EFEMÈRIDES 

 DE CERDANYOLA 

 

600.000 - 100.000 aC.
100.000 - 11.000 aC.
35.000 - 25.000 aC.
4.000 - 2.500 aC.
4.000 - 3.500 aC. 
3.500 - 2.500 aC. 
3.500 - 2.500 aC. 
3.000 aC. 
2.700 - 2.100 aC. 
2.700 - 2.100 aC. 
1.800 - 1.500 aC. 
1.800 - 1.500 aC. 
1.800 - 1.200 aC. 
1.800 - 1.500 aC. 
800 aC. 
700 - 575 aC. 
700 - 575 aC. 
525 - 50 aC. 
475 - 225 aC. 
325 - 275 aC. 
Finals s.III aC. 
Segles III . VI dC. 
Segles VI - VII 
Segles VI - VII 
Segle IX 
Segles IX - XV 
Segles X - XII 
Segle IX 
Segle XI 
Segles XII-XVI 
Finals s.XVI-prin.XVII 
Segles XVI-XVII 
Segles XIV-XVIII 
Segles XV-XVIII 
Finals s.XIX-1er terç s.XX 

Troballa del bifaç al Torrent de Can Domènec
Troballes a Can Castelló
Troballes al Torrent de Can Magrans
Els Mallols
Sitges de la UAB
Collaret de cal.laïta de la Bòbila Padró
Necròpolis de la Bòbila Sallent-Unyó
Plana del Castell
Hipogeu funerari del carrer París
Cassola campaniforme del carrer París
Tenalla de les Sitges de la UAB
Sitges de la UAB
Necròpolis de Can Coll
Els Mallols
Cabana de Can Bertran
Conjunt de material de les Sitges de la UAB
Sitges de la UAB
Poblat de Ca n'Oliver
Aldea de Can Xercavins
Sitges de Bellaterra
Coll d'àmfora amb marca de terrisser, Can Canaletes
Necròpolis de Serraparera
Tupí dels Mallols
Forn dels Mallols
Olla de la Plana del Castell
Plana del Castell
Església de Sant Iscle i Santa Victòria de les Feixes.
Assentament del Turó de Ca n'Oliver
Castell de Sant Marçal
Monestir i Palau de Valldaura
Escudella de l'Església Vella de Sant Martí, amb l'escut de la familia Marimon
Església Vella de Sant Martí
Ermita de Santa Maria de les Feixes
Masies de Cerdanyola
Torres d'estiueig


  956. Primera cita del nom de Cerdanyola
  964. Es documenta el lloc de les Feixes
  994. Primera cita documentada de l'església de Sant Iscle i Santa Victòria de les Feixes.
1111. Possible construcció del castell de Sant Marçal.
1144  (24 de febrer). Consagració de la primitiva església parroquial dedicada a Sant Martí (a les  
           inmediacions de l'antic mas Bramona.
1150  Es fundà el monestir de frares cistercienses a les muntanyes de Valldaura, els quals hi estigueren fins
           l'any 1159 per anar a fundar el monestir de Santes Creus.
1225  Ramon de Plegamans compra la senyoria de Cerdanyola a Guillem de Montcada.
1381. Cerdanyola compta amb uns 92 focs
1388. El rei Joan I declara les parròquies de Cerdanyola i de Sant Iscle de les Feixes carrers de Barcelona
1389. El rei Joan I revocà a instàncies del senyors de Sant Marçal la concessió de ser carrers de Barcelona
1419. Apareix documentada per primera vegada la celebració de la festa major del Roser de Maig.
1484. Bernat Guerau de Marimon, primer membre de la seva nissaga es ennoblit pel rei en nomenar-lo cavaller
1515. Cerdanyola compta amb 31 focs a Sant Marçal i 10 a Sant Iscle
1542. El Monestir de Sant Cugat ven a Bernat Joan de Marimon per 31.000 lliures la part del terme de Cerdanyola
           que posseïa.
1546. Bernat Joan de Marimon exercia la plena senyoria del castell i del terme de Sant Marçal

