El temps a Cerdanyola del Vallès

 Farmàcies de guàrdia

 

 
En primer terme la carnisseria Morera i al seu costat el Mercat de Sant Josep a principis de 1970 en què van tancar per donar pas a la
construcció d'habitatges i una oficina de "La Caixa"
.. (Autor J.R.Urbano) (Arxiu J.R.Urbano)
  Les persones que disposin de fotografies antigues de Cerdanyola i les puguin deixar unes hores, seran publicades i retornades
  als propietaris.  
          a.salillas@gmail.com 

   


Ja funcionen elss jocs d'aigua
del parc Cordelles 

Imatge : Ajuntament
Avui, dilluns 10 d'agost, s'han posat en funcionament els jocs d'aigua del parc Cordelles. Aquesta actuació dóna resposta a la proposta realitzada pel Consell Municipal d'Infants i Adolescents.

Els jocs d'aigua funcionaran tots els dies de la setmana entre les 10:30h i les 20h prement un botó que acciona l'aigua durant aproxi-madament quatre minuts. L'aigua es recollida per un sistema de recirculació per reaprofitar-la; a més es garanteix la seva qualitat tractant-la amb un sistema de desinfecció ultraviolats.

Els jocs escenifiquen una escena marina amb peixos, vaixell, canons d'aigua, tortugues... tot plegat instal·lat al centre de l'antiga bassa del parc Cordelles. Al mur d'aquesta s´han realitzat diferents obertures per poder accedir amb comoditat i l'actuació a permès alhora recuperar elmuret amb la seva pedra original.

Aquest matí, l'alcaldessa en funcions, Pepi Rivera, ha visitat els jocs d'aigua i ha pogut veure com una trentena d'infants gaudien d'ells. Rivera destaca que "aquest parc està pensat per refrescar-se a l'estiu alhora que oferim a la ciutat més espais oberts per gaudir i per combatre la calor, dirigits sobretot a aquelles persones que enguany no poden marxar de vacances".

L'ús del parc ha de ser responsable per part dels infants i també acompanyants i s'han de seguir les mesures recomanades per les autoritats per evitar el contagi de la COVID19: distància, higiene de mans i ús de la mascareta (en aquest cas abans i després de fer ús dels jocs).

 Revista Talaia any 1931 (Arxiu Jaume Mimó)Aprovat provisionalment el planejament del Centre direccional de Cerdanyola del Vallès. 
La Comissió territorial d’urbanisme de l’àmbit metropolità de Barcelo-na, presidida pel secretari de l’Agenda Urbana i Territori, Agustí Serra, ha aprovat provisionalment el planejament del Centre direccional de Cerdanyola del Vallès.

El planejament del Centre direccional

Amb l’aprovació provisional del Pla director urbanístic (PDU) que ha d’ordenar el Centre direccional de Cerdanyola del Vallès, la zona esdevindrà un nou pol d’importància metropolitana amb més de 5.300 habitatges, dels quals 2.534 seran amb protecció, activitat econòmica i una gran xarxa d’espais verds.

Es tracta d’un sector ja previst al Pla general metropolità (PGM) de 1976 com una nova centralitat metropolitana, amb una superfície de més de 407 hectàrees. Actualment acull equipaments com el Sincrotró Alba, tres centres de protecció de dades o les seus de les empreses Sener, Stradivarius i Natura Bissé, així com un edifici de 24 habitatges amb protecció oficial.

També es va executar gran part de la primera fase de les obres d’urbanització, com l’ampliació de la carretera BV-1413, l’eix de la Ciència, el viaducte de connexió amb la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), serveis bàsics o restauració d’abocadors, entre d’altres.

Nou pol metropolità

El Centre direccional constitueix un àmbit d’especial rellevància social i econòmica, amb repercussió metropolitana, tant per la seva dimensió com per l’emplaçament singular. També, atesos els seus elements urbanístics i territorials, com són el Sincrotró, el nou barri residencial previst, un dels corredors verds més importants de la serra de Collserola, i la proximitat amb el Parc Científic i Tecnològic i la UAB.

No obstant, el PDU aprovat el 2014 que ordenava l’àmbit i possibilitava continuar amb el seu desenvolupament va ser anul·lat per sentència judicial. El Pla aprovat provisionalment avui substitueix el declarat nul i busca:

•  Consolidar el centre direccional com a nova centralitat urbana d’interès supramunicipal.
•  Millorar la qualitat urbana del Centre Direccional.
Integrar la nova ciutat i la ciutat existent mantenint una bona connexió que faciliti la relació entre elles.
•  Cohesionar la ciutat resultant d’aquest procés, mitjançant els usos que s’implantin en el Centre Direccional.
•  Adequar l’ordenació urbanística d’aquest àmbit als requisits i criteris derivats de les resolucions judicials dictades en relació amb els anteriors instruments de planejament.
•  Constituir una important polaritat de centre d’activitats econòmiques, científiques i tecnològiques, situades entorn del Sincrotró i en relació amb la Universitat Autònoma de Barcelona i el Parc tecnològic del Vallès.

• Desenvolupar un creixement residencial que resolgui les necessitats d’habitatge, prestant especial atenció al reequilibri social des d’una perspectiva tant local com territorial.
•  Garantir la protecció del Corredor Verd en l’àmbit d’actuació com a peça fonamental en la connectivitat biològica entre els parcs naturals de Collserola i de Sant Llorenç del Munt-Serra de l’Obac.
•  Incorporar la perspectiva de gènere en totes les fases del disseny, la planificació, l'execució i l'avaluació urbanístics.

Model urbà complex i compacte

El PDU preveu per al Centre direccional un model urbà complex, compacte i cohesionat, on es barregen els usos econòmics i residencials. S’hi preveu construir 5.377 habitatges, dels quals 2.843 seran lliures i 2.534, amb protecció oficial. La superfície comercial s’ha reduït considerablement respecte al PDU anterior, i es situa al costat de l’estació d’ADIF i els baixos dels edificis d’habitatges dels carrers principals. Pel que fa a les zones d’activitat econòmica, amb 1,5 milions de metres quadrats de sostre, es reorganitzen dins de l’àmbit per disposar-les en illes de grandària mitjana en comptes d’en macroilles.

El Pla preveu un sistema d’espais lliures de 178 hectàrees, incloent els espais fluvials, amb diferents escales, diferenciant el parc-corredor de Can Fatjó, d’importància metropolitana, de la xarxa d’espais verds mitjans entre Can Fatjó i Can Planes.

Més i millors comunicacions

D’altra banda, es dissenya una xarxa viària amb quatre vies longitudinals i cinc transversals per garantir la continuïtat amb les trames urbanes existents i la mobilitat dins de la nova ciutat. Pel que fa a la mobilitat, el PDU preveu la millora dels accessos a la B-30 i a la C-58, noves connexions amb transport públic mitjançant per a un carril bus segregat, un possible ramal de la línia d’FGC que es connectarà al Parc amb dues estacions, i línies d’autobús per a una bona comunicació amb la ciutat. La futura avinguda dels Gorgs/Magrans, a més, redueix la seva amplada dels 70 als 50 o 45 metres, en funció de la zona, per dotar-la d’un caràcter més urbà.

El Pla contempla importants millores de la mobilitat tant a peu o amb bicicleta, com en transport públic o amb vehicle privat. Tots els carrers disposaran de carrils segregats per bicicleta, s’introdueix un sistema integrat de línies d’autobusos per millorar la connectivitat amb la ciutat i la UAB com amb al Vallès i Barcelona. Es proposa ampliar la infraestructura de FGC per donar servei a l’interior del Parc, i es fa la reserva per la construcció de dues estacions, una amb possibilitat de pàrquings dissuasius. La millora de l’accés amb vehicle privat es preveu amb una gran intervenció sobre la B-30 i la C-58 que es durà a terme amb un acord entre la Generalitat, l’Estat el Consorci i l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès i comportarà una inversió de 30 milions d’euros.

Generalitat de Catalunya.
Departament de Territori i Sostenibilitat      7 agost 2020


Un 8% de les proves PCR que es realitzen a Catalunya tenen un resultat positiu.

La situació epidemiològica a Catalunya és estable amb una lleugera tendència a la baixa


 
En la darrera setmana el nivell de casos sospitosos i PCR positives decreix fins als 14.019 i 1.757, respectivament.

Josep Maria Argimon, el secretari de l’Agència de Salut Pública de Catalunya, ha fet una valoració general de la situació epidemiològica actual: “ens trobem en una situació d’estabilitat amb tendència a la baixa des de fa uns quants dies. Quant a la taxa d’incidència també està estable i la velocitat de reproducció de la malaltia (Rt) es manté a 1”. Argimon també ha recordat la importància de seguir amb les mesures de responsabilitat, protecció i prevenció, la “vacuna” del rentat de mans, la mascareta i la distància. El secretari de Salut Pública ha volgut insistir avui en què “per aconseguir més casos hem anat a buscar-los fent més proves”, ha afegit. En aquesta línia, “és molt important mirar la taxa d'infecció però també com estem buscant. Quan busquem trobarem. No es pot mirar aïlladament”. Actualment, el 8 % de les proves PCR que es realitzen a Catalunya tenen un resultat positiu.

Per això ja ha anunciat que, la setmana vinent, es continuaran fent més cribratges massius en la línia dels que ja han començat entre ahir i avui a Ripollet i Sabadell i, demà, a Terrassa. “Monitorem l’evolució a tot Catalunya i mirem el perquè dels increments o variacions setmana a setmana”, ha puntualitzat Argimon. Per la seva banda, Jacobo Mendioroz, coordinador de la Unitat de Seguiment de la COVID a Catalunya, també ha explicat una acció intensiva de cribratge dut a terme avui a Torregrossa, Pla d’Urgell, on “hi ha una quinzena de casos però, en tractar-se d’una localitat petita, vigilància epidemiològica ha cregut oportú fer-ho”.

Adrià Comella, director del Servei Català de la Salut, ha assenyalat com l'objectiu és "procurar que la malaltia causada per la COVID-19 afecti el mínim possible a la resta d'activitat i malalties de la nostra societat. Cal continuar mantenint l'activitat no COVID i COVID".

Comella ha exposat la situació de les dades assistencials amb un especial èmfasi en els professionals de l'atenció primària, ja que estan rebent la major pressió assistencial al tenir una gran tasca d'identificació de casos. S’ha destacat com en la darrera setmana, el nivell de casos sospitosos i PCR positives decreix fins als 14.019 i 1.757 respectivament. També s’ha anunciat com el Servei Català de la Salut està treballant perquè en els mesos vinents es reforci aquest col·lectiu amb perfils de l’àmbit de la psicologia, treball social o la nutrició per així garantir la millor resposta possible davant una possible segona onada a la tardor.

En l'atenció hospitalària, "la tendència en els llits de crítics és malauradament a l'alça", destaca el director del CatSalut. La tendència de l'atenció a urgències també és creixent. Aproximadament un 80% dels positius de la darrera setmana són perfils de menys risc. "La infecció corre més entre gent jove i pot acabar impactant entre persones de major risc. Hem de ser capaços de reforçar el mecanisme de prevenció i els consells de les autoritats sanitàries", ha exposat Comella. Durant la primera fase de la pandèmia (entre l'1 i el 31 de març), el percentatge de casos entre 10 i 29 anys era només d'un 6%. En canvi, per aquest mateix grup d'edat al juliol (entre l'1 i el 23 de juliol), aquest percentatge s'eleva al 26 %.

El director ha finalitzat la seva intervenció destacant l'augment del 20% de Gestors COVID la darrera setmana i mostrant quin és el punt de situació de les proves diagnòstiques i intervencions quirúrgiques en el conjunt del país. També ha destacat com els pròxims 6 mesos es presenten "complicats" i ha demanat empatia pels professionals sanitaris, que tornen a tenir una sobrecàrrega de feina important, i ha agraït el gran esforç i treball que està fent la ciutadania.

(govern.cat)Els jocs d’aigua del parc Cordelles i del parc del Turonet estaran en funcionament aquesta setmana 
Al llarg d'aquesta setmana es posaran en funcionament els jocs d'aigua instal·lats al parc Cordelles i al parc del Turonet. Les estruc-tures instal·lades al parc Cordelles són permanents i es troben ubi-cades a l’interior de l’antiga bassa de Cordelles. S’han realitzat dife-rents obertures al muret de la bassa per permetre l’accés al seu interior.

Aquests jocs d’aigua donen resposta a una de les demandes realit-zades des del Consell d’Infants i Adolescents de Cerdanyola.

Al mateix temps l’Ajuntament ha instal·lat un jocs d’aigua desmunta-bles al parc del Turonet, a la plaça central situada entre el passeig d’Horta i la ronda de Cerdanyola. Aquests jocs seran retirats una vegada passat l’estiu.

Totes dues instal·lacions estaran en funcionament tots els dies de la setmana entre les 11:30h i les 20h. S'activaran polsant un botó que activarà l’aigua durant aproximadament dos minuts.

Els jocs d'aigua estan pensats per refrescar-se en un estiu diferent en el què moltes famílies de Cerdanyola passaran les seves vacances a la ciutat. La utilització dels jocs s’haurà de fer seguint les mesures preventives per evitar la propagació de la COVID19.

Les persones que facin ús dels jocs hauran de mantenint la distància de seguretat interpersonal, mantenir una bona higiene de mans i després de refrescar-se, caldrà tornar-se a posar la mascareta.Donar sang, un gest que salva vides.
Pot donar sang qualsevol persona sana entre 18 i 70 anys que pesi més de 50 quilos, però hi ha uns quants factors que ho poden condicionar.
El Banc de Sang necessita que unes 10.000 persones donin sang per posar al dia les reserves, que han descendit un 25% aquestes festes de Nadal a Catalunya.


Cerdanyola acollirà campanyes de donació de sang a l’Ateneu (carrer de la Indústria, 38-40). Les jornades es duran a terme de 10h a 14h i de 17h a 21h i tindran un caràcter quinzenal:
     
                                                    
                                                   
                                                    

    Les persones que vulguin donar sang hauran de rervervar l’hora  a: https://www.donarsang.gencat.cat/ca/
i seguir les mesures de segure-tat establertes com ara fer servir el gel esterilitzant que hi haurà a la sala i guardar la distància mínima interpersonal. A més, se’ls hi facilitaran bolígrafs d’un sol ús. 


Visites de la Unitat Movil del Banc de Sang

   Cerdanyola del Vallès
 
Dijous dia 20 d'agost
de 10 a 14 i de 17 a 21 h.

A l'Ateneu
carrer Industria 38-40

Ets donant de sang #etsIMPRESCINDIBLE


Aquests dies, el Banc de Sang està fent una crida a la ciutadania per mantenir el ritme de donacions, que continuen sent necessàries per a tractaments de càncer, accidents, parts amb complicacions, etc.

Cerdanyola és un dels municipis que ha acollit diverses jornades de donació durant l’estat d’alarma. El passat més de maig van participar més de 230 persones en les tres campanyes que es van organitzar a l’Ateneu.

La donació de sang és un acte imprescindible per garantir l’assistència sanitària en els hospitals i cada dia es necessiten de 800 a 1000 donacions de sang a Catalunya.
El Departament de Salut posa en marxa a Ripollet un cribratge massiu per detectar nous contagis de COVID 
Ahir va començat a Ripollet una estratègia porta a porta per dur a terme un cribratge comunitari basat en la geolocalització de casos COVID que s'ubiquen en un dels barris més afectats de la localitat. Per fer-ho, s’ha delimitat la zona i s’han detectat diferents edificis on es farà el cribratge de PCR a tots els nivells d’aquests. La mesura es reforçarà amb una altra estratègia més dirigida a tot el barri i basada en un espai sanitari mòbil muntat pel Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) on es realitzarà, durant 3 dies, una recollida de mostres a pacients asimptomàtics amb la idea de trobar els portadors i poder tallar la cadena de transmissió. Núria Prat, directora d'Atenció Primària de la Metropolitana Nord de l'Institut Català de la Salut (ICS), ha posat èmfasi en que “l'objectiu és identificar els pacients asimptomàtics perquè aquesta és la població que pot causar la transmissió de la malaltia”.

Per la seva banda, la directora executiva del Sector Sanitari Vallès Occidental Est del Servei Català de la Salut, Núria Serra, també ha volgut remarcar que l’actuació d’avui forma part “d’un paquet de mesures puntuals que avui comencen a Ripollet i, a partir de demà, a Sabadell i Terrassa i estan emmarcades en una estratègia d’acció global en el Vallès Occidental”. Ha assegurat que dins la Metropolitana Nord s’estan ara fent moltes accions de contenció perquè “és quan s’ha vist que la incidència ha pujat”.

Aquesta acció va dirigida a persones asimptomàtiques. Les que tinguin símptomes han de trucar al seu centre d'atenció primària o al 061.I les que hagin de romandre a casa han de seguir amb totes les recomanacions de seguretat i mantenir els catorze dies de qua-rantena.S'apliquen mesures especials de protecció als centres residencials i de dia de gent gran al Montsià, Baix Ebre, Ribera d'Ebre, Ripollet, Terrassa i Sabadell
 
Les dades de gent gran mostren una situació de control epidemiològic i es prenen per minimitzar el risc d'infecció en els grups més vulnera-bles.

A les darreres setmanes s’han detectat, confirmat i notificat diversos brots de coronavirus SARS-CoV-2 en alguns municipis o territoris de Catalunya. Un percentatge important dels casos s’han trobat a partir de la cerca activa dels brots actius i corresponents a persones asimptomàtiques.

Tot i que les dades de gran part del territori mostren una situació de control epidemiològic respecte a la infecció per COVID-19, tenint en compte la mobilitat interna laboral i social dels habitants, i amb l'objec
tiu de minimitzar el risc d’infecció en els grups de població més vulnerables, es considera necessari aplicar mesures especials de protecció a determinats centres socials.

Els àmbits territorials d’aplicació d’aquestes instruccions són les comarques del Montsià, Baix Ebre i Ribera d’Ebre, així com els municipis de Ripollet, Terrassa i Sabadell.

Mesures de protecció:

En l’àmbit dels centres residencials d’atenció a la gent gran i d’atenció a les persones amb pluridiscapacitats, se suspenen els ingressos, les visites i les sortides dels residents a l’exterior, les de curta durada -sortides autònomes dels residents o acompanyades per familiars o cuidadors-, les de caps de setmana i les inferiors a 3 setmanes.

Queda a consideració de la direcció de cada centre, la possibilitat de
permetre sortides de curta durada en casos excepcionals, acom-
panyats de cuidadors i personal dels centres residencials.

Fins a nova indicació només s’autoritzen les sortides superiors a 3 setmanes, que a la tornada requeriran de l’aplicació de mesures de protecció com si es tractés d’un nou ingrés -prova PCR i aïllament de 14 dies-.

Aquestes sortides, acordades amb els familiars, requeriran de la signatura d’un document de declaració responsable del resident o del familiar que se’n faci càrrec. Aquestes persones seran informades de les mesures de protecció que han de seguir durant aquest període, amb l’objectiu de protegir a la persona resident.

Es pot permetre les visites en casos d’urgència o necessitat justifica-da, tot preservant el dret d’acompanyament al final de la vida, i sempre amb les mesures de protecció recomanades.

Als centres residencials es crearan unitats de convivència estables d’entre 15 i 20 residents, amb separació entre elles, als efectes del desenvolupament d’activitats grupals i sortides als equipaments exteriors de la residència.

Se suspèn l’activitat dels centres de dia de gent gran, sense perjudici que es puguin valorar l’atenció a casos específics si tenen necessitats socials especials.

Aquestes mesures es podran adaptar, segons la situació i les carac-terístiques de cada residència, en funció de les indicacions de l’autoritat sanitària.Dades COVID
Risc de rebrot  (iEPG)
 


1-8-2020Dades COVID
Mitjana d'edat dels
casos confirmats

1-8-2020A Cerdanyola del Vallès    


                                 Dia 12/4       Dia 13                             
Tests positius             277             280                                
Tests negatius           358             368                               
Positius per hab.       482,55        487,78                            
Habitants              57.403  

                  
DIA 25 (22:28 h.)                                              
Casos positius                                                                     698
Casos sospitosos                                                              3260
Taxa crua de positius per 10.000 habitants                        121,60
Taxa estandarditzada de positius per 10.000 habitants      127,48


DIA 1/8 (22:25 h.)                                              
Casos positius                                                                     771
Casos sospitosos                                                              3743
Taxa crua de positius per 10.000 habitants                        134,31
Taxa estandarditzada de positius per 10.000 habitants      140,47

DIA 3/8 (10:24 h.)                                              
Casos positius                                                                     787
Casos sospitosos                                                              3879
Taxa crua de positius per 10.000 habitants                        137,20
Taxa estandarditzada de positius per 10.000 habitants      143,45

DIA 5/8 (8:25 h.)                                              
Casos positius                                                                     815
Casos sospitosos                                                              4063
Taxa crua de positius per 10.000 habitants                        141,98
Taxa estandarditzada de positius per 10.000 habitants      148,43

DIA 6/8 (6:22 h.)                                              
Casos positius                                                                     825
Casos sospitosos                                                              4154
Taxa crua de positius per 10.000 habitants                        143,72
Taxa estandarditzada de positius per 10.000 habitants      150,28

DIA 7/8 (6:20 h.)                                              
Casos positius                                                                     829
Casos sospitosos                                                              4208
Taxa crua de positius per 10.000 habitants                        144,42
Taxa estandarditzada de positius per 10.000 habitants      151,02

DIA 7/8 (22:28 h.)                                              
Casos positius                                                                     839
Casos sospitosos                                                              4296
Taxa crua de positius per 10.000 habitants                        146,16
Taxa estandarditzada de positius per 10.000 habitants      152,79

DIA 10/8 (6:22 h.)                                              
Casos positius                                                                     855
Casos sospitosos                                                              4824
Taxa crua de positius per 10.000 habitants                        148,95
Taxa estandarditzada de positius per 10.000 habitants      155,58

Els casos positius acumulats són aquells que han donat positiu en alguna prova diagnòstica (PCR o test ràpid), mentre que els casos sospitosos acumulats corresponen a persones que en algun moment han presentat símptomes i un professional facultatiu els ha classificat com a possible cas, però no tenen una prova diagnòstica (PCR o test ràpid) amb resultat positiu. Tots ells són casos activats pel servei de vigilància epidemiològica.

Les dades que es mostren són aquelles que s'ha pogut identificar la seva zona de residència. Per mantenir la privacitat de les dades, només es mostren els municipis amb més de 200 habitants.

La informació que es visualitza prové del registre RSAcovid19 del Departament de Salut i s’actualitza, com a mínim, dos cops al dia.

Departament de Salut, Generalitat de Catalunya

  El coronavirus arriba a
el "pont Vell" 
RIPOLLET

DIA 6/8 (6:22 h.)                                              
Casos positius                                                                     421
Casos sospitosos                                                              2444
Taxa crua de positius per 10.000 habitants                        108,88
Taxa estandarditzada de positius per 10.000 habitants     117,59

DIA 7/8 (6:20 h.)                                              
Casos positius                                                                     423
Casos sospitosos                                                              2488
Taxa crua de positius per 10.000 habitants                        109,40
Taxa estandarditzada de positius per 10.000 habitants     118,07
DIA 7/8 (22:28 h.)                                              
Casos positius                                                                     430
Casos sospitosos                                                              2728
Taxa crua de positius per 10.000 habitants                         111,21
Taxa estandarditzada de positius per 10.000 habitants      119,94

DIA 10/8 (6,22 h.)                                              
Casos positius                                                                     462
Casos sospitosos                                                              3933
Taxa crua de positius per 10.000 habitants                         119,49
Taxa estandarditzada de positius per 10.000 habitants      128,57


 Segons informa Salut, l'objectiu d'aquestes proves massi-
ves és "no haver d'arribar a imposar restriccions més seve-
res com en altres municipis".
 Horaris de les línies urbanes
de bus durant l’agost 
Les línies SU1 i SU3 tindran una freqüència de pas d’una hora i les SU2 i 648 romandrà sense servei. La línia urbana del Parc de l’Alba mantindrà el seu horari habitual

Entre l'1 i el 30 d'agost, els horaris de les línies urbanes de bus a Cerdanyola es veuran alterats. La línia SU2 Bellaterra-Cerdanyola-Can Cerdà restarà sense servei entre les dates especificades. D'altra banda, les línies SU1 i SU3 modificaran els seus horaris habituals.

