d’un ampli territori i que va ser un centre de captació i redistribució de la producció.

La presència de fragments d’escultures zoomorfes, possiblement d’algun monument funerari, denota la presència d’elits socials i que podria haver estat un assentament aristocràtic. Els fragments escultò-rics i una estela gravada apunten a l’existència d’una necròpolis en algun indret proper encara per localitzar.
 
Les recerques arqueològiques que s’hi ha fet han permès establir que el jaciment ibèric va viure diverses fases cronològiques que van dels anys 550 aC, en el període ibèric antic, fins a l’alta edat mitjana. És a dir, el jaciment abasta la gènesi de l’iberisme i tota la vigència del món ibèric fins a la seva desaparició dins del procés de la romanització. El darrer assentament, que data dels segles VIII a l’XI, tanca l’ocupació d’aquest turó en el passat.

D’altra banda, el Govern també ha aprovat acceptar part del recurs sobre el termes establerts en la declaració de bé cultural d’interès nacional, en la categoria de zona paleontològica, del Camp dels Ninots, a Caldes de Malavella. El recurs havia estat presentat per una particular que demana-va tenir en compte les activitats agrícoles preexistents en la finca Mas Pol, afectada parcialment per la declaració de BCIN, i que, en el cas que aquestes activitats no poguessin ser permeses, se’n fixés una indemnització.

En aquest sentit , el Govern ha estimat que, mentre es mantinguin els cultius actuals, en no haver-hi alteració de la cota de profunditat, no caldrà cap tipus d’autorització prèvia com la que es requeria en la pro-mulgació de la declaració de BCIN i, per això, ha determinat modificar l’Acord de la declaració
 


CALENDARI DE PAGAMENT
DE LES TAXES I IMPOSTOS MUNICIPALS  PER AL 2020 
 
 

En el quadre adjunt s'inclouen les taxes i els imposts més destacats que afecten a la ciutadania i el període de pagament de cada tribut. La gestió del cobrament dels tributs la du a terme l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. L’Impost de Béns Immobles Urbans es pot pagar en quatre pagaments fraccionats. La resta de tributs es paguen en un únic rebut.

Per a consultar la pàgina de l’ORGT dedicada a Cerdanyola del Vallès i on hi trobareu els terminis de pagament per a tots els tributs locals, punxeu aquí.

L’Oficina Gestora de l’ORGT a Cerdanyola del Vallès és al carrer d’Altimira, 48, 1r C Tel. 934 729 170. Horari: de 8.30 a 14 h. Email:
orgt.cerdanyola@diba.cat

L’atenció telefònica a la persona contribuent es fa al telèfon 932 029 802, de dilluns a divendres, de 8:15 a 14:15h i dilluns i dimarts de 15:30 a 17:15h. HORARI DE CORREUS


 
-Sant Iscle, 23-25, 08290. Cerdanyola del Vallès
paqueteria.correos.es
Tfn. 936 91 37 57
Dilluns a divendres:  08:30 a 20:30 hores
Dissabtes:                 09:30 a 13:00 hores
Diumenges i festius  TANCAT

Del 18 de juliol al 16 de setembre l'horari es:
Dilluns a divendres:  08:30 a 14:30 hores
Dissabtes:                 09:30 a 13:30 hores


HORARI  CEMENTIRI

 

Dilluns, dijous, divendres i dissabte de 8:30h a 13:30h i de 14h a 17h.
Dimarts de 8:30h a 13:30h.
Dimecres, tancat

Diumenge de 10h a 14h.
 
   


TRANSPORT LOCAL


      Línies i horaris 
 
 
SALILLAS.NET  ÉS UNA WEB PERSONAL QUE NO TÉ CAP SUPORT  COMERCIAL, NO ÉS DEMANEN CAP MENA DE DADES COM EMAILS O TELÈFONS, NO  CONTÉ RES DE PUBLICITAT  I  LES DESPESES SÓN SOSTINGUDES PEL SEU AUTOR. GRÀCIES

a.salillas@gmail.com 
 
   
   

Plaça d'Enric Granados al voltant de 1900. Totalment desconeguda

Passseig de Cordelles al voltant de 1900. A la vista de la fotografia podem afirmar sense cap por, que res del que ensenya existeix
 
Modernització i ampliació del pont de l'estació al voltant dels anys 80-90
 
Vil.la Ignasia en l'espai que avui ocupa la Pl.Abat Oliva. Es pot veure que el campanar encara no està acabat. Anterior a 1920
 
 
Passeig Cordelles anys 1920, cantonada plaça Abat Oliba.  
 
                    FOTOGRAFIES DE
         CERDANYOLA DEL
            PASSAT SEGLE

 

Passejant  pels carrers de Cerdanyola  al llarg del segle XX

 
 

Memòria de l'Ajuntament de Cerdanyola
 anys 1943-1945-1946-1947


 

Regidors de 1799 -2019

 

El comerç local des d'inicis del segle XX
 

 

Agenda Política


Junta de Govern
Carlos Cordón Núñez - Alcalde
Pepi Rivera Dueñas - 1a. Tinenta d'Alcaldia
David González Chanca - 2n. Tinent d'Alcaldia
Javier Sánchez Miras - 3è. Tinent d'Alcaldia
Carme Arché Ametller- 4a. Tinenta d'Alcaldia
Glòria Urbano Jiménez - 5a. Tinent d'Alcaldia
Oscar Pons - Regidor delegat

 


Properes activitats
 
 


