TORRE DE CAN BONET D'AVALL
(El Maresme) 

Vista de la masia amb la torre adossada

 Vista de la torre

 

 


Construïda entre els segles XV i XVI va ser restaurada en 1805 perdent tota la seva bellesa medieval. La seva forma és quadragular. El lloc formà part del terme del castell de Palafolls, i després del vescomtat de Cabrera dins la batllia de Palafolls.

Situació : A la població de Santa Susanna – Maresme (Barcelona)

Accés : Visitada el 15/12/2007      GPS : E 02º42'30" / N 41º38'15"

Estat : Ben conservada. Està dins d'una propietat privada. No és accessible lliurament, si bé els propietaris són conscients de l'interès d'aquesta edificació, i a més de que, com en el nostre cas, ens han permès entrar al pati de la seva propietat per veure-la de la vora, ens manifesten que en moltes ocasions hi ha gent que els hi demana el mateix, especialment estrangers, i ells accepten de bon grat aquest interès, facilitant la visita.