ALCALDES DE CERDANYOLA DEL VALLÈS

 


         ANY

  ALCALDE  REGIDORS, FUNCIONARIS, ETC.
       
1851 - 1879?   Domènec Fatjó  
1882? - 1883   Isidre Baraut  
1883 - 1893   Joan Llobet i Tiana  
1894 - 1895   Joaquim Margenat i Raventós  
1895 - 1903   Domènec Fatjó i Tintoré  
1904 - 1911   Tomàs Fatjó i Morral  
1912 - 1916   Josep Altimira i Roca Primer Tinent : Josep Mariné Mogas
      Segón Tinent : Domènec Fatjó Vallès
      Síndic : Josep Maimó Castells
      Primer Regidor : Francesc Codoñés Barguñó
      Segón Regidor : Narcís Matabosc Pahissa
      Tercer Regidor : Joan Casajuana Casamitjana
      Quart Regidor : Joan Poch Raurell
      Quint Regidor : Joan Llargués Valls
      Secretari : Joan Torras Altimira
      Rector : Mossèn Angel Garriga
      Vicari : Ramon Garriga
      Jutje Municipal : D. Cels Margenat Jaumandreu
      Fiscal : Josep Valls Llobet
      Agutzil : Jaume Barrons Escursell
      Metje titular : Joan Wennberg Alcobé
      Inspector Veterinari : Adolf Vives Homet
1917 - 1919   Domingo Fatjó Vallès Primer tinent : Josep Altimira Roca
      Segon tinent : Francesc Codoñés Barguñó
      Sindic : Josep Maymó Castells
      Regidor : Narcís Matabosch Pahissa
      Regidor : Joan Casajuana Casamitjana
      Regidor : Josep Vergés Casajuana
      Regidor : Salvado Garriga Aguilera
      Regidor : Joan Llargués Valls
      Secretari : Joan Torras Altimira
      Rector : Mossèn Angel Garriga
      Vicari : Mossèn Ramon Garriga
      Jutge Municipal : Cels Margenat Jaumandreu
      Jutge Municipal suplent : Josep Santasusana Vilaseca
      Fiscal : Josep Valls Llobet
      Fiscal suplent : Jaume Torras Grau
      Arquitecte : Eduard Balcells Buigas
      Enginyer : Francesc Castellón Ortega
      Metge titular : Joaquim Puig Coromines
      Farmacèutic : Pelai Rubió Sans
      Inspector Veterinari : Adolf Vives Homet
      Alguatzil : Jaume Barcons Escursell
1923 - 1924?   Francesc Codoñés i Borguñó  
1924   Joaquím Altimira Roca.  
1925   Joaquím Altimira Roca. Tinent-Alcalde 1er. : Antoni Sans Estapé
      Tinent-Alcalde 2n. Francesc Dubá Riera
      Regidor : Miquel Ricard Govern
      Regidor : Domènec Puig Vilardell
      Regidor : Francesc Capella Rof
      Regidor : Joan Valls Gatius
      Regidor : Josep Valls Llobet
      Regidor : Pasqual Pascual Vilardell
      Regidor : lsidre Urtadó Argemí
      Jutge municipal : Josep Mariné i Mogas
      Fiscal : Josep Vinyas Alba
      Pere Mongay : Sub-cabo dels mossos d'escuadra.
      Secretari : Joan Torres Altimira
      Agutzil : Jaume Barcons Casamiquela.
      Metge Titular : Joaquím Puig Corominas .
      Apotecar : Pelai Rubió Sans
      Arquitecte Municipal : Eduard Balcells
      Veterínari e inspector de carns : Adolfo Vives Homet .
1926   Joaquím Altimira Roca. Tinent-Alcalde 1er. : Antoni Sans Estapé
      Tinent-Alcalde 2n. Francesc Dubá Riera
      Regidor : Miquel Ricard Govern
      Regidor : Domènec Puig Vilardell
      Regidor : Francesc Capella Rof
      Regidor : Joan Valls Gatius
      Regidor : Josep Valls Llobet
      Regidor : Pasqual Pascual Vilardell
      Regidor : lsidre Urtadó Argemí
      Jutge municipal : Josep Mariné i Mogas
      Fiscal : Josep Vinyas Alba
      Pere Mongay : Sub-cabo dels mossos d'escuadra.
      Secretari : Joan Torres Altimira
      Agutzil : Jaume Barcons Casamiquela.
