FARMÀCIES DE GUÀRDIA

MARÇ

 
Unificació del sistema de farmàcies de guàrdia amb Ripollet

El règim de farmàcies de guàrdia vigent a la nostra ciutat ha estat modificat per decisió de l’organisme que el regula. Així el Col·legi de Farmacèutics de Barcelona ha decidit unificar les guàrdies de les farmàcies de Cerdanyola del Vallès amb les de Ripollet.

Des d’aquest dia les farmàcies que prestin el servei d’urgències diürn a la ciutat l’oferiran de 9 a 21 h. de dilluns a diumenge i el nocturn serà cobert de forma alternativa i rotatòria per les farmàcies de Cerdanyola del Vallès i Ripollet.
 


                                                    

MARÇ
2018DIA
09 A 21 h.
 
NIT
 21 A 09 h.  
 
                             

                                                                 
                                                              
 ADREÇES FARMACIES 

 
ALVAREZ

CERDANYOLA

Reyes, Gal. Unicentro (Mercat Fontetes)          Te   936 926 721
J. ALVAREZ PEREIRO CERDANYOLA Av.Catalunya,49  (Plaça E Granados)              Tel. 935 809 700
BOQUET

RIPOLLET

LLuna,6 (PlaçaTeatre Auditori)                          Tel. 936 922 590
SELVA

 CERDANYOLA             

Torrent, 12 (Darrera Església Cerdanyola)      Tel. 935 947 430
COSTA

RIPOLLET

Ntra Sra del Pilar,10 (Davant CAP 2)                Tel. 935 865 426
FERRER

RIPOLLET

Rbla Sant Jordi 129 (final Rambla-Mossos)     Tel. 936 922 270
GALCERAN

CERDANYOLA

Plaça Sant Ramon,18                                         Tel. 935 808 778
HIDALGO

CERDANYOLA

Rda Cerdanyola,1 (Plaça de la C”)                    Tel. 936 922 368
HIDALGO - VALLS

CERDANYOLA

Av.Canaletes,11                                                  Tel. 935 942 327
J. SELVA

RIPOLLET

Calvari, 3 (Darrera Església Ripollet)                Tel. 935 809 523
LLUIS

CERDANYOLA

Altimira, 18 (Darrera Ajuntament Cerd.)           Tel. 936 924 708
MERINERO

RIPOLLET

Ctra de Barcelona, 130 (“cuatre cantons”)       Tel. 936 920 021
NOVELL

CERDANYOLA

Ctra de Barcelona, 216                                      Tel. 935 947 195
ORDIS

CERDANYOLA

Avda Rep. Argentina,17 (Serraparera)             Tel. 935 807 859
ORIGEN CERDANYOLA Pablo Picasso, 1 local 4, (Rda Cerdanyola amb c/Zurbarán)   Tel. 937 687 299      
PINETONS

RIPOLLET

Palau Ausit, 4 (darrera Pabelló J. Creus)         Tel. 936 917 059
RAMBLA

RIPOLLET

Rbla Sant Jordi, 89                                              Tel. 936 912 473
RINCON

RIPOLLET

Magallanes, 4 (entrant per carr.Santiga)          Tel. 936 920 086
RIVERA

CERDANYOLA

Carrer Sant Ramon,182 (Cerd de dalt)            Tel. 936 920 676
RIZAL RIPOLLET Rizal,1D (Davant Parc Rizal)                              Tel. 935 865 426
ROVIRA

CERDANYOLA

Passeig de Cordelles, 64                                   Tel. 935 921 399
SÁNCHEZ

CERDANYOLA

Santa Rosa,36 (Montflorit)                                  Tel. 936 923 184
SANT ANDREU

RIPOLLET

Sant Andreu, 4 (col.legi Tatche)                         Tel. 936 922 336
TORRENTS

CERDANYOLA

Diagonal,34 (Mercat Serraparera)                    Tel. 935 803 904
VALLS

CERDANYOLA

Av.Catalunya,17 (Estació RENFE)                   Tel.  936 921 130 

CERDANYOLA
Obertes al migdia de dilluns a divendres:
Hidalgo, Hidalgo-Valls, Novell, Pereiro, Rovira, Selva, Torrents y Valls
 
 

TELÈFONS CAPS
 
Cita prèvia atenció primària: 937 284 444

CAP Canaletes: 935 910 740
CAP Fontetes: 935 944 470
CAP La Farigola: 936 919 589
CAP Serraperera: 935 806 363
CAP 2 Cerdanyola-Ripollet (Visites): 935 942 111
CAP 2 Cerdanyola-Ripollet (Urgències): 061