1553. Cerdanyola compta amb uns 35 focs
1594. Construcció de la segona església parroquial de Sant Martí, avui anomenada Església Vella (cementiri)
1640. La revolta dels pagesos del Vallès que van iniciar la Guerra dels Segadors cremen el castell de Cerdanyola
1652. Epidèmia a Cerdanyola

1690. Es concedit el títol de marquès de Cerdanyola a Feliu de Marimon. Es crea el marquesat de Cerdanyola
1697  Les tropes franceses saquegen la parròquia de Sant Iscle i obliga a abandonar els masos més  
           malmesos  allunyats o dificils de protegir.
1719. Cerdanyola compta amb uns 188 habitants
1759. Es reedificada, en estil barros, la ermita de Nostra Senyora de les Feixes a Canaletas
1781. Es comtabilitzen 32 masos principals i 23 dependents a la parroquia de Sant Martí de Cerdanyola

1787. Cerdanyola compta amb uns 284 habitants
1808. (12 d'octubre) Es incendiada la casa rectoral de l'església vella que havia substituït l'antiga església de l'any 1594. Amb aquest incendi desapareixen la majoria de documents antics i registres eclesiàstics, encara que l'incendi
           es van salvar els altars barrocs aquests van ser cremats el 1936

1817  El bisbe de Barcelona, Pau Sitjart autoritza que es pugui celebrar missa a la capella de Canaletes, parròquia
           de Sant Iscle i Santa Victòria de les Feixes.

1828. Davant el perill de situar-se les masias en llocs molt distants entre si i els perills que això entranyaba
           s'inicia un reagrupament en terres de la finca Serraparera, avui conegut per carrer Sant Ramon o barri 
           de Dalt.
1833. L'epidèmia de còlera sorgida a Barcelona motiva que nombroses famílies es traslladin a Cerdanyola
           a la recerca d'un lloc més segur.
1837  La institució quasi mil.lenaria del senyor feudal despareix definitivament de Cerdanyola.
1840. Son substituides les teies per l'enllumenat d'oli.
1842. Cerdanyola compta amb uns 319 habitants
1845. Aparèix el barri de Baix
1845. Es comença a construir la que serìa l'actual carretera de Barcelona-Sabadell
1845  S'aixequen les primeres cases al llarg de la Carretera de Barcelona. Una de les primeres fou l'anomenat
           "Hostal de ca la Vermella" (desprès Cal Ramonet) per fer parada dels traginers que anaven a Barcelona.

1847. Es restaura el castell de sant Marçal obra de l'arquitecte Buïgas.
1847  Inauguració del bar Grau, al carrer Sant Ramon
1853. L'epidèmia de còlera sorgida a Barcelona motiva que nombroses famílies de nou es traslladin a
           Cerdanyola per la seva seguretat.1855. Inauguració de la taberna de Can Salla (avui desaparegut)
1855  Inauguració de la taberna de Can Salla (avui desaparegut) (Av. Catalunya, 15)
1857. Cerdanyola compta amb uns 564 habitants
1860. Cerdanyola compta amb uns 600 habitants i 150 cases
1860  Es fan la majoria dels establiments de solarsper edificar-hi cases als carrers de Sant Ramon, Sant Enric i
           santa Maria per part de Ramon Tort propietari del mas Serraparera.

1860  Es instal.lada al primer pis de la casa  57 del carrer Sant Ramon la casa de la Vila fins fins a la construcció de
           l'actual edifici. (1920)

1868. Substitució de l'enllumenat d'oli pel de petroli.
1868. Es agregada a Cerdanyola l'església de Sant Iscle
1879  S'instal·len les primeres famílies d'estiuejants a Cerdanyola. Van ser les Llopis, Planes i Casals, Balcells,
           Fàbregues, Puigguriguer, Buigues i Codorniu entre d'altres.

1879  El terme estava repartit en 294 finques rústiques.
1880. Construcció de la carretera de Cerdanyola a Sant Cugat
1881. Es posa aigua corrent a les cases de Cerdanyola.
1882  Es trobem les primeres actes oficials de les sessions municipals.
1885. Es fa el traçat del ferrocarril Barcelona - Saragossa
1887. Cerdanyola compta amb uns 948 habitants
1900. Cerdanyola compta amb uns 928 habitants i 272 edificis.
1902  A causa del gran creixement de la població i la llunyania de l'església al costat del cementiri, s'inicien les obres
          de construcció d'una nova església parroquial de Sant Martí (l'actual) sent en aquests moments rector Mossèn
          Pere Canut.