      Metge Titular : Fernando Oltra Miralles
      Arquitecte Municipal : Eduard Balcells i Buigas
      Encarregat mossos d'escuadra : Francesc Sánchez Garcia
      Rector : Miquel Pié Rabassa
      Jutge municipal : Josep Mariné i Mogas
      Fiscal Municipal : Josep Viñas Albá
1927   Joaquím Altimira Roca. Tinent-Alcalde 1er. : Antoni Sans Estapé
      Tinent-Alcalde 2n. Francisco Dubá Riera
      Regidor : Miquel Ricard Govern
      Regidor : Domènec Puig Vilardell
      Regidor : Francesc Capella Rof
      Regidor : Joan Valls Gatius
      Regidor : Joseph Valls Llobet
      Regidor : Josep Diviu
      Regidor : lsidre Artadó Argemí
      Jutge municipal : Josep Mariné i Mogas
      Fiscal : Josep Vinyas Alba
      Pere Mongay : Sub-cabo dels mossos d'escuadra.
      Secretari : Jaume Relat
      Agutzil : Jaume Barcons Casamiquela.
      Metge Titular : Ferran Oltra Miralles
      Inspector municipal : Adolf Vives Homet
      Arquitecte Municipal : Eduard Balcells i Buigas
      Encarregat mossos d'escuadra : Francesc Sánchez García
      Rector : Miquel Pié Rabassa
      Jutge municipal : Josep Mariné i Mogas
      Fiscal Municipal : Josep Viñas Albá
1928   Alcalde : Joaquím Altimira Roca. Tinent-Alcalde 1er. : Antoni Sans Estapé
      Tinent-Alcalde 2n. Francesc Dubá Riera
      Regidor : Miquel Ricard Govern
      Regidor : Domènec Puig Vilardell
      Regidor : Francesc Capella Rof
      Regidor : Joan Valls Gatius
      Regidor : Josep Valls Llobet
      Regidor : Josep Diviu
      Regidor : lsidre Artadó Argemí
      Jutge municipal : Josep Mariné i Mogas
      Fiscal : Joseph Vinyas Alba
      Pere Mongay : Sub-cabo dels mossos d'escuadra.
      Secretari : Jaume Relat
      Agutzil : Jaume Barcons Casamiquela.
      Metge Titular : Ferran Oltra Miralles
      Inspector municipal : Adolf Vives Homet
      Arquitecte Municipal : Eduard Balcells i Buigas
      Encarregat mossos d'escuadra : Josep Puig Calvet
      Rector : Miquel Pié Rabassa
      Jutge municipal : Josep Mariné i Mogas
      Fiscal Municipal : Josep Viñas Albá
1929 - 1930   Josep Albiñana Verdaguer Tinent-Alcalde 1er. : Ramon Sabaté Pons
      Tinent-Alcalde 2n. Miquel Anglerill Seve
      Regidor : Antoni Gasol Verdaguer
      Regidor : Félix Solá Jané
      Regidor : Daniel Matabosch Pahisa
      Regidor : Salvador Morral Gorchs
      Regidor : Joan Mundó Fló
      Secretari : Jaume Relat Traens
      Agutzil : Jaume Barcons Casamiquela.
      Metge Titular : Ferran Oltra Miralles
      Veterinari municipal : Adolf Vives Homet
      Arquitecte Municipal : Eduard Balcells i Buigas
      Encarregat mossos d'escuadra : Josep Puig Calvet
      Rector : Miquel Pié Rabassa
      Jutge municipal : Josep Mariné i Mogas
      Fiscal Municipal : Josep Viñas Albá
1930 - 1931   Domènec Fatjó i Valls  
1931 - 1932   Jaume Mimó i Llobet  
1933   Conseller en Cap : Jaume Mimó Llobet Conseller 1er : Joan Bayó Jane
      Conseller 2on. : Amadeu Sallent Sala
      Sindic : Jaume Grau Altayó
      Regidor : Joan Juvanteny Boix
      Regidor : Domenec Fatjó Vallès
      Regidor : Isidre Segarra Fontanals
      Regidor : Marcel-li Vila Piera
      Regidor : Josep Artadó Vila
      Regidor : Ramon Jabé Sallent
      Secretari : Jaume Chillida
      Arquitecte Titular : Eduard Mª Balcells Buigas
      Metge-Inspector de Sanitat : Ferran Oltra Miralles
      Apotecari titular : Victor Kirchner Catalán
      Veterinari Inspector de carns : Adolf Vives Homet
      Llevadora titular : Jósepa Llunell Campmany
