TORRE DE CAL FELIP
(Baix Llobregat)
 

La Torre de Cal Felip, està molt a la vora de la Ciutat Esportiva del F.C.Barcelona i es propietat d'aquesta entitat. Es tracta d'una torre romànica de planta circular, segurament del primer terç del segle XII, que servia de talaia i element de defensa.

Situació : A la població de Sant Joan Despí - Baix Llobregat – (Barcelona)

Accés : Visitada el 17/5/20058.    Situació d'aquesta edificació: N 41º22'26" / E 2º2'55".

Estat : La torre, exteriorment, aparenta un relatiu bon estat, no així l'edificació que l'envolta, que es troba molt malmesa i en aquest estat, creiem amb tota probabilitat, que no és possible la visita. Situada dins d'un terreny clos, no és accessible lliurament.