Dijous dia 3 a les 20 h. : Cinema "Papicha, sueños de libertad" -
A l'Ateneu
Algèria, anys 90. Nedjma, de 18 anys, estudiant allotjada a la ciutat universitària d'Alger, somia amb convertir-se en estilista i es nega a que els tràgics successos de la guerra civil algeriana li impedeixin
portar una vida normal i sortir a la nit amb la seva amiga Wassila...
Direcció: Mounia Meddour. Actors: Marwan Zeghbib, Lyna Khoudri, Shirine Boutella, Amira Hilda Douaouda
2019: Premis César: Millor òpera prima i millor actriu revelació (Khoudri)
2019: Festival de Cannes: Un Certain Regard (Secció oficial)
2019: Festival de Valladolid - Seminci: Millor nou director i Premi de el públic
Preu: Soci: 2 euros; General: 5 euros; abonaments de cinc entrades no personals: 20 euros; carnet fidelitat (30 € alta i 2€ x pel·lícula)
Organització: Xiscnèfils - Pais : Algèria
Més informació: Per facilitar l’accés al públic més jove, els nascuts a l’any 1996 i posteriors tindran l’entrada a 2€ sense necessitat de donar-se d’alta al carnet fidelitat.
*Activitat inclosa en el Programa del 25N Dia internacional contra les violències masclistes


Diumenge 6 de 10.30 a 14.30 h. Visita guiada a les 12 h.
"Ca n'Oliver, un poblat ibèric laietà"

El Museu i Poblat Ibèric de Ca n'Oliver torna a obrir en el seu horari habitual a les visites lliures sense concertació prèvia i recupera les activitats estables del primer i segon diumenge de mes
El primer diumenge de mes es tornarà a oferir una jornada de portes obertes i a les 12h una visita guiada gratuïta al Poblat i al Taller metal·lúrgic reconstruït.
Tot i que no cal fer inscripció per participar, es recomana fer-ho perquè el nombre de places està limitat a 20 persones.
Recomanada per a majors de 10 anys.


Dimecres dia 9 de 9:30 a 13:30 h i de 16:30 a 20:30 h. "Donació de sang" - A l'Ateneu de Cerdanyola (carrer de la indústria, 38-40)


Dijous dia 10 a les 20h. - Cinema : Oro blanco" - A l'Ateneu
Inga, una agricultora de mitjana edat, es rebel·la contra la poderosa cooperativa local. Intenta sumar suports entre els altres agricultors del lloc per denunciar la corrupció de la cooperativa, però es troba amb una sòlida resistència que l'obliga a desafiar la relació de dependència i lleialtat que vincula la comunitat amb el monopoli. Inga haurà d'utilitzar tots els seus recursos i tota la seva astúcia per desempallegar-se del control de la cooperativa i aconseguir viure d'acord amb els seus principis.
Direcció i guió: Grímur Hákonarson - Actors : Arndis Hrönn Egilsdóttir, Sigurdur Sigurjónsson, Sveinn Ólafur Gunnarsson
País: Islàndia. Drama. Vida rural - Organitza: Xiscnèfils
Preu: Soci: 2 euros; General: 5 euros; abonaments de cinc entrades no personals: 20 euros; carnet fidelitat (30 € alta i 2€ x pel·lícula)
Més informació: Per facilitar l’accés al públic més jove, els nascuts a l’any 1996 i posteriors tindran l’entrada a 2€ sense necessitat de donar-se d’alta al carnet fidelitat.


Divendres dia 11 . Dues sessions 19:30 h -21:15 h. : Teatre "Una nit amb el Mag Lari" - A l'Ateneu
És il·lusionista des de fa casi 30 anys. La seva vocació l'ha portat per tots els teatres de Catalunya i Espanya i també en festivals internaconals de màgia a França, Portugal, Alemanya, Suïssa i Japó.
Premis com l'Arc, el de millor espectacle de la Fira Tàrrega, dos Butaques, el Primer Nacional de Màgia, avalen una carrera amb més de 2.500 funcions. - Venda d'entrades onlineCINEFÒRUM : "Sessions de Xiscnèfils amb la projecció de pel·lícules en VO" - Més info http://www.xisc.org/ Hora: 21:30 h. Lloc: Teatre Ateneu Organitza: Xiscnèfils   ??????????????
 
Jam Session al Bar de l'Ateneu. Tots els dimecres a les 21 h. hi haurà una Jam Session al Bar de l'Ateneu, porta el teu instrument i participa. ?????????
 
Open Mic al Bar Irlandes THE 1916. Cada diumenge a les 19:30 h.: Micro obert per qui vulgui pujar a cantar, tocar, ballar, recitar, per-formar....??????????
 
La Marea Pensionista de Cerdanyola del Vallès, Cada dijous a les 17 h. el col·lectiu convoca  concentracións davant de l'Ajuntament de Cerdanyola, per reclamar una actualització de les pensions en funció de l'IPC amb el lema "El present i futur de les pensions, es cosa de tots i totes".
 


Activitats estables

 
 
Cada primer diumenge de mes el Museu de Ca n’Oliver obrirà les seves portes als visitants perquè puguin visitar l’exposició permanent sobre la Cultura Ibèrica

Cerdanyola, terra d'Ibers

2n diumenge de mes a les 12 hores
Visita guiada amb l’entrada - Museu i Poblat Ibèric de Ca n’Oliver

Sant Martí, una església per a la pagesia
2n diumenge de mes
Església Vella de Sant Martí Obert de 10.30 a 13.30 h
Visita guiada gratuïta a les 12 h. Església Vella de Sant Martí


Activitats a Can Catà Natura
És obert el 1r i 3r diumenges de cada mes. Excepte els festius i durant el mes d'agost.
Preu: Adults 3 €, nens 2 € -Telf: 627 433 462 i 600 259 084

Sant Iscle, una parròquia medieval
3r diumenge de mes
Església de Sant Iscle i Santa Victòria de les Feixes. Oberta de 10 a 14 h Visita guiada gratuïta a les 12 h Agost tancat

Portes obertes al MAC
Cada primer diumenge de mes, accés gratuït al Museu d'Art de Cerdanyola de 11 a 14 hores.
 