1907. El 8 d'agost s'inaugura la doble via del ferrocarril entre Barcelona i Terrassa
1907. S'inicia la construcció de la fàbrica Roviralta (Uralita).
1908. Entra en servei la segona via de la lìnea ferroviaria de Renfe.
1908  Construcció de la Rectoria, obra d'Eduard M. Balcells.
1909. Es funda la Cooperativa agrícola i de consum La Constància
1909. S'inaugura l'església de Sant Marti (aixecada enmig dels dos nuclis)
1910. Cerdanyola arriba al 1.032 habitants
1910. Concesió a Joan Truyols el servei públic d'enterrament

1912. Es comença a instal.lar l'electricitat a Cerdanyola
1912. Fundació de el Sindicat Agrícola de Cerdanyola
1913. Son beneïdes les noves campanes de l'Església parroquial

1914. Es va substituir el pont de la estació fet d'obra per altre de ferro
1915. Es crea la cooperativa Flor de Maig.
1915  S'inaugura el Gran Casino en el carrer de Santa Anna, avui desaparescut.
1915. S'inaugura un primer tram de la carretera que unia Cerdanyola amb el barri de Horta per Valldaura.
1915. Es posa en marxa la subcentral telefònica de Cerdanyola
1920. Cerdanyola arriba al 1.351 habitants
1920. S'inicia el projecte de la nova Casa de la Vil.la
1920. Neix el barri de Montflorit
1920. Neix el barri de Can Cerdà
1921. S'inaugura el servei sanitari: la Creu Roja.
1922. Es construeïx la Casa de la Vil.la
1923  Es posa el rellotge al campanar de la nova església donat per els Marquesos de Cerdanyola.
1923. Neix el berri de Cordelles i el de Antolí
1923. Neix el barri del Sot de Can Xarau
1926. Neix el barri del Turonet
1928. Neix el barri de Cordelles
1928. Neix el barri de Turó de Guiera
1929. Arriba l'electrificació ferroviaria a Cerdanyola
1930. Neix la urbanització Bellaterra
1930. Any de construcció de la Ca n' Ortadó o masia Rosa, actualment Museu A.Ortadó-R.Maymó a la plaça de
           Sant   Ramon.

1930. Cerdanyola arriba als 3.040 habitants
1930. S'inaugura la estació de Bellaterra del Ferrocarrils de Catalunya.
1931. Es constitueix el primer Ajuntament Republicà
1931. Cerdanyola contabilitza 3.060 habitants i 1.121 cases.
1934. Es fa oficial el topònim Cerdanyola del Vallès.
1934. A la pista Cordelles (antic Parc Uralita) els diumenges d'estiu es jugaven alguns "partits informals" d'Hoquei
          sobre patins

1935. S'inaugura el segon tram de la carretera que uniria Cerdanyola amb el barri de Horta a Barcelona.
1936. Al setembre es Funda el Cerdanyola Club d'Hoquei, essent el primer president Francesc Mariner Alsina. El
          primer partit es va celebrar contra el segon equip del Luna C.H. en un festival a benefici de la Creu Roja.
          L'equip va estar format per: Emilio Albiñana, Esteve Humet, F. Mariner, J.M. Cabot, J. Cabot i J. Mª Aloy.

1936. Cerdanyola arriba al 3.026 habitants
1936  La Companyia General d'Aigües de Barcelona es quedà amb les concessions del suministrament
          d'aigua de la població.

1937  Bomba d'aviació. Trobada al Parc Tecnològic del Vallès
           El Cerdanyola CH, en la seva primera participació, és Campió de Catalunya de Segona Categoria.

