AIXO VA PASSAR L'ANY: 1963EXTRACTES DE LA PREMSA DE L'ÈPOCA.