CASTELL DE MONTMARÍ
(Alt Empordà)
 

Vista de les restes

Entrada a la cantera que esmentem
 
Escut que hi ha a la façana del Priorat de la Mare de Déu del Roure, i que es cita al treball de l’historiador Sr. Ferran del Campo.


Planell del castell
 

 


Situació : En terrenys del municipi de Pont de Molins (Alt Empordà) – Girona

Accés : Visitat el 29/9/2009     Coordinades del lloc estimat: N 42º19’02.16” / E 02º54’21.61”

Estat : Pràcticament desaparegut. Lliurament accessible.

Un interessant treball sobre aquest tema, facilitat per l'Ajuntament :

Castell de Montmari : Aixecat al segle XII sobre un turó que dominava el riu Muga, a la seva riba dreta, i dins del terme jurisdiccional del castell de Llers i comtat de Besalú. Dominava el petit veïnat de les Arugues, avui desaparegut, que hom situava en un revolt de la Muga. L'any 1115 apareix documentat Ramon de Montmarí, que suposem senyor o castlà del castell.

Constava d'un perímetre emmurallat composat per dos recintes, amb una torre de l’'homenatge quadrada. La seva relació amb l' església romànica del Roure i el posterior priorat agustí és molt estreta, de fet els senyors de Montmarí n'eren enterrats allà, i encara avui a la porta principal de l'edifici hi ha un escut, amb un castell sobre un riu, que representen Montmarí i la Muga.
S'esmenta documentalment que els últims senyors foren els Casnatalló, i que la darrera senyora, Francesca de Casnatalló, deixa totes les seves propietats al paborde del Roure.

N'és probable que també fos afectat pels conflictes entre el comte de Besalú i el d'Empúries al segle XII, i al XV per les guerres remences. En els segles següents restaria abandonat fins arribar al llastimós estat en el que s'hi troba avui en dia.
Els límits dels territoris feudals dels castel1s de Molins i Montmarí serien utilitzats per definir el terme municipal de Pont de Molins, quan aquest veïnat es va separar de Llers a principis del XIX.

Autor: Ferran del Campo Jordà.