1939  (26 de gener) Cerdanyola es ocupada per tropes de Franco.
1940. Cerdanyola arriba als 3.496 habitants (de fet) i 3.658 (de dret)
           ElCerdanyola CH participa per primera vegada al Campionat de Catalunya de Primera Divisió, arribant a
           Sots-campió. El 20 d'octubre es celebra la primera Assemblea General de Socis del Club; assistin 21 socis.
1943. Amb motiu de la urbanització del sector Fontetes, don Joaquín Altimira cedeix el terreny per al seu ús com a
           parc públic.

1943. Tot i que no es considerava com a nucli habitat permanentment fins als anys 60, neix la urbanització Vilcom -
           Serraparera en 1943 (nom surgid de la unió de les tres primeres lletres de Vila i Comellas). Van ser els
          
terreny
s que la Viuda Vila i Comellas va comprar als propietaris de la Masia Can Serraparera. (Mas Perera).
1943. Octubre. Destinació de les terres del municipi:
                           A vinya ................................................ .. 737 hectàrees
                           A altres cultius ...................................... 461 "
                           A pinedes .......................................... 1.297 "
                           A boscos ................................................ 18 "
                           A altres aprovefitaments .................... 287 "

1944. El Cerdanyola CH es Sots-campió del primer Campionat de Primera Divisió. Va ser l'últim campionat jugat
           amb disc.
1945.07.21 Inauguració del nou enllumenat públic del carrer de Sant Josep (actual ctra. De Barcelona).
1945.10.30 Adjudicat definitivament a don Juan Truyols Xercavins, el concurs per a la prestació dels serveis de
            Pompes fúnebres i de més annexos del Cementiri municipal
1945.11.19 Col·locació de dues vidrieres artístiques i un relleu del Patró de Sardanyola, Sant Martí, en els tres
           finestrals del Saló de sessions ".
1945.04.19 Per Ordre ministerial del 24 de març es crea un Jutjat Comarcal amb capitalitat a Sardanyola, de la qual
          dependran els Jutjats de Montcada i Reixach, Ripollet, Santa Maria de Barbarà i Santa Perpètua de la
          Mogoda.
1945.10.13 És inaugurat el Sanatori "La Flor de Maig "

1946  Cerdanyola arriba als 3.559 habitants
1946.09.14 Col·locació de la primera pedra de la Casa Rectoral de Bellaterra a càrrec del senyor bisbe de la Diòcesi
          de Barcelona, ​​don Gregorio Modrego.
1946.07.09 Recepció definitiva de les obres del carrer de Sant Josep dutes a terme per Manufacturas Eternit, S. A.
1946.08.10 Inauguració del Frontó del Gran Casino de Cerdanyola
1946.09.26 Inauguració i benedicció d'un nou altar dedicat a la Puríssima Concepció, donatiu de la benemèrita senyora donya Elisa Canals, vídua Burgarolas. La imatge de la Verge, en mida natural i esculpida en alabastre.
1968.7.13 Inauguració del col·legi Scala-Dei
1968.7.18 Inauguració del Grup Escolar del carrer Canàries
1968.10.11 Inauguració de Ràdio Omega a l'Avinguda Primavera, 5
1969 (febrer) Neix la "Agrupació Fotogràfica del Casal de Sardanyola"es obra del gran escultor Juventeny.
1946.10.31 octubre. Aprovar l'escriptura formalitzada, de compra de l'Església antiga del Cementiri i el seu pati per tal de procedir a la unificació dels dos sectors del Cementiri municipal, tal com es va acordar en la sessió de 12 de
          setembre passat.
1946. A partir d'aquest any el Gran Casino de Cerdanyola perd el permís d'utilitzar les instal·lacions del Parc de
          Cordelles per celebrar les festes estiuenques que durant uns anys celebraven. El motiu va ser que el camp
          d'esports pertanyia a l'empresa industrial Uralita i aquesta ho va destinar als seus empleats.
1946. Es construeix el fronton del Gran Casino
1947.09.14 Benedicció de la nova Capella del Santíssim de l'església parroquial, construïda sota la direcció de
           l'Arquitecte don Eduardo Mª Balcells Buhigas
1947.10.16 Obertura de la nova carretera a Barcelona que passa per Montflorit, La Flor de Maig, Can Sardà i
Valldaura.
1947. Es crea la Divisió Tèxtil de Uralita al carrer Santa Anna

1949. Neix el barri de Terranova
1950. Cerdanyola arriba als 4.007 habitants
1956. A l'agost marca l'inici de les primeres "24 HORES D'OQUEI DE CERDANYOLA". Es va disputaren la modalitat
           s'un sol partit de 24 hores de durada. Les disputaren dos equips de vint jugadors cadascun: els Blaus i els
           Verds. Els primers guanyaren per 176 a 158.