1r i 3r diumenges de cada mes. De 10 a 14 h.
Activitats a Can Catà.
Activitats familiars o per a adults de descoberta del bosc. Es poden fer dos itineraris a peu:
- Fem el camí de la font nova!
- Anem cap a la font vella!
Possibilitat de fer els itineraris fotogràfics. Mínim 10, màxim 25 perso-nes. És obert el 1r i 3r diumenges de cada mes. Excepte els festius i durant el mes d'agost. Telf: 627 433 462 i 600 259 084 - Preu: Adults
3 €, nens 2 €


Can Coll, un mas al bosc. Tots els diumenges.  Visita lliure a la masia i a l’exposició L’home i el medi a Collserola Can Coll - CEA Oberta de 9.30 a 14.30 h.

La granja de Can Coll. Tots els diumenges. Visita guiada a les 11 i 12 h Can Coll - CEA Inscripcions el mateix dia Preu per persona: 1,80 euros

 

Activitats al Museu d'Art (MAC)


                           
Programes de difusió del
Museu d'Art de Cerdanyola


PROGRAMA D’EXPOSICIONS TEMPORALS:
Sala d'exposicions del MAC i Espai Arc
Sala d'exposicions Elisa Arimany (BCCI

VISITES GUIADES AL MUSEU:
tercer diumenge del mes ales 12 h.

ACTIVITATS I TALLERS FAMILIARS:
segon diumenge del mes.

ACTIVITATS EDUCATIVES:
visites i tallers per a tots els cicles.

ARTS & HEALTH. PROGRAMA DE MUSEUS I SALUT

GRANS ARTISTES: PROGRAMA PER AGENT GRAN.

PROGRAMA D’ART I JOVES:
Festival de curtmetratges [C] Screen Plat Artístic)
NIT LAB MAC Tancats al museu

C. de Sant Martí, 88/ Ptge. del Llorer, 11 08290 Cerdanyola del Vallès Tel. 93 591 41 30
www.cerdanyola.cat/mac
mac@cerdanyola.cat

Horaris:
De dimarts a dissabte de 17 a 20 h
Diumenges i festius d’11 a 14 h
Tots els dilluns tancat, fins i tot els festius

L’accés a les exposicions temporals és gratuït.
A les visites guiades i tallers s’accedeix amb el tiquet d’entrada al museu.
Tots els primers diumenges de mes l’entrada al museu és gratuïta.
Activitats al Poblat de Ca n'Oliver 
 

Fins al 14 de febrer de 2021: Exposició actual: Marca Hispànica. La Catalunya carolíngia (711-1000)

Aquesta exposició se centra en un període de la Catalunya medieval poc conegut pel públic general: l’Alta Edat Mitjana. Una època durant la qual es van anar configurant els comtats carolingis en el marc de la Marca Hispànica, un territori de frontera entre els imperis carolingi i musulmà, que va ser l'origen de Catalunya.

La mostra s’estructura en 8 àmbits temàtics: Soldats, guerrers i combatents; L’emirat Omeia al segle VIII; La conquesta musulmana; La conquesta carolíngia; Guifré el Pelós i la unitat comtal; Repoblació; Riquesa agrària i moviments econòmics; i Neix una nova església. El darrer ha estat produït pel Museu i està dedicat a la Cerdaniola de fa més de 1000 anys i s’exposen materials de Cerdanyola d’aquesta època.

L’exposició ha estat organitzada pel grup de recerca DIDPATRI Didàctica del Patrimoni amb la col·laboració de Dalmau Editors i produïda per Molècula. La xarxa de professionals en museografia.

L’estada de l’exposició al Museu de ca n’Oliver l’organitza l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès (Museu d’Història) amb la col·laboració del CRAC i La Constància.


Primer diumenge de mes

Ca n'Oliver, un poblat iber laietà
Jornada de Portes Obertes al Museu i a les 12 h visita guiada al jaciment i al taller metal·lúrgic reconstruït.

Segon diumenge de mes a les 12 h.
Cerdanyola, terra d'ibers
Visita guiada a l’exposició permanent i a les dues cases recons-truïdes del poblat. Activitat gratuïta amb l’entrada per a majors de 10 anys.
 
Museu i Poblat Ibèric de Ca n'Oliver. Carrer de València, 19  Cerdanyola del Vallès Telèfon. 93 692 33 22 / 93 580 45 00
a/e museucanoliver@cerdanyola.cat www.cerdanyola.cat/museucanoliver
Poblat Ibèric de Ca n'Oliver a Cerdanyola del Vallès
Es convenient assegurar-se que no s'ha produït cap canvi en el programa.

Visita guiada al Museu de Ca n’Oliver
Cada segon diumenge de mes : Visita guiada a l'exposició permanent Cerdanyola, Terra d’Ibers. Hora : a les 12 h. Preu : activitat gratuïta, inclosa en el preu de l'entrada.

L’entrada al jaciment és gratuïta i la del Museu és de pagament:

Entrada general: 3 €
Entrada reduïda: 2 € (estudiants menors de 18 anys i jubilats no empadronats a Cerdanyola).
Entrada gratuïta: menors de 8 anys i jubilats de Cerdanyola.
Famílies: 6 € (2 adults i 3 infants)
Grups: 30 € i 22,50 € la reduïda. Aplicable a grups de 15 persones.

HORARIS

De l'1 d'octubre al 30 de març
Dijous i divendres de 16. 30 a 19.30 h
Dissabtes d'11 a 14.30 i de 16.30 a 20 h
Diumenges i festius de 10.30 a 14.30 h


De l'3 d'Abril al 30 de Setembre:
Dimecres, dijous i divendres de 16:30 a 20h
Dissabtes d'11 a 14.30 i de 16.30 a 20h
Diumenges i festius de 10.30 a 14.30h

Tancat:
 1 i 6 de Gener i 1 de Maig i 25 i 26 de Desembre

 
El Museu i Poblat Ibèric de Ca n'Oliver formen un conjunt patrimonial clau per conèixer la cultura ibèrica. En el Museu s'exposen més de 500 objectes arqueològics.
Al poblat es poden veure més de 6.000 m2 de restes recuperades i tres edificis reproduils. La visita a l'exposició Cerdanyola; terra d'ibers és un viatge per descobrir qui eren els homes i les dones d'època ibèrica, com vivien, com s'organitzaven i perquè va desaparèixer la seva cultura. 