La SU1 Canaletes-Can Coll-Cerdanyola tindrà un interval de pas de 60 minuts de dilluns a dissabte. La primera sortida des del CAP Cana-letes (avinguda de Canaletes/carrer de la Clota) serà a les 8:30h i la darrera a les 19:30h. Des de Can Coll, la primera serà a les 9:02h i l'última a les 20:02h. Aquesta línia no oferirà servei els diumenges i festius.

La SU3 Renfe–UAB–CAP Canaletes també tindrà un interval de pas de 60 minuts de dilluns a dissabte. La primera sortida des de Renfe-UAB serà a les 9:30h i l’última a les 20:30h. Des del CAP Canaletes, la primera sortida es produirà a les 9:00h i la darrera a les 20:00h. Tampoc hi haurà servei d’aquesta línia els diumenges i festius.

D’altra banda, la línia urbana PA (FGC Bellaterra – Parc de l’Alba) mantindrà el seu horari habitual. Els dies feiners el primer autobús surt de l’estació de Bellaterra a les 7:45h i el darrer a les 20:14h. Des de la parada del Parc de l’Alba, la primera sortida és a les 7:57h i la darrera a les 20:24h. Els dissabte, diumenges i festius, aquests línia no ofereix servei.

La línia 648 (Bellaterra – Montcada) no oferirà servei durant l’agost.

Algunes de les línies interurbanes A4, B7, B4, B2 i e3 que passen per Cerdanyola també veuran modificats els seus horaris. Tots ells són consultables a : http://www.cerdanyola.cat/guia/transport-urbaRenfe

D'altra banda, la línia R7 de Rodalies estarà fora de servei fins al 25 d'agost. Així doncs no circularan trens de la R7 entre Barcelona Sant Andreu Arenal i Cerdanyola Universitat.-
 Comunicats 
    Dies Internacionals i Mundials 
 
 
  8 d'agost - Dia Internacional de l'Orgasme Femení
  9 d'agost - Dia Internacional de les Poblacions Indígenes
  9 d'agost - Dia Internacional de la Solidaritat amb la lluita de la Dona a Sud-àfrica i Namíbia
12 d'agost - Dia Internacional de la Joventut
12 d'agost - Dia Mundial de l'Elefant
13 d'agost - Dia Internacional de la zurdera
15 d'agost - Dia Mundial de la Relaxació
17 d'agost - Dia Mundial de l'Vianant
17 d'agost - Dia Internacional de l'Animal sense Llar
17 d'agost - Dia Internacional de la Malaltia de Coats
19 d'agost - Dia Mundial de la Fotografia
19 d'agost - Dia Mundial de l'Assistència Humanitària
21 d'agost - Dia Internacional de Commemoració i Homenatge a les Víctimes de l'Terrorisme
23 d'agost - Dia Internacional per al record d'el comerç d'esclaus i la seva abolició
23 d'agost - Dia Internacional de l'Hashtag
23 d'agost - Dia Europeu de Commemoració de les Víctimes de l'Estalinisme i el Nazisme
26 d'agost - Dia Internacional contra el Dengue
26 d'agost - Dia de Namíbia
26 d'agost - Dia de l'Gos (EUA i alguns països d'Iberoamèrica)
28 d'agost - Dia Mundial de la Síndrome de Turner
29 d'agost - Dia Internacional contra els Assajos Nuclears
29 d'agost - Dia Mundial de l'Videojoc
30 d'agost - Dia Internacional dels Desapareguts
30 d'agost - Dia Internacional de l'Tauró Balena
31 d'Agost - Dia Internacional de la SolidaritatBreu 
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha deixat sense efecte de manera cautelar el tancament de cinemes i gimnasos acordat per la Generalitat, tot i que supedita la seva obertura al fet que compleixin amb els protocols sanitaris de prevenció de l'coronavirus, però en canvi manté vigent el de discoteques.La UAB, escollida per participar al concurs tecnològic de Telespazio
 
El Telespazio Technology Contest 2020 acollirà projectes tecnològics d'estudiants, graduats i investigadors d'una vintena d'universitats, entre les quals ha estat escollida la UAB. L'objectiu és promoure el desenvolupament tecnològic premiant les idees més innovadores.

Després d'una primera edició on només hi estaven involucrades universitats italianes, la segona convocatòria del Telespazio Tech-nology Contest inclourà la participació de vint universitats rellevants de quinze països europeus, entre les quals la UAB ha estat escollida. Es tracta d'una oportunitat per valorar propostes innovadores, ja siguin individuals o grupals, que promoguin el desenvolupament tecnològic en diferents àmbits.

La convocatòria està oberta a tota la comunitat universitària que tingui una idea o un projecte d'aquesta àrea del coneixement, ja siguin graduats o estudiants, així com doctorands i investigadors dels departaments involucrats en el concurs. Els participants tenen fins al
31 d'octubre de 2020 per registrar el seus projectes que poden pertànyer a diferents vessants tecnològiques, com ara la geoinformació, la ciberseguretat, les comunicacions quàntiques o diversos àmbits relacionats amb la tecnologia aeroespacial, entre d'altres.

Arribat el mes de novembre, i un cop estudiades totes les candidatures, un jurat format per representats de Telespazio, Leonardo, l'Agència Espacial Italiana i l'Agència Espacial Europea escollirà els millors projectes. D'aquest veredicte en sortiran dos guanyadors: un de la categoria Photon, per la idea que aporti el progrés més significatiu en l'àmbit del sector aeroespacial i un altre de la categoria Light, a qui integri millor uns serveis innovadors en la gestió de l'espai terrestre. Es repartirà un premi de 10.000 euros i s'atorgaran dues mencions especials.

(uab.cat)Reurbanització de Can Xarau 
El projecte de reforma i millora de la illa de Can Xarau va començar el 2014 amb un avantprojecte general que va permetre obrir al públic el gran espai ocupat per l’antic camp de futbol de Santa Anna, actual parc Xarau. A partir d’aquest avantprojecte han sorgit diferents projectes executius d’obres com ara la reurbanització de la plaça central d’accés des del carrer de les Camèlies, la coberta d’una de les pistes exteriors, la reforma de la coberta de La Boina, la substitució de la coberta del pavelló i l’adequació d’un equipament en edifici de serveis, entre d’altres.

La reurbanització de l'illa d’equipaments de Can Xarau segueix el seu curs amb la posada en marxa d’una nova fase d’actuació. Les obres ja han començat i s’allargaran durant 6 mesos amb la previsió de finalitzar-les durant el primer trimestre del 2021.
Remodelació del tram del carrer de les Camèlies entre els carrers de Santa Anna i la Malesa. Aquesta actuació permetrà eliminar les barreres arquitectòniques i transformar el carrer en un espai més amable per als vianants i per a les persones usuàries de les instal·lacions. També s’aprofitarà per substituir el clavegueram d’aquest tram de carrer, que es troba en molt mal estat.

En aquests moments les obres s'han concentrat a l'antiga escalinata que donava accés a el camp de futbol, aixecament de l'tram de vorera entre el passeig de la Riera i el carrer de les Camèlies, i l'enderroc de la planta superior de l'edifici que fins ara ocupaven els oficines de l'Cerdanyola Club d'Hoquei.

Remodelació del tram del carrer de les Camèlies entre els carrers de Santa Anna i la Malesa. Aquesta actuació permetrà eliminar les barreres arquitectòniques i transformar el carrer en un espai més amable per als vianants i per a les persones usuàries de les instal.la-
cions. També s’aprofitarà per substituir el clavegueram d'aquest tram
de carrer, que es troba en molt mal estat.

La nova fase ara iniciada s’allargara durant 6 mesos amb la previsió de finalitzar-les durant el primer trimestre del 2021.
(Font : Ajuntament de Cerdanyola)
DOS ACTES SUSPESOS 
Els últims brots a Lleida, Barcelona i L’Hospitalet de Llobregat han tornat a posar els municipis catalans en alarma per la possibilitat de futurs brots al seu territori.

L'Ajuntament de la nostra ciutat ha decidit suspendre el XXI Festival Fantosfreak, Festival Internacional de Curtmetratges fantàstics i Freaks, que s'havia de celebrar entre el 31 d'agost i el 4 de setembre i la Nit d'Estiu Jove entre el 21 de juliol i el 7 d'agost.

 EL PROCICAT suspèn l'obertura al públic de discoteques, sales de ball i sales de festes amb espectacle a Catalunya.


 
També queden suspeses a tot el país les activitats musicals amb pistes de ball o espais habilitats fora dels establiments establerts

A més, s’estableix l’horari de tancament de les activitats de salons de joc, casinos i sales de bingo, arreu de Catalunya, a les 24:00 hores

La situació epidemiològica al conjunt de Catalunya ha obligat a adoptar mesures especials de contenció d’un seguit d’activitats per frenar la transmissió del virus de la COVID-19 i protegir la salut de la població d'aquests àmbits territorials i també de la resta de Catalunya.

És per això, que el comitè tècnic del PROCICAT ha decidit suspendre a tot Catalunya l'obertura al públic dels establiments que disposin de llicència per a les activitats de discoteques, sales de ball i sales de festes amb espectacles.

També queden suspeses a tot Catalunya les activitats musicals amb pistes de ball o espais habilitats fora dels establiments establerts en el punt precedent. A més, s’estableix l’horari de tancament de les activitats de salons de joc, casinos i sales de bingo, arreu del país, a les 24:00 hores.

També en els municipis que es detallen a continuació i que corresponen on hi ha mesures restrictives per contenir els brots de coronavirus, s’estableix, per a les activitats de restaurants, bars, terrasses, guinguetes i bars musicals, un horari de tancament a les 24:00 hores, llevat que les ordenances municipals continguin l’obligació d’horari de tancament anterior:

Barcelona, Viladecans, el Prat de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Boi de Llobregat, Cornellà, Sant Just Desvern, Esplugues de Llobregat, l'Hospitalet de Llobregat, Montcada i Reixac, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs, Sant Feliu de Llobregat, Badalona, Figueres, Vilafant, els Alamús, Albatàrrec, Alcanó, Alcoletge, Alfarràs, Alfés, Alguaire, Almacelles, Almatret, Almenar, Alpicat, Aspa, Corbins, Llardecans, Maials, Montoliu de Lleida, la Portella, Puigverd de Lleida, Rosselló, Sudanell, Sunyer, Torrebesses, Torrefarrera, Torre-serona, Vilanova del Segrià, Vilanova de la Barca, Àger, Albesa, Algerri, Alòs de Balaguer, Les Avellanes i Santa Linya, Balaguer, Bellcaire d'Urgell, Bellmunt d'Urgell, Camarasa, Castelló de Farfanya, Cubells, Foradada, Ivars de Noguera, Menàrguens, Montgai, Os de Balaguer, Penelles, Preixens, Térmens, Torrelameu, La Sentiu de Sió, Vallfogona de Balaguer, i les entitats municipals descentralitzades de Sucs i Raimat.

Paral·lelament, continuen vigents les restriccions actualment, establertes pels municipis de Lleida, Alcarràs, Aitona, la Granja d'Escarp, Seròs, Soses i Torres de Segre,.

Correspon als Ajuntaments inclosos en l'àmbit territorial i a l'Administració de la Generalitat, les funcions de vigilància, inspecció i control de les mesures establertes en aquesta Resolució. El seu incompliment serà objecte de règim sancionador.

El termini de durada de les mesures s'estableix en 15 dies.

Aquesta Resolució entrarà en vigor el dia 25 de juliol de 2020.Els vitralls de les Dames de
Cerdanyola, reben digitalització
en 3D


 
 
 
El Museu d'Art de Cerdanyola dins dels manteniments que periòdica-ment rep, en aquesta ocasió ha passat a rebre la visita dels equips professionals de Vitralls Bonet consistents en digitalitzar el Tríptic de les Dames de Cerdanyola.

Aquesta operació facilitarà la tasca d'observació periòdica de la conservació d'aquests vitralls al pas el temps per actuar en conse-qüència. 
 


El Clínica Implant CH Cerdanyola d'Handbol comença el campionat el 4 d'octubre 
Ja s'ha donat a conèixer el calendari per a la temporada d'handbol, en sènior A de la Primera Catalana.

Durant els últims dies, la Federació Catalana d'Handbol ha realitzat els sortejos per a la distribució dels grups i el calendari de les diferents divisions que s'organitzen sota el paraigua de l'organisme autonòmic, des Quarta fins Lliga Catalana. Un tràmit que enguany ha variat a causa de les conseqüències que la pandèmia de la Covid-19 ha tingut sobre les competicions de la temporada passada. De fet, un dels canvis més importants afecta directament a la Primera Catalana que ha passat de tenir un sol grup de 16 a dos grups de 12.

En primer lloc, la Federació va fer el repartiment d'equips entre els dos grups. Cal recordar que no hi ha hagut descensos des Lliga Catalana i que, en canvi, sí que han pujat fins a vuit equips de Segona.

El Clínica Implant CH Cerdanyola comença el campionat enfrontant-se a la SD Espanyol el dia 4 d'octubre i la segona volta el 17 de gener de 2021.


La resta d'equips que formen el grup el formen: Sant Llorenç, la Garriga, Ràpid Cornellà, OAR Gràcia Sabadell B, Sant Esteve Sesrovires B, Ègara, BCN Sants, Lleida Pardinyes, Sant Martí Adrianenc C, Igualada i CH Cerdanyola Colectivos reclaman al Gobierno una ley integral del amianto 
 
Instan al Ejecutivo a ir un paso adelante y conseguir que España esté libre de amianto en el año 2028.

La Asociación de Víctimas Afectadas por el Amianto en Cataluña (AVAAC) entre otras asociaciones de víctimas del amianto procedentes de toda España, así como diversas organizaciones ecologistas y sociedades científicas como, Ecologistas en Acción, SEPAR (Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica), SEOM (Sociedad Española de Oncología Médica) y SEMFYC (Sociedad española de medicina de familia y comunitaria), exigen al ejecutivo español una Ley Integral del Amianto, a través de un manifiesto suscrito por los citados y la recogida de más de 8.000 firmas en el sitio web change.org, que permita salvar “decenas de miles de vidas” y sitúe a España en una “posición de vanguardia en la UE” y como “referente internacional en la lucha contra la crisis del amianto en el mundo”.

La propuesta de una Ley Integral contra el amianto gira en torno a tres pilares fundamentales: la salud pública, la protección del medioambiente y de los derechos de los trabajadores.

El pasado 16 de julio, el grupo para una Ley Integral del Amianto a través de una comisión, presentó al director general de Calidad y Evaluación Medioambiental, Don Ismael Aznar Cano, del Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la perspectiva medioambiental de la propuesta de Ley Integral del Amianto, trasladada al Gobierno de España, y a los Ministerios de Sanidad, Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y el Trabajo y Economía Social.

Se prevén 130.000 muertes por amianto de aquí a 2050

Los suscriptores del manifiesto estiman que en España se producirán al menos 130.000 defunciones hasta el año 2050 causados por patologías provocadas por el amianto, de las cuales, un 40%, todavía no se han producido. Por ello exigen al Ministerio de Sanidad que promueva recursos económicos y dotaciones de fondos para la investigación científica y médica del cáncer por amianto y qué mejor momento que el actual, donde se recibirán fondos de Europa, destinados a la reconstrucción y recuperación de España con el fin de salvar decenas de miles de vidas

"La Organización Mundial de la Salud es contundente al advertir que no existe un nivel de exposición a las fibras de amianto que no comporte riesgo, es decir una sola fibra respirada es suficiente para que tras 40 años de media, se desarrolle cáncer mortal de necesidad, y lamentablemente no es un problema sólo del ámbito laboral, sino que lo es de salud pública, laboral y medioambiental", afirman los impulsores de la iniciativa.

Esta exposición se debe entre otros, a que el 65% del amianto instalado en todo el territorio español ha finalizado su vida útil (30-35 años), lo que incrementa su peligrosidad al desprender una mayor cantidad de fibras letales al ambiente o a vertidos con restos de fabricación y de escombro provenientes de la construcción cuyas fibras de amianto son esparcidas por el viento a kilómetros del foco de exposición, ilegales o faltos de gestión y supervisión.

 
Existe un mandato Europeo de obligado cumplimiento, la Resolución sobre los riesgos para la salud en el lugar de trabajo relacionados con el amianto y perspectivas de eliminación de todo el amianto existente (2012/2065 (INI)) aprobada por el Parlamento Europeo en 2013 y al Dictamen del Consejo Económico y Social Europeo “Erradicar el amianto en la UE” (2015/C 251/03), que insiste en el carácter prioritario que deben tener para los estados miembros y para las instituciones comunitarias la eliminación del amianto de forma segura.

Ante la gran pasividad con la que se ha gestionado la situación del amianto en España hasta hoy, el inaceptable deterioro de muchas instalaciones en edificaciones con amianto, los vertidos ilegales en entornos rurales y urbanos que supone exposición pasiva al amianto para el conjunto de la sociedad y constatando que en 14 años no ha existido ningún instrumento legislativo para la erradicación del amianto", las organizaciones firmantes instan al Gobierno a "ir un paso adelante y conseguir que España esté libre de amianto en el año 2028 para recuperar el tiempo perdido y no quedarnos atrás en la lucha contra esta pandemia del amianto".

Fondo de indemnización para las víctimas

El manifiesto propone un amplio abanico de ejes de actuación que debieran quedar al amparo de la norma que se promueva, entre otros:

1.- Necesidad instruir un fondo de indemnización para las víctimas del amianto (FIVA)

2.- Promover el censo de los elementos fabricados con amianto o que contengan asbesto tanto en edificios públicos como privados y su erradicación segura priorizando el desamiantado de escuelas e instalaciones frecuentadas por niños y niñas, dada la especial vulnerabilidad de la población infantil.

3.- La mejora del Registro de Empresas con Riesgo por Amianto (RERA), seguimiento de los planes de desamiantado.

4.- Desarrollo de proyectos de inversión en la investigación científica pública y privada para obtener métodos de diagnóstico precoz de los cánceres del amianto, y lograr avances significativos en el tratamiento de las personas afectadas, para salvar vidas

5.- Terminar con las dificultades de los afectados y afectadas a la hora de acceder al reconocimiento del origen profesional de las patologías causadas por la exposición al amianto.

“Es necesario, urgente e inaplazable trasladar que la salud es lo primero, al contexto del amianto. Hoy estamos a tiempo de salvar decenas de miles de vidas y de evitar prolongar la pandemia de casos de cáncer y otras enfermedades derivadas de la exposición al amianto”, subrayan.

(nuevatribuna.es) 23 juliol
 Horaris d'estiu dels serveis
i equipaments municipals 
Coincidint amb l'estiu alguns equipaments i serveis municipals varien els seus horaris per adaptar-se a les necessitats de la ciutadania. Atenent a la situació de nova normalitat a conseqüència de la COVID-19, enguany els horaris seran diferents als habituals

Ateneu

L'Ateneu estarà tancat al públic de l'1 al 31 d'agost.
Els caps de setmana també estarà tancat, igual que ara, fins a finals de setembre

Arxiu Municipal
Horari: de dilluns a divendres de 9:30 a 15 h, preferible amb cita prèvia.
Tel. 935 088 888, ext. 3163
Romandrà tancat del 6 al 21 d'agost.

Biblioteca
Horari: de dilluns a dijous de 15 a 19:30 h i divendres de 9:30 a 14 h
Cal demanar cita prèvia:
Tel. 935 807 602
b.cerdanyola@diba.cat
http://www.bibliotecacerdanyola.cat/
Romandrà tancat del 3 al 21 d’agost.

Casal de Joves Altimira
El casal de Joves està tancat, només esta obert en horari de les activitats de l’Estiu Jove, de dilluns a divendres de 16 a 20 h
Romandrà tancat el mes d’agost.

Cementiri municipal
Horaris:
Dilluns, dijous, divendres i dissabtes de 8:30 a 12:30 h i de 14 a 17h
Dimarts de 8:30 a 13:30h
Diumenges de 10 a 14h
Horari d'agost:
De dilluns a divendres de 8 a 14 h
Dissabtes i diumenges de 9 a 14 h

Centre d'Informació, Atenció i Recursos per a Dones (CIARD)
Horari: de dilluns a divendres de 10 a 13h
Cal demanar cita prèvia: Tel. 935 921 647
dones@cerdanyola.cat
Durant el mes d'agost, redirigeix les seves atencions als Serveis Socials Municipals. Podeu contactar-hi al telèfon 670487089 o al correu electrònic promociosocial@cerdanyola.cat

Complex Esportiu Municipal Can Xarau
Horari: de dilluns a divendres de 9 a 13h i de 17 a 20h
La Piscina i Gimnàs de Can Xarau romandrà obert durant el mes d'agost i els nostres usuaris podran fer ús de les instal·lacions
Oficines estaran obertes en horari de matí de 8:30 a 13:30h de dilluns a divendres
Aquest any donat que la instal·lació està oberta els abonats de Can Xarau NO tenen accès a la piscina del Turonet.
Els abonats de caps de setmana i festiu tindran accès durant la setmana, donat que els caps de setmana la instal·lació romandrà tancada.

Deixalleria municipal
Durant els mesos de juliol i agost l’horari és:
Dilluns de 16:30 a 19:30 h
De dimarts a divendres de 10 a 14 h i de 16:30 a 19:30 h
Dissabtes de 10 a 13 h

Espai infantil
Horari: de dilluns a divendres de 8:30 a 13:30 h i de 13:30 a 16:30 h
Romandrà tancat durant el mes d’agost

Jardí Ca n'Ortadó
Horari: de dilluns a diumenge de 10 a 20.30 h
Obrirà al setembre i fins el 30 d’octubre

Mercat municipal de Serraparera
Dilluns de 8 a 13 h
Dimarts a dijous de 8 a 14 h
Divendres de 7 a 14 h i de 17 a 20 h (els divendres d'agost tancat a la tarda).
Dissabtes de 7 a 14:30 h

Mercat municipal de Les Fontetes
Dilluns de 8 a 13 h
Dimarts a dijous de 8 a 14 h
Divendres de 7 a 14 h (els divendres de juliol i agost tanca a la tarda).
Dissabtes de 7 a 14:30 h

Museu d’Art de Cerdanyola
Juliol
dimarts a dissabte de 17:30 a 20:30 h
diumenges i festius d'11 a 14 h
Agost
divendres i dissabtes de 17:30 a 20:30 h
diumenges i festius d'11 a 14 h

Museu i Poblat Ibèric de Ca n'Oliver
Fins el 31 de setembre estarà obert:
de dimecres a divendres de 17 a 20h
dissabtes de 11 a 14:30 i de 16:30 a 20h.
diumenges i festius de 10:30 a 14:30 h
L'església de Sant Iscle s'obrirà al setembre en el seu horari habitual

OAC (Oficina d’Atenció Ciutadana)
Horaris d’atenció: de dilluns a divendres de 8:30 a 14:30 h
S’ha de demanar cita prèvia per fer tràmits Telemàticament a través del web municipal

Oficina Municipal d’Habitatge
Horari d’atenció: de dilluns a divendres de 9 a 14 h
Cal de demanar cita prèvia: Tel. 935 808 888

OMIC (Oficina Municipal d’Informació al Consumidor)
Horari: de dilluns a divendres de 9 a 14 h
Cal demanar cita prèvia trucant per telèfon a l'Ajuntament en horari de matins : Tel. 935 808 888
Restarà tancada del 5 d’agost fins el 16 de setembre (ambdós inclosos)

OME (Oficina Municipal d'Escolarització)
Horaris d’atenció: de dilluns a divendres de 10 a 14 h
El tipus d'atenció serà telefònica i per correu electrònic.
En casos especials que requereixin atenció presencial caldrà demanar cita prèvia : Tel. 93 5808888, ext. 3710
ome@cerdanyola.cat
Restarà oberta fins el 24 de juliol, i tornarà a obrir a partir del 25 d'agost

PEM Guiera
Estarà obert al públic durant tot l'estiu (inclòs agost) en l’horari habitual

Servei d'Atenció Integral a les diversitats sexuals i de gènere (SAI)
Cal demanar cita prèvia : Tel. 935 921 647 (de dilluns a divendres de 10 a 13h)
lgtbiq@cerdanyola.cat
Durant el mes d'agost, redirigeix les seves atencions a l'Àrea LGBT de la Generaltiat de Catalunya. Podeu contactar-hi escrivint a arealgbt.tsf@gencat.cat

Servei Local Català
Durant el mes de juliol només hi ha atenció telefònica i personalitzada amb cita prèvia als matins de dilluns a dijous de 10 a 13 h : Tel. 935803494
Romandrà tancat el mes d'agost, del dia 1 al 31 d'agost

Servei Esports
L’horari d'atenció al públic serà de matí de 9 a 14 h
El servei estarà tancat del 10 al 14 d'agost
    
           
       

                Tal mes de juliol de fa 50 anys
        MESOS ANTERIORS


 


Canvis en els recorreguts de
les línies de bus urbanes
i interurbanes
 
Les línies afectades per les obres al carrer de les Camèlies són les interurbanes e3, B4, B2 i N62 i les urbanes SU1 i SU3.


