TORRE DE MOJA
(Alt Penedès)
 

Vista general

 

 


Situació : A Moja, poble del municipi d’Olèrdola


Documentada el 981. Es tracta d'una antiga torre del homenatge pertanyent al castell aixecat entre els segles XI i XII i que pertanyia al castell d'Olèrdola al voltant del qual es va anar  establint  la població . En 1156 Ramon Berenguer IV dona a Berenguer d'Avinyó el puig d'Avinyó a canvi de la reconstrucció del castell i de la creació de viviendes en el seu entorn.

L'any 1193 es donada vila, cases i el castell a Guillem de la Granada, passant a la seva mort al monestir de Poblet.

Es troba sota la protecció de la Declaració genèrica del Decret de 22 d'abril de 1949, i la Llei 16/1985 sobre el Patrimoni Històric Espanyol.   Coordenades: N 41 19 34 E 01 41 25