 
 
Activitats al
 Parc del Turonet


Jugatecambiental - Activitats per apendre i gaudir en familia. Espai de Joc 

Calendari activitats
Diumenges d'11:30 a 13:30 h.
  

La Jugatecambiental consisteix en un espai lúdic i educatiu on es pot gaudir de diverses activitats: jocs, tallers ambientals o itineraris guiats pel Parc del Turonet. Obrirà els diumenges d'11:30 a 13:30 h, al Parc del Turonet (al parc de terra al costat del gratacels) i s’adreça fonamental-ment a un públic familiar.
Les activitats dirigides de la Jugatecambiental es desenvoluparan seguint les mesures corresponents de prevenció de la COVID-19 i en grups reduïts, per això és necessària la inscripció prèvia a través del mail  mediambient@cerdanyola.cat, indicant el nom, telèfon i número de participants.

 
 

Activitats de Bambalina 
 
 
 
 
 

          EXPOSICIONS A CA N'OLIVER

Activitats a l'ATENEU

 
https://www.cerdanyola.cat/cultura/escola-darts-de-lateneu

Del 29/09/2020 al 26/10/2020
Exposició col·lectiva "Blues 2020" a l'Ateneu de Cerdanyola (carrer de la Indústria, 38-40)


  Cerdanyola, cultura, natura
i patrimoniDia Internacional dels Museus


Activitats estables Tots els diumenges


De I’ 1 de març al 7 de juny : Jugatecambiental -
Activitats familiars - Parc del Turonet . Horari: 11.30 a 13.30 h.


Tercer diumenge de mes


Sant Iscle, una parròquia medieval -
Visita guiada a les 12 h.
Oberta de 10 a 14 h - Església de Sant Iscle i Santa Victòria de les Feixes


Totes les activitats són gratuïtes i sense inscripció prèvia, excepte aquelles que s'indica expressament. La programació del Museu i Poblat Ibèric de Ca n'Oliver i de les exposicions temporals disposen d'un fulletó a part. Demaneu-nos-els!

Activitats estables  ???

Tots els diumenges. Can Coll, un mas al bosc. Visita lliure a la masia museitzada i a l’exposició "L’home i el medi a Collserola". Can Coll - CEA. - Oberta de 9.3. 0 a 14.30 h

La granja de Can Coll. Visita guiada a les 11 i 12 h Can Coll - CEA Inscripcions el mateix dia Preu per persona: 1,85 €

La Feixa dels Ocells. Activitat d’observació d’aus per a majors de 8 anys Can Coll - CEA
Des del primer diumenge de novembre Horari de 10.30 a 13.30 h

Jugateca ambiental. Activitats familiars Parc del Turonet.
Horari: 11.30 a 13.30 h.  Del 15 de setembre al 24 de novembre

Segon diumenge de mes
Sant Martí, una església per la pagesia Oberta de 10.30 a13.30 h. Visita guiada ales 12 h Església Vella de Sant Martí Agost tancat

Tercer diumenge de mes
Sant Iscle, una parròquia medieval Oberta de 10 a 14 h Visita guiada a les 12 h. - Església de Sant Iscle i Santa Victòria de les Feixes Agost tancat
 
 

Activitats a la Biblioteca Central

 
Des del passat dilluns 23/11 es pot accedir al fons de la biblioteca sense cita prèvia, que sí caldrà per consultar Internet i la sala d’estudi.

Horaris : Matins: de dimecres a dissabte de 9.30 a 14 h. Tardes: de dilluns a dijous de 15 a 20.30 h

EXPOSICIONS

Horaris :

Mati : DIMECRES I DIVENDRES DE 10.00 h.a 14.00 h.
Tarda : DE DILLUNS A DIJOUS DE 15.30 h..a 20.30 h.

Del 30 novembre a 31 desembre : Exposició fotogràfica "El inf(v)ierno serbio" , d’Antonio Sempere.
Una visió de la crisi dels refugiats que intenten arribar a Europa per la ruta dels Balcans.

Dies 2 - 15 - 16 desembre de 17:30 a 18:30 h.- L’hora del conte me-nuts. Sessions mensuals de contes adreçades als més petits (d’1 a 4 anys), on professionals convidats ensenyen als pares diferents maneres d’explicar contes. Cal inscripció prèvia.

17 desembre de 18:30 a 19:30h. : Cafè Filosòfic, Diàleg sobre temes d’interès intercanviant punts de vista i inquietuds des d’una perspectiva filosòfica. No cal tenir coneixements de filosofia. Coordinadora: Sílvia Staps Hora: 18:30 h Públic: adults Lloc de realització: activitat online. Les persones inscrites rebran un enllaç el dia abans per poder accedir-hi. Inscripció prèvia: a partir del 9 de desembre (web)

 

Activitats a la Sala Enric Granados

 
Horaris
   MATI de dimarts a dissabtes de 10:00 a 14:00 h          
   TARDA de dilluns a divendres de 15:30 a 20:30 h

Programació : http://www.bibliotecacerdanyola.cat/events/

Programació del Cafè amb lletres de setembre a desembre 2020


Dijous 17 desembre a les 19 h.
Xavier Bosch
Introduirà l’autor Anna Guitart
Programada inicialment el passat mes de març. 
"Mara Lincoln, aventurera incansable, organitza viatges exclusius per als seus clients. Xavi Vera, arquitecte d'èxit, rep l'encàrrec de dissenyar la casa de la seva vida. És cap d'any, i Mara i Xavi, que són parella, es disposen a brindar pel nou any en un hotel als Alps suïssos al costat de quatre amics. Els sis riuen, juguen i són feliços, però res és mai el que sembla. L'any que estrenen pot canviar-ho tot.
"Paraules que tu entendràs" és un afilat retrat de la convivència. Una novel·la que explora les relacions de parella, els secrets que tots tenim i com ens servim de la veritat."
Les sessions del Cafè amb lletres s’han adaptat al context actual, seguint les indicacions que marquen les autoritats sanitàries, són virtuals emetent-se a través del perfil municipal d’Instagram

https://www.instagram.com/ajuntament_cerdanyola/


 