Línies direcció Fontetes/Barcelona/Ripollet:

l’e3, B4, B2, SU3 i N62 efectuaran el recorregut pel carrer de de Santa Anna, avinguda de Catalunya, carrers de Francesc Layret i de Lluís Companys i avinguda de la Primavera. Es recuperen les parades de l'Ajuntament i Primavera (Ateneu) i Pla de les Alzines (mercat Fontetes).

Les línies A4 i B7, des del carrer de Santa Rosa es desviaran per l’avinguda de Guiera i el passeig d’Horta cap a l’avinguda de Sant Iscle, carrer de Lluís Companys i avinguda de la Primavera (A4), i avinguda de la Primavera i pla de les Alzines (B7)

La línia urbana SU1, des del carrer d'Altimira continuarà per l’avinguda de Iscle i carrer d’Altimira cap a l'avinguda de la Primavera i carrer Pineda. Continuen anul·lades les parades de l'avinguda de Canaletes/Costa i avinguda de Canaletes/passeig d’Horta (també per la línia SU3).

Línies direcció Sant Cugat/RenfeUAB/Sabadell:

El B7 sortiran des de l’avinguda de la Primavera/Acàcies i quedaran eliminades les parades de l’avinguda de Catalunya i plaça d’Enric Granados

La línia urbana SU1 desviarà els serveis des de l’avinguda de la Primavera pel carrer Pineda, ronda de Cerdanyola i avinguda de Sant Iscle cap al carrer de Lluís Companys. S'eliminaran les parades de Primavera (pl Alzines), avinguda de Catalunya i plaça d’Enric Granados.

La línia urbana SU3 anirà des de l'avinguda de la Primavera pel carrer Pineda, ronda de Cerdanyola, avinguda de Sant Iscle i passatge de Cordelles cap a carrer de Francolí. S'eliminaran les parades de Primavera (pl Alzines), avinguda de Catalunya i carrer de Santa Anna.La zona de jocs d'aigua al Parc de Cordelles estarà enllestida a principis d’agost 

Carlos Cordón, acompanyat dels regidors d’Espai Públic, Víctor Francos, i d’Educació, David González i els membres del Consell d'Infants i Adolecents (foto Ajuntament)
La seva instal·lació dóna compliment a una petició treballada i formula-da pel CIAC, Consell d'Infants i Adolescents de Cerdanyola.

La bona qualitat i bon estat del vas de la bassa han fet que s'aprofiti com a punt de partida dels treballs. S’han fet diverses obertures al muret de la bassa per permetre l'accés als jocs a l'interior. L'àmbit d'actuació principal ha sigut de 500 m2, amb un àmbit de serveis i escomeses d'uns 250 m2 més.

L'actuació ha aprofitat el sistema de recirculació de l'aigua i es garanteix la seva qualitat tractant-la amb un sistema de desinfecció ultraviolats.

Les obres han disposat d’un pressupost de 225.957,82€ i s’han allargat durant quatre mesos.


Les obres han permès la instal·lació de:

Joc d'aigua proa d'un vaixell i canó que expulsa aigua.
Joc d'aigua en forma de peix que expulsa aigua per la boca del peix.
Joc d'aigua de terra expulsa aigua
Joc d'aigua en forma de vaixell forma per 3 elements:
canó direccional que dispara un raig d'aigua
joc en forma de vela de vaixell
estructura d'acer amb galleda d'aigua
Joc d'aigua en forma de tortuga.


La zona tindrà un horari de funcionament, encara per determinar, i funcionarà accionant un botó. D'aquesta manera els jocs d'aigua estaran apagats mentre no es facin servir.


Los oncólogos reclaman una ley general de amianto para evitar más muertes

Tiene relación directa con el cáncer de pulmón, mesotelioma, cáncer de laringe
y de ovario


 
La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) se suma a la petición de varias organizaciones de desarrollar una Ley Integral del Amianto. El objetivo es evitar las muertes derivadas de la exposición a este material cancerígeno. Así, junto a la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (Separ), entre otras sociedades científicas, los oncólogos se adhieren al Manifiesto publicado recientemente.

En la actualidad alrededor de 125 millones de personas en todo el mundo se exponen al amianto, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). En general, la exposición se produce en el lugar de trabajo, lo que provoca que, al año, mueran en el mundo 107.000 personas por cáncer de pulmón, cáncer de pleura o mesotelioma y asbestosis, y 1.523.000 años de vida ajustados por discapacidad.

Los oncólogos recuerdan que pueden atribuirse miles de muertes a otras enfermedades relacionadas con el amianto

Los expertos oncólogos recuerdan que pueden atribuirse miles de muertes a otras enfermedades relacionadas con el amianto. Además, También se relacionan los fallecimientos con exposiciones a este material que no están relacionadas con el lugar de trabajo. Entre estas, la OMS estima unas 400 muertes. Aunque en España está prohibida desde 2002 la producción del amianto no existe una regulación sobre este que ya está instalado a nivel nacional. Hasta ese año fue muy utilizado en España y aún sigue formando parte de múltiples instalaciones.

“Por desgracia, en España no disponemos de un registro regulado de enfermedades relacionadas con el amianto y existe por tanto un infradiagnóstico importante. Además, no hay competencia nacional reguladora en España para gestionar la prevención de la exposición. Y todo esto hace necesario una ley integral que regule todo esto”, asegura el Dr. Álvaro Rodríguez-Lescure, presidente de SEOM.

Latencia de hasta 40 años

El oncólogo recuerda que este material tiene un periodo de latencia de hasta 40 años, lo que lo convierte en la actualidad en “un problema sanitario prevalente de gran impacto en España”. El Dr. Rodríguez-Lescure advierte de que esto “se mantendrá en las próximas décadas”.

Dr. Rodíguez-Lescure: “El amianto es un carcinógeno desconocido. Tiene una relación directa con el cáncer de pulmón, el mesotelioma, el cáncer de laringe y el de ovario”

Por otra parte, insisten en que no se trata de un enfermedad asociada que afecte únicamente a los antiguos trabajadores del amianto. “Nos afecta a todos, como población general expuesta, sin saberlo, de forma ambiental. Sin embargo, es un carcinógeno desconocido en este aspecto. Concretamente el amianto tiene una relación directa con el cáncer de pulmón, el mesotelioma, el cáncer de laringe y el de ovario”.

Desde SEOM crearon un grupo de trabajo específico sobre este asunto, centrado en la prevención, la colaboración con Medicina del Trabajo, las bajas laborales y la identificación de enfermedades profesionales de naturaleza oncológica.

Con una Ley Integral quedarían reguladas las medidas para la  iden-

 

tificación de población de alto riesgo de enfermedad atribuible al
amianto.

Los oncólogos también destacan los beneficios para la salud pública que tendría una Ley Integral del Amianto. Por una parte, quedarían reguladas las medidas para la identificación de población de alto riesgo de enfermedad atribuible al amianto. “Esto permitiría implementar medidas de seguimiento/screening, teniendo en cuenta el periodo de latencia de enfermedad”, aseguran desde SEOM.

En segundo lugar, podrían identificarse los casos atribuibles a este material cancerígeno. Esto se haría a través de un Registro de Notificación Obligatoria de todos casos atribuibles al amianto como la asbestosis o el cáncer.

Manejo de pacientes con enfermedades del amianto

Desde oncología también piden fomentar la importancia de la identificación de estas enfermedades en el registro. En concreto, entre los especialistas sanitarios que intervienen en el manejo de pacientes con enfermedades del amianto, incluidos los oncólogos.

Es importante evitar el infradiagnóstico. Para ello, aconsejan permitir el acceso al registro a todos los especialistas que intervienen en el manejo de estos pacientes

Por otro lado es importante evitar el infradiagnóstico. Para ello, aconsejan permitir el acceso al registro a todos los especialistas que intervienen en el manejo de estos pacientes. Desde el médico de atención primaria, neumólogo y oncólogo, hasta el médico del trabajo, entre otros.

Otro aspecto importante es la identificación de los casos potencialmente atribuibles al amianto, como aquellos relacionados con la exposición en población general ambiental/residencial. Por último, desde SEOM señalan que esta ley permitiría, a corto plazo, tener una imagen de la situación en España para gestionar recursos y medidas de prevención/diagnóstico por áreas de prioridad.

(http://isanidad.com)     20 juliol
UAB. Una guia recull cinc-cents cursos de la UAB per a majors de 50 anys 
Prop de cinc-cents cursos de graus i mínors de la UAB podran ser seguits el proper curs per persones majors de cinquanta anys a través del pla formatiu Aprenent al Campus del programa Uni- versitat a l'Abast. El període de matriculació s’iniciarà el 23 de juliol.

El programa Universitat a l'Abast de l'Escola de Postgrau de la UAB ha elaborat una guia de l'estudiant del pla formatiu Aprenent al Campus 2020-2021. Aquest pla permet a persones majors de cinquanta anys cursar assignatures que provenen dels diferents graus impartits a la UAB. Hi ha 498 assignatures de graus i mínors de diversos camps acadèmics.

Vuitanta d'aquests cursos s'inclouran al pla per primer cop el proper curs i, entre les novetats, hi haurà assignatures dels graus d'Estudis Socioculturals de Gènere, Relacions Internacionals, Biotecnologia, Bioquímica, Biologia Ambiental, Genètica, Microbiologia, i  Comptabili-tat i Finances. El període de matriculació s’iniciarà de manera virtual el 23 de juliol, a les 10 h.

El pla formatiu Aprenent al Campus és una de les potes del programa Universitat a l'Abast de la UAB, que ha celebrat enguany el seu vintè aniversari i que també abasta les aules d'extensió universitària per a persones grans i el programa Aprenent a la teva Ciutat. Universitat a l'Abast obre així les portes de la UAB a tota la població, sense límits generacionals, socials ni geogràfics, i ofereix la possibilitat de seguir una formació continuada vinculada al concepte d'envelliment actiu.

 

Entre les activitats del programa per al proper curs, s'ha programat també el cicle Seminaris a l'Abast, que comprendrà vuit sessions mensuals de dues hores, independents entre sí, que es desenvoluparan a la Facultat de Filosofia i Lletres entre els mesos d'octubre i maig. Tractaran temes totalment diversos, des de la història de la revolució industrial a Catalunya a les tendències musicals actuals passant pels riscos dels microplàstics per a la salut, i es pot formalitzar la inscripció tant per a tot el cicle com per a sessions aïllades.

Més informació:
Universitat a l'Abast
Un equip científic dels CSIC estudia al Sincrotró Alba potencials fàrmacs contra la covid-19
 
D'esquerra a dreta: Juan Carlos Martínez, científic de la línia de llum NCD-SWEET del Sincrotró ALBA; Daniel Lucena i Juan Estévez,
investigadors del grup d'agents estabilitzants de microtúbuls del Centre d'Investigacions Biològiques Margarita Salas (CIB-CSIC) en la línia de llum.

Un equip del Centre d'Investigacions Biològiques Margarita Salas (CIB-CSIC) utilitza llum de sincrotró per estudiar el possible efecte d'un fàrmac antitumoral d'ús clínic sobre el cicle vital de coronavi-rus SARS-CoV-2. El fàrmac interrompria el transport de virus a l'interior de la cèl·lula, bloquejant la seva replicació. L'experiment s'ha dut a terme a la línia de llum NCD-SWEET de Sincrotró ALBA.

L'actual pandèmia de la COVID-19 ha provocat la pèrdua de cente - nars de milers de vides humanes, generant un gran impacte social i econòmic al voltant del món. Encara que de moment no tenim tracta-ments clínics efectius, els científics continuen treballant a contrarellot-ge per intentar trobar un tractament eficaç contra el virus.

Un equip del Centre d'Investigacions Biològiques Margarita Salas (CIB-CSIC) de Madrid, utilitza la llum de sincrotró de l'ALBA per estudiar el possible efecte d'una sèrie de fàrmacs, actualment utilitzats com antitumorals, sobre el cicle vital del SARS-CoV-2.

El projecte es basa a estudiar com aquests fàrmacs afecten l'estructu-ra dels microtúbuls, uns biopolímers en forma de filaments que es troben dins de les nostres cèl·lules funcionant com un esquelet intern i que hi intervenen, entre altres coses, en la funció de transport de substàncies, entre elles, els virus.

"Se sospita que molts processos virals poden ser inhibits per antitu-morals, perquè bloquegen processos necessaris per al creixement cel·lular exacerbat. Aquests mateixos processos, encara més accelerats, són els que fan servir els virus per replicar-dins la cèl·lula una vegada han pres el control de la seva maquinària. " explica el Dr. Fernando Díaz, responsable del grup d'agents estabilitzants de microtúbuls, del CIB-CSIC.

En anteriors anàlisis fetes en les línies de llum XALOC i NCD-SWEET del Sincrotró ALBA, es va demostrar que el paclitaxel, un dels fàrmacs antitumorals més utilitzats, és capaç de modular els microtúbuls alterant la seva estructura.

Per moure's per la cèl·lula, els virus segresten la kinesina i dineïna, unes proteïnes motores que actuen com a transportadors sobre els microtúbuls, desplaçant-se sobre ells com si es tractés de carreteres a l'interior de les cèl·lules. Així doncs, s'hipotetitza que l'alteració estructural que el fàrmac provoca sobre els microtúbuls, podria afectar el moviment d'aquestes proteïnes motores, interrompent el transport de virus i bloquejant la seva replicació. A més, les citoquines - proteï-nes que intervenen en la resposta immunològica - són transportades en vesícules per aquests mateixos transportadors,
de manera que la modulació d'aquest moviment podria afectar el seu alliberament, prevenint la hiperactivació del sistema immunològic, que és un dels agreujants de la malaltia causada pel virus.

"Si sortim amb èxit d'aquest projecte, no només estaríem combatent aquest virus sinó que es podria extrapolar a altres, perquè el que volem atacar és un mecanisme que utilitzen molts virus per moure dins de la cèl·lula i per sortir-ne. Si funciona, podríem, estar davant el primer antiviral d'ampli espectre." afegeix el Dr. Daniel Lucena, investigador postdoctoral del grup.

ALBA, una instal·lació capdavantera al servei de la comunitat científica

Ara, l'equip del CIB-CSIC ve a experimentar a ALBA després de presentar una proposta a través de l'accés ràpid per a projectes d'investigació relacionats amb el SARS-CoV-2, que va obrir el Sincrotró. La gran energia i brillantor característiques de la llum de sincrotró permeten adquirir informació detallada sobre la mida, la forma i la periodicitat estructural dels microtúbuls en solució a partir de patrons de difracció de gran resolució, sense la necessitat de congelar-los, tenyir-los, fixar-los o cristal·litzar-los. Així, els paràmetres obtinguts són virtualment similars als de microtúbuls en condicions fisiològiques.

Tal com comenta Joan Estévez, investigador doctoral del grup: "utilitzant llum de sincrotró podem veure molt clarament l'estructura del microtúbul, que és com una fibra. Aquí veiem com aquesta fibra canvia les seves dimensions quan la tractes amb un compost. Aquests canvis són molt petits, de l'ordre dels nanòmetres. Cosa que en un microscopi convencional no seríem capaços de veure."

Un cop analitzats a ALBA, aquells fàrmacs que provoquin una major pertorbació de l'estructura dels microtúbuls seran seleccionats per, més endavant, avaluar el seu efecte inhibidor sobre el transport viral. El principal objectiu d'aquesta investigació és correlacionar els canvis estructurals provocats per aquests fàrmacs amb el seu potencial efecte antiviral, aspirant a desenvolupar un disseny racional d'antivirals efectius contra la COVID-19.

"En cas de confirmar que el fàrmac té l'efecte esperat, podria començar a utilitzar-se de forma immediata, perquè ja es coneixen les seves dosis segures i els seus procediments d'administració" apunta el Dr. Fernando Díaz.

(cells.es)El Govern estén a bona part de l'àrea metropolitana de Barcelona, la Noguera i la resta del Segrià les mesures contra la Covid-19 preses a l'Hospitalet de Llobregat.


 
 ○  El comitè tècnic del PROCICAT recomana no sortir de casa si no és imprescindible, prohibeix les reunions de més de deu persones, limita l’aforament de bars i restaurants al 50% i tanca cinemes, teatres, locals d'oci nocturn i gimnasos També es prohibeixen les visites a les residen- cies de gent gran i es recomana cita prèvia per anar als locals comer-cials

○  La portaveu Budó fa un crit d’alerta davant el creixement dels conta-gis: “Som davant d’un moment difícil, d’una situació molt complicada i cal actuar amb celeritat i determinació per evitar trobar-nos en la matei-xa situació del mes de març”

○  El conseller Buch demana “autorresponsabilitat” a la població: “Si no som capaços de sumar Distància-Mans-Mascareta, la pandèmia continuarà creixent”

○  La consellera Vergés justifica la prohibició de trobades i reunions de més de deu persones tant en l’ àmbit privat com en el públic, excepte les activitats laborals o el transport públic: “Els contagis que s’estan donant es produeixen, sobretot, en trobades familiars i socials. Per tant, el primer objectiu és reduir l’activitat social”

El Govern estendrà a bona part de l’àrea metropolitana de Barcelona, la Noguera i la resta del Segrià les mesures contra la Covid-19 preses aquesta dimarts a tres barris de l’Hospitalet de Llobregat davant l’augment de contagis dels últims dies. Així ho han anunciat la consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó; el conseller d’Interior, Miquel Buch, i la consellera de Salut, Alba Vergés, en una roda de premsa conjunta celebrada aquest migdia al Palau de la Generalitat.

Les mesures inclouen la prohibició de fer reunions de més de deu persones, tant en l’àmbit públic com en el privat, i la recomanació de no sortir de casa si no és per realitzar activitats essencials, com ara rebre assistència sanitària, desplaçar-se a la feina o per comprar productes de primera necessitat, com els d’alimentació. Pel que fa a la resta de comerços, es recomana demanar-hi cita prèvia. Tots els establiments hauran d’incrementar les mesures de precaució i higiene a l’interior dels locals. Així mateix, el comitè tècnic del Procicat també redueix al 50% l’aforament als bars i restaurants i obliga a tancar els locals d’oci, discoteques, sales de festes i gimnasos. Finalment, es prohibeixen les visites a les residències de gent gran. Aquestes mesures queden recollides en dues resolucions que es publicaran al DOGC i entraran en vigor un cop les validi l’autoritat judicial. Inicialment tindran una durada de quinze dies, un termini que es pot modificar en funció del que dictin les autoritats sanitàries.

La consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó, ha enviat un missatge d’alerta davant la progressió “continuada i preocupant” de la transmissió de la Covid-19 a Catalunya. “Som davant d’un moment difícil, d’una situació molt complicada i cal actuar amb celeritat i determinació per evitar trobar-nos en la mateixa situació del mes de març”, ha advertit.

Per aquest motiu, Budó ha fet una crida a tots aquells que han relaxat les mesures de prevenció i protecció personal i comunitària i ha avisat que, si l’evolució actual es manté, “molt aviat” caldrà prendre decisions “més dràstiques”: “Ens trobem davant l’última oportunitat per evitar que haguem de fer un salt en les mesures de contenció de tota la població, i especialment a una part molt important de l’àrea metropolitana de Barcelona”, ha assegurat la portaveu. “Demanem a tots els ciutadans que aportin el seu deure cívic i un nivell de compromís personal i col·lectiu superior”, ha afegit.

Budó ha explicat que el Govern està reforçant “considerablement” la capacitat de rastreig i seguiment amb l’augment de l’equip de rastrejadors “No podem escatimar recursos en la lluita contra la pandèmia, hem d’evitar un segon confinament total de la població que podria tenir uns efectes dramàtics en termes sanitaris, econòmics i socials”, ha manifestat. La portaveu també ha explicat que el Govern ha parlat amb els alcaldes i alcaldesses dels municipis afectats i que l’Executiu compta “com sempre”, amb “la màxima col·laboració del món local”. En aquest sentit, Budó ha remarcat que el Govern, les administracions locals, els servidors públics i els ciutadans han d’actuar coordinadament i amb determinació per frenar els contagis:

“Demanem també la màxima consciència a les autoritats locals. També és responsabilitat seva ajudar a aturar la transmissió del coronavirus i que no hi hagi més contagis, més ingressos als hospitals i més víctimes de la pandèmia. Nosaltres junts podem frenar els rebrots de la pandèmia a Catalunya. Tornem a demostrar de què som capaços quan caminem junts i pensant sempre en l’interès i el bé comú”, ha conclòs.

Buch: “Demanem autorresponsabilitat a la ciutadania”

El conseller d’Interior, Miquel Buch, ha recordat una vegada més que el vehicle transmissor del virus són les persones: “Ja podem anar fent

recomanacions, que si no en prenem consciència i prenem mesures aquesta batalla la tenim perduda”. “Demanem autorresponsabilitat a la ciutadania, si no som capaços de sumar Distància-Mans-Mascareta la pandèmia continuarà creixent. La batalla la guanyarem quan siguem conscients que només ho guanyarem nosaltres” ha insistit.

En aquest context, el titular d’Interior també ha destacat que “el fet que un jutge o jutgessa hagin d’autoritzar la resolució i que l’autoritat sanitària no pugui prendre decisions, retalla la velocitat i l'agilitat que podem tenir per lluitar contra la pandèmia”. “No tenim les eines per actuar de forma ràpida, clara i incisiva en la lluita contra la Covid” ha insistit.

Buch ha explicat que “després de la reunió del comitè tècnic del Procicat, que està activat en fase d'emergència des del mes de març, s’han proposat dues noves resolucions que afecten dos territoris: Barcelona i el seu entorn immediat i el Segrià i la Noguera”.

El conseller ha detallat que la resolució té una previsió inicial de 15 dies de durada, sempre d’acord amb les dades de l’autoritat sanitària, i que preveu mesures especials en matèria de salut pública per la contenció de l’expansió de la pandèmia als municipis de Barcelona, Viladecans, el Prat de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Boi de Llobregat, Cornellà, Sant Just Desvern, Esplugues de Llobregat, l'Hospitalet de Llobregat, Montcada i Reixac, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià del Besòs i Badalona.

El titular d’Interior també ha informat que les mesures especials afecten els municipis lleidatans d’Els Alamús, Albatàrrec, Alcanó, Alcoletge, Alfarràs, Alfés, Alguaire, Almacelles, Almatret, Almenar, Alpicat, Artesa de Lleida, Aspa, Benavent de Segrià, Corbins, Gimenells, i el Pla de la Font, Llardecans, Massalcoreig, Maials, Montoliu de Lleida, La Portella, Puigverd de Lleida, Rosselló, Sarroca de Lleida, Sudanell, Sunyer, Torrebesses, Torrefarrera, Torre-serona, Vilanova de Segrià i Vilanova de la Barca.

La resolució obliga aquests municipis a adoptar mesures especials de contenció de l’activitat laboral i social i en matèria de salut pública per frenar la transmissió del virus de la Covid 19 i protegir la salut de la població d’aquests àmbits territorials i també de la resta del territori de Catalunya.

La consellera Vergés alerta que els contagis es produeixen sobretot en trobades socials i familiars

Per la seva part, la consellera de Salut, Alba Vergés, ha justificat la prohibició de trobades i reunions de més de deu persones tant en l’àmbit privat com en el públic, excepte les activitats laborals o el transport públic. “Els contagis que s’estan donant es produeixen, sobretot, en trobades familiars i socials. Per tant, el primer objectiu és reduir l’activitat social. Hem d’evitar ser molts a les trobades, hem de fer una bombolla de seguretat amb les persones que convivim i tractem habitualment” ha explicat la consellera.

Vergés també ha assenyalat que se suspenen les activitats culturals, els espectacles públics, les activitats recreatives, esportives i d’oci nocturn: "Volem desactivar els ambients, alguns d’ells també en àmbit tancat, sota sostre, on pot coexistir un gran nombre de persones". No obstant això, la consellera ha indicat que els ajuntaments poden, amb autorització prèvia del PROCICAT, habilitar espais adequats i autoritzar activitats que es fan en equipaments culturals, socials, educatius o esportius.