1957. Creació de la zona industrial la Clota amb la incorporació de Aiscondel.
1958. 20 de juny. Inauguració de la Capella Provisional de Montflorit, pel rector Párrroco de Cerdanyola Juan Gili
           Doria
1959. 20 de setembre.  S'inaugura el Casal Parroquial
1959. Es pavimenta el Passeig de Cordelles

1960. Cerdanyola arriba als 6.455 habitants i 2.133 cases
1961. Es concedida a Antoni Renom l'explotació del servei d'autobus entre Cerdanyola i Barcelona

1962. (25 de setembre) Gran riuada
1963 (octubre) Instal·lació el primer semàfor a Cerdanyola a la cruïlla de Quatre Cantons.
1963. 3 febrer s'inaugura el pont de Les Fontetes. Alçada de 5 metres i dos voreres de 1,20 metres.
1964. Formació dels barris de les Fontetes i Teidesa-Bonasort
1965 (juliol) 1965. juliol. Inauguraciónde la sucursal del Banc de Sabadell al carrer Sant Marti 59
1965.7.3 Inauguraciónde edifici "torre del Pi"; i també de la cerveseria Las Vegas a Serraparera.
1966. Neix el barri Banús
1966. S'inaugura el mercat de Les Fontetes que substitueix el de Sant Josep (de la carretera de Barcelona per
           l'enfonsament causat per la gran nevada del mateix any.
1966. Desapareix el Cerdanyola Gran Casino del carrer Santa Anna

1966. Col.locació de la primera pedra del col.legi públic Sant Martí. (26-01-1966)
1967. 11 de novembre. Inauguració del Salón Rigat (discoteca) i de la Plaça Carles Buïgas
1967. Inauguració de la Piscina "Las Vegas" a la confluència dels carrers Diagonal i Sevilla, desapareguda fa anys per
           donar pas a habitatges                 
1968. S'hi construeix la Universitat Autònoma de Barcelona
1968. Coincidint amb la festivitat del 18 de juliol, es va inaugurar el Grup escolar situat al carrer Canàries que va constar
           de quatre aules, dues de nens i dues de nenes.
1968. El 23 de febrer s'inaugura el "Club de Tenis Sardanyola"
1968. 25 Juny. El Sr. Capellà-Rector, don Joan Gili, va procedir a la benedicció del nou centre d'ensenyament de
          la Institució Escolar Virio,
situat al carrer Romaní, s / n.
1968. Des del dia 21 de juny funciona la línia d'autobusos Sabadell - Santa Maria de Barberà - Cerdanyola, el
           concessionari és l'Empresa Martí de Sabadell.
1968. Juny. "CLUB DE TENIS Sardanyola". Ha estat formada la Junta fundadora del Club de Tenis Sardanyola,
           de la manera següent: -President: D.Ramón Roig Ferrer; Vice-president: Sr. Francisco Permanyer Torras;
           Secretari: D. Eustaquio Martín Miralles; Caixer: D. Juan Cabot Soler; Vocal municipal: Sr. Magí Sanahuja
           Inglada i Delegat Esport: D. Saturnino Moreno Gràcia