      Agutzil : Joan Sauló
      Jutje Municipal :
      Jutje Municipal suplent : Ramon Poch Casanovas
      Fiscal Municipal : Just Valls Sierra
      Fiscal Municipal suplent : Amadeu Roca Estapé
      Secretari : Josep Mª Coll Coll
      Rector : Miguel Pié Rabassa
      Notari : Evarist Martinez Hernández
      Cap dels Mossos d'Esquadra : Josep Ayuso
1934   Alcalde 1er. : Jaume Grau Altayó  
    Alcalde 2ón. : Marcel-li Vila Piera  
    Alcalde 3er. : Josep Nolla Barba  
    Alcalde 4art. : Jaume Grau Llobet Regidor : Amadeu Roca Estapé
      Regidor : Tomàs Puig Castells
      Regidor : Miquel Ricart Gobern
      Regidor :Julià Aymi Sas
      Regidor : Pere Sampera Cadena
      Regidor : Tomàs Romani Gumà
      Secretari : Jaume Chillida
      Arquitecte Titular : Eduard Mª Balcells Buigas
      Metge-Inspector de Sanitat : Ferran Oltra Miralles
      Apotecari titular : Victor Kirchner Catalán
      Veterinari Inspector de carns : Adolf Vives Homet
      Llevadora titular : Josepa Llunell Campmany
      Agutzil : Josep Musoy i Bruch
      Jutje Municipal : Jaume Mimó Llobet
      Jutje Municipal suplent : Ramon Poch Casanovas
      Fiscal Municipal : Amadeu Sallent Sala
      Fiscal Municipal suplent : Matias Virgili Maudos
      Secretari : Josep Mª Coll Coll
      Rector : Miquel Pié Rabassa
      Notari : Evarist Martinez Hernández
      Cap dels Mossos d'Esquadra : Josep Ayuso
1935   Alcalde President : Joan Pagès Riera.  
    Alcalde segon : Emili Muñiz Rodríguez.  
    Alcalde tercer : Miquel Anglarill Sevè.  
    Alcalde quart: Vacant. Regidor : Tomàs Romaní Gumà
      Regidor : Josep Llargués Mairnó
      Regidor : Pere Sampera Cadena Regidor
      Regidor : Marian Gassó Flotats
      Regidor : Josep Serra Dorca
      Regidor : Joan Morera Valls
      Regidor : Joan Renom Codina.
      Regidor : Vicenç Vinets Colomer.
      Secretari Municipol : Jaume Chillida Bonet.
      Arquitecte titular : Eduard Balcells Buigas.
      Metge titular : Ferran Oltra Miralles.
      Veterinari Inspector : Adolf Vives Homet.
      Oficial de Secretaria: Jaume Barcons.
      Agutzil : Josep Musoy
      Agutzil : Joan Torra
      Agutzil : Joan Berenguer.
      Jutge Municipal: Josep Fatjó Pi.
      Jutge Municipal Suplent: Miquel Casamitjana.
      Fiscal : Francesc Capella Roff.
      Fiscal Suplent : Josep Garriga Amigó.
1936   Josep Ribatallada i Casamiquela  
1936 - 1939   Josep Soler i Valentí  
1939 - 1939   Joan Pagés i Riera  
1939 - 1940   Ramon Puértolas i Bartola  
1940 - 1943   Joaquim Altimira i Roca  
1943 - 1945   Francesc Dubà i Riera  
1946   Francesc Dubà i Riera 1er. Tinent Alcalde : Francesc Alsina Marinet
      2on. Tinent Alcalde : Francesc Juventeny Boix
      Regidor : Pere Cuevas Llatse
      Regidor : Miquel Anglarill Sabé
      Regidor : Francesc Pañella Sanahuja
      Regidor : Victorià Segura Antón
      Regidor : Jacint Llargués Pons
      Secretari : Francesc Boix Gal.lis
      Rector : Miquel Pié Rabassa
      Comandante Post Guardia Civil : Antoni Valle Vázquez
1947 - 1948   Francesc Dubà i Riera  
1949   Francesc Dubà i Riera 1er. Tinent Alcalde : Tomàs Románi Gumá
      2on. Tinent Alcalde : Ramon Albiñana Bigas
      Regidor : Ramon Soldevila Figueras
      Regidor : Francesc Dubá Riera
      Regidor : Miquel Morral Monteys
      Regidor : Francesc Berenguer Nadal
      Regidor : Josep Renom Codina
      Secretari : Francesc Boix
      Autoritat eclesiàstica : Rdo. Miguel Pié
      Comandant Post Guardia Civil : A. Valle Vázqu