També ha assenyalat que les biblioteques i els museus romandran oberts i que es mantindran els casals i les colònies d’estiu. En l’àmbit de la restauració, ha avançat que es permetrà l’obertura de bars i restaurants amb l’aforament a l’interior limitat al 50%, sense possibilitat del consum en barra, i que a les terrasses hi haurà d’haver dos metres entre taules i grups de taules.

A banda de totes aquestes mesures, també ha recomanat als ciutadans d’aquestes poblacions afectades romandre a casa i només moure’s per fer activitats imprescindibles, és a dir, per anar a treballar, anar a centres sanitaris o per tenir cura de persones grans, d’infants o que ho necessitin. També per cuidar els horts propis, per anar a entitats financeres, per fer la compra d’aliments o altres matèries primeres i per causes de força major.

La consellera ha remarcat: “Ningú vol fer un confinament total a casa malgrat que sigui la forma més segura de mantenir el virus a ratlla”, motiu pel qual cal baixar la socialització. “Recomanem fermament que la gent no es mogui si no és imprescindible. La millor manera d’evitar confinaments estrictes és que siguem conscients que depèn de tots i totes nosaltres” ha afirmat.Estadística de naixements 2019 La Diputación de Barcelona abre una línea de ayudas para
la recogida del amianto en los puntos limpios.
 
La Diputación de Barcelona acaba de aprobar una línea de subven-ciones destinada a los consejos comarcales, ayuntamientos y consor-cios y mancomunidades de gestión de residuos para facilitar la implantación de medidas de prevención de los riesgos derivados de la exposición al amianto en los puntos limpios. De acuerdo con las bases que publica el BOPV de 13 de julio, el objetivo de la convoca-toria es dotar a los entes locales de recursos para la adecuación de los centros de recogida a la recogida de los residuos de amianto y contribuir a reducir la exposición a este contaminante en beneficio tanto de la población usuaria como de las personas que trabajan.

La línea de subvención incluye módulos de descontaminación del material recogido -con ducha y sistemas de filtración de agua y aire-y concederá hasta el 80% del coste de la actuación, con un máximo de 35.000 euros, con el objetivo de garantizar las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.

La Oficina de Cambio Climático y Sostenibilidad de la Gerencia de Servicios de Medio Ambiente ya gestiona este año 16 estudios concedidas como soportes técnicos en el marco del Catálogo de Servicios 2020.
Se trata de proyectos de adecuación de centros de recogida a la recogida, inventarios de equipamientos municipales con riesgo de amianto, análisis de costes y adaptación a la normativa vigente, entre otros.

La iniciativa se enmarca en las políticas de sostenibilidad del Área de Acción Climática, que apuestan por la economía circular a través de la prevención y la gestión sostenible de los residuos, y se alinea claramente con algunos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, como el ODS 3 -Salud y bienestar-, el ODS 8 -Trabajo digno y crecimiento económico- y el ODS 11 -Ciudades y comunidades sostenibles.

El amianto, de coste reducido y buena durabilidad, fue ampliamente utilizado en el pasado como material de aislamiento en fachadas, tejados y tuberías. Actualmente está prohibido en los países industrializados y en la Unión Europea debido a los impactos que las microfibras que genera cuando envejece tienen sobre la salud de las personas.

Se puede acceder a la Documentación sobre la convocatoria de las subvenciones ya la Documentación para hacer la solicitud aquí.


(retema.es)  15 juliol


Participació i voluntariat
al Parc Natural de Collserola

 
Aquesta primavera les nostres vides han estat marcades per la pandèmia de la Covid 19.

El confinament ha tallat de forma contundent no només la possibilitat en molts casos d’anar al Parc, sinó de contribuir a conservar-lo. Finalment han estat 74 les actuacions que s’han hagut d’anul·lar.Totes les activitats dels programes de foment de la participació i suport al voluntariat s’han vist afectades pel confinament i per les normes que han regulat les diferents fases del desconfinament. Tot i tractar-se majoritàriament d’actuacions a l’aire lliure, no ha estat possible fer-ne alguna fins a l’entrada de l’estiu, justament l’època en què el dispositiu de prevenció d’incendis aconsella no fer activitats al medi natural.

Des del 13 de març fins al 21 de juny s’han hagut d’anul·lar 58 actuacions del Col·laborem amb el Parc (40 d'aquestes programades amb entitats diverses i 18 amb entitats vinculades al món educatiu). La setmana de la natura, prevista per a finals de maig, es farà finalment el proper octubre.

El desenvolupament dels projectes de participació en la gestió també s’ha vist afectat per la situació. La celebració del Let’s Clean Up Europe es va suspendre, així com les 11 Trobada on-line de la Taula d’Entitats Col·laboradores del Parc del 15 de juny de 2020 actuacions previstes.

Finalment s’ha reprogramat del 18 al 20 de setembre.


 No ha pogut ser així amb l’Ultra Clean Marathon, que queda posposada definitivament per al 2021. Les reunions de treball o les tasques associades a altres projectes, com els d’espais fontinals o el control de plantes exòtiques invasores, s’han fet en línia o s’han anul·lat.

El mateix ha succeït amb 2 activitats de responsabilitat social corporativa (RSC), on col·laboren les empreses, i amb 5 sortides guiades de l’Agenda del Parc que s’havien organitzat de forma conjunta amb 3 entitats.

Cal destacar la col·laboració i la implicació de les associacions veïnals en la detecció i la solució de les incidències causades pel temporal de pluja de finals d’abril que va afectar diverses zones del Parc i que es va sumar als efectes produïts pel temporal Gloria.

També cal agrair totes les comunicacions d'incidències o observacions sobre l’estat dels diferents espais, elements de patrimoni, o també, relacionades amb la flora i la fauna que durant tot aquest període, han fet arribar al Consorci moltes persones que viuen al Parc o que hi han anat quan les mesures de confinament ho han fet possible.

En aquest context, el 15 de juny es va fer la 2a trobada d’aquest any de la Taula d’Entitats Col·laboradores, en línia. Hi van participar 25 persones, entre representants de 15 entitats i tècnics del Consorci. Va servir per intercanviar experiències viscudes durant la pandèmia i parlar del futur.

(parcnaturalcollserola)Caminante, no hay camino,
se hace camino al andar. 
   
Al carrer dels Boters a banda i banda de la carretera, abans d'arribar al cementiri, els dos carrils de vianants que eviten trepitjar la terra, s'han
quedat
molt estrets ja que els jardins estan molt crescuts i amb prou feines es pot caminar sense refregar-se amb les fulles plenes de pols.
El camí
és molt freqüentat per persones que els agrada caminar i fer esport
.Perill 
   El Govern destina 2 millones
a ayudas para la retirada
de amianto
 
La Agencia de Residuos de Cataluña, perteneciente al departamento de Territorio y Sostenibilidad, ha anunciado este lunes que ha abierto una convocatoria financiada con dos millones de euros para conce-der ayudas "al mundo local y entidades sin ánimo de lucro" para la retirada de amianto.

En un comunicado, el Govern informa de que el objetivo de esta convocatoria es "promover y fomentar la retirada de estos residuos y procurar que se haga en óptimas condiciones, de forma que se produzca una mejora ambiental y se minimice el riesgo que el amianto conlleva para la salud pública".

Para acogerse a estas ayudas, todavía no publicadas, "será necesa-rio que los solicitantes retiren el amianto a través de empresas ins-critas en el Registro de empresas con riesgo de amianto (RERA) y dispongan de un plan de trabajo aprobado por la autoridad laboral".

También  deberán  destinar "los residuos  extraídos a una  empresa

gestora de residuos inscrita en el Registro general de personas gestoras de residuos de Cataluña" al tiempo que tendrán que "tramitar la retirada a través del procedimiento establecido en las bases".

"La subvención será del 100 % de las facturas presentadas, con un máximo de 1.000 euros por tonelada de residuos de la construcción que contengan amianto por actuación, sin limitación de la cantidad de toneladas generadas en cada actuación de desamiantado solicitada", señala la nota de prensa.

Se concederán de forma prioritaria las ayudas a quienes "sustituyan elementos de amianto por nuevos materiales de construcción", "se cofinancien con otras entidades públicas", a "los proyectos de retirada en inmuebles de uso ciudadano, como bibliotecas o centros cívicos" y a las consideradas "actuaciones urgentes". EFE

(lavanguardia.com) 6 juliol


Escola d'arts plàstiques
de l'Ateneu
Té com a objectiu principal impulsar i donar resposta a les inquietuds creatives de la ciutadania en el marc de les arts plàstiques i visuals.

No són necessaris coneixements previs.Els cursos, excepte si s’indica específicament, es desenvolupen al llarg del curs lectiu escolar, de final de setembre a juny.

Els preus en cada matèria o mòdul estan indicats per trimestre.

L’Escola d’Arts de l’Ateneu tramitarà les sol·licituds per estricte ordre d’arribada i comunicarà la confirmació o denegació de la inscripció en fun-ció del nombre de places disponibles en cada cas. La comunicació es rea-litzarà per correu electrònic o telèfon a la persona interessada. Els cursos tenen una durada d’un curs escolar, d’octubre a juny. El pagament es farà per domiciliació bancària i es fraccionarà trimes-tralment en tres càrrecs del mateix import. Un cop iniciat el curs, es podran realitzar noves inscripcions sempre i quan hi hagi disponibilitat de places en els cursos sol·licitats. En aquest casos es pa-garan de manera proporcional el/s mes/ mesos d’ús corresponents, i per als trimestres següents s’aplicarà el pagament trimestral. Si necessiteu més informació truqueu a l’Ateneu (tel.: 93 5914133)
o entreu al web:
www.cerdanyola.cat/cultura/inscripcio-les-activitats-i-cursos-de-lateneu

Llibretó dels cursos i tallers de l'Ateneu 2020-21

Trobat un timateri durant la darrera campanya d’excavacions al fossat defensiu de ca n’Oliver.
 
Les troballes arqueològiques del poblat ibèric de ca n’Oliver, datades entre finals del segle III i el II aC, serveixen perquè les noves generacions d’arqueòlegs puguin investigar l’aplicació de noves tècniques que millorin els resultats científics de la seva recerca.

Un Thymiaterion (timateri) localitzat al fossat defensiu del poblat durant la darrera campanya d’excavacions ha estat triat per Judith Martí Caballero per fer el treball final del Títol Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals en l'especialitat d'arqueologia.

La peça tornarà aviat a Cerdanyola del Vallès per formar part de la col·lecció permanent del Museu de ca n’Oliver i es podrà veure física i també virtualment.

No és la primera peça trobada a les excavacions de ca n’Oliver utilitzada a l’Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya perquè generacions d’arqueòlegs i conservadors es formessin.

El director del museu de ca n’Oliver, Joan Francès, destaca que les bones relacions són profitoses per les dues parts.


Fem turisme de proximitat al Vallès Occidental durante
l'estiu 2020

 
Aquestes setmanes de confinament ens ha permès amb temps,  pen-sar de quina manera passaríem les vacances: a casa, lluny amb la família o en la próximidad de la llar per si la pandena tornava a cas-tigar-nos. Tothom, tot i que amb desig que no passés, parlava d'un rebrot més virulent que el passat.

Per a tots aquells que no havien concretat res "El Vallès Occidental inicia una campanya de promoció de l'turisme de proximitat per aquest estiu" per posar en valor a els espais i activitats a prop de casa"

 Una excel·lent idea a fi de conèixer tot allò que ometem en els projectes de vacances, perquè sempre pensem que primer és el llunyà i quan siguem grans ja veurem el mé proper.

Basant-se l'Acord de Consell d'Alcaldies i el Pla per la Reconstrucció Davant la pandèmia de la COVID-19 a Vallès Occidental és planteja una campanya de curt Termini per promocionar el turisme de proximitat a Vallès Occidental durante l'estiu 2020. l'Objectiu és promocionar la comarca i el Seus atractius: naturals, culturals i Gastronòmics, amb un especial èmfasi en el sector serveis (comerç i restauració) com a Àmbits més ment afectats per l'impacte Econòmic de la pandèmia.

Et proposem

El calendari d'activitats podem resumir de la següent manera :


http://visitvalles.com/ca/
El MAC reobre al públic els caps de setmana


 
Es tracta d’un nou pas en el procés de represa de l’equipament cultu-ral

L’arribada del juliol ha comportat que el Museu d’Art de Cerdanyola activi una nova fase del seu Pla de Desconfinament. Així, i des del dimecres 1 de juliol, s’ha activat l’horari d’estiu de l’equipament cultu-ral i a partir de demà, dissabte 4 de juliol, torna a l'activitat els caps de setmana.

El museu va reobrir les seves portes després del confinament el 2 de juny només de dimarts a divendres, tot i que va ampliar l'horari d'ac-cés al jardí els matins de 10 a 13 h.


El MAC romandrà obert en aquests horaris:


Agost

Divendres i dissabte de 17.30 a 20.30 h
Diumenges i festius d'11 a 14 h

Informació : carrer de Sant Martí, 88  Tfn. 935 914 130El Museu de Ca n'Oliver torna
a obrir els caps de setmana 
El Museu i Poblat Ibèric de Ca n'Oliver torna a obrir en el seu horari habitual a les visites lliures sense concertació prèvia i recupera les activitats estables del primer i segon diumenge de mes

El Museu i Poblat Ibèric de Ca n'Oliver retorna poc a poc a la nova normalitat. A partir d'avui 1 de juliol i fins el 31 de setembre, el seu horari serà :


De dimecres a divendres de 17h a 20h
Dissabtes d'11h a 14:30h i de 16:30h a 20h
Diumenges i festius de 10:30h a 14:30hEl museu també reprèn les activitats permanents del primer i segon diumenge de mes.


El primer diumenge de mes es tornarà a oferir una jornada de portes obertes i a les 12h una visita guiada gratuïta al Poblat i al Taller metal·lúrgic reconstruït. I el segon diumenge de cada mes, a les 12h es realitzarà una visita guiada a l'exposició permanent i a una de les cases reconstruïdes (la visita és gratuïta amb l'entrada)

Tot i que no cal fer inscripció per participar, es recomana fer-ho perquè el nombre de places està limitat a 20.

Coincidint amb la reobertura del Museu, l'exposició Dones. Ficcions i Realitats acaba la seva estada al museu.

L'Obertura de l'esglèsia de Sant Iscle cada tercer diumenge de mes i el jardí de Ca n'Ortadó s'obriran al setembre en el seu horari habitual.

Informació : Tf. 93.580.45.00 museucanoliver@cerdanyola.cat www.museucanoliver.cat
Cerdanyola celebrarà el Festival de Blues del 2 a l’11 d’octubre.
 
Aquest any en espais emblemàtics de la ciutat 
El certamen preveu una cinquantena de concerts en mitja dotzena de recintes a l’aire lliure adequats a la situació sanitària

El Festival de Blues de Cerdanyola se celebrarà del 2 a l’11 d’octubre de 2020 en una edició especial que inclourà canvis en l’organització habitual per adaptar-se a les mesures sanitàries recomanades per les autoritats. L’organització del festival formada per l’Ajuntament de Cerdanyola amb l’assessorament d’una comissió ciutadana de perso-nes vinculades a la història del festival, està treballant en el cartell que inclourà una cinquantena de concerts en mitja dotzena d’espais, a més d’activitats paral·leles que conformaran l’off festival.

El festival es durà a terme en mitja dotzena d’espais emblemàtics de la  ciutat.  Es tracta de recintes a  l’aire  lliure  que  permetran  garan-
tir l’aforament i la distància, alhora que es recuperen espais per a la cultura com per exemple l’amfiteatre de Can Serra, la Masia Cordelles, l’antiga pista d’hoquei de la biblioteca municipal o Ca n’Ortadó.

Aquest any 2020 estava previst que el Festival Internacional de Blues de Cerdanyola celebrés la seva XXX edició, un número rodó per al qual es preveia una celebració especial.

L’efemèride queda posposada a l’any 2021 i és per això que s’ha optat per organitzar la XXIX’5 edició.

Com ja és habitual també el cartell de concerts es completarà amb exposicions, activitats i propostes per al públic familiar.La Generalitat finançarà el segellat definitiu de l’abocador de Can Planas, a Cerdanyola 
El Consell de Direcció de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) ha aprovat finançar la clausura definitiva del dipòsit controlat de Can Planas, situat al terme municipal de Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental).

L’actuació consistirà a segellar l’abocador, d’acord amb als estudis de compatibilitat de la instal·lació amb els residus existents i els usos urbanístics previstos, que seran objecte d’un altre projecte.

L’abocador de Can Planas el conformen un conjunt de cubetes d’una antiga argilera reblerta entre les dècades dels 70 i dels 90 per residus de diversa tipologia.

Ocupa un total de 18 hectàrees i un volum de 2,45 milions de metres cúbics. L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), titular de la instal-·lació, situada entre el Castell de Sant Marçal i la carretera BP-1413, va iniciar-ne la clausura l’any 1995.
Ara l’ARC atorgarà una subvenció a l’AMB, per finançar-ne el segellat, per un import màxim de 10,6 milions d’euros, provinents a parts iguals del Fons de Gestió de Residus Municipals i del Fons de Gestió de Residus Industrials.

Aquests fons acumulen els recursos econòmics recaptats amb el cànon de residus municipals i amb el cànon de residus industrials.

Els cànons són impostos ecològics que incentiven un compor-tament més respectuós amb el medi ambient i impulsen mesures de minimització i de valorització material dels residus, i de tractament correcte dels residus. 2 de juliol de 2020.(govern.cat) 2 juliolJa son obertes totes les piscines de Cerdanyola.


 
 
 
Les piscines de Montflorit i del Bosc Tancat ja son obertes al públic i la del Turonet s'obre demà dilluns 29.

Totes tres tancaran portes el 6 de setembre.

Enguany les piscines també s’han hagut d’adaptar a la nova normalitat i comencen la temporada seguint les mesures de seguretat i higiene establertes per les autoritats sanitàries.


Piscina Montflorit

La piscina de Montflorit és oberts d’11h a 19h i ofereix dos torns, un d’11h a 14:45h i un altre de 15:15h a 19h.

Els preus també s’han adaptat a l’horari i són: adult laborable 2,60€, infantil i gent gran laborable 2,20€; els caps de setmana els preus són de 3,10€i 2,65€ respectivament.

La piscina també ofereix abonaments

L’aforament de la piscina és de 137 persones i per poder accedir a la piscina cal demanar cita prèvia al 684 39 89 58

Més informació a https://piscina-montflorit.makro.rest/ 
Piscines Bosc Tancat

Les piscines del Bosc Tancat son obertes de 10h a 19 h. L’aforament és de 900 persones i l’assistència s’haurà de sol·licitar per cita prèvia trucant al 93 580 59 19. Les tarifes de les entrades puntuals els dies laborables són 2,60€ (infants fins a 8 anys i persones grans de més de 65 anys), 4,10€ (joves de 9 a 13 anys) i 5,70€ (de 14 a 64 anys). Aquests preus s’incrementen els caps de setmana i les piscines també disposen d’abonaments i preus reduïts per a grups, famílies nombroses i monoparentals.

Més informació:https://bosctancat.net/2014/04/28/piscinas-servicios/

Piscina Turonet

La piscina del Turonet obrirà d’11h a 20 h. en un únic torn o en dos (matí i tarda).
Per poder accedir a la piscina serà necessari registrar-se i demanar cita prèvia. Els preus de les entrades puntuals seran de 2,50€ infants de 4 a 14 anys i gent gran de més de 65 anys i 4€ persones adultes de 15 a 64 anys. Els preus s’incrementen el cap de setmana i també hi ha la possibilitat de comprar abonament setmanals, mensuals o de temporada.

Més informació http://piscinesestiu.cat/elturonet
 
 

Salut posa en marxa la campanya d'estiu amb un reforç de més de 400 professionals sanitaris


"El Departament de Salut posa en marxa el Pla d’estiu d’enguany en un context de particularitats derivades de la COVID-19. Durant l’estiu el conjunt de la xarxa sanitària s’organitzarà per a donar la resposta adequada a les necessitats de la ciutadania, tenint en compte la necessitat del descans dels professionals, del tot imprescindible després de la intensa activitat que s’ha dut a terme els darrers mesos.

En concret, es destinarà un import de 7,7 milions d’euros al reforç de la plantilla d’uns 436 professionals de l’àmbit de l’atenció primària. Enguany hi haurà una inversió addicional de 5M€ que es sumen als 2,7M€ ja previstos per tal de reforçar el sistema davant el període estival.


(govern.cat)
Tornen els casaments
a l'ajuntament


 
        
                                                                                      
La sala de plens de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès va ser testimoni,el passat divendres 12 de juny, del primer casament des-prés d’haver-se suspès la celebració de cerimònies per el coronavi-rus.  A partir d’ara es reprenen les cerimònies nupcials a la sala de plens de l’Ajuntament i al Museu d’Art de Cerdanyola amb les següents mesures per garantir la seguretat i preservar la salut de les persones :

• El límit màxim de persones assistents a les bodes celebrades a la sala de plens és de 12 (2 nuvis/es, 2 testimonis, 6 persones convida-des i 2 representants municipals)

• El límit màxim de persones assistents a les bodes celebrades al Museu d’Art de Cerdanyola és de 20 (2 nuvis/es, 2 testimonis, 14 persones convidades i 2 representants municipals)

• Totes les persones assistents han de dur mascareta i guants, guardar la distància de seguretat aconsellada per les autoritats durant tota la cerimònia i netejar-se les mans amb gel hidroalcohòlic abans d’entrar a la sala de la celebració del casament.

• Els i les menors de 12 anys hauran d’estar acompanyats per un dels progenitors a un familiar major d’edat que es faci responsable.

• També es modifica el protocol de la cerimònia perquè el temps de durada sigui més breu reduint el nombre de peces musicals a una i limitant les intervencions de les persones assistents a sues i sense superar els cinc minuts de durada cadascuna.

D’altra banda, els casaments al despatx d’alcaldia es mantenen suspesos.Comença la prova pilot per reduir els incendis forestals provocat pel llançament de burilles 
 
   

                            
 
El Museu d’Història i el d’Art
ya han obert les portes i s’ha adaptat als protocols de seguretat del desescalament. 
Per accedir-hi caldrà sol·licitar cita prèvia i anar-hi amb mascareta i guants

El Museu d’Història oferirà a ca n’Oliver els materials que expliquen el nostre passat ibèric i obrirà les portes del poblat, amb els espais mu-seïtzats i algunes llars reconstruïdes.

El Museu d'Art permetrà que la ciutadania gaudeixi de les Dames de Cerdanyola, els irònics personatges d'Ismael Smith, amb el medite-rranisme de Josep de Togores i amb la resta del seu patrimoni artístic.

Accedir al Museu d’Art de Cerdanyola

Respecte a can Domènech es podrà accedir a la col·lecció perma-nent, a l'exposició temporal ""L'Home Nu" fins al 5 de juny i al taller de restauració dels relleus d'Ismael Smith. La primera planta del  mu-

seu restarà tancada.

La visita s'haurà de fer amb mascareta i respectant distàncies.

 L'aforament de les sales es reduirà a 10 persones i el personal del museu farà l'acompanyament per garantir una visita segura, saludable i satisfactòria.

El jardí de can Domènech tornarà a ser un espai obert per gaudir de la vegetació i la seva col·lecció d'escultures monumentals, i en algunes franges del matí també estarà obert al públic (de 10 a 13 hores de dilluns a divendres). L'aforament estarà limitat a 20 persones.

Més informació del Museu d’Art:
https://macerdanyola.wixsite.com/museuartcerdanyola-
Durant el confinament, abastiment agroecològic
de proximitat
 
La pagesia de Collserola, i de tot el territori, té un munt de productes, sans, de qualitat, frescos i ecològics preparats per servir-te’ls. Aprofita’ls i a més donaràs suport als projectes que gestionen el nostre territori.

Finca de Can Puig. Font: Arran de Terra
Molts projectes agroramaders i artesanals del territori estan en una situació molt difícil com a conseqüència del confinament. Alguns d’ells han perdut els seus canals de comercialització principals, com menjadors escolars, restauració i mercats a l’aire lliure; d’altres estan fent un important esforç addicional per la gran quantitat de comandes, moltes d’elles a domicili, que estan rebent aquests dies.

L’abastiment alimentari és una prioritat en aquesta etapa de confinament, i la pagesia i els projectes d’elaboració artesanal són sectors estratègics que mantenen viu el nostre territori i generen economia local amb un alt valor afegit.

La pagesia de Collserola no s’escapa d’aquesta situació, tot i tenir una xarxa de consumidors propera s’han perdut diferents canals de comercialització molt rellevants per a la seva viabilitat econòmica, a causa de la situació d’emergència sanitària.