1968. El dilluns dia 8 d'abril de 1968 es va signa l'escriptura de permuta de finques entre l'Ajuntament i la Caixa    
           de Pensions. En virtut d'aquesta permuta passa a pertànyer a la Caixa de Pensions l'edifici en què es
           trobava instal·lat el Mercat de Sant Josep a la carretera de Barcelona 95 i sobre el solar es proposa 
           aixecar La Caixa, un edifici amb oficines i habitatges de renda limitada .
1968.7.13 Inauguració del col·legi Scala-Dei
1968.7.18 Inauguració del Grup Escolar del carrer Canàries
1968.10.11 Inauguració de Ràdio Omega a l'Avinguda Primavera, 5
1969 (febrer) Neix la "Agrupació Fotogràfica del Casal de Sardanyola"
1969. Es inaugurada la gasolinera Renom
1969. 1 maig. Inauguració oficial de les pistes de Tennis i instal·lacions adjuntes. Va presidir l'acte l'alcalde D.
           Domenech Fatjó.
1969. Gener. Neix la "Agrupació Fotogràfica del Casal de Sardanyola". La comissió directiva estava formada per:
           President,
Jaume Marquet Puig: Secretari: Antonio Navarro Cortina; comptador Antonio Moreno; Relacions
           Inter-Clubs,
Jaime Dominguez Sintes.

1970. Cerdanyola arriba als 19.945 habitants (contabilitzant la part de Badia)
1970. Octubre. Inauguració de la Central Telefónica de la carretera de Barcelona. (actualment tancada al públic)
1970. S'inaugura una Oficina de Correus i Telegràfs en la Plaça Buïgas (actualment anulada per la del carrer de
           Sant Acisclo.

1971. S'inauguren les primeres facultats de la Universitat Autònoma a Cerdanyola.
1971. El camí públic de Serra Galliners passa a ser carretera d'accés a la UAB

1972. Es crea el Cementiri de Collserola
1974  S'inaugura el Mercat de Serraparera
1975. Comença l'existència del Col·legi Carles Buïgas

1977. Cerdanyola arriba als 40.815 habitants (contabilitzant la part de Badia)
1977. Substitució del pont de l'estació per el actual
1978. Cerdanyola arriba als 43.111 habitants
1979, Constitució del primer ajuntament democràtic. (19-04-1979)
1981. Cerdanyola arriba als 51.173 habitants (contabilitzant la part de Badia)
1983. S'inaugura l'Ateneu.
1983   La Corporació Metropolitana de Barcelona inicia els estudis de viabilitat per a la construcció del futur Parc
            Tecnològic del Vallès
1985  Aprovació del Pla Parcial de l'Àrea Tecnològica de Cerdanyola  

1985. S'inaugura el Casal de Joves
1986. 50 Aniversari d'existència ininterrompuda del Club Cerdanyola CH.. Per tal motiu el Club fou rebut en
           audiència pel Rei Joan Carles I i pel President de la Generalitat Jordi Pujol. També rebé la placa de bronzo
           de la Reial  Ordre del Mèrit Esportiu.

1988. Parc Tecnològic del Vallès
1989. S'inaugura una nova església, la de la Mare de Déu del Roser a Serraparera.
1990. Cerdanyola arriba als 56.441 habitants
1991. S'inaugura la Biblioteca Municipal Altimira
1992. Es construeix la Vila Universitària
1994. El 14 d'abril de 1994 es constitueix oficialment l'Ajuntament de Badia del Vallès. Prèviament el 9 de febrer el
           Parlament de Catalunya aprova la llei que permetia la segregació de Badia dels municipis de Cerdanyola
           del Vallès i Barberà del Vallès

1995. Cerdanyola arriba als 50.231 habitants
1995  Es posa en marxa el servei de Rodalies de Cerdanyola Universitat.
1995. El mes de juny entran en funcionament les noves oficines de Correos situades al carrer de Sant Iscle 23-25
          que han suposat una inversió de 26 milions de pesetes i ocupan una superficie de 300 m2 em un local
          llogat a  l'Ajuntament.

1997. Cerdanyola contabilitza 51.079 habitants
1998. S'obre el públic al Museu A. Ortadó- R Maymó sent la seu principal del Museu de Cerdanyola fins a 2010 i
           on es va anar
configurant el Museu d'Història de la població.

           Setembre. Posada en marxa de la Central de Serveis del Parc Tecnològic del Vallès amb la intenció de
          
donar
, a les empreses del Parc, un servei integral per tot el que concerneix a les instal. lacions  tècniques
           i manteniments, així com per a tots aquells serveis que no estiguin coberts per les empreses que operen
           en el Parc.
           Octubre.  Constitució de la Fundació Privada Club B-30 de la qual són socis fundadors: la UAB, Parc
           Tecnològic del Vallès, SA, Catalana Occident, SA, la Fundació Uriach i la Fundació Empresa i Ciència.
1999.  El 1999 es van obrir al públic el Poblat Ibèric de Ca n'Oliver i l'església romànica de Sant Iscle i Santa
           Victòria  de les Feixes.