Activitats del Parc Natural  Collserola
 
 
 
Podreu visitar l'edifici, les seves exposicions i els seus entorns (visita autoguiada). (activitat gratuita)  Per tal de frenar la mobilitat en el territori i evitar la transmissió
 de la COVID-19 us informem que, fins a nou avis :


- Els caps de setmana restaran tancat els centres d'atenció al públic.
- S'anul-la l'agenda d'activitats del Parc. Nomes es mantenen els
   programes escolars.
- Alguns serveis de les arees de lleure (aparcaments, lavabos, taules
 de picnic...) no estan operatius.

Mes informació

 
Especials Trimestre

Són activitats que venen determinades pel ritme de les estacions del Parc Natural, les relacionades amb una temàtica sobre la biodiver-sitat o el paisatge, o per la celebració d’esdeveniments més globals dels qual Collserola hi participa: Dia Europeu dels Parcs, Jornades de Patrimoni, Setmana de la Ciència, Setmana del Voluntariat, etc.

La tipologia d’activitats és variada: itineraris guiats, xerrades divul-gatives, jornades participatives, tallers familiars, espectacles, expo-sicions.

LA FEIXA DELS OCELLS DE CAN COLL
Els diumenges, a Can Coll, podreu contemplar els ocells més comuns de Collserola. Al Centre d’Informació també trobareu una petita menjadora on fer observacions. Servei gratuït de préstec de prismàtics i de fitxes d’identificació als dos centres. De 10.30 a 13.30 h.

 
DESCOBERTES EN FAMILIA

Un dissabte al mes us proposem una passejada pels entorns del Centre d'Informació, acompanyada d’un petit taller o d’un joc. A càrrec dels Guies del Parc.

UNA MASIA AMB MÉS DE 500 ANYS D'HISTÒRIA

Passejada guiada per aquesta antiga masia boscana que abans de 1495 era coneguda com a mas Portell. Podreu descobrir com ha anat transformant-se amb el pas del temps, mentre que la planta baixa es conserva tal com eren els segles XVIII i XIX, a la primera planta s’aprecia l’aspecte senyorial que va adquirir a comença-ments del segle XX. La finca destaca pel seu valor paisatgístic i pel seu paper en el manteniment de la biodiversitat. En aquests moments, és el centre d’educació ambiental del Parc de Collserola i, els seus horts, granja, vinya i camps, són importants espais educatius.

Horari: 11:15 h i 12:30 h. Preu: Gratuit - Cal inscriure’s el mateix dia a la recepcio de la masia. Places limitades, màxim 20 persones per visita. A partir de 8 anys. A càrrec dels guies del Parc

Can Coll CEA
Ctra. de Cerdanyola a Horta, Km 2. Cerdanyola del Vallés


PASSEJADES AL VOLTANTS DEL CENTRE D'INFORMACIÓ

ESPAI D'INTERPRETACIÓ DEL PANTÀ DE VALLVIDRERA

Obert els diumenges  de 10:30 a 14 h, excepte els mesos de gener i desembre i del 16 de juliol al 15 de setembre. Camí del pantà, s/n. Vallvidrera. Situat a 5 minuts de l’estació de Baixador de Vallvidrera dels FGC, i a 5 minuts de l’àrea de lleure de Santa Maria de Vallvi-drera. Es poden concertar visites guiades a l’equipament, per a grups, durant tot l’any. Telefon per reserves. 932 803 552. Latitud. 41.4146818, longitu.2.0972868,17 
 
 
CONEGUEM LA GRANJA DE CAN COLL

Per als més petits. Una activitat de descoberta del medi rural a través del contacte directe amb els animals de la granja. Edat: d'1 a 3 anys. Preu: 107,45 Horari: de 10 a 13 h Durada: per a 2 grups de 20 infants: 1,15 h per grup en dos toms consecutius. Per a 1 grup de 20: torm únic de 2,15 h.  

Visites a la granja de Can Coll


 
MATINALS A COLLSEROLARecorreguts guiats adreçats a grups que volen passar un matí passejant i descobrint el valors socioambientals del Parc. L’itinerari es desenvolupa principalment pels entorns del Centre d’Informació del Parc o de Can Coll, tot i que es poden programar per altres àmbits de la serra segons les necessitats i els interessos.

Durada 3 hores       Horari: de 10:00 a 13:00 h
De dilluns a dissabte. Cal concertar data al tel 932 803 552
Màxim 25 persones per grup     Preu per grup 109,10 €. 

Al Centre d'informació. Itinerari 1: Des del Centre d'informació a la font de la Budellera i retorn a Santa Maria de Vallvidrera.
Itinerari 2: Des del Panta de Vallvidrera fins al ïuró d'en Cors i el coll de Can Cuiàs i retorn al Baixador de Vallvidrera.

A Can Coll
Itinerari 1: Des de la masia de Can Coll a la Font de Sant Pau i retorn.
Itinerari 2: Des de l'àrea de lleure de Can Coll al Puig de la Guàrdia, torrent de Can Coll i retorn.
 
 
VOLS COL·LABORAR?