És doncs moment, també, de donar suport a aquesta pagesia que realitza un paper tant important de gestió del Parc Natural.

Us deixem un llistat de recursos perquè pugueu consumir ecològic i de proximitat.

Recursos per a consumir productes de proximitat:

Consulta el Catàleg de la pagesia de Collserola. Hi trobaràs tots els productors del Parc i la forma de contactar-hi. De les diferents iniciatives, actualment necessiten suport per a la venda de productes:
Xai de Collserola. Podeu contactar directament per telèfon amb el productor al 626 43 16 71

Can Puig. Tenen excedents de carxofa morada i faves per la baixada de venda de productes a la seva agrobotiga del Papiol. Podeu contactar directament al 689 93 42 41

Can Miano. Estan tenint dificultats per vendre els cargols que crien a Sant Feliu. Contacteu amb 677 78 17 34

Pere Montes. Ofereix la seva mel, després dels tancaments de restaurants i altres canals als que abastia abans del confinament. Contacteu a 646639667

A més també trobaràs molts més productors i productes al web Abastiment Agroecològic amb un mapa i directori de projectes agroramaders i artesanals a tota Catalunya.

Si vius a Barcelona, l’Ajuntament ha publicat al seu web un llistat de productors que serveixen a la ciutat. Els trobaràs a : 
a :  https://ajuntament.barcelona.cat/economia-social-solidaria/ca/noticia/productores-amb-servei-a-domicili-a-barcelona_938387

I no t’oblidis dels mercats de proximitat. Han reajustat les mesures de seguretat i en algun cas el lloc, però molts d’ells segueixen funcionant.

Consulteu els canals de comunicació del vostre municipi per conèixer si es desenvolupen o no i en quines condicions. Trobaràs un llistat dels mercats agroecològics:
Directori dels mercats setmanals a tot el territori: https://www.mercatsetmanal.cat/

A Barcelona pots consultar els que estan oberts al següent enllaç: https://ajuntament.barcelona.cat/economia-social-solidaria/ca/noticia/els-mercats-de-pages-reobren-aquest-cap-de-setmana-2_939230

(parcnaturalcollserola)
La UAB als rànquings
 
En els darrers anys la UAB ha vist com es reconeixia el seu esforç per impulsar la qualitat de la docència, per atraure talent internacional i per obtenir un impacte creixent de la recerca amb una millora progressiva de la classificació en els rànquings internacionals més prestigiosos i influents. Així la UAB es troba entre les capdavanteres de l'àmbit espanyol en rànquings mundials com el QS World University Rankings (QS WUR), el Times Higher Education World University Rankings (THE WUR) i l’Academic Ranking of World Universities (ARWU).
188 - La UAB és la segona universitat espanyola al rànquing.
La UAB és la segona universitat de l'Estat espanyol i se situa en la posició 188 mundial (i en la 82 a escala europea) segons el rànquing QS WUR 2020, que classifica les 500 millors universitats del món.
12 - La UAB és la dotzena millor universitat jove del món. La UAB es troba en la dotzena posició a escala mundial, en la cinquena a escala europea i és la segona universitat espanyola en el rànquing de les 50 universitats del món de menys de 50 anys, elaborat a partir dels resultats del QS WUR 2018.
201-300 - La UAB és la segona millor universitat de l'àmbit espanyol. La UAB se situa entre les posicions 201 i 300 del món en la classificació ARWU, que elabora la Universitat Jiao Tong de Shanghai. En l'àmbit espanyol, la UAB apareix en la segona posició conjuntament amb altres universitats. 157 - La UAB està entre les 200 millors del món. La UAB se situa en la posició 157 a escala mundial i com la segona universitat de l'Estat espanyol en el rànquing THE WUR 2020. En l'àmbit europeu, la UAB es consolida entre les cent primeres universitats en la posició 69.
13 - La UAB és la tretzena universitat a escala mundial. La UAB ocupa el tretzè lloc a escala mundial, el setèa escala europea i el segon dins l'àmbit espanyol en la sisena edició de la classificació de les 200 millors universitats del món de menys de 50 anys. Aquest rànquing es basa en el THE WUR 2018. 2 - La UAB és la segona universitat espanyola per volum d'activitat científica. La UAB és la segona universitat espanyola per volum de publicacions indexades a SCOPUS segons el rànquing el·laborat pel Scimago Lab. A escala mundial la UAB ocupa la posició 267 en nom-bre de publicacions.
2 - La UAB és la segona universitat espanyola per volum i la tercera en impacte de les publicacions. La UAB ocupa el setè lloc pel que fa al nombre de publicacions dins l'àmbit dels països iberoamericans, i és la segona universitat espanyola en volum i la tercera en impacte de la producció científica segons l'edició de 2015 del Scimago Ranking Iberoamerica. 133 - La UAB és la 133 del món- La UAB és la segona universi-tat d’Espanya, la 51a d’Europa i la 133a del món segons l’edició del 2018-2019 del rànquing URAP, que publica anualment la Universitat Tècnica de l’Orient Mitjà (Turquia). Aquest rànquing classifica 2.000 universitats del món segons el nombre i la qualitat de les publicacions científiques.
181- La UAB se situa a la posició 181 del món. La UAB ha assolit el lloc 181 a escala mundial en l’indicador global publicat per la Universitat Nacional de Taiwan (NTU) l'any 2019, basat en l'activitat investigadora. Amb aquest resultat, la UAB es manté entre les 200 millors del món, i es consolida en la segona posició espanyola. 212 - La UAB ocupa el lloc 212 per volum de publicacions. En
l'edició de 2019 del Leiden Ranking de productivitat científica, la UAB se situa en la posició 212 en el rànking global per volum de publicacions. Dins l'àmbit espanyol, ocupa el tercer lloc en volum de publicacions i el segon en col·laboració internacional.
195 - La UAB és la segona universitat espanyola. La UAB ocupa la posició 195 a nivel mundial i la segona posició a nivell espanyol, en la setena edició del rànquing que publica el Center for World University Rankings situat a l'Aràbia Saudita. 20 - El DDD de la UAB és el 20è del món i el primer d'Espanya
El Dipòsit Digital de Documents (DDD) de la UAB ocupa el primer lloc entre els repositoris de les universitats espanyoles segons l'edició de gener de 2017 del rànking web de repositoris del món elaborat pel CSIC, i se situa en el 20è lloc dels repositoris institucionals a escala mundial.
9 - La UAB té 9 especialitats entre les 100 millors del món. Nou disciplines científiques de la UAB se situen entre les 100 primeres del món: Veterinària (situada entre les 50 millors del món en el lloc 31), Arqueologia, Idiomes Moderns, Agricultura, Geografia, Polìtiques Socials i Administració, Sociologia, Economia, i Educació, segons el rànquing per disciplines científiques que elabora QS a partir d'alguns indicadors del QS WUR 2020. En global, la UAB està entre les 200 primeres universitats en 28 de les 48 matèries classificades per QS. 2 - La UAB és la segona universitat espanyola en publicacions per universitat i per professor. L'Observatori impulsat per l’Aliança A4U mostra que la UAB ocupa el segon lloc en publicacions per universitat i per professor, també es troba en el segon lloc en nombre de publicacions en col·laboració nacional i internacional i en cites, tant per universitat com per professor.

Font : UABMapa de Catalunya 
 
    Cliqueu sobre la fotoHistòria d'internet                           
 
   (Arxiu Jaume Mimó i Llobet)

El Club Excursionista de Gracia ilustra sobre
Sant Iscle de les Feixes


 
 
              (Arxiu : Jaume Mimó i Llobet)El Sincrotró Alba compleix 10 anys al servei de la societat
 
10 anys han passat des de la inauguració d’ALBA, la font de llum de sincrotró d’Espanya. El 22 de març de 2010, se celebrava la posada en marxa d’un projecte científic sense precedents amb l’objectiu de convertir-se en una eina essencial per a la ciència i la tecnologia del país. Una dècada després, ALBA ha complert amb escreix les seves expectatives, sent també un referent internacional entre les fonts de llum. Actualment segueix en procés de creixement continu amb la instal·lació de nous equipaments i l’actualització de la seva instru-mentació, per afrontar els reptes científics del present i del futur. Ara en particular, ajudant en la lluita contra el COVID-19 per avançar en el coneixement del virus i en el desenvolupament de vacunes i tractaments.

Les xifres d'aquests 10 anys

ALBA és una infraestructura científico-tècnica singular al servei de la comunitat científica i industrial, que acudeix al Sincrotró per realitzar les seves investigacions de més alt nivell. El nombre d’usuaris de llum de sincrotró a Espanya ha passat dels 200 que hi havia en el moment de l’aprovació del projecte a més de 5.000, dels quals gairebé la meitat internacionals; així com més de 50 empreses privades usuàries tant nacionals com internacionals. En total, ALBA ha donat servei a personal científic de 1.850 institucions i centres de recerca de 45 països diferents. El resultat ha estat la realització de més de 1.500 experiments que han sigut plasmats en unes 1.100 publicacions en revistes especialitzades.

Actualment el Sincrotró ALBA disposa de 8 línies de llum i 5 més estan en fase de construcció, equipades amb tècniques capaces d’analitzar la matèria a escala atòmica i molecular gràcies a la gran qualitat de la llum de sincrotró produïda. Des de la seva posada en marxa s’han generat 37.722 hores de llum. En aquest temps, els electrons dels acceleradors recorrerien 2,7 milions de vegades la distància de la Terra al Sol!


Un futur de compromís creixent

Passats els primers 10 anys, el Sincrotró ALBA segueix evolucio-nant. Una instal·lació puntera ha d’estar actualitzant-se constantment per mantenir-se a l’avantguarda de la ciència i la tecnologia. A part de construir més línies de llum, ALBA albergarà nous laboratoris amb tecnologies complementàries, tals com la nova plataforma de microscòpia electrònica avançada, en col·laboració amb diferents centres de recerca. També, i durant 2020, ALBA presideix LEAPS, l’associació europea creada recentment que inclou tots els sincrotrons i làsers d’electrons lliures d’Europa: un total de 20 grans instal·lacions. Alhora, s’està començant a preparar un pla de renovació dels acceleradors i de les línies de llum denominat ALBA II. Amb la previsió de realitzar-lo en la pròxima dècada, suposarà disminuir la mida del feix d’electrons, augmentant així la brillantor de la llum de sincrotró, la seva coherència i la capacitat per revelar nous detalls de la matèria.

Però… per què serveix un sincrotró?

Les diferents línies de llum d’ALBA permeten usar múltiples tècniques basades en la interacció de la llum de sincrotró amb les mostres que s’estudien. Les seves capacitats d’anàlisi abasten els camps més punters de la ciència, des de l’estudi físic i químic de superfícies i materials avançats, incloses les seves propietats electròniques i magnètiques, fins a l’anàlisi de polímers i materials d’interès biològic per aplicacions en medicina o ciències ambientals. Els exemples de les investigacions realitzades a l’ALBA aquests anys són molt amplis i variats: recerca de nous materials per bateries i dispositius electrònics, l’anàlisi de fàrmacs per malalties com la malària, l’hepatitis C, el càncer o l’Alzheimer, el disseny de catalitzadors o l’estudi per la conservació de pintures romàniques.

 Altres experiments assentaran les bases del nostre futur més pròxim en àmbits com l’espintrònica o les fonts d’energia alternatives.

Cal mencionar l’últim projecte recentment aprovat d’una nova línia de llum, especialment dissenyada per realitzar un tipus d’investigació gens prevista en el pla inicial del Sincrotró. Es tracta d’una línia en col·laboració amb l’Agència Espacial Europea per caracteritzar amb llum de sincrotró els mòduls de miralls que constitueixen l’òptica de raigs X del telescopi avançat per astrofísica ATHENA. Aquest telescopi s’enviarà a l’espai el 2031. Detectarà els raigs X d’altes energies provinents per exemple dels forats negres que engoleixen matèria o de la formació de clústers de galàxies. D’aquesta manera, ALBA participa també en el desenvolupament de la tecnologia espacial.

Però sobretot ajuda a resoldre els reptes presents. En l’actualitat un nou desafiament global està fent canviar els nostres hàbits i reconsi-derar les nostres prioritats. A l’ALBA s’ha obert una convocatòria prioritària de projectes per ajudar en la lluita contra el SARS-CoV-2 virus, causa de l’actual brot de COVID-19. Les tècniques de llum de sincrotró són útils, per exemple, per entendre l’estructura molecular dels coronavirus i els seus mecanismes d’infecció de cèl·lules sanes. ALBA posa al servei de tota la comunitat científica la seva instrumen-tació, els seus coneixements i el seu personal altament especialitzat per contribuir a solucionar aquest repte.


Una mica d'història

ALBA es va inaugurar el 2010 però la seva història comença uns quants anys abans. Després d’un estudi de viabilitat realitzat el 1992 per un grup de treball en què hi havia, entre d’altres, Ramon Pascual, actual president honorari d’ALBA; Joan Bordas, primer director del Sincrotró; i Salvador Ferrer, antic director científic d’ALBA i actual assessor de la direcció; el març de 1993 la Generalitat de Catalunya va incloure el projecte en el seu segon Pla d’Investigació, va fer una convocatòria de beques per iniciar la formació de personal i va nombrar una comissió promotora del projecte i una d’assessora internacional que va avaluar positivament la iniciativa. També el març, dos anys després, es va firmar un primer conveni de col·laboració entre el Govern d’Espanya i la Generalitat de Catalunya. Després d’un llarg període de gestació per aconseguir els acords polítics necessaris, les condicions financeres adequades i el consens de la comunitat científica i industrial, el projecte va ser acordat per les dues administracions el març de 2002.

Sembla que el març era un mes favorable per ALBA, ja que va ser el 14 de març de l’any següent, el 2003, quan es va aprovar la constitució del Consorci per la Construcció, Equipament i Explotació del Laboratori de Llum de Sincrotró (CELLS) per a la construcció del Sincrotró ALBA a Cerdanyola del Vallès, cofinançat a parts iguals per les administracions catalana i espanyola.

La construcció va suposar una inversió de 200 milions d’euros i va començar el 2006, després d’haver dedicat uns anys al disseny i a la formació d’un equip d’experts procedents de tot el món (professionals d’altres països però també catalans i espanyols que havien treballat en altres sincrotrons). El 2010 va finalitzar la construcció civil i la instal·lació del complex d’acceleradors amb èxit. Sis mesos més tard, les primeres set línies de llum també estaven acabades. El 2011 (de nou en el mes de març i justament vuit anys després de l’aprovació del projecte), l’equip humà d’ALBA va aconseguir la gran fita de produir els primers feixos de la tan desitjada llum de sincrotró.  


(www.cells.es)     23 marçA partir d'aquest diumenge comença la prohibició de fer foc al bosc 

Imatge del bosc després de l'incendi de la Ribera d'Ebre
Del 15 de març al 15 d’octubre, no es pot fer foc als terrenys forestals sense autorització.

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, i Alimentació infor-ma que a partir d’aquest diumenge, 15 de març, fins al 15 d’octubre ja no es pot encendre foc en terreny forestal. Aquesta prohibició, recolli-da en el Decret 64/1995, té com a objectiu establir una sèrie de me-sures per prevenir els incendis forestals.

La norma regula que en els terrenys forestals, estiguin o no poblats d’espècies arbòries, i en la franja de 500 metres que els envolta no es pot encendre foc sigui quina en sigui la finalitat.

Especialment, no es poden cremar restes de poda i d’aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria, ni marges pròxims a zones fores-tals sense una autorització expressa del Departament d’Agricultura. Tampoc no es poden fer focs d’esbarjo ni d’altres relacionats amb l’apicultura. Dins de les àrees recreatives i d’acampada i en parcel·les de les urbanitzacions, es podrà fer foc quan s’utilitzin barbacoes d’obra amb mataguspires.

També queda prohibit llençar objectes encesos; abocar escombra-ries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser
la causa de l’inici d’un foc; llançar coets, focs d’artifici o d’altres arte-factes que continguin foc, i utilitzar bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació que travessin terrenys forestals.

Més de 7.000 hectàrees forestals cremades l’any 2019

L’any 2019 hi va haver a Catalunya 545 incendis forestals, que van cremar 7095,57 hectàrees totals (5077,68 hectàrees forestals –bos-cos, matollars i pastures- i 2017,89 hectàrees no forestals –agrícoles i urbanes-). El 85,7% de la superfície total cremada (6081,32 hectàrees) van cremar en un únic incendi iniciat el 26 de juny a la Torre de l’Es-panyol i que va afectar diferents municipis de la Ribera d’Ebre, el Segrià i les Garrigues.

En el que portem d’aquest 2020, des de l’1 de gener fins avui hi ha hagut 35 incendis forestals, que han cremat unes 15 hectàrees (dades provisionals).

També ens podeu seguir a través de facebook.com/agricultura.cat i https://twitter.com/agriculturacat o https://twitter.com/agentsruralscat.

(govern.cat)   13 març
ESPORT CAP DE SETMANA
 

 

Futbol 3a Divisió
Cerdanyola        (ajornat)

Futbol Sala 2ª divisió grup 3
Cerdanyola Vallès    (ajornat)

                                           oOo

Fins a nova ordre, la Federació Catalana ajorna totes les competicions a causa del COVID-19

OK lliga fem.
 Cerdanyola CH        

Lliga Nnal. Catalana
Cerdanyola CH 

Lliga Nnal. Catalana Fem.
Cerdanyola CH. B - 

Primera Catalana F
Cerdanyola CH C 

Segona Catalana C
Cerdanyola CH B Oficines de SENER en el Parc del Alba de CerdanyolaEs constitueix la Comissió
per a l'Erradicació de l'Amiant
a Catalunya (CEAC)
 

-- L’objectiu principal de la CEAC és l’impuls per a l’elaboració d’un Pla Nacional per a l’Erradicació de l’Amiant

-- Fins que aquest Pla no estigui elaborat, la CEAC estudiarà quines mesures cal prendre a curt termini, les facilitarà i vetllarà per la seva implantació.

El Govern ha constituït aquest migdia la Comissió per a l’Erradicació de l’Amiant de Catalunya (CEAC), que té com a objectiu principal impulsar totes les accions necessàries per eliminar definitivament la presència d’aquesta substància tòxica l’any 2032, d’acord amb el termini màxim establert pel Comitè Econòmic i Social Europeu (CESE) de la Unió Europea. Amb l’acte d’avui, es dona compliment a l’acord aprovat pel Govern el 22 d’octubre passat, que instava a crear la Comissió en un termini màxim de dos mesos.

L’erradicació de l’amiant és un repte de país que requereix de la implicació de totes les administracions catalanes, institucions i sectors socioeconòmics, ja que afecta directament les persones i abraça múltiples àmbits, com la salut pública, la salut laboral, residus, empreses, infraestructures, equipaments públics i privats, medi ambient, subministraments, transports, etc.

L’eliminació total de l’amiant és una qüestió complexa que demana temps i grans consensos . Així, la Comissió treballarà per avaluar la situació actual, identificar-ne tots els agents implicats i establir-hi mecanismes de cooperació i control. En aquest sentit, una de les gran fites de la comissió serà l’impuls per a l’elaboració del Pla Nacional per a l’Erradicació de l’Amiant.

Per aquest motiu, a la comissió constituïda avui hi participen els departaments de Presidència; Vicepresidència i d’Economia i Hisen-da; Treball, Afers Socials i Famílies; Salut; Territori i Sostenibilitat; Empresa i Coneixement; Educació; així com representats de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i de la Federació de Municipis de Catalunya.

Aquesta primera sessió constitutiva ha comptat amb la presència del viceconseller de la Presidència per al Desplegament de l'Autogovern, Pau Villòria, que exerceix el càrrec de president de la Comissió; el secretari de Salut Pública, Joan Guix, que n’és el vicepresident; la responsable de Coordinació i Seguiment de Projectes Estratègics del Comissionat de la Presidència per al Desplegament de l’Autogovern, Consol Cervera, que ha estat designada secretària de la Comissió; i el director general de Centres Públics, Josep Gonzàlez-Cambray; el sub-director general del Patrimoni Mobiliari i Immobiliari; Lucas Castaño; el sub-director general de Seguretat Industrial, Florenci Hernàndez; el director de l’Agència Catalana de Residus, Josep Maria Tost; la directora de l’Institut Català de Seguretat i Salut Laboral, Elena Juanola, i el secretari general adjunt de l'Associació Catalana de Municipis, Rafael de Yzaguirre, que hi han participat en qualitat de vocals.

A part dels membres designats oficialment, el Govern ha convidat altres representants per la seva rellevància i les seves aportacions en la lluita per l’erradicació de l’amiant. Així, a la reunió ha assistit Miguel Moreno, representant del Grup de Jubilats Macosa-Alstom afectats per l’amiant, associació amb qui el president Torra es va reunir el 21 de novembre passat, una trobada en la qual van lliurar 10.000 signatures de suport a un manifest que demanava que les administra-cions actuessin per erradicar l’amiant, així com altres mesures en relació amb els efectes de la seva exposició a les persones. Altres convidats han estat el secretari general de Treball, Josep Ginesta; la directora general de Coordinació Interdepartamental, Ester Obach, i la Cristina Castells, representant de l’Ajuntament de Barcelona.

La Comissió farà el seguiment i control de les actuacions a realitzar per la comissió tècnica DESAMIANT-CAT, que s’haurà de constituir
durant les primeres setmanes del 2020, on podran participar també totes les administracions i agents que la Comissió determini i que tinguin competències o interessos perquè hi estan afectats i que, si fos el cas, proposarà la creació de grups de treball específics.

Per la importància que aquest tema té sobre les persones, i per la complexitat i abast que l’exposició a fibres d’amiant té a Catalunya, la Comissió ha decidit que és necessari abordar mesures de caràcter urgent que no poden esperar a l’aprovació del Pla Nacional i que permetin actuacions a curt i mig termini.

Entre els acords presos avui, destaca l’encàrrec a la Comissió Tècnica DESAMIANT-CAT, d’identificar les actuacions que caldrà prioritzar, per tal que siguin aprovades, si s’escau, en la propera reunió de la CEAC.

Durant la reunió d’avui, també s’ha proposat la creació del Grup de Treball Impulsor, que farà la coordinació i seguiment d’aquest projecte.

Cal recordar que les accions de la Comissió i els objectius que perse-gueix han d’estar alineats amb la normativa europea que promou l’eliminació segura de l’amiant; així com amb les propostes recollides a l’informe sobre l’exposició laboral a fibres d’amiant a Catalunya, de desembre de 2018, elaborat de forma concertada per la Generalitat de Catalunya i els agents socials membres de la Comissió de Seguretat i Salut Laboral del Consell de Relacions Laborals de Catalunya.

L’amiant a Catalunya

A Catalunya encara hi ha més de quatre milions de tones de fibroci-ment i entre unes sis i trenta mil tones de projectats i calorifugats, entre d’altres materials. Una gran part d’aquests materials es van instal·lar entre mitjans dels anys 60 i finals dels anys 80 i, per tant, han arribat o estan arribant al final de la seva vida útil, però el risc d’alliberar fibres contingudes als materials d’amiant pot donar-se per l’envelliment i deteriorament de les instal·lacions, encara que no hagin esgotat les seves característiques funcionals.

L’any 2001 es va prohibir la utilització, la producció i la comercialitza-ció de l’amiant a Catalunya, però aquesta restricció no afectava els materials ja instal·lats, ja que l’obligació legal de retirar l’amiant només s’aplica a aquells materials que ja han arribat al final de la seva vida útil.

A Catalunya, fa més de trenta anys que es duen a terme actuacions a diferents nivells, amb l’objectiu d’eradicar la presència d’amiant. Totes les administracions públiques catalanes destinen recursos amb la finalitat d’eliminar aquest agent químic, tant a nivell municipal o supra-municipal. Alguns exemples són el “Pla d’Acció de l’Àrea Metropolita-na de Barcelona”, aprovat a l’abril de 2019, per a la retirada de l’amiant a 36 municipis, o els treballs realitzats per a la detecció de l’amiant per part de l’Observatori de l’Habitatge de Barcelona”.

La situació a Europa

La Unió Europea ha posat terminis a l’erradicació de l’amiant a través de Resolucions del Parlament i dictàmens. La primera data límit és el 2028 i afecta els centres públics o d’utilització massiva, que aquell any hauran d’estar lliures d’amiant. Per a la resta d’infraestructures, el termini màxim és el 2032.

Alguns països, com Polònia, han aprovat ja el seu Pla Nacional per a l’Erradicació de l’Amiant. A l’Estat espanyol, el Govern de Navarra ha aprovat un Pla d’acció integral plurianual a 12 anys amb un cost estimat d’uns 245 milions d’euros.