      Jutge Comarcal : Francesc Gassó Subirachs
1949 - 1951   Joan Pagés i Riera  
1952   Alcalde President : Francesc Juventeny Boix 1er. Tinent Alcalde : Josep Ribatallada Casamiquela
      2on. Tinent Alcalde : Tomàs Románi Gumá
      Regidor : Ramon Albiñana Bigas
      Regidor : Juan Pagés Riera
      Regidor : Ramon Soldevila Figueras
      Regidor : Miquel Morral Monteys
Regidor : Josep Renom Codina
      Regidor : Magi Esquerré Sallares
      Regidor : Francesc Margens
      Autoritat Eclesiàstica : Rdo. D. Francesc Matute
      Comandant Post Guardia Civil : Josep Rotges
      Jutge Comarcal : Josep Mª Aragó Cabañas
1953   Alcalde President : Francesc Juventeny Boix  
1954   Alcalde President : Francesc Juventeny Boix 1er. Tinent Alcalde : Josep Ribatallada Casamiquela
      2on. Tinent Alcalde : Tomàs Románi Gumá
      Regidor : Ramon Albiñana Bigas
      Regidor : Juan Pagés Riera
      Regidor : Ramon Soldevila Figueras
      Regidor : Miquel Morral Monteys
      Regidor : Josep Renom Codina
      Regidor : Magí Esquerré Sallares
      Regidor : Francesc. Mariner Margens
      Secretario : Justinià Hidalgo Barriuso
      Autoritat Eclesiàstica : Rdo. D. Jaume Llaugér Xiq
      Comandant Post Guardia Civil : Primitiu Domi
      Jutge Comarcal : Josep Mª Aragó Cabañas
1955   Alcalde President : Francesc Juventeny Boix  
1956   Alcalde President : Francesc Juventeny Boix 1er. Tinent Alcalde : Domènech Fatjó Sanmiquel
      2on. Tinent Alcalde : Francesc Mariner Margens
      Regidor : Josép Renom Codina
      Regidor : Joan Juventeny Boicx
      Regidor : Lluis de Arquer Garriga
      Regidor : Vicenç Ribas Cardona
      Regidor : Pere Costa Castells
      Regidor : Francesc Segura Peiret
      Secretario : Justinià Hidalgo Barriuso
      Autoritat Eclesiàstica : Rdo. D. Jaume Llaugér Xiq
      Comandant Post Guardia Civil : Primitiu Domi
      Jutge Comarcal : Josep Mariner Mogas
1957   Alcalde President : Francesc Juventeny Boix 1er. Tinent Alcalde : Domènech Fatjó Sanmiquel
      2on. Tinent Alcalde : Francesc Mariner Margens
      Regidor : Josep Renom Codina
      Regidor : Joan Juventeny Boicx
      Regidor : Lluis de Arquer Garriga
      Regidor : Vicenç Ribas Cardona
      Regidor : Pere Costa Castells
      Regidor : Francesc Segura Peiret
      Secretario : Justinià Hidalgo Barriuso
      Autoritat Eclesiàstica : Rdo. D. Jaume Llaugér Xiq
      Comandant Post Guardia Civil : Albert Fernandez Alvarez
      Jutge Comarcal : Josep Mariner Mogas
1958 - 1959   Alcalde President : Francesc Juventeny Boix 1er. Tinent Alcalde : Domènech Fatjó Sanmiquel
      2on. Tinent Alcalde : Joan Pañella Sanahuja
      Tinent Alcalde suplente : Lluis de Arquer Garriga
      Regidor : Joan Juventeny Boix
      Regidor : Magi Esquerre Sallarés
      Regidor : Vicenç Ribas Cardona
      Regidor : Pere Costa Cstells
      Regidor : Joaquim Dubá Mimó
      Regidor : Francesc Segura Peiret
      Secretario : Justinià Hidalgo Barriuso
      Autoritat Eclesiàstica : Rdo. Joan Gili Doria
      Comandant Post Guardia Civil : Severí Bandin Barros
      Jutge Comarcal : Josep Mariner Mogas
1959 - 1976   Domènech Fatjó Sanmiquel  
1976 - 1979   Amadeo Ramirez  
1979 - 1995    Celestino Sánchez González  
1995 - 2003   Cristina Real Masdeu  
2003 - 2009    Antoni Morral Berenguer  
2009 - 2015   Carmen Carmona Pascual  
2015-   Carles Escolà Sánchez  
       
       
       
Bibliografia:  Programes de festes editat pel Gran Casino de Cerdanyola - Història de Cerdanyola de Miquel Sánchez González