Què et semblaria venir un dia al Parc a col·laborar en la millora d’algun dels seus espais? Si tens temps i ganes, et convidem a participar-hi! -
Mès de 18 anys. Cal inscripció prèvia. Activitat gratuïta

 
NITS D'ASTRONOMIA 
 
 
 
Sessions d'iniciació  a l'observació d'estels, constella-cions i altres cossos celestes. L’activitat combina explicacions teòriques: què són les estrelles diferencies amb els planetes, mitologia associada; amb observacions a l’exterior: identificació de constel·lacions a ull nu i observació amb telescopi. En cas de mal temps o menys de 10 inscrits se suspendrà l'activitat.
Aquestes sessions es programen una nit al mes, en divendres de 21 a 23 h, tot l’any, excepte a l’agost. Consulteu dates a l’Agenda d’activitats. Lloc: al Centre d'informació del Parc.
Cal inscripció prèvia
la mateixa setmana de l’activitat, de dilluns a divendres, al tel 932 803 552.  Places limitades.
Preu : 5,40€      Edat recomanada: + de 12 anys.

Divendres 18 desembre de 21 a 23 h.
"Seguim a la Polar" al Centre d'Informacio del Parc.- Cal inscripció prèvia del 14 de desembre al telf. del Centre d'Informació: 932803552 (laborables de 9.30 a 14.30 h.)
Places limitades. A càrrec dels tècnics del Parc

Totes les estrelles es mouen aparentment a la volta del cel, però n’hi ha una que sembla ser l’excepció. Acabarem l’any parlant de l’estrella que ens ha guiat durant segles: l’estrella Polar.

Places limitades. Cal inscripció prèvia a partir del 14 de desembre al telèfon del Centre d’Informació: 932803552 (laborables de 9.30 a 14.30 h) màxim 4 places per trucada. Més informació al Centre d’Informació: 932803552.

ATENCIÓ: La realització de les activitats s’adaptarà a la normativa vigent per la COVID-19. Caldrà seguir tothora les indicacions dels organitzadors en relació a les prevencions sanitàries i d’higiene (ús de mascaretes, neteja de mans, distàncies entre assistents, etc.).

 
D'EXCURSIÓ AMB...Us proposem descobrir el Parc de la mà d'alguna de les entitats del territori que se'l coneixen abastament.

Diumenge 15 de novembre : "Vall de Sant Iscle"


Itinerari matinal de 4 a 5 h. de durada.
Activitat gratuïta. Places limitades.
Més informació i inscripcions al telèfon del Centre d’Informació: 932 803 552

 
PASSEJADES TEMÀTIQUES 
 
 
 
Una passejada tranquil·la pels entorns del Centre d’Informació, per conèixer els valors del Parc de la mà d’un guia especialit-zat. Els dissabtes no festius, podeu realitzar una caminada fàcil i agradable pels voltants del Centre d’Informació. Les sortides s’organitzen al voltant d’un tema concret d’interès naturalístic que serà el fil conductor que donarà peu a parlar del bosc mediterra-ni i us proporcionarà una visió general d’aquest espai natural.

No s'ha trobat res.

Hivern i estiu, dissabtes alterns. Primavera i tardor, tots els dissabtes (no festius). Horari: De les 11:00 a les 13:30 h.
Inscripcions el mateix dia de la passejada, al taulell del Centre d’Informació. (No es fan reserves prèvies). Màxim de 20 perso-nes per sortida.  Preu: 1,85 € per persona.  Horari de 11 a 13:30 h.


  
PER A LES ACTIVITATS AMB INSCRIPCIÓ PRÈVIA. Truqueu la mateixa setmana de l'activitat -de dilluns a divendres- al telèfon del Centre d'Informació del Parc   932.803.552. 
Horari de 9.30 a 15 hores 
 
 
QUÈ TROBAR ALS CENTRES

CENTRE D’INFORMACIÓ*
Exposició permanent: Collserola parc natural, pensada per fer pensar. Itineraris senyalitzats al voltant del Centre. Itinerari de les fonts, accessible per a persones amb mobilitat reduïda: des de l’estació fins a la font Nova, i accessible per a persones cegues, fins al Centre. La menjadora dels ocells tots els dies, de gener a febrer. Audiovisuals del Parc. Consulta i venda de publicacions.

CAN COLL, CENTRE D'EDUCACIÓ AMBIENTAL*
Masia del segle XV i voltants rurals. Exposició permanent: L’home i el medi a Collserola. Itineraris senyalitzats als entorns de l’equipament. Audiovisuals del Parc.Consulta i venda de publicacions.
La Feixa dels ocells, de 10.30 a 13.30 h els diumenges de gener a febrer. Consulta i venda de publicacions. La granja: els diumenges, visites guiades de 45 minuts. Es mostren els diferents espais: la incubadora, els tancats dels conills i els ànecs, i els corrals. Cal inscriure’s el mateix dia al Centre. Preu: 1,80 € per persona. Menors de 3 anys gratuït. Places limitades 25 persones per visita. Horari: 11 h i 12 h.(*) - (*) De 13 a 13.30 h visita lliure i gratuïta només als corrals.

ESPAI D’INTERPRETACIÓ DEL PANTÀ DE VALL-VIDRERA*
Exposició permanent: El pantà i els seus entorns. Visites comentades. Itineraris senyalitzats als entorns. La passejada temàtica L'arribada d'aigua a Sarrià al segle xix inclou la visita a l'equipament.

CENTRES D'ATENCIÓ ALS VISITANTS
 
 
CENTRE D’INFORMACIÓ*
Obert tots els dies de la setmana de 9.30 a 15 h. Excepte el 25 i 26 de desembre, i l’1 i el 6 de gener. Carretera de l’Església, 92 (ctra. de Vallvidrera a Sant Cugat, km 4,7). Tel. 932 803 552. ci@parccollserola.net
Lat. 41.419696, long. 2.100994. Estació del Baixador de Vallvidrera dels FGC. Entre setmana, visites i activitats concertades per a escoles i públic en general. Cafeteria i serveis adaptats.

CAN COLL, CENTRE D’EDUCACIÓ AMBIENTAL*
Obert els diumenges de 9.30 a 14.30 h. excepte de Nadal a Reis i Pasqua i del 24 de juny a l’11 de setembre. Carretera de Cerdanyola a Horta, km 2. Cerdanyola del Vallès. Tel. 936 920 396
activitatscancoll@parccollserola.net. - Lat. 41.473554, long. 2.124503 - Entre setmana, activitats educatives concertades.