(gobern.cat)  17 desembreEl Área Metropolitana de Barcelona cobra un 30%
de más en recibos de su
polémico impuesto
 
El organismo supramunicipal admite que existe un método de cálculo menos gravoso pero no anula los importes reclamados

El revuelo causado por la tasa que el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) ha extendido a la segunda corona de la urbe como contrapartida a abaratarle el transporte público ha llevado a cotejar la compleja fórmula con que se calcula la cuantía a los propietarios de inmuebles de 18 municipios. Ayuntamientos a los que se ha expandido el tributo metropolitano, como los de Cerdanyola del Vallès y Sant Vicenç dels Horts, han detectado un sobrecoste medio de alrededor del 30% en el recargo aplicado al Impuesto de Bienes Inmuebles.

Ambos han sugerido que se reajuste según los valores catastrales que actualizaron en 2005, lo que el AMB no tuvo en cuenta al tasar el tributo en las dos poblaciones y que conllevaría que los contribuyentes pagasen menos. El AMB lo ha aceptado para 2020, pero ha descartado anular los recibos de este año, estimados con un método aritmético que, aunque alega que es correcto, ha acarreado que el importe se sobrevalore.

«En una reunión pedí tres veces que dieran de baja todos los recibos de Cerdanyola, pero dijeron que era inviable. La única vía que nos han dejado es la del recurso individual», comenta el concejal de Servicios Económicos, Javier Sánchez, que señala que el AMB puede percibir en torno a un millón de euros de más este 2019 en la localidad, al obviar el resultado de la revisión catastral que Cerdanyola efectuó hace 14 años. El Ayuntamiento ha abierto incluso en fin de semana para tramitar peticiones para que se reintegre el exceso sufragado; 3.421 vecinos lo han solicitado en el Consistorio.

«Si deben devolver dinero, lo devolverán, pero mirarán caso a caso», explica Sánchez. El Ayuntamiento ha interpuesto sus propias recla-

maciones porque el AMB le pide 1.000 euros que cree de más por inmuebles de su titularidad y otros 8.500 por propiedades de una empresa pública, aparte de 15.000 euros por otras exentas de IBI y que considera indebidos.

El Ayuntamiento de Sant Vicenç dels Horts también ha presentado un recurso contra el abono que debe hacer por una finca. El alcalde, el socialista Miguel Comino, defiende que «hay que tener en cuenta el valor catastral de 2005» para rebajar el importe y sostiene que el anterior equipo de gobierno, liderado por ERC, no aportó en su momento todos los datos requeridos. «El AMB decidió aplicar el tributo sin disponer de toda la información, con el consecuente perjuicio que ha significado», asegura.

Los vecinos de Sant Vicenç podrán sumarse al recurso para pedir el reembolso entrando una instancia en el Ayuntamiento antes del 16 de enero. El Consistorio trabaja para enviar al AMB los valores catastrales vigentes en 2005 para rebajar el impuesto en 2020.

Más municipios sondean fórmulas menos gravosas. Castellbisbal contratará a una empresa para que compruebe si existe un criterio más favorable para sus habitantes en función de las variaciones del catastro desde 2005. Se guía por la vía abierta por Sant Cugat del Vallès, que discrepó con la base de cálculo y logró disminuir la recaudación que el AMB previó de 6,9 millones a 4,2 millones de euros en la localidad.

Sant Cugat desistió de un contencioso, mientras que Barberà del Vallès sí lo mantiene en el juzgado. El AMB no ha atendido las peticiones reiteradas de respuesta de este medio. JORDI RIBALAYGUE

(elmundo.es) 17 desembreLos alcaldes de Cerdanyola, Montcada, Ripollet, Barberà y Badia reclaman a la Generalitat
el nuevo hospital
 
Los alcaldes de Cerdanyola, Carlos Cordón, Montcada i Reixac, Laura Campos, Ripollet, José Mª Osuna, Barberà, Xavier Garcés; y Badía, Eva Menor, reclaman un compromiso público de la Generalitat para hacer realidad la construcción del hospital Ernest Lluch para atender una población de más de 200.000 habitantes que sufre una situación sanitaria insostenible.

Los cinco alcaldes denuncian una situación insostenible en la atención sanitaria a un territorio muy poblado y en crecimiento que exige la construcción de un equipamiento hospitalario como el proyectado en los terrenos de Redosa -a caballo de los muncipios de Cerdanyola, Ripollet y Montcada- desde el 2006.

Carlos Cordón, alcalde de Cerdanyola, subraya que la reclamación de un territorio con 200.000 habitantes es de justicia y apunta que el equipamiento mejoraría la atención al resto de la comarca ya que desongestionaria el hospital de Sabadell.

Cordón indica que los alcaldes sólo contemplan la opción de la construcción del hospital Ernest Lluch y no el uso público del Hospital General de Cataluña -entre Sant Cugat y Rubi- tal y como planteó el ex consejero Toni Comín y recuerda que la edificación del equipamiento en la antigua fábrica de Redosa permitiría también la dignificación de una zona históricamente degradada:

El alcalde de Ripollet, José María Osuna, indica que los cinco municipios afectados no tolerarán más demoras y reclama a la Generalitat «certezas, un proyecto claro, un calendario de ejecución y presupuesto» para llevarlo a cabo. Osuna, además, reclama el hospital como imprescindible para mejorar la atención primaria en nuestra zona, elemento que considera que debería ser el centro de las políticas de salud del país.

Los alcaldes han mostrado su indignación por la falta de respuesta de la Generalitat a sus continuas peticiones de diálogo.
La alcaldesa de Montcada i Reixac, Laura Campos, apunta que en el
último año se ha pedido una reunión con la consejera de Salud, Alba Vergès, hasta en cuatro ocasiones y no se ha dado ninguna respuesta en una actitud que considera de falta de respeto a los cinco municipios.

En este sentido, Eva Menor, alcaldesa de Badia, explica que las nece-sidades sanitarias del territorio son claras y no interpretables. Menor explica que «cada vez hay una respuesta sanitaria más débil» y esto provoca una situación insostenible tanto para los usuarios como para los profesionales de la salud. La alcaldesa de Badia subraya que la propia conselleria debería estar interesada en dar una respuesta a la planificación del modelo sanitario del territorio.

El alcalde de Barberà, Xavier Garcés, apunta por su parte que los Ayuntamientos se implicaron al máximo desde el primer momento para hacer realidad el proyecto. Así, el alcalde barberense explica que los municipios costearon el concurso de ideas para hacer el proyecto del hospital Ernest Lluch porque era y es un servicio de proximidad necesario y una oportunidad histórica que no se puede perder.

El centro hospitalario estaba proyectado en los terrenos de la antigua fábrica Redosa, en el término de Montcada i Reixac, en el límite de los términos municipales de Ripollet y Cerdanyola. El proyecto ganador del concurso de ideas sobre el edificio realizado en 2009 plantea un equipamiento con 6 niveles: una planta inferior iluminada por patios interiores, donde se ubicarían los servicios generales del Hospital; la planta de acceso y el primer nivel, que acogerían la totalidad de áreas asistenciales y de apoyo asistencial del edificio; y las tres plantas restantes, que es donde se ubicarían las 10 unidades de hospitaliza-ción. El centro estaba previsto que tuviera 190 camas para agudos y 60 de media estancia, 5 quirófanos, 77 consultas y servicios de urgen-cias, diagnóstico por la imagen y hospital de día, entre otros.

(revistadelvalles.es) 25 nov.Calendari oficial de festes laborals a Catalunya per a l'any 2020. 
Atès el que disposen l'article 170.1.l) de l'Estatut d'autonomia de Catalunya; l'article 37 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors, i el Decret 177/1980, de 3 d'octubre, modificat pel Decret 17/1982, de 28 de gener, pel Decret 152/1997, de 25 de juny, i pel Decret 146/1998, de 23 de juny;

Atès l'article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, escoltat el Consell de Relacions Laborals, i en ús de les atribucions que tinc conferides,Article 1

a) Són festes laborals a Catalunya durant l'any 2020 les següents:

  1 de gener (Cap d'Any)

  6 de gener (Reis)

10 d'abril (Divendres Sant)

13 d'abril (Dilluns de Pasqua Florida)

  1 de maig (Dia del Treball)

24 de juny (Sant Joan)

15 d'agost (l'Assumpció)

11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya)

12 d'octubre (Festa Nacional d'Espanya)

  8 de desembre (Immaculada Concepció)

25 de desembre (Nadal)

26 de desembre (Sant Esteve)b) Al territori d'Aran, d'acord amb el Decret 152/1997, de 25 de juny, i el Decret 146/1998, de 23 de juny, que modifiquen el Decret 177/1980, de 3 d'octubre, sobre el calendari de festes fixes i suplents, la festa del dia 26 de desembre (Sant Esteve) queda substituïda per la del 17 de juny (Festa d'Aran).

Article 2

A més de les festes esmentades, mitjançant una ordre d'aquest Departament, s'han de fixar dues festes locals, retribuïdes i no recuperables, a proposta dels ajuntaments.

Article 3

De conformitat amb el Decret 319/1993, de 28 de desembre, i en relació amb el que disposa l'article 30.7 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, el calendari laboral anual té efectes com a calendari de dies inhàbils pel que fa al còmput de terminis administratius a Catalunya.


Barcelona, 7 de juny de 2019Cerdanyola, terra d'ibers 
 
Cada segon diumenge de mes el Museu i Poblat Ibèric de Ca n'Oliver ofereix als visitants la possibilitat de fer una visita guiada a l'exposició permanent dedicada a la cultura ibèrica de la tribu dels laietans, en la que es poden veure, distribuïts en set àmbits temàtics, més de 500 objectes arqueològics procedents de les excavacions de diferents jaciments de Cerdanyola i reconstruccions, interactius i audiovisuals.

De la mà de la guia els participants podran descobrir l'origen i desaparició de la Cultura Ibèrica, l'organització de la societat, l'urbanisme i les activitats artesanals, la vida quotidiana de les familiars o les creences i misteris encara indesxifrables d'aquesta cultura sobre la vida quotidiana dels ibers.

En aquesta visita, entre d'altres aspectes de la cultura ibèrica, es podrà veure quines activitats feien les dones i quin paper tenien dins de la societat ibèrica.

 
La visita es pot complementar amb un recorregut lliure per restes arqueològiques del poblat i els tres edificis ibèrics reconstruïts. activitat per a majors de 8 anys.

Visita guiada gratuïta, a les 12 h, a l’exposició permanent amb l’entrada
Horaris museu:

Dissabte: 11-14.30 i 16.30-20 h
Diumenge: 10.30-14.30 h

Lloc: Museu i Poblat Ibèric de Ca n'Oliver (Carrer de València, 19) Preservar el patrimoni històric: Can Coll com a exemple 
Pel seu important valor patrimonial i etnogràfic la recuperació dels elements del passat agrícola de la serra és una de les tasques que es desenvolupa a diferents espais del Parc i, sobretot, a la finca de Can
Coll, seu del Centre d’Educació Ambiental del Parc.

Un dels trets històrics més destacats del passat agrícola de la finca de Can Coll són les feixes delimitades per murs de contenció, de gran desnivell. Aquestes construccions serien avui dia impensables pel seu elevat cost, per això esdevenen un element de valor patrimonial i etnogràfic a conservar.

Enguany s’ha fet la recuperació del mur de pedra d’una de les feixes, pot ser el de més valor, dels tancats de la granja de Can Coll. La part on s’ha actuat és la meitat del mur quedes de l’origen ja estava compost per pedra i restes de totxo. A la resta de mur format per morter de calç i ciment amb pedra de riu petita, no s’ha actuat.

El mur original és autoportant però amb el pas del temps el fred, la calor, etc., s’ha anat degradant i fentcavitats, és a dir, perdent molt material de la secció del mur, fet que provocava la caiguda de les peces de l'acabament de la part superior del mur.
En els treballs duts a terme, el que s’ha buscat ha estat sanejar totes les parts més degradades i arribar fins al material més cohesionat i estable, zones on ja era necessari sanejar amb maquinària més potent. Aleshores s’ha continuat amb el mateix pendent del talús original per donar-li estabilitat, excepte a la zona del revolt, on el grau d’inclinació éssuperior, per tal de donar encara més estabilitat, reomplint per darrere amb morter i pedra.

Una part de la pedra utilitzada ha estat recuperada d’altres murs de pedra seca que han anat caient i dispersant-se amb els anys pels camps de conreu. La resta, l’hem anat a buscar per la mateixa finca, la qual cosa ha comportat passar moltes hores recollint i buscant pedres.

S’han recuperat tots els forats d’escorrentia d’aigües pluvials existents amb peces recobrades de la masia mateixa, que s’havien guardat per a aquests casos, i també s'ha refet la part de l'acabament del revolt, que havia caigut per la degradació i el pas del temps.

A la base del mur s’ha fet una sabata correguda armada per donar més estabilitat. Els treballs han durat quatre setmanes.

(parcnaturalcollserola)Els vitralls de
Les Dames de Cerdanyola,

peces emblemàtiques del Museu d'Art de Cerdanyola(MAC), han estat proclamats
Bé Cultural d'Interès Nacional Recepció oficial 
 
 

Recepció del Alcalde Sr. Carlos Cordón amb membres de la Taula del Patrimoni local, representada per CRAC, AFOCER, GREC, Amics
del
MAC i La Constància-Factoria Cultural.
Acompanyats per Pepi Rivera regidora de Patrimoni i Arxiu Històric.
Comença la construcció
del tanatori municipal


 
La primera fase de les obres contempla la reforma de la part antiga del cementiri i la construcció del tanatori

Mentre durin les obres, les restes dels nínxols afectats es dipositaran en capses de fusta a l’interior de l’Església Vella de Sant Martí, dins el mateix recinte del cementiri

   

Si s'ha complert el calendari, aquesta setmana havien de donar inici les obres per a la construcció del tanatori, que inclou quatre sales de vetlla, una sala polivalent, espai per als serveis administratius i un aparcament soterrat. Paral·lelament també s’iniciarà la reforma de la part antiga del cementiri que contempla l’enderroc d’una part dels nínxols de la zona més antiga del cementiri. Les famílies dels nínxols afectats ja han estat notificades i ara s’estan resolent les al·legacions presentades per algunes de les persones propietàries. Resoltes aquestes, es procedirà a l'exhumació de les restes que hi ha als nínxols afectats i es traslladaran a l’interior de l’església Vella de Sant Martí. Aquesta romandrà tancada fins que les restes siguin reubicades als nous nínxols.

Fet el trasllat de les restes a l’església, es procedirà a l’enderroc dels nínxols afectats i una vegada s’hagin fet els moviments de terra i la construcció del tanatori arribi a la planta baixa,

començarà l’ampliació del cementiri i per tant dels nous nínxols, que es concreta en un augment d’un 25% passant dels 3.149 actuals als gairebé 4.000. La durada de les obres serà d’aproximadament dos anys.

Lápides catalogades

El Cementiri Municipal de Cerdanyola i l’Església Vella de Sant Martí formen part del Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic de Catalunya. A la fitxa de protecció s’estableix el valor patrimonial d’algunes làpides dels nínxols que s’han d’enderrocar.

Des de l’Ajuntament es vol acordar amb les famílies propietàries de les làpides catalogades la seva cessió i exposició en el que serà un racó de memòria dins el mateix recinte del cementiri.
Donar sang, un gest que salva vides.
Pot donar sang qualsevol persona sana entre 18 i 70 anys que pesi més de 50 quilos, però hi ha uns quants factors que ho poden condicionar.
El Banc de Sang necessita que unes 10.000 persones donin sang per posar al dia les reserves, que han descendit un 25% aquestes festes de Nadal a Catalunya.Al món cada dia hi ha 310.000 donacions de sang, de les quals 1.000 són a Catalunya i 6.000 a tot l’Estat espanyol.


L’Organització Mundial de la Salut celebra des de fa 15 anys el Dia Mundial del Donant de Sang.

L’objectiu és sensibilitzar sobre la necessitat de donar de forma regular i d’aconseguir l’autosuficiència de cada país per atendre els malalts que requereixen teràpies que només poden aconseguir-se amb les donacions de sang.

Cada any hi ha 113 milions de donacions de sang al món, la meitat en països desenvolupats. A Catalunya, sumem prop de 250.000 donacions i som autosuficients en sang.

Pot donar sang qualsevol persona sana entre 18 i 70 anys que pesi més de 50 quilos, però hi ha uns quants factors que ho poden condicionar.


Visites de la Unitat Movil del Banc de Sang

   Cerdanyola del Vallès
 
 Estructura organitzativa de l’Ajuntament per al mandat
2019-2023

 


Nou Consistori 2019 


Font : Cerdanyola al Dia  -  29 maig

L'Auca de Cerdanyola al 1933 
 
   
   
   
Font : Arxiu Jaume Mimó   Les Fonts de Collserola :
Passat, Present i Futur. 
Des de sempre, les fonts han estat llocs de trobada, d’estada, llocs frescals i agradables que han atret caminants i excursionistes. Són espais que els seus habitants, al llarg de la història, han anat cons - truint amb l’objectiu de captar i canalitzar, per a usos agrícoles, la poca quantitat d’aigua de què es disposa anualment a la serra, i que juntament amb les mines, canalitzacions i basses, constitueixen una veritable xarxa. Totes tenen més o menys valor constructiu, i els ele-ments inicials no sempre s’han conservat.

La major part d’aquestes estan situades en fondals on viuen espècies com els plàtans, verns, avellaners, etc., que l’aigua afavoreix i que difícilment trobem a la resta del Parc. En alguns d’aquests fondals encara hi podem trobar una vegetació de ribera una mica  desenvolu-pada, que les emmarca. En molts casos, allà mateix també hi ha alguns arbres singulars plantats per fer ombra.

Dins d’aquesta relació de beneficiaris, no ens podem oblidar de la fauna, per a la qual l’aigua és un recurs imprescindible sobretot dins del context mediterrani, on no és gens abundant. L’existència de les fonts ha fet possible la presència d’amfibis, i també d’altres espècies faunístiques. La supervivència de totes, però, no és gaire compatible amb una continuada i massiva presència humana.

Tot el que hem comentat ens porta a pensar, què cal fer amb els punts d’aigua? Cal arranjar-los tots com a fonts amb espais i cons-truccions per a l’ús dels visitants? La resposta sovint depèn d’on es posa l’accent. Una bona gestió implica conciliar en la mesura del possible, totes les funcions.

Les Fonts, espais de Patrimoni construït

Una de les tasques que va fer des del seu inici l’aleshores Patronat del Parc de Collserola va ser l’arranjament i el condicionament de les fonts de Collserola. Es va fer un inventari de totes les fonts existents i del seu estat de conservació, i es van tirar endavant projectes de més o menys envergadura com el realitzat a la font de la Budellera –un dels primers.
Amb els anys les actuacions han estat supeditades, sobretot, a la dis-ponibilitat de recursos econòmics i humans i s'han centrat en la rea-lització de tasques de recerca, conservació i manteniment.

Per la seva pròpia ubicació en fondals i torrenteres, quan plou aquests espais es rebleixen sovint de terres i pedres, i això demana un manteniment continuat. També són indrets que pateixen tota men-a de vandalisme, fet que demana molts esforços i recursos econò-mics extres de què les administracions sovint no disposen.

En tots aquests anys hi ha hagut ajuts de la Diputació de Barcelona i d’alguns ajuntaments que han permès fer obres de millora en algu-nes fonts, els seus espais i accessos. Totes aquestes tasques sem-pre s’han fet en col·laboració amb els propietaris, els mateixos ajun-taments i moltes entitats del territori del Parc.

L’any 2018 els ajuntaments de Barcelona, Sant Cugat i el Papiol, dins de diferents contexts, van decidir impulsar l’arranjament d’un total de 24 fonts. Cadascuna d’aquestes rebrà un tractament o altre, segons el seu estat i l’ús que es considera que cal que tingui. Els projectes s’es-tan acabant d’enllestir. A hores d’ara, les perspectives de futur són positives.

Les Fonts, espais del Patrimoni Natural

L’existència de l’aigua és vital per a la fauna i per a la viabilitat d’algunes espècies vegetals a Collserola. De fet, els ambients fonti-nals estan sent objecte d’estudis multidisciplinaris per tal de remarcar la seva biodiversitat. En el Parc es farà un estudi sobre l’ecosistema de quatre fonts del Parc Natural de Collserola.

Els resultats dels primers treballs realitzats han posat de relleu l’exis-tència d’un important nombre d’espècies lligades a les fonts. Estudis de caràcter comparatiu han posat de manifest a més que cadascuna d’aquestes presenta uns valors i unes característiques força pròpies.

Per aquest motiu, actualment s’està fent una revisió detallada de cadascun dels projectes de millora de les fonts que s’estan elaborant, per tal d’incorporar-hi, a més de tots els elements d’obra i manteniment tots aquells que puguin resultar rellevants de cara a la biodiversitat.

Algunes fonts com per exemple la del Bacallà, al districte d’HortaGui-nardó, amb una forta tradició d’us social, s’arranjarà per a l’ús públic, mentre que d’altres com la font dels Verns, a Mas Guimbau, rebrà un tractament diferent, perquè està absolutament naturalitzada i és de difícil accés. En aquests casos les actuacions se centraran a mantenir-les com a punts d’aigua, com a ambients fontinals naturals, prioritzant la conservació dels valors naturals.

A més, ara s’aprofitarà per instal·lar rampes d’accés i de sortida dels animals en fonts, safarejos i basses.

Espais viscuts i per repensar entre tots

Collserola ha comptat sempre amb la presència de persones, grups excursionistes, d’amics, etc. que han utilitzat i estimat les seves fonts, i que com a conseqüència, les han anat arranjant i mantenint.
A les feines realitzades pels tècnics del Consorci, cal sumar-hi les que des de l’inici del projecte Voluntaris de Collserola, van fer els seus participants. La catalogació, recuperació i el manteniment d’aquests espais va ser una de les tasques que més els va motivar. Des de l’any 1991 fins al 2016 es van catalogar vora un centenar de fonts.

Cap al 2008 algunes entitats també van començar a demanar de col·laborar amb el Consorci per fer aquest tipus d’actuacions, i cal remarcar que fins a l’actualitat més de 80 fonts estan apadrinades per alguna entitat, centre escolar, fundació o associació del món de lleure. Això suposa que de forma més o menys periòdica s’hi fan aquelles tasques que són necessàries a cada indret. També ha estat realment valuosa l’aportació de tots ells quant al coneixement dels indrets i l’entusiasme per recuperar els diferents racons.

La possibilitat de tirar endavant nous projectes d’arranjament ha fet que s’hagin obert diferents espais de participació en relació amb aquest tema. La necessitat de tenir informació gràfica, de saber com eren els espais a arranjar, d’intercanviar posicions i desitjos d’estudiosos, veïns, tècnics, etc., i finalment, consensuar els projectes, ha portat a la creació degrups de treball al voltant de les diferents fonts.  (Parc de Collserola) abril 2019


Observa en directe
els ocells de Collserola 
 
Al llindar del bosc, ben embolcallada per les alzines i a tocar del centre d’informació, hi ha instal·lada una de les menjadores del parc. Gràcies a la webcam que hi ha instal·lada, podeu veure en directe, des d’ara i fins al començament del mes de març, aquesta instal·lació d’ajuda a la fauna que facilita l’alimentació hivernal als ocells i, a la vegada, constitueixen un mitjà excel·lent per poder-los conèixer i observar i extreure’n una informació privilegiada.

Per tal d’identificar més fàcilment els ocells que veurem atansar-se a la menjadora, la pàgina web conté una sèrie de fotografies de les aus que hi acostumen a menjar (gaigs, picasoques blau, mallerengues, pit-roig…). Al web també hi trobareu petits vídeos dels ocells que s’apropen al centre d’informació.

Connecteu-vos i no us perdeu l’espectacle!

Us convidem també a que vingueu al Centre d’Informació observar els ocells que visiten la menjadora. El trobareu obert tots els dies de la setmana, de 9.30 a 15 h. A Can Coll CEA (Cerdanyola del Vallès) també trobareu oberta, tots els diumenges de 10.30 a 13.30 la Feixa dels Ocells. Ambdues instal·lacions estaran en funcionament fins a principis de març. 