2000. Cerdanyola arriba als 53.961 habitants
            L'any 2000 es van museitzar la masia de Ca n'Altimira i l'església parroquial de Sant Martí i al 2002 la
            casa consistorial.

2001.  2 de maig: El Govern acorda la constitució del consorci urbanístic del Centre Direccional de Cerdanyola
           del Vallès

2003. Cerdanyola arriba al 57.142 habitants
2003.  22 març.  Inauguració del CAP Canaletes de Cerdanyola
           Començen els treballs de restauració de l'esglesia Vella de Sant Martí i al 2005 els de l'ermita barroca de
           Santa Maria de les Feixes; ambdues es va incorporar al Museu amb un règim de visites puntuals per tal de
           mostrar la progressió dels treballs.
2004.  Juny: Inauguració del viver d'empreses de la Universitat Autònoma de Barcelona, ​​situat a la Masia de Can
            Fatjo del Molí, amb la presència del conseller d'Universitats, Recerca i Societat de la informació, Carles
            Solà i del rector de la Universitat Autònoma de Barcelona, Lluís Ferrer.
2005.  26 setembre. La Comissió d'Urbanisme de Barcelona aprova definitivament el Centre Direccional de
            Cerdanyola del Vallès
2005.  Maig. Entra en servei un tram més llarg de línia per a servei de passatgers, des de Cerdanyola Universitat
            fins a Martorell, amb la inauguració de les estacions de Sant Cugat (Renfe) i Rubí (Renfe) en el servei de
            Rodalies.
2005.  29 març. Llum verda a la construcció de les instal·lacions del Sincrotró a Cerdanyola del Vallès
2006.  26 juliol. Acte d'inici de les obres del Laboratori Sincrotró ALBA
2008.  9 de maig. Entra en funcionament el nou edifici judicial de Cerdanyola del Vallès
2009.  12 març. 2009. Comença la construcció del primer dipòsit d'aigua potable del Centre Direccional de
            Cerdanyola
2009.  3 novembre. El Govern aprova la constitució de l'Entitat Municipal Descentralitzada de Bellaterra
2010.  14 gener. La consellera de Salut inaugura el CAP La Farigola a Cerdanyola del Vallès
2010.  19 octubre. El Govern declara la Serra de Collserola Parc Natural

2010.  22 març. El president del Govern, José Luis Rodríguez Zapatero i el president de la Generalitat, José   
            Montilla, inauguren el Sincrotró Alba
2010.  S'inaugura el Museu de Ca n'Oliver (1 d'octubre). És obra de l'estudi d'arquitectura de Victoria Garriga i
            Toño Foraster.
2010.  15 novembre. INCASÒL inicia la comercialització de parcel·les del Parc de l'Alba
2011.  Es va posar en marxa el tram entre Cerdanyola Universitat i Mollet St Fost
2012.  Desembre. Comença la instalacióna a Cerdanyola de la fibra òptica
2013.  El 5 de maig, el Cerdanyola FC aconsegueix ser equip de Tercera Divisió per primera vegada en la
            història.
2014. Juny. El grup internacional d'enginyeria i tecnologia Sener ha inaugurat el seu nou edifici corporatiu a
           Cerdanyola del Vallès (Barcelona), que alberga la seu a Cataluna. L'alcaldessa de Cerdanyola del Vallès,
           Carme Carmona, va presidir l'acte
. (13-05-2014)
2015. 22 de març, inauguració del nou camp de furbol del Cerdanyola FC a les Fontetes
2015. 28 de març, inauguració de la Biblioteca Central.
2017. Abril. Desapareixen els jardins plens d'estàtues i monuments del "Pedregal" en Bellaterra. Els seus terrenys
          són adquirits por El Til·ler, un centre d'educació infantil, primària i ESO d'iniciativa privada.