ESPAI D’INTERPRETACIÓ DEL PANTÀ DE VALLVIDRERA*
Obert els diumenges de 10.30 a 14 h. excepte del 16 de juliol al 15 de setembre i els mesos de gener i desembre. Camí del pantà, s/n. Vallvidrera. Situat a 5 minuts de l’estació de Baixador de Vallvidrera dels FGC, i a 5 minuts de l’àrea de lleure de Santa Maria de Vallvidrera. Es poden concertar visites guiades a l’equipament, per a grups, durant tot l’any. Tel. per reserves. 932 803 552 - Lat. 41.4146818, long.2.0972868,17

PUNT D’INFORMACIÓ DEL CASTELL DE TORRE BARÓ
Tancat per obres fins el març de 2020. El diumenges trobareu un punt d’informació itinerant. Els serveis educatius i el pro-grama d’activitats per a tothom segueixen actius. Informació i reserves al correu electrònic castell_torrebaro@bcn.cat i a l'adreça www.facebook.com/castelldetorrebaro
Gestionat per l’Ajuntament de Barcelona.

PUNT D’INFORMACIÓ DEL PARC DE LA RIERA
Obert diumenges i festius de 10 a 14 h. Excepte el 25 i 26 de desem-bre, i l’1 i el 6 de gener. Passeig d’Horta –Parc de la Riera. Cerdanyola del Vallès - Lat. 41.48136703, long. 2.14299510 - Gestionat per l’Ajuntament de Cerdanyola.

PUNT D’INFORMACIÓ MÒBIL DEL PLA DELS MADUIXERS*
Operatiu tots els diumenges de 10 a 14 h. excepte del 15 de juny al 15 de setembre i els mesos de gener i desembre. Pla dels Maduixers (passeig de les Aigües) - Lat. 41.417219, long. 2.128874

* Gestionats pel Consorci
 
 

LLOCS D'INTERÈS   (amb Google Maps)

 
Cases modernistes als carrers de Sant Ramon i Sant Martí.
41.490398º, 2.136200º
Cases modernistes al carrer de Sant Francesc
41.494483º, 2.143034º
Castell de Sant Marçal.
41.490684º, 2.114799º
Escultures modernistes i noucentistes del cementiri mun.
41º29'12.73", 2º07'23.21"
Ermita de Santa Maria de les Freixes.
41.479020º, 2.142564º
Ermita de Sant Iscle
41º28'03.9", 2º09'02.0"
Església i rectoria de Sant Martí.

41.491344º, 2.139979º
Església vella gòtico-renaixentista de Sant Martí.
41º29'12.73", 2º07'23.21"
Masia de Can Canaletes i aqüeducte.
41.479157º, 2.142362º
Masia de Can Catà
41.469872º, 2.149952º
Masia de Can Coll i Àrea de Can Coll
41.28'25.44" ,  2º07'28.35"
Masia de Can Fatjó del Molí.
41º.484013º, 2º127144º
Masia de Can Miró.
41.501460º, 2.102093º
Masia de Can Serraparera.
41.496042º, 2.130091º
Paratge de Canaletes.
41.483073º, 2.143356º
Bosc Gran de Can Catà
41.469872º, 2.149952º
Monument a Europa
41.485378º, 2.128094º
Parc Esportiu Guiera    -Avda. de Guiera 6-8
41.483350º, 2.139192º

Parc Tecnològic del Vallès

41.484886º, 2.127711º
Jutjats
41.484005º, 2.143957º
Monument a Francesc Macià.   Final Av. Primavera
41.489279º, 2.144290º

FESTA MAJOR
Primer cap de setmana del maig

MUSEUS 
Ca N’Olivé
(Montflorit): Horari: Diumenges d’11 a 14 hores. 41.480617º, 2.134068º
Museu de Ca n’Ortadó:
Plaça de Sant Ramon, 23-24.
Tel.:93 692 33 22. (actualment tancat) Accés lliure als jardins.
41.488767º, 2.135999º

Museu i Poblat ibèric
41.480617º,2.134068º

OFERTA CULTURAL:
Festival de Blues  (octubre)

VARIS
Ajuntament 
 -Pl. Francesc Layret, s/n
41.491027º,2.140686º
Pavelló d'esports
(Compleix Esportiu Municipal Can Xarau)
41.494471º, 2.139991
L'Ateneu.
-Carrer Indústria, 38-40
41.488106º,2.140945º

Biblioteca Central 
-Avda de Catalunya
41.492544º, 2.142231º
Pl. Sant Ramon i Monument Republica
41.489107º, 2.136014º
Columnes d'Alfaro (UAB)
41.497103º, 2.110553º
Parc de Cordelles
41.496174º, 2.133794º
Estació Renfe de Cerdanyola (Av de Catalunya)
41.492656º, 2.147392º
Estació Renfe Cerdanyola-Universitat
41.497040º, 2.115583º
Estació Ferrocarrils de Catalunya Bellaterra
41.500968º, 2.090583º
Estació Ferrocarrils de Catalunya Universitat Autònoma
41.502824º, 2.102540º
Zona Esportiva Municipal Les Fontetes.  Pg. d'Horta s/n
41.486486º, 2.144069º
Àrea de Can Coll  (restaurant, àrea de lleure) Montflorit
41.472626º, 2.127352º 
Zona Esportiva del Bosc Tancat  -carrer Riu Sec s/n
41.501639º, 2.130923º

       