(Parc Collserola)
 
             


L'Església vella de Sant Martí ja ha finalitzat la seva restauració


 
 
 
   
   
   


El Parc de la Riera.
Collserola 
El Parc de la Riera de Sant Cugat representa una porta d'entrada al Parc de Collserola. La riera dón'a el seu nom al parc i, en el seu pas pel terme municipal de Cerdanyola del Vallès, delimita la ciutat amb Collserola, a la vegada que constitueix un veritable nexe d'unió, cosa que permet un millor apropament a la Serra.

El parc es troba en una situació privilegiada i, per si mateix, repre-senta un espai natural i cultural molt important.
A més a més de la seva fauna i flora, destaquen: el poblat ibèric de Ca n'Olivé i el de Xercavins, la vil.la romana de Can Canaletes, l'ermita de Santa Maria de les Feixes, Sant Iscle, el turó de Ca n'Olivé, la Masia de Can Canaletes, la masia de Can Codina i l'aqüeducte que juntament amb el Parc de Collserola, constitueixen un entorn immillorable.
Vista de la Riera de Sant Cugat des de la passera dels Horts
 
La riera de Sant Cugat

La riera de Sant. Cugat forma part de la conca del riu Besòs. Amb 14 km de cur fluvial, travessa els termes rrunicipals de Sant Cugat, Cerdanyola i Montcada i Reixac, tots ells a la comarca del Vallés Occidéntal.

La riera recull les aigües de diversos torrents de Collserola i de Ia serra de Galliners. Des de l'època medieval finsal segle XVI va ser coneguda en català amb el nom de Riu Major.


La riera rep el seu nom, aproximadament, a l'alçada del Parc de la Pollancreda al municipi de Sant Cugat.

Al seu pas per Cerdanyola, amb 6 km dè curs fluvial, la riera constitu-eix un punt d'unió entre el Parc de Collserola i el nucli urbà.

Per a preservar el parc, es va aprovar al 1987 el Pla Especial  d'Orde-
nacio i de Protecció del Medi Natural del Parc Collserola. El Consorci del Parc de Collserola, es l'organisme encarregat de la gestió del parc.


Parc de l'alba.
Dos nous itineraris
pel corredor Verd 
El 11 de juny de l'any passat es van inaugurar dos nous itineraris coincidents amb la Setmana de la Natura, dins el corredor verd del Parc de l'Alba.

La meitat de la superfície del Parc de l’Alba es destina a la creació del Corredor Verd, afavorint la continuïtat del sistema d'espais naturals metropolitans, concretament entre el Parc Natural de Coliserola al sud, i el de Sant Llorenç del Munt i l'Obac al nord.

El corredor verd es situa a la plana del Vallès, una zona altament afec-
tada per elements que fragmenten el territori. Però té un paper clau  en el manteniment de la connectivitat ecològica de la xarxa d'Espais Naturals Protegits (ENP).

El projecte d’ordenació del corredor verd del qual ja s'ha executat la primera fase, preveu entre d'altres actuacions, l'execució de mesures per restablir i garantir la connectivitat ecològica entre ambdós espais naturals: passos de fauna, restauració de sòls ocupats per usos poc compatibles amb la funció connectora de l'espai, restauració de lleres i d'altres hàbitats naturals.
 


Can Coll, Centre d'Educació Ambiental


 
 
Parc Natural de la serra de Collserola

La serra de Collserola, declarada Parc Natural des del 2010, s'alça com a talaia enmig de l'àrea metropolitana de Barcelona. Un magnífic massís, proper, familiar i valuós, que esdevé un privilegi per a la gran població que viu al seu voltant. Més de 8.000 ha d'espai natural preservat, on predominen els espais forestals però amb una varietat de formacions vegetals que li confereixen una rica diversitat biològica.

Collserola també és un espai de descoberta d'aprenentat-ge, de trobada i de lleure. Això fa que la gestió, a càrrec del Consorci del Parc, tingui com a finalitat última promoure l'ús respectuós i sostenible d'aquest espai, bo i preservant els seus valors naturals.


Can Coll, Centre d'Educació Ambiental


Instal·lat en una antiga masia del segle XV, el centre d'educació ambiental Can Coll facilita el contacte del Parc amb les escoles bressol, d'educació infantil (3-6 anys), primària (6-12 anys), secundària (12-16 anys) i cicles formatius.

Desenvolupa també programes dirigits als estudiants de ciències de l'educació i als mestres en actiu. Les escoles d'educació especial reben un tracte preferent, amb programes dissenyats específicament.

Les activitats, d’una jornada de durada, se centren en el coneixement de temes concrets. Així, els petits poden fer una activitat sobre l’entorn natural, la granja o el bosc, i els grans sobre vegetació, fauna, geografia, història o món rural.
Els mestres i professors han de preparar les activitats en una reunió prèvia a Can Coll amb els educadors. Les inscripcions comencen el primer dia laborable de setembre. Trobareu detallades les diferents propostes educatives a l'apartat el Curs al Parc.

Els diumenges, el centre s'obre al públic de 9.30 a 14:30h, (tancat juliol, agost, de Nadal a Reis, i Pasqua). Es pot visitar la masia, que mostra la manera de viure de la pagesia dels segles XVIII i XIX; veure l'exposició "L'home i el medi a Collserola" i els audiovisuals del Parc; i fer els itineraris senyalitzats dels voltants.

A les 11:15 i a les 12:15h s'ofereixen visites guiades a la granja (preu de la visita a la granja: 1,75 € per persona, adults i nens a partir de 3 anys). Es visiten diferents espais: la incubadora, el tancat dels conills i el dels ànecs i els corrals de la somera, la truja, la vaca i l’aviram. Cal inscriure's el mateix dia al taulell d'informació, places limitades. De 13 a 13:30 h hi ha visita lliure i gratuita només als corrals exteriors.
Del primer diumenge de novembre a l'últim diumenge d'hivern , de 10:30 a 13:30 h es poden fer observacions d'aus hivernants a la Feixa dels Ocells.


Ubicació: Ctra. de Cerdanyola a Horta Km.2
Telèfon fix: 93 692 03 96        Telèfon mobil: 638 56 52 77
Fax: 93 580 76 54
Adreça postal: Ctra. de Cerdanyola a Horta Km.2; 08290 Cerdanyola del Vallés

E-mail: activitatscancoll@collserola.cat
Coordenades: lat.41.473554, long.2.124503
Google Maps: Can Coll Centre d'Educació Ambiental


Declarat bé cultural d'interès
nacional el jaciment ibèric 
de Ca n'Oliver,

a Cerdanyola del Vallès 
 
 El Govern ha aprovat declarar bé cultural d’interès nacional, en la categoria de zona arqueològica, el jaciment ibèric de Ca n’Oliver, a Cerdanyola del Vallès. El poblat ibèric de Ca n’Oliver està situat al sud del nucli urbà de Cerdanyola, a la comarca del Vallès Occidental, al turó de Ca n’Oliver, al barri de Montflorit, i és per tant dins del Parc Natural de Collserola. És un enclavament rellevant de l’antic territori de la Laietània i del món ibèric català.

La seva ubicació geogràfica al mig d’un estratègic nus de comunica-cions, dominant un territori agrari i ramader molt productiu, i el fet que el poblat hagués disposat d’estructures defensives complexes (un mur de tanca, torres i fossats articulats, dues portes amb poternes laterals i, en un cas, protegida per un avantmur), fa pensar que va constituir un nucli vertebrador d’un ampli territori i que va ser un centre de captació i redistribució de la producció.

La presència de fragments d’escultures zoomorfes, possiblement d’algun monument funerari, denota la presència d’elits socials i que podria haver estat un assentament aristocràtic. Els fragments escultò-rics i una estela gravada apunten a l’existència d’una necròpolis en algun indret proper encara per localitzar.
 
Les recerques arqueològiques que s’hi ha fet han permès establir que el jaciment ibèric va viure diverses fases cronològiques que van dels anys 550 aC, en el període ibèric antic, fins a l’alta edat mitjana. És a dir, el jaciment abasta la gènesi de l’iberisme i tota la vigència del món ibèric fins a la seva desaparició dins del procés de la romanització. El darrer assentament, que data dels segles VIII a l’XI, tanca l’ocupació d’aquest turó en el passat.

D’altra banda, el Govern també ha aprovat acceptar part del recurs sobre el termes establerts en la declaració de bé cultural d’interès nacional, en la categoria de zona paleontològica, del Camp dels Ninots, a Caldes de Malavella. El recurs havia estat presentat per una particular que demana-va tenir en compte les activitats agrícoles preexistents en la finca Mas Pol, afectada parcialment per la declaració de BCIN, i que, en el cas que aquestes activitats no poguessin ser permeses, se’n fixés una indemnització.

En aquest sentit , el Govern ha estimat que, mentre es mantinguin els cultius actuals, en no haver-hi alteració de la cota de profunditat, no caldrà cap tipus d’autorització prèvia com la que es requeria en la pro-mulgació de la declaració de BCIN i, per això, ha determinat modificar l’Acord de la declaració
 


CALENDARI DE PAGAMENT
DE LES TAXES I IMPOSTOS MUNICIPALS  PER AL 2020 
 
 

En el quadre adjunt s'inclouen les taxes i els imposts més destacats que afecten a la ciutadania i el període de pagament de cada tribut. La gestió del cobrament dels tributs la du a terme l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. L’Impost de Béns Immobles Urbans es pot pagar en quatre pagaments fraccionats. La resta de tributs es paguen en un únic rebut.

Per a consultar la pàgina de l’ORGT dedicada a Cerdanyola del Vallès i on hi trobareu els terminis de pagament per a tots els tributs locals, punxeu aquí.

L’Oficina Gestora de l’ORGT a Cerdanyola del Vallès és al carrer d’Altimira, 48, 1r C Tel. 934 729 170. Horari: de 8.30 a 14 h. Email:
orgt.cerdanyola@diba.cat

L’atenció telefònica a la persona contribuent es fa al telèfon 932 029 802, de dilluns a divendres, de 8:15 a 14:15h i dilluns i dimarts de 15:30 a 17:15h. HORARI DE CORREUS


 
-Sant Iscle, 23-25, 08290. Cerdanyola del Vallès
paqueteria.correos.es
Tfn. 936 91 37 57
Dilluns a divendres:  08:30 a 20:30 hores
Dissabtes:                 09:30 a 13:00 hores
Diumenges i festius  TANCAT

Del 18 de juliol al 16 de setembre l'horari es:
Dilluns a divendres:  08:30 a 14:30 hores
Dissabtes:                 09:30 a 13:30 hores


HORARI  CEMENTIRI

 

Dilluns, dijous, divendres i dissabtes
de 8:30h a 12:30h i de 14h a 17h.


Dimarts de 8:30h a 13:30h.
Diumenges de 10h a 14h.
 
   


TRANSPORT LOCAL


      Línies i horaris 
 
 
SALILLAS.NET  ÉS UNA WEB PERSONAL QUE NO TÉ CAP SUPORT  COMERCIAL, NO ÉS DEMANEN CAP MENA DE DADES COM EMAILS O TELÈFONS, NO  CONTÉ RES DE PUBLICITAT  I  LES DESPESES SÓN SOSTINGUDES PEL SEU AUTOR. GRÀCIES

a.salillas@gmail.com 
 
   
   

Plaça d'Enric Granados al voltant de 1900. Totalment desconeguda

Passseig de Cordelles al voltant de 1900. A la vista de la fotografia podem afirmar sense cap por, que res del que ensenya existeix
 
Modernització i ampliació del pont de l'estació al voltant dels anys 80-90
 
Vil.la Ignasia en l'espai que avui ocupa la Pl.Abat Oliva. Es pot veure que el campanar encara no està acabat. Anterior a 1920
 
 
Passeig Cordelles anys 1920, cantonada plaça Abat Oliba.  
 
                    FOTOGRAFIES DE
         CERDANYOLA DEL
            PASSAT SEGLE

 

Passejant pels carrers de Cerdanyola al llarg del segle XX

 
 

Memòria de l'Ajuntament de Cerdanyola
 anys 1943-1945-1946-1947


 

Regidors de 1799 -2019

 

El comerç local des d'inicis del segle XX
 

 

Agenda Política
Junta de G overn
Carlos Cordón Núñez - Alcalde
Josefa Rivera Dueñas - 1a. Tinenta d'Alcaldia
Víctor Francos Díaz - 2a. Tinent d'Alcaldia
Javier Sánchez Miras - 3a. Tinent d'Alcaldia
Carme Arché Ametller- 4a. Tinenta d'Alcaldia
Gloria Urbano Jiménez - 5a. Tinent d'Alcaldia
 


Properes activitats
 
 


Diumenge dia 16 a les 12 h.
Visita guiada al Museu d'Art de Cerdanyola

Visita guiada a la col·lecció permanent del Museu d'Art de Cerdanyola - Can Domènech, inclosa en el preu de l'entrada, cada 3r diumenge de mes.

A més de mantenir les exposicions permanents i algunes temporals, el MAC també forma part de projectes especials com el Recuperart-19. Es tracta d'un recorregut terapèutic per als professionals de la sanitat en museus i centres d'art per millorar el seu estat emocional després de la pandèmia de la Covid-19.
Un total de 16 museus catalans s'han sumat a la iniciativa, entre els quals hi ha el Museu d'Art de Cerdanyola.CINEFÒRUM : "Sessions de Xiscnèfils amb la projecció de pel·lícules en VO" - Més info http://www.xisc.org/ Hora: 21:30 h. Lloc: Teatre Ateneu Organitza: Xiscnèfils   ??????????????
 
Jam Session al Bar de l'Ateneu. Tots els dimecres a les 21 h. hi haurà una Jam Session al Bar de l'Ateneu, porta el teu instrument i participa. ?????????
 
Open Mic al Bar Irlandes THE 1916. Cada diumenge a les 19:30 h.: Micro obert per qui vulgui pujar a cantar, tocar, ballar, recitar, per-formar....??????????
 
La Marea Pensionista de Cerdanyola del Vallès, Cada dijous a les 17 h. el col·lectiu convoca  concentracións davant de l'Ajuntament de Cerdanyola, per reclamar una actualització de les pensions en funció de l'IPC amb el lema "El present i futur de les pensions, es cosa de tots i totes".
 


Activitats estables

 
 
Cada primer diumenge de mes el Museu de Ca n’Oliver obrirà les seves portes als visitants perquè puguin visitar l’exposició permanent sobre la Cultura Ibèrica

Cerdanyola, terra d'Ibers

2n diumenge de mes a les 12 hores
Visita guiada amb l’entrada - Museu i Poblat Ibèric de Ca n’Oliver

Sant Martí, una església per a la pagesia
2n diumenge de mes
Església Vella de Sant Martí Obert de 10.30 a 13.30 h
Visita guiada gratuïta a les 12 h. Església Vella de Sant Martí


Activitats a Can Catà Natura
És obert el 1r i 3r diumenges de cada mes. Excepte els festius i durant el mes d'agost.
Preu: Adults 3 €, nens 2 € -Telf: 627 433 462 i 600 259 084

Sant Iscle, una parròquia medieval
3r diumenge de mes
Església de Sant Iscle i Santa Victòria de les Feixes. Oberta de 10 a 14 h Visita guiada gratuïta a les 12 h Agost tancat

Portes obertes al MAC
Cada primer diumenge de mes, accés gratuït al Museu d'Art de Cerdanyola de 11 a 14 hores.
 

1r i 3r diumenges de cada mes. De 10 a 14 h.
Activitats a Can Catà.
Activitats familiars o per a adults de descoberta del bosc. Es poden fer dos itineraris a peu:
- Fem el camí de la font nova!
- Anem cap a la font vella!
Possibilitat de fer els itineraris fotogràfics. Mínim 10, màxim 25 perso-nes. És obert el 1r i 3r diumenges de cada mes. Excepte els festius i durant el mes d'agost. Telf: 627 433 462 i 600 259 084 - Preu: Adults
3 €, nens 2 €


Can Coll, un mas al bosc. Tots els diumenges.  Visita lliure a la masia i a l’exposició L’home i el medi a Collserola Can Coll - CEA Oberta de 9.30 a 14.30 h.

La granja de Can Coll. Tots els diumenges. Visita guiada a les 11 i 12 h Can Coll - CEA Inscripcions el mateix dia Preu per persona: 1,80 euros

 

Activitats al Museu d'Art (MAC)


                                

Agost


Fins al 30 d'agost - Entre linies
Fruit de la col·laboració entre el museu i la Universitat Autònoma de Barcelona, es podrà veure aquesta exposició organitzada per Cultura en viu i el Màster Oficial en Anàlisis i Gestió del Patrimoni Artístic i el Departament d'Art i Musicologia de la UAB. La mostra proposa un viatge a través de la literatura il·lustrada, des dels grans clàssics universals tractats com a objectes preciosos, fins les rondalles, els contes infantils o el llibre d'aventures.
Programes de difusió del
Museu d'Art de Cerdanyola


PROGRAMA D’EXPOSICIONS TEMPORALS:
Sala d'exposicions del MAC i Espai Arc
Sala d'exposicions Elisa Arimany (BCCI

VISITES GUIADES AL MUSEU:
tercer diumenge del mes ales 12 h.

ACTIVITATS I TALLERS FAMILIARS:
segon diumenge del mes.

ACTIVITATS EDUCATIVES:
visites i tallers per a tots els cicles.

ARTS & HEALTH. PROGRAMA DE MUSEUS I SALUT

GRANS ARTISTES: PROGRAMA PER AGENT GRAN.

PROGRAMA D’ART I JOVES:
Festival de curtmetratges [C] Screen Plat Artístic)
NIT LAB MAC Tancats al museu

C. de Sant Martí, 88/ Ptge. del Llorer, 11 08290 Cerdanyola del Vallès Tel. 93 591 41 30
www.cerdanyola.cat/mac
mac@cerdanyola.cat

Horaris:
De dimarts a dissabte de 17 a 20 h
Diumenges i festius d’11 a 14 h
Tots els dilluns tancat, fins i tot els festius

L’accés a les exposicions temporals és gratuït.
A les visites guiades i tallers s’accedeix amb el tiquet d’entrada al museu.
Tots els primers diumenges de mes l’entrada al museu és gratuïta.
Activitats al Poblat de Ca n'Oliver 
 


Fins al 13/12/2020. A les 12 h.
Museu d'Història de Cerdanyola-Ca n'Oliver
Cerdanyola del Vallès Visites Públic General Adults. Activitat Gratuïta
Cada segon diumenge de mes el Museu i Poblat Ibèric de Ca n'Oliver ofereix als visitants la possibilitat de fer una visita guiada a l'exposició permanent dedicada a la cultura ibèrica de la tribu dels laietans,


Fins al 06/12/2020. De 10.30 a 14.30 h Visita: 12 h.
Jornada de Portes Obertes al Museu i Poblat Ibèric de Ca n'Oliver. Públic General Adults
Cada primer diumenge de mes el Museu i Poblat ibèric de Ca n'oliver convida als visitants a descobrir, de forma lliure, l'exposició permanent sobre el món ibèric, juntament amb una visita guiada al jaciment. Un viatge de més de 2000 anys on es pot descobrir com era l'urbanisme del poblat i com hivivia els habitants laietans. La visita es complemen-ta amb l'entrada al taller metal·lúrgic reconstruït.
1r diumenge de mes L'activitat està recomanada per a majors de 10 anys


Fins al 26/07/2020.
Marca hispànica. La Catalunya comtal
Museu d'Història de Cerdanyola-Ca n'Oliver. Públic General
Exposició centrada en un període capdal de la història de Catalunya, la de la seva formació (700-1000). La mostra comença amb l'exposi-ció de dos procesos diferents, la confluència dels quals serà la Marca Hispànic. D'una banda, l'expansió de l'Islam fins a la conquesta de la Península Ibèrica a principis del VIII i, de l'altra, la formació de l'imperi carolingi, amb la data emblemàtica de la coronació de Carlemany a Roma l'any 800.


Del 3 de setembre al 1 de novembre
El farcell de la postguerra. Quan la gana aguditza l'enginy.
Museu d'Història de Cerdanyola-Ca n'Oliver. Públic General
L'exposició mostra com es va alimentar la població des de la fi de la Guerra Civil fina a la fi de l'autarquia, l'any 1951 i vol retre un home-natge a totes aquelles famílies que van viure una de les etapes més dures i llargues del nostre país.
La mostra, que es una continuació cronològica dde l'exposició Menús de Guerra que ja va acollir el Museu de Ca n'Oliver, està dividida en 10 àmbits on hi sónpresent l'Auxili Social, les Cartilles de racionament, l'estraperlo.Primer diumenge de mes

Ca n'Oliver, un poblat iber laietà
Jornada de Portes Obertes al Museu i a les 12 h visita guiada al jaciment i al taller metal·lúrgic reconstruït

Segon diumenge de mes a les 12 h.
Cerdanyola, terra d'ibers
Visita guiada a l’exposició permanent i a les dues cases recons-truïdes del poblat. Activitat gratuïta amb l’entrada per a majors de 10 anys.
 
Museu i Poblat Ibèric de Ca n'Oliver. Carrer de València, 19  Cerdanyola del Vallès Telèfon. 93 692 33 22 / 93 580 45 00
a/e museucanoliver@cerdanyola.cat www.cerdanyola.cat/museucanoliver
Poblat Ibèric de Ca n'Oliver a Cerdanyola del Vallès
Es convenient assegurar-se que no s'ha produït cap canvi en el programa.

Visita guiada al Museu de Ca n’Oliver
Cada segon diumenge de mes : Visita guiada a l'exposició permanent Cerdanyola, Terra d’Ibers. Hora : a les 12 h. Preu : activitat gratuïta, inclosa en el preu de l'entrada.

L’entrada al jaciment és gratuïta i la del Museu és de pagament:

Entrada general: 3 €
Entrada reduïda: 2 € (estudiants menors de 18 anys i jubilats no empadronats a Cerdanyola).
Entrada gratuïta: menors de 8 anys i jubilats de Cerdanyola.
Famílies: 6 € (2 adults i 3 infants)
Grups: 30 € i 22,50 € la reduïda. Aplicable a grups de 15 persones.

HORARIS
De l'1 d'octubre al 31 de Març :
Dijous i divendres de 16.30 a 19.30h

De l'3 d'Abril al 30 de Setembre:
Dimecres, dijous i divendres de 16:30 a 20h
Dissabtes d'11 a 14.30 i de 16.30 a 20h
Diumenges i festius de 10.30 a 14.30h

Tancat:
 1 i 6 de Gener i 1 de Maig i 25 i 26 de Desembre
 
El Museu i Poblat Ibèric de Ca n'Oliver formen un conjunt patrimonial clau per conèixer la cultura ibèrica. En el Museu s'exposen més de 500 objectes arqueològics.
Al poblat es poden veure més de 6.000 m2 de restes recuperades i tres edificis reproduils. La visita a l'exposició Cerdanyola; terra d'ibers és un viatge per descobrir qui eren els homes i les dones d'època ibèrica, com vivien, com s'organitzaven i perquè va desaparèixer la seva cultura. 

 
 
Activitats al
 Parc del Turonet


Jugatecambiental - Activitats per apendre i gaudir en familia. Espai de Joc

                     Diumenges d'11:30 a 13:30 h..
 
 

Activitats de Bambalina 
 
 
 
 
 

          EXPOSICIONS A CA N'OLIVER

Activitats a l'ATENEU

 
 
 

  Cerdanyola, cultura, natura
i patrimoni


Dia Internacional dels Museus


Activitats estables Tots els diumenges


De I’ 1 de març al 7 de juny : Jugatecambiental -
Activitats familiars - Parc del Turonet . Horari: 11.30 a 13.30 h.


Tercer diumenge de mes


Sant Iscle, una parròquia medieval -
Visita guiada a les 12 h.
Oberta de 10 a 14 h - Església de Sant Iscle i Santa Victòria de les Feixes


Totes les activitats són gratuïtes i sense inscripció prèvia, excepte aquelles que s'indica expressament. La programació del Museu i Poblat Ibèric de Ca n'Oliver i de les exposicions temporals disposen d'un fulletó a part. Demaneu-nos-els!

Activitats estables  ???

Tots els diumenges. Can Coll, un mas al bosc. Visita lliure a la masia museitzada i a l’exposició "L’home i el medi a Collserola". Can Coll - CEA. - Oberta de 9.3. 0 a 14.30 h

La granja de Can Coll. Visita guiada a les 11 i 12 h Can Coll - CEA Inscripcions el mateix dia Preu per persona: 1,85 €

La Feixa dels Ocells. Activitat d’observació d’aus per a majors de 8 anys Can Coll - CEA
Des del primer diumenge de novembre Horari de 10.30 a 13.30 h

Jugateca ambiental. Activitats familiars Parc del Turonet.
Horari: 11.30 a 13.30 h.  Del 15 de setembre al 24 de novembre

Segon diumenge de mes
Sant Martí, una església per la pagesia Oberta de 10.30 a13.30 h. Visita guiada ales 12 h Església Vella de Sant Martí Agost tancat

Tercer diumenge de mes
Sant Iscle, una parròquia medieval Oberta de 10 a 14 h Visita guiada a les 12 h. - Església de Sant Iscle i Santa Victòria de les Feixes Agost tancat
 
 

Activitats a la Biblioteca Central

 
 Horaris matins: dimecres i divendres de 10 a 14h.
 Horaris Tardes: de dilluns a dijous de 15:30 a 20:30h.
 Telf. 935807602
 www.bibliotecacerdanyola.cat

 b.cerdanyola@diba.cat
 Pl. Enric Granados, 1 Cerdanyola del Vallès
Romandrà tancat del 3 al 21 d’agost. 
EXPOSICIONS

Horaris :

Matins : DIMECRES I DIVENDRES DE 10.00 h.a 14.00 h.
Tardes : DE DILLUNS A DIJOUS DE 15.30 h..a 20.30 h. 

Activitats a la Sala Enric Granados

 
Horaris MATINS de dimarts a dissabtes de 10:00 a 14:00 h.
              TARDES de dilluns a divendres de 15:30 a 20:30 h.

Programació : http://www.bibliotecacerdanyola.cat/events/

Programació del Cafè amb lletres de setembre a desembre 2020

17 setembre
Enric Calpena
El primer capità (Edicions 62:2020)
Introduirà l’autor Álvaro Colomer
 
15 octubre
Montse Barderi
La memòria de l'aigua (Edicions 62:2019)
Premi Prudenci Bertrana 2019
Introduirà l’autora Bernat Puigtobella
 
12 novembre
Carles Porta
Crims (La Campana: 2020)
Introduirà l’autor Anna Guitart
 
17 desembre
Xavier Bosch
Introduirà l’autor Anna Guitart
Programada inicialment el passat mes de març. 
Totes les sessions es faran a la Sala Enric Granados de la Biblioteca Central de Cerdanyola (Plaça d'Enric Granados, 1).
Començaran a les 19 h i l’accés serà lliure.
 

Activitats del Parc Natural  Collserola
 
 
 
Podreu visitar l'edifici, les seves exposicions i els seus entorns (visita autoguiada). (activitat gratuita)  
 
 
Especials Trimestre

Són activitats que venen determinades pel ritme de les estacions del Parc Natural, les relacionades amb una temàtica sobre la biodiver-sitat o el paisatge, o per la celebració d’esdeveniments més globals dels qual Collserola hi participa: Dia Europeu dels Parcs, Jornades de Patrimoni, Setmana de la Ciència, Setmana del Voluntariat, etc.

La tipologia d’activitats és variada: itineraris guiats, xerrades divul-gatives, jornades participatives, tallers familiars, espectacles, expo-sicions.

LA FEIXA DELS OCELLS DE CAN COLL
Els diumenges, a Can Coll, podreu contemplar els ocells més comuns de Collserola. Al Centre d’Informació també trobareu una petita men-jadora on fer observacions. Servei gratuït de préstec de prismàtics i de fitxes d’identificació als dos centres.
De 10.30 a 13.30 h.

 
DESCOBERTES EN FAMILIA

Un dissabte al mes us proposem una passejada pels entorns del Centre d'Informació, acompanyada d’un petit taller o d’un joc. A càrrec dels Guies del Parc.
Cal inscriure’s al Centre el mateix dia. Menors de 3 anys gratuït. Places limitades, 20 persones per sortida. Preu :1,85€ -
A les 11 h. i 12.30 h.


UNA MASIA AMB MÉS DE 500 ANYS D'HISTÒRIA

Passejada guiada per aquesta antiga masia boscana que abans de 1495 era coneguda com a mas Portell. Podreu descobrir com ha anat transformant-se amb el pas del temps, mentre que la planta baixa es conserva tal com eren els segles XVIII i XIX, a la primera planta s’aprecia l’aspecte senyorial que va adquirir a comença-ments del segle XX. La finca destaca pel seu valor paisatgístic i pel seu paper en el manteniment de la biodiversitat. En aquests moments, és el centre d’educació ambiental del Parc de Collserola i, els seus horts, granja, vinya i camps, són importants espais educatius.

Horari: 11:15 h i 12:30 h. Preu: Gratuit - Cal inscriure’s el mateix dia a la recepcio de la masia. Places limitades, màxim 20 persones per visita. A partir de 8 anys. A càrrec dels guies del Parc

Can Coll CEA
Ctra. de Cerdanyola a Horta, Km 2. Cerdanyola del Vallés


PASSEJADES AL VOLTANTS DEL CENTRE D'INFORMACIÓESPAI D'INTERPRETACIÓ DEL PANTÀ DE VALLVIDRERA

Obert els diumenges  de 10:30 a 14 h, excepte els mesos de gener i desembre i del 16 de juliol al 15 de setembre. Camí del pantà, s/n. Vallvidrera. Situat a 5 minuts de l’estació de Baixador de Vallvidrera dels FGC, i a 5 minuts de l’àrea de lleure de Santa Maria de Vallvi-drera. Es poden concertar visites guiades a l’equipament, per a grups, durant tot l’any. Telefon per reserves. 932 803 552. Latitud. 41.4146818, longitu.2.0972868,17
 
 
 
CONEGUEM LA GRANJA DE CAN COLL

Per als més petits. Una activitat de descoberta del medi rural a través del contacte directe amb els animals de la granja. Edat: d'1 a 3 anys. Preu: 107,45 Horari: de 10 a 13 h Durada: per a 2 grups de 20 infants: 1,15 h per grup en dos toms consecutius. Per a 1 grup de 20: torm únic de 2,15 h.  

Visites a la granja de Can Coll


 
MATINALS A COLLSEROLARecorreguts guiats adreçats a grups que volen passar un matí passejant i descobrint el valors socioambientals del Parc. L’itinerari es desenvolupa principalment pels entorns del Centre d’Informació del Parc o de Can Coll, tot i que es poden programar per altres àmbits de la serra segons les necessitats i els interessos.

Durada 3 hores       Horari: de 10:00 a 13:00 h
De dilluns a dissabte. Cal concertar data al tel 932 803 552
Màxim 25 persones per grup     Preu per grup 109,10 €. 

Al Centre d'informació. Itinerari 1: Des del Centre d'informació a la font de la Budellera i retorn a Santa Maria de Vallvidrera.
Itinerari 2: Des del Panta de Vallvidrera fins al ïuró d'en Cors i el coll de Can Cuiàs i retorn al Baixador de Vallvidrera.

A Can Coll
Itinerari 1: Des de la masia de Can Coll a la Font de Sant Pau i retorn.
Itinerari 2: Des de l'àrea de lleure de Can Coll al Puig de la Guàrdia, torrent de Can Coll i retorn.
 
 
VOLS COL·LABORAR?

Què et semblaria venir un dia al Parc a col·laborar en la millora d’algun dels seus espais? Si tens temps i ganes, et convidem a participar-hi! -
Mès de 18 anys. Cal inscripció prèvia. Activitat gratuïta

 
NITS D'ASTRONOMIA 
 
 
 
Sessions d'iniciació  a l'observació d'estels, constella-cions i altres cossos celestes. L’activitat combina explica-cions teòriques: què són les estrelles diferencies amb els planetes, mitologia associada; amb observacions a l’exterior: identificació de constel·lacions a ull nu i observació amb telescopi. En cas de mal temps o menys de 10 inscrits se suspendrà l'activitat.
Aquestes sessions es programen una nit al mes, en divendres de 22 a 24 h, tot l’any, excepte a l’agost. Consulteu dates a l’Agenda d’activitats. Lloc: al Centre d'informació del Parc.
Cal inscripció prèvia
la mateixa setmana de l’activitat, de dilluns a divendres, al tel 932 803 552.  Places limitades.
Preu : 5,40€      Edat recomanada: + de 12 anys.

Divendres 18 de setembre
Polaris, Vega i el triangle de l’estiu

S'acomiada l’estiu a tres dies de l’equinocci de tardor i la sessió tractarà de dues estrelles que comparteixen un mateix destí terrestre: Polaris i Vega. Sessió d’iniciació a l’observació d’estels, constel·lacions i altres cossos celestes. Places limitades. Cal inscripció prèvia, a partir del 7 de setembre a: ci@parccollserola.net. Més informació al telèfon del Centre d’Informació: 932 803 552 (laborables de 9.30 a 15h).
En cas de mal temps o de menys de 10 inscrits, se suspendrà l’activitat.

ATENCIÓ: d’acord amb la normativa vigent per la COVID-19, les activitats es faran de manera estricta amb inscripció prèvia, per correu electrònic a l’adreça que s’especifiqui a cada activitat, es confirmarà que hi ha plaça també per aquest mitjà. Caldrà seguir tothora les indicacions dels organitzadors en relació a les prevencions sanitàries i d’higiene (ús de mascaretes, neteja de mans, distàncies entre assistents, etc.).
 
D'EXCURSIÓ AMB...Us proposem descobrir el Parc de la mà d'alguna de les entitats del territori que se'l coneixen abastament.

Itinerari matinal de 4 a 5 h de durada.
Activitat gratuïta. Places limitades.
Més informació i inscripcions al telèfon del Centre d’Informació: 932 803 552

 
PASSEJADES TEMÀTIQUES 
 
 
 
Una passejada tranquil·la pels entorns del Centre d’Informació, per conèixer els valors del Parc de la mà d’un guia especialit-zat. Els dissabtes no festius, podeu realitzar una caminada fàcil i agradable pels voltants del Centre d’Informació. Les sortides s’organitzen al voltant d’un tema concret d’interès naturalístic que serà el fil conductor que donarà peu a parlar del bosc mediterra-ni i us proporcionarà una visió general d’aquest espai natural.

Hivern i estiu, dissabtes alterns. Primavera i tardor, tots els dissabtes (no festius). Horari: De les 11:00 a les 13:30 h.
Inscripcions el mateix dia de la passejada, al taulell del Centre d’Informació. (No es fan reserves prèvies). Màxim de 20 perso-nes per sortida.  Preu: 1,85 € per persona.  Horari de 11 a 13:30 h.


  
PER A LES ACTIVITATS AMB INSCRIPCIÓ PRÈVIA. Truqueu la mateixa setmana de l'activitat -de dilluns a divendres- al telèfon del Centre d'Informació del Parc   932.803.552. 
Horari de 9.30 a 15 hores 
 
 
QUÈ TROBAR ALS CENTRES

CENTRE D’INFORMACIÓ*
Exposició permanent: Collserola parc natural, pensada per fer pensar. Itineraris senyalitzats al voltant del Centre. Itinerari de les fonts, accessible per a persones amb mobilitat reduïda: des de l’estació fins a la font Nova, i accessible per a persones cegues, fins al Centre. La menjadora dels ocells tots els dies, de gener a febrer. Audiovisuals del Parc. Consulta i venda de publicacions.

CAN COLL, CENTRE D'EDUCACIÓ AMBIENTAL*
Masia del segle XV i voltants rurals. Exposició permanent: L’home i el medi a Collserola. Itineraris senyalitzats als entorns de l’equipament. Audiovisuals del Parc.Consulta i venda de publicacions.
La Feixa dels ocells, de 10.30 a 13.30 h els diumenges de gener a febrer. Consulta i venda de publicacions. La granja: els diumenges, visites guiades de 45 minuts. Es mostren els diferents espais: la incubadora, els tancats dels conills i els ànecs, i els corrals. Cal inscriure’s el mateix dia al Centre. Preu: 1,80 € per persona. Menors de 3 anys gratuït. Places limitades 25 persones per visita. Horari: 11 h i 12 h.(*) - (*) De 13 a 13.30 h visita lliure i gratuïta només als corrals.

ESPAI D’INTERPRETACIÓ DEL PANTÀ DE VALL-VIDRERA*
Exposició permanent: El pantà i els seus entorns. Visites comentades. Itineraris senyalitzats als entorns. La passejada temàtica L'arribada d'aigua a Sarrià al segle xix inclou la visita a l'equipament.

CENTRES D'ATENCIÓ ALS VISITANTS
 
 
CENTRE D’INFORMACIÓ*
Obert tots els dies de la setmana de 9.30 a 15 h. Excepte el 25 i 26 de desembre, i l’1 i el 6 de gener. Carretera de l’Església, 92 (ctra. de Vallvidrera a Sant Cugat, km 4,7). Tel. 932 803 552. ci@parccollserola.net
Lat. 41.419696, long. 2.100994. Estació del Baixador de Vallvidrera dels FGC. Entre setmana, visites i activitats concertades per a escoles i públic en general. Cafeteria i serveis adaptats.

CAN COLL, CENTRE D’EDUCACIÓ AMBIENTAL*
Obert els diumenges de 9.30 a 14.30 h. excepte de Nadal a Reis i Pasqua i del 24 de juny a l’11 de setembre. Carretera de Cerdanyola a Horta, km 2. Cerdanyola del Vallès. Tel. 936 920 396
activitatscancoll@parccollserola.net. - Lat. 41.473554, long. 2.124503 - Entre setmana, activitats educatives concertades.

ESPAI D’INTERPRETACIÓ DEL PANTÀ DE VALLVIDRERA*
Obert els diumenges de 10.30 a 14 h. excepte del 16 de juliol al 15 de setembre i els mesos de gener i desembre. Camí del pantà, s/n. Vallvidrera. Situat a 5 minuts de l’estació de Baixador de Vallvidrera dels FGC, i a 5 minuts de l’àrea de lleure de Santa Maria de Vallvidrera. Es poden concertar visites guiades a l’equipament, per a grups, durant tot l’any. Tel. per reserves. 932 803 552 - Lat. 41.4146818, long.2.0972868,17

PUNT D’INFORMACIÓ DEL CASTELL DE TORRE BARÓ
Tancat per obres fins el març de 2020. El diumenges trobareu un punt d’informació itinerant. Els serveis educatius i el pro-grama d’activitats per a tothom segueixen actius. Informació i reserves al correu electrònic castell_torrebaro@bcn.cat i a l'adreça www.facebook.com/castelldetorrebaro
Gestionat per l’Ajuntament de Barcelona.

PUNT D’INFORMACIÓ DEL PARC DE LA RIERA
Obert diumenges i festius de 10 a 14 h. Excepte el 25 i 26 de desem-bre, i l’1 i el 6 de gener. Passeig d’Horta –Parc de la Riera. Cerdanyola del Vallès - Lat. 41.48136703, long. 2.14299510 - Gestionat per l’Ajuntament de Cerdanyola.

PUNT D’INFORMACIÓ MÒBIL DEL PLA DELS MADUIXERS*
Operatiu tots els diumenges de 10 a 14 h. excepte del 15 de juny al 15 de setembre i els mesos de gener i desembre. Pla dels Maduixers (passeig de les Aigües) - Lat. 41.417219, long. 2.128874

* Gestionats pel Consorci
 
 

LLOCS D'INTERÈS   (amb Google Maps)

 
Cases modernistes als carrers de Sant Ramon i Sant Martí.
41.490398º, 2.136200º
Cases modernistes al carrer de Sant Francesc
41.494483º, 2.143034º
Castell de Sant Marçal.
41.490684º, 2.114799º
Escultures modernistes i noucentistes del cementiri mun.
41º29'12.73", 2º07'23.21"
Ermita de Santa Maria de les Freixes.
41.479020º, 2.142564º
Ermita de Sant Iscle
41º28'03.9", 2º09'02.0"
Església i rectoria de Sant Martí.

41.491344º, 2.139979º
Església vella gòtico-renaixentista de Sant Martí.
41º29'12.73", 2º07'23.21"
Masia de Can Canaletes i aqüeducte.
41.479157º, 2.142362º
Masia de Can Catà
41.469872º, 2.149952º
Masia de Can Coll i Àrea de Can Coll
41.28'25.44" ,  2º07'28.35"
Masia de Can Fatjó del Molí.
41º.484013º, 2º127144º
Masia de Can Miró.
41.501460º, 2.102093º
Masia de Can Serraparera.
41.496042º, 2.130091º
Paratge de Canaletes.
41.483073º, 2.143356º
Bosc Gran de Can Catà
41.469872º, 2.149952º
Monument a Europa
41.485378º, 2.128094º
Parc Esportiu Guiera    -Avda. de Guiera 6-8
41.483350º, 2.139192º

Parc Tecnològic del Vallès

41.484886º, 2.127711º
Jutjats
41.484005º, 2.143957º
Monument a Francesc Macià.   Final Av. Primavera
41.489279º, 2.144290º

FESTA MAJOR
Primer cap de setmana del maig

MUSEUS 
Ca N’Olivé
(Montflorit): Horari: Diumenges d’11 a 14 hores. 41.480617º, 2.134068º
Museu de Ca n’Ortadó:
Plaça de Sant Ramon, 23-24.
Tel.:93 692 33 22. (actualment tancat) Accés lliure als jardins.
41.488767º, 2.135999º

Museu i Poblat ibèric
41.480617º,2.134068º

OFERTA CULTURAL:
Festival de Blues  (octubre)

VARIS
Ajuntament 
 -Pl. Francesc Layret, s/n
41.491027º,2.140686º
Pavelló d'esports
(Compleix Esportiu Municipal Can Xarau)
41.494471º, 2.139991
L'Ateneu.
-Carrer Indústria, 38-40
41.488106º,2.140945º

Biblioteca Central 
-Avda de Catalunya
41.492544º, 2.142231º
Pl. Sant Ramon i Monument Republica
41.489107º, 2.136014º
Columnes d'Alfaro (UAB)
41.497103º, 2.110553º
Parc de Cordelles
41.496174º, 2.133794º
Estació Renfe de Cerdanyola (Av de Catalunya)
41.492656º, 2.147392º
Estació Renfe Cerdanyola-Universitat
41.497040º, 2.115583º
Estació Ferrocarrils de Catalunya Bellaterra
41.500968º, 2.090583º
Estació Ferrocarrils de Catalunya Universitat Autònoma
41.502824º, 2.102540º
Zona Esportiva Municipal Les Fontetes.  Pg. d'Horta s/n
41.486486º, 2.144069º
Àrea de Can Coll  (restaurant, àrea de lleure) Montflorit
41.472626º, 2.127352º 
Zona Esportiva del Bosc Tancat  -carrer Riu Sec s/n
41.501639º, 2.130923º

       


TELEFONS D'INTERÈS


SERVEIS LOCALS


Ajuntament (centraleta): 935 808 888
Oficina Atenció Ciutadana: 935 808 888
010 - Informació Ciutadana: 010
Ateneu: 935 808 888 (ext. 5870) / 935 914 133
Cerdanyola Ràdio: 935 805 358 / 670 484 369
Casal de Joves Altimira: 935 805 869
Deixalleria Municipal: 936 917 442
Parc Tecnològic:  935 820 100
Piscina Municipal: 936 917 704
SAI (Servei d'atenció LGTBIQ): 935 921 647 
Servei Informació Juvenil:  935 806 119
Servei Local Català: 935 802 751
Patrimoni Museu Ca n'Ortadó: 936 923 322
UAB: 935 811 000

SERVEIS GENERALS

Aigües Barcelona (At. Client): 900 710 710
Aigües Barcelona (Avaries): 900 700 720
Avaries aigua potable: 933 422 000
Avaries gas natural: 900 394 041/ 900 750 750
Avaries Endesa: 800 760 706
Biblioteca Central: 935 807 602
Correus: 936 913 757
Gas Natural (Avaries): 900 750 750
Subm. butà: 937 256 277 / 901 100 100
Correus: 936 913 757
CIARD (Servei d'Atenció a Dones): 935 921 647
Dones per la Igualtat: 935 801 398
El Safareig: 935 806 151
Funerària Truyols: 935 809 710
Ferrocarrils Generalitat (FGC): 932 051 515
RENFE Rodalies: 936 918 869
Sarbus: 935 806 700 / 937 279 292
Servei Local de Català: 935 802 751
Taxi (Ràdio Taxi): 935 802 727 / 936 924 016
Taxi (Fonotaxi): 933 001 100

URGÈNCIES

Emergències: 112
Ambulàncies: 061
Bombers: 112 (únic telèfon d'emergències)
Mossos d'Esquadra (Comis): 935 924 700
Bombers: 085
Policia Local : 092 / 936 912 000
Policia Nacional (Comis.): 936 911 854 / 936 929 502
Policia Nacional (Urgències): 1091
Policia Nacional (DNI): 935 942 489
Serv. Atenció Dones en Situació de Violència: 900 900 120

SALUT

Alcohòlics Anònims: 933 177 777
Parkinson Catalunya: 935 800 311
Al-Anon (familiars d'alcohòlics): 933 103 953
Ambulàncies (Urgències): 061
As. Esp. contra el Cáncer (AECC): 932 002 099
Sanitat Respon (24 hores): 902 111 444
Planificació familiar: 935 942 199

CAPS

Cita prèvia atenció primària: 937 284 444
CAP Canaletes: 935 910 740
CAP Fontetes: 935 944 470
CAP La Farigola: 936 919 589
CAP Serraparera: 935 806 363
CAP 2 (Urgències): 935 942 216
CAP 2 (Visites): 935 942 111

ASSOCIACIONS DE VEÏNS

AV Banús-Bonasort : 935 807 078
AV Canaletes: 666 38 78 38
AV Ca n'Antolí: 93 691 82 93
AV Can Cerdà: 93 580 05 61
AV i Amics de Montflorit: 93 691 52 62
AV La Farigola: 637 52 62 38
AV Les Fontetes: 93 691 91 51
AV Quatre Cantons: 93 580 46 11
AV Residencial Can Xarau: 93 580 63 27
AV Sant Ramon: 93 692 52 22
AV Sant Martí-Xarau: 691 83 89 29
AV Serragalliners: 627 64 68 07
AV Serraperera 618 27 72 90 / 93 691 89 56
AV Turó La Pionera: 93 692 40 63 / 605 84 85 27
AV Turó de Sant Pau: 93 692 71 73 / 625 60 41 19
Plataforma Cerdanyola 2000: 696 388 289 / 615 280 550
Unió de Veïns Bellaterra : 935 801 594 

Mapa del món

 
 

Sobre la Serra de Collserola
 
 
Patrimoni construït

 Castells medievals
        Fortificació medieval Penya del Moro
       Castellciuró
       Castell del Papiol
       Castell de Torre Baró

 Ermites i esglésies
        Santa Maria de Valldonzella
        Sant Cebrià i Santa Justina
        Santa Creu d'Olorda
        Santa Maria de Vallvidrera
        Santa Maria de les Feixes
        La Salut de Sant Feliu de Llobregat
        Temple del Tibidabo
         La Salut o Santa Eulàlia de Madrona
         Sant Adjutori
         Sant Medir
         Sant Pere de Romaní
         Sant Bartomeu de la Quadra

 Masies
         Ca n'Abadal (Sant Feliu de Llobregat)
         Ca n'Albareda (Sant Feliu de Llobregat)
         Can Balasc (Barcelona)
         Can Baró (Sant Just Desvern)
         Can Bell (Sant Cugat del Vallès)
         Can Borrell (Sant Cugat del Vallès)
         Can Bosquets (Sant Cugat del Vallès)
         Can Bova (Sant Cugat del Vallès)
         Can Calopa de Dalt (Barcelona)
         Can Campmany (Molins de Rei)
         Can Candeler (Sant Just Desvern)
         Can Carbonell (Sant Just Desvern)
         Can Castellví (Barcelona)
         Can Catà (Cerdanyola del Vallès)
         Coll (Cerdanyola del Vallès)
         Can Cortès (Sant Cugat del Vallès)
         Can Coscoll (Sant Just Desvern)
         Can Fatjó (Sant Just Desvern)
         Can Gelabert (Sant Just Desvern)
         Can Maimó (El Papiol)
         Can Masdeu (Barcelona)
         Can Monmany (Sant Cugat del Vallès)
         Can Padrosa (Sant Just Desvern)
         Can Pahissa (Sant Feliu de Llobregat)
         Can Ribes (Molins de Rei)
         Can Tintorer (Molins de Rei)
         Can Valldaura (Cerdanyola del Vallès)
         Can Vila (Sant Just Desvern)
         Can Vilagut (Molins de Rei)
         Granja Can Llevallol (Barcelona)
         Torre del Bisbe (Sant Feliu de Llobregat)
         Vil·la Joana (Barcelona)
         Torre Negra (Sant Cugat del Vallès)

 Fonts de Cerdanyola