TELEFONS D'INTERÈS


SERVEIS LOCALS


Ajuntament (centraleta): 935 808 888
Oficina Atenció Ciutadana: 935 808 888
010 - Informació Ciutadana: 010
Ateneu: 935 808 888 (ext. 5870) / 935 914 133
Cerdanyola Ràdio: 935 805 358 / 670 484 369
Casal de Joves Altimira: 935 805 869
Deixalleria Municipal: 936 917 442
Parc Tecnològic:  935 820 100
Piscina Municipal: 936 917 704
SAI (Servei d'atenció LGTBIQ): 935 921 647 
Servei Informació Juvenil:  935 806 119
Servei Local Català: 935 802 751
Patrimoni Museu Ca n'Ortadó: 936 923 322
UAB: 935 811 000

SERVEIS GENERALS

Aigües Barcelona (At. Client): 900 710 710
Aigües Barcelona (Avaries): 900 700 720
Avaries aigua potable: 933 422 000
Avaries gas natural: 900 394 041/ 900 750 750
Avaries Endesa: 800 760 706
Biblioteca Central: 935 807 602
Correus: 936 913 757
Gas Natural (Avaries): 900 750 750
Subm. butà: 937 256 277 / 901 100 100
Correus: 936 913 757
CIARD (Servei d'Atenció a Dones): 935 921 647
Dones per la Igualtat: 935 801 398
El Safareig: 935 806 151
Funerària Truyols: 935 809 710
Ferrocarrils Generalitat (FGC): 932 051 515
RENFE Rodalies: 936 918 869
Sarbus: 935 806 700 / 937 279 292
Servei Local de Català: 935 802 751
Taxi (Ràdio Taxi): 935 802 727 / 936 924 016
Taxi (Fonotaxi): 933 001 100

URGÈNCIES

Emergències: 112
Ambulàncies: 061
Bombers: 112 (únic telèfon d'emergències)
Mossos d'Esquadra (Comis): 935 924 700
Bombers: 085
Policia Local : 092 / 936 912 000
Policia Nacional (Comis.): 936 911 854 / 936 929 502
Policia Nacional (Urgències): 1091
Policia Nacional (DNI): 935 942 489
Serv. Atenció Dones en Situació de Violència: 900 900 120

SALUT

Alcohòlics Anònims: 933 177 777
Parkinson Catalunya: 935 800 311
Al-Anon (familiars d'alcohòlics): 933 103 953
Ambulàncies (Urgències): 061
As. Esp. contra el Cáncer (AECC): 932 002 099
Sanitat Respon (24 hores): 902 111 444
Planificació familiar: 935 942 199

CAPS

Cita prèvia atenció primària: 937 284 444
CAP Canaletes: 935 910 740
CAP Fontetes: 935 944 470
CAP La Farigola: 936 919 589
CAP Serraparera: 935 806 363
CAP 2 (Urgències): 935 942 216
CAP 2 (Visites): 935 942 111

ASSOCIACIONS DE VEÏNS

AV Banús-Bonasort : 935 807 078
AV Canaletes: 666 38 78 38
AV Ca n'Antolí: 93 691 82 93
AV Can Cerdà: 93 580 05 61
AV i Amics de Montflorit: 93 691 52 62
AV La Farigola: 637 52 62 38
AV Les Fontetes: 93 691 91 51
AV Quatre Cantons: 93 580 46 11
AV Residencial Can Xarau: 93 580 63 27
AV Sant Ramon: 93 692 52 22
AV Sant Martí-Xarau: 691 83 89 29
AV Serragalliners: 627 64 68 07
AV Serraperera 618 27 72 90 / 93 691 89 56
AV Turó La Pionera: 93 692 40 63 / 605 84 85 27
AV Turó de Sant Pau: 93 692 71 73 / 625 60 41 19
Plataforma Cerdanyola 2000: 696 388 289 / 615 280 550
Unió de Veïns Bellaterra : 935 801 594 

Mapa del món

 
 

Sobre la Serra de Collserola
 
 
Patrimoni construït

 Castells medievals
        Fortificació medieval Penya del Moro
       Castellciuró
       Castell del Papiol
       Castell de Torre Baró

 Ermites i esglésies
        Santa Maria de Valldonzella
        Sant Cebrià i Santa Justina
        Santa Creu d'Olorda
        Santa Maria de Vallvidrera
        Santa Maria de les Feixes
        La Salut de Sant Feliu de Llobregat
        Temple del Tibidabo
         La Salut o Santa Eulàlia de Madrona
         Sant Adjutori
         Sant Medir
         Sant Pere de Romaní
         Sant Bartomeu de la Quadra

 Masies
         Ca n'Abadal (Sant Feliu de Llobregat)
         Ca n'Albareda (Sant Feliu de Llobregat)
         Can Balasc (Barcelona)
         Can Baró (Sant Just Desvern)
         Can Bell (Sant Cugat del Vallès)
         Can Borrell (Sant Cugat del Vallès)
         Can Bosquets (Sant Cugat del Vallès)
         Can Bova (Sant Cugat del Vallès)
         Can Calopa de Dalt (Barcelona)
         Can Campmany (Molins de Rei)
         Can Candeler (Sant Just Desvern)
         Can Carbonell (Sant Just Desvern)
         Can Castellví (Barcelona)
         Can Catà (Cerdanyola del Vallès)
         Coll (Cerdanyola del Vallès)
         Can Cortès (Sant Cugat del Vallès)
         Can Coscoll (Sant Just Desvern)
         Can Fatjó (Sant Just Desvern)
         Can Gelabert (Sant Just Desvern)
         Can Maimó (El Papiol)
         Can Masdeu (Barcelona)
         Can Monmany (Sant Cugat del Vallès)
         Can Padrosa (Sant Just Desvern)
         Can Pahissa (Sant Feliu de Llobregat)
         Can Ribes (Molins de Rei)
         Can Tintorer (Molins de Rei)
         Can Valldaura (Cerdanyola del Vallès)
         Can Vila (Sant Just Desvern)
         Can Vilagut (Molins de Rei)
         Granja Can Llevallol (Barcelona)
         Torre del Bisbe (Sant Feliu de Llobregat)
         Vil·la Joana (Barcelona)
         Torre Negra (Sant Cugat del Vallès)

 Fonts de Cerdanyola